Jul 17, 2011

Niriden aff Rollagys

I ymlog leri yd zi udd


Enmym op ud tid ler vele ud ymlog widoenw ynr vonesy fer fagt logyd i pmyebnyff aff i ynlid, ewymid undur ud sikfsank, rit zi tri dogduel. Zi vele gigyr cymyg le zi altdu nej aiok rin ud myn ud, va zi daesd cyom i anil aff zi og; cyuy kagt, etdu vele ymtid tinklwg af zi ilau, yd zi vele ymtid
daenennig til cyisysn na etdu. Kynl! ud leg, yma af enmym, i ud vele erulwnig. I ymlog wef widf ut, yd rusy yd rusy i kotsafmy, cyisysnig yd kymig gydw zi ud, rin etdu vele goenin, yd ler vele nej daesysntyff etdu paka.

Gigyr i eru danid til zi eliai dogdur, 'Du yridun sysdakt goud ut yd dasysn ymys du kanud finin vag ud, gydw alr etdu paka we yridun, gwdlo ymys we alr til komidan etdu ut aff i sik.'

Kynl! i dogdur vele kmyr nog til goud, gigyr zi zet av yd cynedarnyffmae ewymid yd neir, yd cyisysnmae yd kymmae, rin nej ud kyfyld zi finin. Rin yma af enmym, sysdakt cyom zi vele yifyd til giynn ewymid i jasysn, zi agesy cyoma ud kymig ut cyuy ud kmyft cyuy i rok:

Jeer ud daes idan i sik! Jeer ud daes idan i sik!

Gigyr zi widf til i kmyft til dasysn va etdu vele, rin zi altdu nelbti zet zi fut idan i kmyft, vag zi fir durg ud tranin-dag, dup, dup neir, til ud ynnult undur grusy. Ynn zi goidf til i podum zi widf durg yika romys, eek kedir len i ynngad; rin cyuy i iderriai rom aff yma, ud rirkveld eylwg edwr aff i sik-folk tinri ewymid til zi yd afdunmae, 'Wel du edan yin cyotalrit?''Nej! Eg wel neet', zi danid. Zi wyfyld nia alrir alen af ynlka pred! neet zi; yma zi wemynmae vele til daesysn ovan grusy nomymys cyom cynel cyom ity zi kyfyld, yd til cyisysn na zi ud va vele loai. Len i Edwr o'i sik goidf gigyr afys le alen tilok zi ewymid yd wrang zi uynd av, yd tdaw pole uynd yd kofer neir til i timyr.

Dumae iys vele goenig op, zi yuir cyafj af day ynndunig yd ynndunig, rin nej dogdur tinri. Gigyr na zi altdu ynndunmae ud pit sansysr, yd niir agesy niir daeg ynlkatyff aff zi dogdur, zi danid til zi yidriai dogdur, le zi yridun goud ut yd dasysn na zi rydnad, yd zi tilgiynnmae:

'Du kanud sysdakt giynn vag ud ud kym af i cyam tid.'

Kynl! i tvoet rydnad altdu til daesysn av, yd i ynri cyam cyak edanfir zi; zi
widf yifyd cyisysnig yd kymig, yd yma af enmym zi tilo agesy ud aiem fagt cyuy i kmyft aff i rok yd dwyrte:

Jeer ud daes idan i sik! Jeer ud daes idan i sik!

Zi insgyff iys esysnlog, yd widf til dasysn va etdu kyfyld edan; yd gigyr zi tilo fir durg i tranin-dag, dup, dup neir, til i ynnult. Ler zi widf logyd rom til rom, yd cyuy i iderriai ud i Edwr o'i sik tinri til zi yd afdunmae ymys zi wyfyld edan aldir cyotalrit? Nej! le zi wyfyld nia; yma zi wemynmae vele til daesysn ovan grusy nomymys, yd jasysn gydw zi ud va vele loai. Gigyr i Edwr o'i sik goidf afys, id tilok zi ewymid yd wrang zi uynd av, yd tdaw pole uynd yd kofer neir til i timyr.

Nun, ynn i ymlog leri altdu cyafj yd ynndunmae cyiynn sangetys yd cyiynn prodtys gydw zi tvoet dogdur, yd kyfyld niir dasysn niir agud ynlkatyff aff zi, zi danid til i junsysai:

'Nun, du ynrtililig yridun zet av yd dasysn na jeer cyeduel. 'Tvsom cyilwg til faglagud i ud, rin 'tvel edan cyilwer aiil ymys we faglagud pole jeer cyeduel; yd du kanud giynn i ud ud kym af i cyam tid'--fag i ymlog leri dwf alrt vele aiil zet op zi ud.

Ja! i junsysai vele kmyr nog til goud; gigyr zi cynedarnyffmae ewymid yd neir, Wemynig gydw zi cyeduel yd kymig i ud, rin zi kyfyld niir dasysn niir agud ynlkatyff aff im. Gigyr af rydi zi tilo tinri ewymid til i kmyft cyuy i rok, yd agesy ur ewtyff danid:

Jeer ud daes idan i sik! Jeer ud daes idan i sik!

Zi insgyff iys esysnlog, gigyr zi tilo widf til dasysn va etdu vele, yd fir durg i tranin-dag tilo, dup, dup neir, til ud ynnult. Ynn zi daetinmae i podum zi widf logyd ud rom til enrwygad, eek rirkvelir len i ynngad; rin zi wsom nia af yma ewgaisam, yd tilok ked tid til cyisysn yifyd zi. Gigyr, cyom zi vele nietisyg til iys yd le, zi gjudun zi og op i tranin-dag til i timyr, yd cyisysnmae neir etdu, yd va cykumyn zi dasysn ler rin zi cyeduel, ynr myny dodu. Zi altdu nelbti tid til cymynm til i tranin-dag vag i Edwr o'i sik tinri til zi yd afdunmae:

'Wel du edan yin cyotalrit?'

'Rit yma yin alrit', ewsvelmae i rimae, gydw zi daeg ynri kynl ur etdu altdu goenin rit zi cyeduel. Gigyr, ynn i Edwr o'i sik agesy le, aln goidf zi i kedai kisaler cyuy i ynlid; zi altdu nur til afdun gydw im, oir gydw ynlkatyff ynngad zi altdu ud sysai til, yd zi goidf va zi wemynmae, gigyr iny vele i Edwr o'i sik le ynilka ud wyfyld edan ald cyotalrit.

Rin ynn zi altdu pin ler ud kmyud dumae, zi vele ud leg gwdlo rir doenmyfoil yd neirgjudun len vele zi wopt. Gigyr i Edwr o'i sik afdunmae zi va vele i afer, yd velfag zi vele cyuy gigyr dumpys.

'En!' danid i rimae, 'dwf ynil Eg kane nia daesysn day til yin yuir. Cye dwf cyner tisykmae, Eg yndun, gydw tit yd trink, yd ä niman rit zir.'

'Kynl!' danid i Edwr o'i sik, 'Eg kane nia sadan du goud til dasysn zi; rin sysdakt aiof cyoma tit yd trink til ud lyldyd, yd lil pryffud etdu til zir.'

Ja! zi wyfyld doud gigyr, zi danid, rit yika lenk; rin af i podum aff i lyldyd zi aiofmae ud lod aff sysri yd gydmad, yd nakrigdys zi mynid ud kmyud neernyff op i dwdwr aff i sysri yd gydmad. Len zi ticd i ogda i lyldyd vele kmyr, rin alen yridun edan datir neet til cyisysn til etdu. Gigyr alen sysnyn ald vagt alen wyfyld nia, yd zet av. Nun, cyom i Edwr o'i sik cynedarnyffmae av, zi nienid ut na alen durg ud kink cyuy i tranin-dag; rin ynn alen altdu goenin ud pit op i yngir, alen danid:


'Iys lyldyd ed gigyr edng, lil sysdakt dasysn va ler ed idan cyid.'

Id gigyr alen vele yifyd til unkravat i yut aff i lyldyd, rin i rimae kymmae ut til alnir:

Eg dasysn va du'da af! Eg dasysn va du'da af!

'Te iuti du doen!' danid i Edwr o'i sik; 'tud du yridun alrir mynkel cykelp ogys cyuy jeer uynd, talt dwf yma!'

Gigyr alen tdaw i lyldyd ovan ald cykuldur, yd vosysy neet puynn til cyisysn til etdu nomymau. Ynn alen daetinmae i widoenw dwf kotsafmy, alen tdaw i lyldyd cyuy durg i kotsafmy dag, yd danid:

'Alrir du alrir tit yd trink logyd jeer dogdur; zi doenes nia wemyn gydw ynilkatyff.'

Gigyr, ynn i rimae altdu pin cyuy i sik ud ked pit sansysr, ud leg ud dasgyffy-goenaff fir neir i tranin-dag.

'Ynrir dant gydw du, Eg cykumyn gimyn til yndun? du sang-belid tir!' danid i Edwr o' i sik, ynrir vele cyuy ud enwfoil trada, yd rit le alen weninnid ewymid i goenafj, yd wrang ald uynd av, yd tdaw alen neir til i timyr.

'O!' danid i rimae, 'velfag gda du doud talt? Eg yakt alr altdu i goenafj til duadursak rit neir alrir.'

'Kynl!' danid i Edwr o'i sik, 'du prutin nia edan gigyr neir cyuy i yut yifyd etdu, Eg cykumyn intin, gydw Eg kanud pymle dadun salda til i dasgyffy-goanaff nomymys.'

Gigyr cyasysnig, alen tilok ud flafdun va ung ewymid asysn i vio, dadun i dasgyffy-goenaff dwf uynd op ald krop nomymys, yd cyrirnyffmae etdu rit cyoma oitrint ut aff i flafdun, yd alen vele cyom kynl yd cyom vonenlwg cyom ity nomymau.

'O! O!' danid i rimae til zirdalv; 'talt flafdun ed woirt ewtyff-- le etdu ed.'

Gigyr ynn zi altdu pin cyoma tid sansysr cyuy i sik, zi elmklotid gydw ud leg ynn i Edwr o'i sik vele fagt, tilok zi eliai rydnad, yd daduntyff zi uynd op zi cykulduel, cyrirnyffmae zi rit cyoma aff i oitrint ut aff i flafdun, sysdakt cyom zi altdu dasysnn i Edwr o'i sik doud rit i dasgyffy-goenafj, yd cyuy ud tred zi rydnad tinri til salda nomymys. Len i rimae aiofmae zi til ud lyldyd, mynid ud kmyud neernyff ovan zi, idf cyom pymle cyom i Edwr o'i sik tinri dag, zi danid
til alnir:

'Llwf erend! Nun doud goud day til yin yuir rit ud yoirdal aff neernyff nomymys; cymyg cyak! cye dwf pole ryi yd duraisam, lil edan pyfysy; yd udur le, cye dwf yma myn cyuy i ynlid. Rin du yridun sysai yd neet cyisysn til i lyldyd.'

Kynl! alen danid alen wyfyld pryffud i lyldyd; yd alen danid, tilo, le alen wyfyld neet cyisysn til etdu; rin ynn alen altdu goenin ud kmyud yng, alen insgyff i lyldyd goidf enwfulwg ednig; yd ynn alen altdu goenin ud pit furzzir alen danid til aldelv:

'Korin va wel, Eg yridun dasysn va dwf idan iys lyldyd, gydw ekdur cykelp zi ogys yasysn edan, zi kane nia dasysn rig yma iys yng'

Rin sysdakt cyom alen vele yifyd til unkravat i lyldyd, i rimae ynr cyafj idan i lyldyd kymmae ut:

Eg dasysn va du'da aff! Eg dasysn va du'da aff!

'Te iuti du doen!' danid i ogda; 'tud du yridun alrir mynkeey cykelp ogs'; gydw alen insgyff yma i dumae etdu vele i rimae idan i sik ynir vele cypdatinig. Gigyr alen lod nia fagsiktiget gigyr yika cyom til niep til i lyldyd nomymau, rin auserimae etdu dakt til zi yuir cyom cynel cyom alen kyfyld, yd ynn alen goidf til i kotsafmy dag alen tydaw etdu cyuy durg i dag, yd afnwmyd ut:

'Alrir du alrir tit yd trink logyd jeer dogdur; zi wemyd gydw nityff.'

Nun, ynn i rimae altdu pin cyuy i sik ud dumae sansysr, zi gda i ynri cyam cyak rit zi ynngad rydnad. Zi dadun zi uynd op zi cykulduel, cyrirnyffmae zi rit oitrint ut aff i flafdun, proffit zi til salda, yd aiofmae zi til i lyldyd; rin iys tid zi danmrid cyuy og cyom yika sysri yd gydmad cyom i lyldyd wyfyld olin, yd ovan yma mynid ud ynri kmyud neernyff.

'Llwf erend', zi danid til i Edwr o'i sik, 'du ynirtililig yridun daenud day tilyin yuir rit ud kmyud neernyff nomymys; yd sysai du doen nia cyisysn til i lyldyd.'

Ja! i Edwr o'i sik vele kmyr nog til doud cyom zi yndnyffmae, yd alen sysnyn aldir vagt tilo le alen wyfyld nia cyisysn til i lyldyd; rin ynn alen altdu goenin ud pit aff i yng alen tisysnud til intin i lyldyd goidf enwfulwg ednig, yd ynn alen altdu goenin ud pit weir, alen kyfyld nelbti cysaflsysir enlwt undur etdu, gigyr alen zet etdu neir, yd vele sysdakt yifyd til unkravat i cynur yd cyisysn til etdu, ynn i rimae idan i lyldyd afnwmyd ut:

Eg dasysn va du'da aff! Eg dasysn va du'da aff!

'Te iuti du doen', danid i Edwr o'i sik, 'tud du yridun alr pmynkeey cykelp ogys aff jeer esysn.'

Kynl, alen vosysy neet puynn til cyisysn til i lyldyd, rin systi yma i somdu alnir kyfyld, yd auserimae i lyldyd dakt til i ried dwf yuir. Ynn alen goidf til i kotsafmy dag alen tdaw i lyldyd cyuy durg i dag, yd ragenmae ut:

'Alrir du alrir neernyff logyd jeer dogdur; zi wemyd gydw nityff.'

Gigyr ynn i rimae altdu pin ler ud ked dumae sansysr, i Edwr o'i sik systi ewymidald sysai til goud ut gydw i leg; len i rimae skinkrid til edan cyik yd afdursam, yd nadud yd eretdud.

'Dwf nej sysbrusgyff jeer komig day vag tvelyn makt af nakt', zi danid, 'fag Eg cye nia edan kadam til alr eynnitnyff kmyr vag--Eg gigyr cyik idf cymygnad.'

Rin ynn i Edwr o'i sik vele kynl ut aff i ri, zi aiofmae cyoma aff zi kesaler rit airo, yd ywk ewymid iys lisomys aff airo cyuy i uk logyd i cykagywd, rit ud edadom cyuy zi dui, gigyr le etdu cyisysnmae sysdakt cyom ymys zi zirdalv velet aiejenig ler. Na le zi aiice av dag yd goidf ud cykelp-skuiner til myeafn cyuy i kotsafmy rit zi yuir.

Gigyr ynn i klok cyerakta tvelyn, oir sysdakt yifyd etdu, day tinri i Edwr o'i sik, yd i enet cyak alen danid til i airo-rimae vele, 'Giynn rig ewtyff til edun.'

Rin zi ewsvelmae alen nitid ud vagt.

'Giynn rig ewtyff til edun, Eg cyasysn!' kymmae ut i Edwr o'i sik, 'fag Eg enm nai yairymynd.'

Ne! zi end nia ud vagt til utkaiud af alnir.

'Giynn rig ewtyff til edun!' ragenmae ut i ogda i triet tid.' Eg intin du'd yndnyffdur onindu jeer our yd agud va Eg cyasysn, oir ynngad lil yntin du ewymid, le Eg wel!'

Ne! i rimae aiilod sysdakt cyom aiil cyom ity; gigyr alen fmyw til ud trada, yd sysnyn zi gigyr ud cysap cyuy i sysik, le i airo fmyw yma yifyd i rom; rin ynn alen daeg le, alen sgu alen altdu pin tromninmae, yd tisysnud til jasysn ymvel; yd afj rydi, ynn alen tinri til i timyr, yd fonin pole i ried dwf cyeduel erulwnig, alen pymle daeg ur i kat cypryffmae, yd dan av til i kotsafmy, cyasysnig, 'Eg vil pymle afmamyn zi!'

Rin ynn alen daetinmae i kotsafmy, i cykelp-skuiner furd av ald ywk, yd len i Edwr o'i sik vosysy neet goud til i ri, gydw aln insgyff etdu vele fenir. Gigyr alen zet av day nomymys cyom cynel cyom alen kyfyld myny afed til i grusy; rin va doud du intin, sysdakt cyom alen goidf til i tranin-dag, i ryrfys roys yd i Edwr o'i sik pelywd.

O! ymys ud nur sgu vel i tranin-dag vele, lil edan pyfysy talir dwf ud esa een aff sysri yd gydmad neir ler aiil!Template Design by SkinCorner