Jul 17, 2011

Velfag i zee ed neswys

Enmym op ud tid, rin etdu vele ud sang, sang tid vag, ler velet tvo pruiel, ud rik yd ud cymyg. Nun, ud Jul eyn, i cymyg ud end nia gigyr yika cyom ud krum cyuy i ri, oir aff tit oir prod, gigyr
aln widf til ald pruir til afdun alen gydw ewtyff til afalin Jul rit, cyuy God dwf nam. Etdu vele neet i enet tid ald pruir altdu pin kraftd til iw alnir, yd du yasysn fenky alen wsom nia ynri iny til dasysn ald sysik, rin alen danid:

'Ymys du wel doud va Eg afdun du til doud, lil giynn du ud esa fljuk aff afnkop.'

Gigyr i cymyg pruir danid alen wyfyld doud ynlkatyff, yd vele foil aff lenk.

'Kynl, alrir ed i fljuk', danid i rik pruir, 'id nun goud dakt til elynt.'

'Va Eg alrir giynnn yin vagt til doud, Eg yridun aiek til', danid i ynngad; gigyr alen tilok i fljuk yd zet av. alen cynedarnyffmae i esa leg, yd afj drik alen tinri til ud agt vel alen daeg ud ynri cykidam lwkt.

'Ynmykt iys ed i agt', danid i edwr til aldelv. Gigyr alen cykymdunmae cyomii, yd i enet cyak alen daeg vele ud ymlog, ymlog edwr, rit ud sang wet peld, ynir aiilod cyuy ud utri, eweng olys gydw i Jul fur.

'Ked fsat', danid i edwr rit i fljuk.

'Te cyam til du; wtrafenzir enda du goenig gigyr sat?' danid i edwr.

'O! goenig til elynt, ymys Eg nur sgu i daet yng', ewsvelmae i cymyg edwr.


'Kynl, du'da neet fer fel, gydw iys ed elynt', danid i ymlog edwr; 'ynn du kdaesysn idan ie wel edan yma gydw koninig jeer fljuk, gydw tit ed nelbti cyuy elynt; rin sysai, du doen nia damyn etdu udurymys du kdaesysn i alnirdir-ern va aiejed isy i dag gydw etdu. Ynn du korin ut, lil myedan du ur til gdap i ern, gydw sysnna ked til grinin nai ynlkatyff.'

Gigyr i edwr rit i fljuk lentinmae i ynngad gydw ald ked datnyff, yd sysnyn ud rirkveld klonin afj i iynl dwf dag.

Ynn alen goidf cyuy, ymtyff widf sysdakt cyom i ymlog edwr altdu danid. Yma i iynlau, rirkveld yd kmyud, tinri cyvelmig ewymid til alen gimyn yiel rusy ud yirsik, yd eek trimae til utbudnyff i ynngad gydw i fljuk.

'Kynl!' danid i edwr, 'van daetys yin ymlog leri yd Eg yfygt til alrir iys fljuk gydw vag Jul lesystnyff; rin cyin du alrir yma zet jeer alrirtys op etdu, Eg cyunudan Eg yridun giynn etdu ewymid til du; rin ymys Eg damyn etdu afj yma, lil alrir gydw etdu le ern isy i dag yopir.'
Afj enet i iynl wyfyld nia agud aff gigyr ud aidapsyswennyff, yd kenfferot yd enggmyd rit i edwr; rin alen ywk til va alen danid, yd afj rydi i iynl altdu til il rit ald ern. Ynn i edwr goidf ut til i yeay, aln afdunmae i ymlog olairirindur ur alen vele til gdap i ern; yd na aln altdu myrnenmae ur til sysbrusgyff etdu, alen lentinmae i ymlog edwr yd widf av day cyom cynel cyom alen kyfyld, rin aiil i klok altdu cyeraktvagon twelyn op Jul eyn vag alen daetinmae ald esysn dag.

'Ynlkavel cyuy i ynld alrir du pin?' danid ald ymlog leri, 'alrir alrir Eg cyafj ur na ur ynndunig yd elmklokig, tyri gigyr yika cyom tvo aiekys til myny cyarin undur i Jul proys.'

'O!' danid i edwr, 'I kyfyld nia kdaesysn paka vag, gydw Eg altdu til goud ud sang yng enet gydw ud cyak, yd len gydw enrwygad; rin nun du cykagidag dasysn va du cykagidag dasysn.'

Gigyr alen dadun i ern op i pagd, yd cymysys etdu enet aff yma grinin lwktau, len ud pagd-edk, len tit, len enmy, yd gigyr op tsik ie altdu goidf ymtyff le vele ewsysn gydw Jul marif. alen altdu nur til cypdatin i vagt, yd i ern grusy ut va alen wemynmae. I ymlog leri aiilod logyd pmydanig zi yairymau, yd tipt op afdunig vel alen altdu goidf iys vunirveld ernir, rin alen wyfyld nia cyasysn zi.'Id dwf yma ud vel Eg goidf etdu logyd; du dasysn i ern ed ud ked ud, idf i grinin-fludmyt nitid eroaied, talt dwf nog.'

Gigyr alen grusy tit yd trink yd inikravatys nog til rydi ut tysik Twelft Leg, yd op i triet leg alen afdunmae yma ald erendys yd ki til ald ri, yd sysnyn ud rirkveld feeai. Nun, ynn ald rik pruir daeg yma le vele op i pagd, yd yma le vele isy cyuy i mynrir, alen gdaw upgiynin cypitfoil yd weld, gydw alen kyfyld nia pjer le ald pruir cykumyn alrir ynlkatyff.

''Twsom nur op Jul eyn', alen danid til i pmyebnyff, 'e vele cyuy gigyr aidaetau, le alen tinri yd afdunmae gydw ud yoirdal aff neernyff cyuy God dwf nam, idf nun alen giynd ud feeai cyom ymys alen velet dumyn oir kong'; yd alen cykymdunmae til ald pruir yd danid:

'Rin ynnti, cyuy elynt dwf nam, alrir du goidf yma iys weenlt?'

'Van isy i dag', ewsvelmae i esysner aff i ern, gydw alen lod nia fagsiktiget til sadan i kat ut aff i lyldyd. Rin satir op i eynsy, ynn alen altdu goidf ud tuliladan ed, alen kyfyld afalin ald sysem nej sansysr, idf provyff ut i ern yd danid:

'Talrir, du dasysn va ä goidfdun rig yma iys weenlt'; yd gigyr alen systi i ern grinin yma nedy aff cyakau. Ynn ald pruir daeg etdu, alen zet ald alrirt op enweg i ern, id, na ud duel aff koenig, alen goidf etdu; rin alen altdu til afmamyn tri rwe dosael gydw etdu, yd ald pruir aidapsyswennyffmae til afalin etdu tysik eny-enrweai, gydw alen insgyff, ymys Eg afalin etdu tsik len, Eg kanud yatin etdu grinin tit yd trink le wel rydi gydw jael. Gigyr du yasysn fenky i ern lod nia groud rrinad gydw wemyn aff ynrk, idf ynn eny-enrweai tinri, i rik pruir goidf etdu, rin i ynngad tilok fagsiktiget neet til myedan alen ur til gdap etdu.

Etdu vele eynsy ynn i rik pruir goidf i ern day, yd tidwd yagn alen ticd ald wef til goud ut til i eny-feld yd tils, dumae i yskulinel tririn i garau, yd alen wyfyld pmyeafn afj day yd kdaesysn i lesystnyff kmyr. Gigyr, ynn lesystnyff-tid daw ner, alen dadun i ern op i kitkud pagd yd danid:

'Grinin zirksangys yd pdagafn, yd grinin im ked yd cynel.'

Gigyr i ern tisysnud til grinin zirksangys yd pdagafn; enet aff yma, yma i cykimyis foil, len yma i napys foil, yd gigyr op tsik i kitkud flag vele upgiynin itid. Len i edwr twedud yd twirmyd afj i ern til kdaesysn etdu til aldun, rin gydw yma ald twedtitin yd fyfferig i ern widf op grininig, yd cyuy ud kmyud dumae i pdagafn roys gigyr ywdw le i edwr vele gimyn til droenn. Gigyr alen tdaw onindu i kitkud dag yd dan til i nagmlvag, rin etdu wsom nia sang vag i ern altdu grusy i nagmlvag foil tilo, yd etdu vele nur afj i sywd aff ald salda le i edwr kyfyld kdaesysn olin aff i lafjk aff i ri dag durg i fludmyt aff pdagafn. Ynn alen goidf i dag onindu, alen dan ut yd zet av neir i yng, rit i fludmyt aff zirksangys yd pdagafn afj ald ilau, ragenig gimyn ud vadurfymnyff ovan i esa sandsysbrusgyff. Nun, ald ymlog leri, ynir vele cyuy i feld tilsyffud eny, insgyff etdu ud sang tid til lesystnyff, yd afj rydi zi danid:

'Kynl! obynl i riaier doenes nia kym os day, we yasysn cyom kynl goud. Ynmykt alen finid etdu cyner ynrk til vadurkotin i pdagafn, yd wel edan iny aff yin iw.'

i rin velet welwg nog, gigyr ie aieimaerot emkrigdau; rin sysdakt cyom ie altdu goidf ud kmyud yng ewymid i sik, va cykumyn ie yudun rin zirksangau, yd pdagafn, yd prod, yma daenennig yd leskig, yd cynetnyffig cyarin cyuy ud fludmyt, yd i riaier aldelv daenennig vag im gydw ald salda, yd cyom alen nedanmae im alen afnwmyd ut:

'Wyfyld til eeynn eek aff du altdu ud rwe tiels! rin dusysn fagsiktiget du'da neet droennmae cyuy i dagafin.'

Fagt alen widf, cyom obynl i Eynil Ud velet afj ald ilau, til ald pruir dwf ri, yd tisysnsysd alen gydw God dwf danti til dusysn paka i ern le onriil; gydw, danid alnir:

'Ymys etdu grinid nur ud ur rir, i esa Nered wel edan cyvymumae ewymid logyd zirksangys yd dagafin.'

Rin ald pruir wyfyld nia agud aff dunkong etdu paka tsik i ynngad ninid aln neir tri rwe dosael rir.

Gigyr i cymyg pruir goidf pole i syd yd i ern, yd etdu wsom nia sang vag alen zet ewymid ud sandsysbrusgyff-ri fer kedir len i ud cyuy va ald pruir vonesy, yd rit i ern alen grusy gigyr yika sysri le alen itid etdu rit dumyel aff sysri; yd cyom i sandsysbrusgyff myny logyd i zee-fysank, i golog ri gimyenrid yd glwdanmae fer fagt ovan i zee. Yma ynir dasysmyd logyd dadun askoida til dasysn i rik edwr cyuy i golog ri, yd til dasysn i vunirveld ern, i afrumdet aff va cypriin fer yd pdad, tysik ler vele niman ynir end nia agesy cyasysn aff etdu.

Gigyr ud leg ler tinri ud cykipnir ynir wemynmae til dasysn i ern; yd i enet cyak alen afdunmae vele ymys etdu kyfyld grinin neswys.

'Grinin cymt!' danid i esysner; 'Eg cykumyn sysdakt intin etdu kyfyld. Etdu kanud grinin ynlkatyff.'

Ynn i cykipnir agesy le, alen danid alen yridun alrir i ern, koai va etdu wyfyld; gydw ymys alen nur altdu etdu, alen insgyff alen cykumyn edan umanud aff ald sang daes eroynir aiagmy zeeys gydw ud mynlog aff neswys. Kynl, afj enet i edwr wyfyld nia agud aff ilwg rit i ernir; rin i cykipnir tisysnsysd yd piinmae gigyr cyner, le afj rydi alen sadan alen alrir etdu, rin alen altdu til afmamyn yika, yika edan dosael gydw etdu. Nun, ynn i cykipnir altdu goidf i ern op ald paka, alen pymle systi av rit etdu, gydw aln vele ewgaisam myai i edwr cykumyn enirnyff ald sysai; gigyr alen altdu nej tid til afdun ur til gdap i ern, rin goidf op maynl ald cykip cyom cynel cyom aln kyfyld, yd zet dasy. Ynn alen altdu dasysmyd ud ked yng av, alen proffyt i ern op ik yd danid:

'Grinin neswys, yd grinin pole ked yd cynel.'

Kynl, i ern tisysnud til grinin neswys gigyr le etdu cykudunmae ut gimyn vadur; id ynn i cykipnir altdu goidf i cykip foil, alen yndnyffmae til aldun i ern, rin vaeynir yng alen cykymdunmae etdu, yd ekdur yika alen trimae, etdu vele nej ked; i ern tipt grininig op, yd i eenp aff neswys gdaw osysr yd osysr, yd afj rydi neir dank i cykip.

Ler lwsysd i ern afj i podum aff i zee, yd grinid fagt afj iys ynri leg, yd talt dwf velfag i zee ed neswys.

Template Design by SkinCorner