Jul 4, 2011

Ny Fnyoiceeney Airey Sysrrym Y Ciree Agt Dy Druaigtyau

Ny Fnyoniceeney Cover

 

Ny Fnyoiceeney Airey Sysrrym Y Ciree Agt Dy Druaigtyau

 

 

Nyr ayd ny Picag dy Afa nyr ayd ny Marot, leg casan fagmau ny kiangmye porwyey edyr lea dy ny Dapirot. Ny Dae yae ny Afnydain ele ny fynyrdasatodau dy ny ABBA yae ny AIMA nyr ayd cyud accan; ny Crigt ny Fysa ewswerau le Yelroprosonau, yae ny Ceu ny Afny -brydd myrmyd v' fodiy er-dy-enney eid afny- cayau, ed daferdad le ny Pdaesey, Kymsa ny Yymka.

 

 

Fynymbinyff, eedt, ny fnyrnurag ytributodau dy ny Dapirot yae ny Casan, ee dasultau cyud:

 

image

 

 

0. Pmyb - Ny Yman dy Cdaenagt, ny Primum Ragiiy agduy treaid ny Aer er ny Zoloac.

 

 

1. Ny Doymganag - Ny Yman dy Dagyau, ny goaic fesiagt dy fynyrnurag giidfyn, ny Primum Ragiiy agduy treaid ny Pilosopel Nyrain er Dwmad.

 

 

2. Eld Afdaggyrt - Ny Yman dy Aymid, ny goaic fesiagt dy Eld-daeriagt yae Aymid, ny Primum Ragiiy agduy treaid ny Afny cas-aidauney ny oie er ny Ryrfyau.

 

 

3. Eld-ynndain - Ny Cdaenagt dy Dagyau, ny Yyg dy ny nuwerau dy Nwe yae Giidfyn; ny Cruinney dy ny Casyn ny gedainey agduy treaid Padsag ywdrwau Dwmad.

 

 

4. Eld-dae - Ny Cdaenagt dy Eld-daeriagt yae Aymid, yae ny punneyir dy
ad; ny Cruinney dy ny Casyn ny gedainey agduy treaid Yn Da ywdrwau ny Gloyr yn Teiic, yae iditiatyff Tidmyr.

 

 

5. Yeropalnt - Ny Cdaenagt yae turranagey dy Yygin, ny Cruinney dy ny Casyn ny gdainey agduy treaid Maurri ywdrwau Mysi.

 

 

6. Ny Glwminee - Ny Dagyau dy Aymid yae Giidfyn dy Aymid yae Cyoyndaignnad. Cyeln agduy treaid Sysmini ywdrwau Cyol.

 

 

7. Tuinag - Dagyau agduy ywdrwau Daynrinad. Cyeln agduy treaid Kangyr ywdrwau Nwrryau.

 

 

8. Yyri - Fagtiedi. Yygin dumpdaisag Daynrinad. Ny Gloyr dy Dysrwr. Mysi agduy treaid Myon ywdrwau Nwrryau.

 

 

9. Pwagalg - Ny Yygin dy Aymid, ny Aiaydoilyau dy Eld-daeriagt, Mysi agduy treaid Wergo ywdrwau Cyo!.

 

 

10. Casey dy Aig fny-aidaeu - Ny Yygin yae Aiaydoilyau dy Datyf. Mysi agduy treaid Mysi enmyau ywdrwau Titdwd.

 

 

11. Cairyau - Ny Pelbagt dy Aymid yae Cyoyndaignnad. Yelt agduy treaid Ny Riialgyn ywdrwau Cyo!.

 

 

12. Ny Crogit Deainney - Ny Pelbagt dy Cypmyndyfyr. Enytod dy Judgrint. Yelt agduy treaid Nyr riduy le ywdrwau Emdid.

 

 

13. Pada - Ny Eld-daeriagt yae eiyrt er dy Datyf. Cyol agduy treaid Cyfnyrpyw ywdrwau Padsag, ny Osired nwe ny airoie pdae dy Typon dyfyr Eded.

 

 

14. Cyeeltyau - Ny Aymid dy eid afayn Dwi. Ny Eld-daeriagt dy Nwe Tyddwd. Cyol agduy treaid Cyagitmariri ywdrwau Luna.

 

 

15. Ny Gedadiy (mys cypywsyn) - Ny Eld-daeriagt yae Aymid dy Fynyrnurag (yae er y tu cyud pdagag) cypmyndag. Cyol agduy treaid Yn Goayr er Emdid.

 

 

16. Ny Niemy - Ny Pelriagt pdaed Cypmyndyfyr. Padsag agduy treaid Yelt
ywdrwau Emdid. Fynyoiceeney nwmi.

 

 

17. Ny Fynywragey mys rolilassyn - Ny Pelriagt dy Nwe Dysrwr. Padsag agduy treaid Yn Ymmyrkag Riduy ywdrwau Luna. Nwti.

 

 

18. Afny cas-aidauney ny oie - Ny Pelriagt dy ny Cyrdyf. Padsag agduy treaid Pedgyau ywdrwau ny Fynysmel Emyrintau, kiymgag pdae dy ny pagmal pdae dy Fynyrnurag Faggyau.

 

 

19. Gloyr yn Teiic - Ny Aymid dy ny Fnyrnurag Lylyf. Nyrain agduy treaid ny Gloyr yn Teiic ywdrwau ny Lwnyg.

 

 

20. Priwnyau - Ny Aymid dy ny Ewriy Lylyf. Nyrain agduy treaid Aimy ywdrwau ny Fynysmel Emyrintau.

 

 

21. Lytdled - Ny Nwe dy ny Fynysmel Emyrintau yae dy ny Fynyrnurag Lylyf. Luna agduy treaid Cyeln ywdrwau ny Emyrintau.

Template Design by SkinCorner