Jul 28, 2011

I fukys cyom zirdsman

'Vel, varfor neet?' senid zi; 'als du nur kenu hur til kal de fislos; lasen meg horen?'

niriden_separator1

Enmym op ud tid ler vele ud eru ynir wid ut til ewaiemyn ud zirdsman, id zi rit ud pjer.

'Wtrafenzir fagt, Kedy?' danid Pirynn.

'O, goenig ut til ewaiemyn ud zirdsman', ewsvelmae i eru.

'Velfag neet alrir rig gydw ud zirdsman?' danid Pirynn.

'Kynlir, velfag neet?' danid i eru. 'Ymys du nur sgu ur til kym i
fyoys; sysdakt sadan rig agen?'

'U, U!' groenmyd i pjer.

'Nej, nej! Eg wopt alrir du', danid i eru, cyom pymle cyom zi agesy alnir cyasysn le, id av zi wid op zi yngir.

Gigyr, ynn zi altdu goenin ud pit weir, zi rit ud volf.

Niriden_vitte_volf_skyld

'Wtrafenzir fagt, Kedy?' afdunmae i Volf.

'O!' danid zi, 'Eg goenig ut til ewaiemyn ud zirdsman.'

'Velfag neet alrir rig gydw ud zirdsman?' danid i Volf.

'Kynlir, velfag neet? ymys du kanud nur kym i fyoys; sadan rig agen?' danid zi.

'U, U!' danid i Volf.

'Ne nej!' danid i eru; 'du vil nitid doud gydw meg.'

Kynlir, na zi altdu goenin ud dumae sansysr, zi rit ud fukys. 

'Wtrafenzir fagt, Kedy?' afdunmae i Fukys. 

'O, sysdakt goenig ut til ewaiemyn ud zirdsman', danid i eru.

'Velfag neet alrir rig gydw jeer zirdsman?' afdunmae i Fukys . 

'Kynlir, velfag neet?' danid zi; 'ymys du nur sgu ur til kym i fyoys;  sadan rig agen?'

'Lolil-olom', drakkid ut i Fukys, Eg gigyr ud ked kysar aiem.

'Ja; vil alrir du gydw yin zirdsman', danid i eru; id gigyr zi zet i Fukys til zird zi fyoys. 

I enet leg i Fukys vele zirdsman alnir afje ewymid yma i eru dwf goenafjys;  i tidwd leg alnir systi ud gwdi aff yma zi cykaf; id i triet leg alnir affe ewymid yma zi kie. Gigyr, ynn alnir tinri day aff gwdlo, i eru afdunmae va alnir altdu doenin rit yma zi fyos?

'O!' danid i Fukys, 'durp cykulilys enda cyuy i fludmyt, id ir pokaikubys meg i olt.'

Nun, i Kedy ailod id kurnmae ynn i fukys danid iys, rin zi insgyff zi yakt cyom kynl neerwd ut id dasysn na zi fyoys;  id dumae zi vele fagt i Fukys kdapt til i kurn id afje ewymid i kydam. Gigyr ynn i Kedy tinri paka id daeg le, zi fir til gigyr ud trada, le zi cynafjkmae ewymid i kmyud yoirdal aff i kydam le vele myft, id tdaw etdu aff i fukys cyom alnir dan av, gigyr le alnir goid ud inbir aff etdu op i gwdi aff ald cyvad, id talt dwf i fagnuft velfag i fukys ä ud wet dat til ald pagai.

Template Design by SkinCorner