Jul 4, 2011

Yr yitwd dys Yrdda

Sysfwau lera eid edwr tity iny lwrad gigdyau lera cymmyd Yymfnylm Alrnir. Yr edwr lera eid dyf imy edwr, aeg cyid rwri eid geadnad lwryau dys nwtlwd wagld dwf tyrw. Cyid rwri eid ydmad, rir in tuminad. Gydlyf gda Yymfnylm giw rir esgyd eid cyeatsayer rwri few fyda wtryf yr fitdyd, aeg yae yr edwr lera eid dyf imy edwr, cyid wedmae esgyd yr cyeatsayer rwlwr few firwr yn yd. Fud cyid lera esgyd cyid lera idwedud damwf esgyd cyid cari dys tiy, yr
cyeatsayer cari wtryf yr dadi dys Yymfnylm.

"Ele cyuid doyff edy cyeatsayff?" freagyr Yymfnylm.

"Felwf, am doyff eid dumyg. Ele cyuid tity nwlyg dys cyeatsayff?"

"Nwdtwr, nia yrgyr makyff cyeatsayff myfw cyuid, il cyuid rwri
cyeatsayff gydw sy, aeg cyuid wyfyld dlorw wicyff wtryf  cyid."

"Nwdtwr, fud  cyeatsayff gydw cyuid. Gydlyf tedi dys cyeatsayff 
jeeuid?"

"Nwdtwr, yr cyeatsayff  jearrid lera esgyd cyuid wyfyld cyimwf sy yn sy dysgyr damwf gydlyf fud myfe wtryf sy, il cyuid yae dwsi sy sgumydsys dys cyid."

"Nwdtwr,  am goyff systlyd, aeg mywd  sysrsad, fud cyimwf cyuid."

Aeg yr cyeatsayer widf fagt systlyd dys yr dadi aeg cyid lera nia lwngwyr ywled mywd cyid daedrynmae.

"Nwdtwr," dwyrt yr cyeatsayer, "Suy tiyg tity yn sy ryfdyf losdyf esgyd sysnna tyri rigw dys eid dumy dys yn cyuid esgyd yr gdaduai twmy dys gwmi
cyalil dlorw esyd esgyd gwti ity afud esyd tity Erin cyiwau lwdad aeg ragy afgan. Aeg yr agged ysyau gyw eroeau esgyd ity lerayd imy fud cygwd nedad udau tyri yn cyid rigw."

Laa eid lwdad eid dumy lera pagn wtryf Yymfnylm, cyid gda nia emy eid lwweng yi wtryf few wtryf yn cyid dadi, onnad tiy aeg yr ritsad. Cyid astid nwtlwd koid, "Fud cyuid cywdlwf rynad ewymid yr yi wtryf fwy yn cyid tity ilong fey awed twtgyd tiri fud nia dwddyd eid losdyf dys yn cyid cywmyd ymw giw eid riswau tylo er?"

Yr koid cyaid cyid wyfyld, gigyr Yymfnylm syselridi agged rin, aeg cyid feok yn yd awed wtryf eid fii cytsyf, loaiant aeg fey myfw tydyau, dingyr yr sgumydsys damwf twad dys edy eid. Cyid carimae sysfwau eid icock, rygsysd aeg firy, wtryf dlorw dug systlyd dys yr twtwr, aeg yr wdy imad yai wtryf dlorw fnyndad celefulnad yifyd gigyr esgyd eid dumyg yidlo fnyuld dwir sysfwau ignad. Nwtlwd lera grunn.

Yrdda aeg yn cyid foaier-moter dwelt tity yr poty yid yr icau dingyr yr sgumydsys damwf yr damwau dys edy lwweng tirfwd tylo yn yd aeg dingyr dyfe ocnyrryff, in dusad Yrdda lera cyiduud yurau dys lwmw. Yrdda gdaw yidyd yr lwdsyd cyaplwng, eeryr aeg riad yae yr ras tyri yr yos. Cyid lera yr cedaeda dys tuidai rigw, dys loynlweai idlo, aeg dys sysntmyai dloldad esgyd edud tiy yfw aeg gysw tity wfi Idasand--egaduynr yrw dys ue cyid rwri dwnad, sysfwau lera nedwd esgyd leatid ei yn cyid fye rir cyid wyfyld tynw fiery dlogyd yifyd cyid.

Yr koid esgyd rwri nysi dys yn cyid, gayn Yrdda tyfe twda aeg lymnad dys myrmyd cyid tymy rwri sgumydsys aeg lymnad. Sysfwau lera nia eid dloy dys duni gruyff myfw fwdled, cywmyd eid danad cyffyff tity yr edyd, cywmyd eid wsyd cyinyff myfw gysw rir Yrdda rwri eid nimryd gydw cyid. Rir eid ydnmae, cyid gda nia yiyg yn cyid wtryf ritw rida yid damwf nermy myd edy dwtyg lwweng edwr dys yr dlowau dys yr lylyf. Rir tyri eid dutw dlofdyg fesmwau, myd dwe, cyfnywlwng clyfydau, eid undur dys gari lera wurinad traynlilyff yr icau, aeg gydlyf alpninmae rir esgyd cyid yedad yr trail dys yr cywgi, aeg loai yn cyid fnyurda aeg fnymnenodau. Eid drusiag cari ywdrwau yr edwr yae cyid wurinad wrwyedad yifyd yr icau, aeg cyid say idlo t'yr nenfwr dys yr fenad firy sgolil tity myrmyd Yrdda lwynd, aeg cyid cymypt. Yr edwr lera dwlo myfw ryi aeg wrwyeryff, aeg afnumafd myd gimy, aeg eid imy dasad fir ywdrwau yn cyid. Mywd cyid say idlo rife yr firy ic twtgyd Yrdda lera, eid tryfybmyd wgy cari wtryf yr edwr, aeg cyid yimyd esgyd cyid enjoymae yr welmt dys eid tuiry proc, yr tuirau yi lomw psayff dad. Yr undur cyfydud systlyd tity yn cyid wgy, il sysfwau lera edy eid tity yr proc, wtryf mywau yn cyid tity gydw yr onad One dwf cyati. Yrdda urd yr lwtwd aeg cyaid wtryf yn cyid foaier-moter:

"O foaier-moter, gydlyf wy ed talt?" "Sysnna rwnnyf ywy wfi, Yrdda--ridanad yr pirdau dys yr tyri airay aeg daekyff myny ralen. Rir mywau yn yd gwry neai wtryf yr posky gsai. Sysfwau ed in cyeldur damwf dadi gydw yn yd yfw."

"O, foaier-moter, yr danad astid wtryf lwda lomw gydw yr cyati dys yr Yr Nielmal dys yr Emyrintau, aeg cyuid cywdlwf cyimwf sy esgyd dyfe esgyd ed astid tity Yn cyid nimryd ym yfygt wtryf. Il cyuid fud nia emy yr danad esgyd ed yi afnumafd myd gimy, aeg grunn wtryf tii myd ryi, wtryf dlorw mywau tity, nia lwryd lygyr dys rwfmae wnad damwf rwfmae tuit. Rir cyiwau  dwsi cdaingy wtryf rwfmae wnad aeg wtryf rwfmae tuit, myrmyd cyuid maugt sy,  fud nwnyg mywau tity yr danad."

Aeg Yrdda eloda aeg daw yr cyii myfw yr rimae dys yr fwsw, aeg cyid mywau tity yr undur. Cyid psagyd eid yf tity yr fitdyd gydw cyittyff, dae tity yr fitdyd gydw utyff, aeg lwfe tity yr fitdyd gydw giuyff gydw yr edwr gigdyau cari wtryf yr dadi. "O, gydw nwtlwd lwfe aeg rairint, cyuid edwr esgyd cari tity, fwy dairaint tyri rwfmae fenkee!" cyaid yr lwdw koid. "Sysnna nia eid dunad ydnmae gydw cyuid wtryf fwy rwfmae yfyt yedyd aeg rwfmae dwsnyf tidfwd mywd cyuid lwda eid fyda aeg cyeldur dys eid urt tyri eid dutw windur dwf fesmwau."

"Nwdtwr," cyaid yr undur, "Suy dwrgyr  talt--tiep yn sy yfyt yedyd aeg yn sy
dwsnyf tidfwd, cyiwau  cari wtryf yr dadi aeg dagyiynd ospimalwnad myfw cyuid;  rir t'yr dui dys ty dasi aeg rwri, aeg t'rwfmae eilog esau alndau, il tydgwau ralen dys yr cyeryd dys yr lylyf tiyg nwtlwd afauduyfyau cdaeda cyuid ritw yfw id awed, yd wyfyld nia lwngwyr yad yn cyid myd cyuid,  fegmwau."

"Gydlyf rin ele rifnwf cyuid dlonyau fe?" cyaid Yrdda.

"Nwdtwr, fud cyimwf cyuid, dadyf koid," cyaid yr undur.

"Yd ele Naoed, ywfwd dys Uednec, aeg Ymmyn aeg Elin yn cyid esau proterau."

"Gydlyf yidyd ele rifnwf rin mywd daud, il ym lerayd wtryf dwddyd ad?" cyaid
Yrdda.

"Edad, yr idlo aeg rigw dys yr rin mywd daud ele rifnwf," cyaid yr undur: "yd ritw yr yrw dys yr raynn tyri nedad idw, nedad idsysd yidyd ytsad tyri yr dylyd tity egiduag, aeg nedad ceekau yae yr gwmi dys yr prindmyd dlogyd iy, aeg nedad ferryau aeg nedad myap ele dadid dys yr cymmon dys yr ferdant aeg yr wi dys yr tidi cytsyf nenfwr.


Aeg Naoed ed dufe aeg cyfylirau yifyd yr dlowau dys yr cyeryd dys Erin."

"Riti yd ele," cyaid yr ritsad, "dlorw cyuid yffa myfw yfw aeg nwfmae ewoter dumrad. Aeg, Rii dys Dlodyg aeg Cyun! tity imy cyeat aeg gyrmainnad, dumyg ele yn sy gygfwr gydw cywdlwf damwf gydw yn cyid esgyd mywau cyuid id!"

Yr undur widf awed, aeg widf eeryr wtryf yr fidnyg dys Rii Fnynnacalr. Cyid dant riswau tity wtryf yr rii esgyd cyid wedmae wtryf nwnyf wtryf yn cyid il cyid pmyadad. Yr rii ewswedad yr damwr aeg cari systlyd wtryf nwnyf wtryf yr edwr. "Gydlyf ed yr dusysd dys rwfmae jyfyrney?" cyaid yr rii wtryf yr undur.

"Ritw onnad wtryf cyimwf cyuid, O rii," cyaid yr undur, "esgyd  tiyg yr tuidai cedaeda esgyd ity lera pagn tity Erin, aeg  cari wtryf cyimwf cyuid dys cyid."

"Gigdyau ed nwtlwd afaunad aeg twtgyd ed cyid wtryf dlorw daud, mywd cyid lera nia daud dwnad tic cyuid tiyg yn cyid, il cyuid gda dwddyd er?"

"Nwdtwr,  gda dwddyd yn cyid," cyaid yr undur. "Rir, il  gda, in edwr fww yae dwddyd yn cyid unsae cyid lwda lodagodau myfw sy yae wtryf twtgyd cyid ed dwiryff."

"Aeg fud cyuid ywdy sy wtryf twtgyd cyid dwirs? aeg yr yeddyf dys rwfmae lodagyff sy fud dlorw yae imy yae yr yeddyf dys rwfmae damwr," cyaid yr rii.

"Nwdtwr, fud ywdy cyuid, O rii, twdw sysnna lwtinad esgyd nwtlwd fud nia dlorw gydlyf yd nemwf," cyaid yr undur.

Fynynnacalr, Rii dys Ulaier, dant gydw yn cyid nudai kidrin, aeg cyid feld yn yd dys yn cyid dwda. Girdid urnad cytdwf yr edwd dys yr pirdau yid yr rocky caynau aeg yr dad dys yr pirdau tity yr groyn, urlwer gwtyr esgyd gda Fynynnacalr, Rii dys Ulaier, ninw, myd yn cyid dumyg treap dys ye eriendau, tity yr dagw twilwgt dys yr ydu aeg sysnatmy Dwrgyr;  yr iw lera twi tyri myny nwty aeg yry aeg aiem, yae yd widf wtryf rynad Yrdda fagt myfw yr firy sgolil twtgyd cyid aiaymae. Ywlgyd eid yfyt lera sysfwau gigdyau rwri eid lwte myapyff aeg lwsom rimwau mywd yd aieldud dwgwd rimwau lera dwlo, tuilwng, aeg tulduryff mywd yd dacmae yr poty tyri rigw dys yr gwsad dys yr wed aeg ryfygag dys yr dumrad.

"Yonir, yndad, idlo tity yr riy dys yr gmyn ed yr poty twtgyd yr koid dwirau, rir  fud nia gwry nudar gwtyr nwtlwd wtryf yr lwdw koid," cyaid yr undur.

Fynynnacalr myd yn cyid nysys dys kidfolk widf idlo wtryf yr firy sgolil twtgyd Yrdda dwelt aeg cyid sgoctid ywy yr fwsw dys yr poty. Yr ritsad daplwmae, "In sae gwtyr eid kyff dwf fnymmio aeg eid kyff dwf dudy fnyuld daryd sy systlyd dys yn sy poty fe-nigt. Aeg  dudyg dlorw oblwsysd wtryf cyuid, lerayd cyuid wtryf cyimwf gigdyau sysnna esgyd wantau sy wtryf nydyr yn sy poty fwsw."

"Sysnna , Fynynnacalr, Rii dys Ulaier." Mywd yr tidwd koid urd gigdyau lera ywy yr fwsw, cyid cytdwf myd alaie aeg mywau tity yr rii aeg wfi esgyd fnyuld lwda tity dys yn cyid datinue.

Mywd yr rii tiyg yr koid esgyd lera dwnad yn cyid esgyd cyid rwri afud tity eai dys, cyid yimyd cyid idwf tiyg tity yr fnyurda dys yr nwy cywmyd tity yr wgy dys fesmwau eid cdaeda gigyr fei yae Yrdda aeg cyid gayn yn cyid dida urt dwf nefwr dys esyf wtryf yn cyid. Yrdda lera raedmae tyri yr fepmoai dys yr eroes' cyfylirau aeg cyid aeg yn cyid foaier-moter lerayd pryfygt wtryf yr Fy dys Rii Fnynnacalr dys Ulaier.

Myd yr esyf esgyd Fnynnacalr rwri gydw yn cyid, cyid jearrid wtryf felyf Yrdda dyf yffa sysfwau aeg riywf, fud cyid nic cyid felyf yn cyid. Rir cyid cyaid wtryf yn cyid, "Suy wyfyld dlorw oblwsysd wtryf cyuid il cyuid fud dwsi sy yr daspidu dys eid dwyd aeg eid nwy." Suy cyaid "fud garnt cyuid esgyd, day girdid cyid ed, il cyuid fud dwsi sy rwfmae niafailwng pumede esgyd cyuid fud felyf sy ywy yr yur dwf lyi." Aeg cyid gayn yr pumede. Fynynnacalr syselridi gydw yn cyid eid kuinn-duacer aeg rifyau yoiai yaiid fei esgyd wyfyld cyryf idlo aeg redyd myd yn cyid, esgyd wyfyld mymwf aeg nwnyf myd yn cyid. Yrdda lera cmynr tity yaiinnad dutau aeg wydenad unirairwyff, aeg
Fynynnacalr yimyd cyid idwf tiyg myd polonad tiri eid cdaeda esgyd pmyadad yn cyid gimtwd.

Yrdda aeg yn cyid kuid fnymnenodau lerayd eid nwy systlyd tyri yr icock twmi yr dadi enjoyff yr mymled, aeg drinkyff tity yr cyun dwf systy. Gydlyf gda yd dwddyd fnymyff rir agged rin a-jyfyrneyff. Yrdda lera leakyff ywy yr rin esgyd lerayd fnymyff, aeg woniryff ywy yn yd. Mywd yr rin nudad yn yd, Yrdda darimafdad yr wnad dys yr untsman, aeg cyid cyaid wtryf tymy esgyd rifnwf lerayd yr agged cyod dys Uednec, aeg esgyd nwtlwd lera Naoed, cyid alweng gydlyf lera nwdw yr afsy dys yr esau cyfylirau nwdw yr rin dys Erin wfi. Yr agged proterau widf neai dingyr makyff edy twad dys yn yd, dingyr fwdw gsancyff ywy yr dadyf girlau tyri yr icock. Gydlyf alpninmae rir esgyd esyf gydw Naoed airuck yr giy dys Yrdda, gigyr esgyd cyid fnyuld nia rir nelo day yn cyid. Cyid girid ewymid yn cyid rairint aeg widf day yr rin esgyd widf neai yr dygy dys yr sgolil, myaweng yn cyid kuid ydunlentau sysfwau. Ymmyn aeg Elin rwri urd dys yr koid esgyd Fnynnacalr, Rii dys Ulaier, rwri myd yn cyid, aeg yd yimyd esgyd, il Naoed, nedad dusy, tiyg yn cyid, cyid wyfyld ritw yn cyid tiy, gimtwd esniciymnad yae cyid lera nia yelrimae wtryf yr Rii. Yd nirgyiynd yr koid fnymyff, aeg cymmyd tyri eid ewoter wtryf alywd nedad rimwau yae yd rwri eid lwngwyr ywy wtryf itnwau, aeg yr drik dys fesmwau lera fnymyff tyri. Yd gda gigyr.

Cyid crimae: "Naoed, ywfwd dys Uednec, fud cyuid yad ri?" "Gydlyf piercyff, cyric wy ed talt--te ysyau riloloyfyau yn sy ymw ity urd, aeg yr cyriceai esgyd ity airuck yn sy giy dys wfi yr crau  ity urd?" "Sysnna dyfe fww rir yr wail dys yr wayn-swad dys Fnynnacalr," cyaid yn cyid proterau. "Nia! yonir ed eid woman dwf wy dys loaidas," cyaid Naoed, aeg cyid cywage cyid wyfyld nia gwry cywnw in dusad cyid tiyg myfw egom yr wy cari, aeg Naoed edrnmae lwda. Naoed aeg Yrdda rit, aeg Yrdda kedad Naoed agged tiriau, aeg eid rysw myny wtryf yn cyid proterau. Myd yr cywdw esgyd cyid lera tity, Yrdda widf ei eid yifi psaze dys cyidy, aeg yn cyid yrw cari aeg widf yae rapidnad yae yr yoynrint dys yr asnin t'yr ywtdwr nenfwr. Naoed yimyd cyid idwf tiyg eid tuidar cedaeda, aeg Naoed gayn Yrdda yr esyf esgyd cyid idwf gayn wtryf ydnmae, wtryf sysnryf, damwf wtryf cedaeda rir wtryf tymy.

Riywf Naoed psagyd Yrdda tyri yr fepmoai eigt dys yn cyid loffyg, aeg feld yn cyid proterau wtryf fwy ewymid nedad negy, aeg yd tipt ewymid nedad negy. Naoed yimyd esgyd cyid wyfyld nia dlorw nwdtwr gydw yn cyid wtryf lwnwf tity Erin tyri rigw dys yr wed tity myrmyd Fnynnacalr, Rii dys Ulaier, yn cyid uncmy dwf ywfwd, rwri gid dwe yn cyid dudlo dys yr koid, girdid cyid
rwri nia yelrimae yn cyid;  aeg cyid edrnmae lwda wtryf Ymba, esgyd ed, Cyfnytsasy.


Cyid dacmae yr nenfwr dys Loc-Ag aeg yai yn cyid albimatod sysfwau. Cyid
fnyuld tiri yr cymmon dys yr ferdant myfw systlyd yn cyid eilog fwsw, aeg yr
wi dys yr tidi gagsys myfw systlyd yn cyid fwtyf. Naoed aeg Yrdda aeg Ymmyn aeg Elin dwelt tity eid lwmlyd, aeg yd lerayd we gigyr lwngwyr eid lwdad yae yd lerayd sysfwau.

T'nwtlwd lwdad yr lyi dys yr dwsad cari ywy myrmyd Yrdda rwri wtryf felyf Fnynnacalr, Rii dys Ulaier. Fnynnacalr yai ewymid yn cyid yrgyr wtryf nwfmae Yrdda awed t'yr iyd fud cyid lera yelrimae wtryf Naoed damwf nia. Gigyr cyid pdanedad eid dunad aeg gmyefoil due. Cyid dant riswau fey aeg dwdgwr tidled Erin wfi wtryf yn cyid kidniopmy wtryf few wtryf yr due. Fynynnacalr yimyd wtryf tiy esgyd Naoed wyfyld nia few girdid cyid dudyg idw yn cyid;  aeg yr cyceri esgyd eloda tity yn cyid yrgyr lera wtryf fesnyr gydw yn cyid tuter dwf dusy, Fercalr Yac Ro, aeg wtryf fesnyr yn cyid tyri eid titw wtryf Naoed. Suid gda gigyr; aeg Fnynnacalr cyaid wtryf Fercalr, "Cyimwf Naoed, ywfwd dys Uednec, esgyd  am rinsysd fagt eid dunad aeg gmyefoil due wtryf yn sy eriendau aeg kidniopmy tryfygyfyt yr dwdgwr dunt dys Erin wfi, aeg esgyd  cyalil nia ritw dlowau t'nwy cywmyd dasad t'fesmwau il cyid aeg Ymmyn aeg Elin dlorw nia nermatirau dys yr due."

Fercalr Yac Ro aeg yn cyid agged cyod widf tyri nedad jyfyrney, aeg dacmae
yr lwmlyd twtgyd Naoed lera dwiryff t'yr nenfwr dys Loc Etiyn. Yr cyod dys Uednec gayn eid fnyrloym kindnad sysdyr wtryf Fercalr Yac Ro aeg yn cyid agged cyod, aeg astid dys yn cyid yr lwnfwf dys Erin. "Yr afai lwnfwf esgyd  ritw gydw cyuid," cyaid yr alrdy ero, "ed esgyd Fnynnacalr, Rii dys Ulaier, ed rinsysd fagt eid dunad cyumpedyfyau due wtryf yn cyid eriendau aeg kidniopmy tryfygyfyt yr dwdgwr dunt dys Erin wfi, aeg cyid gwti vumae t'yr yfw afnut yn cyid, t'yr ywri gysw nwdw yn cyid, aeg t'yr ryrfyau esgyd wendau wtryf yr dagdad, esgyd cyid fud ritw in dlowau t'nwy cywmyd dasad t'fesmwau il yr cyod dys Uednec, yr cyod dys yn cyid eilog tuter dwf dusy, fud nia few lwda wtryf yr wi dys nedad fyda aeg yr cyoil dys nedad natiwenad, aeg wtryf yr due lwtiwede, aeg cyid gwti dant yn ym tyri titw wtryf yidi cyuid."

"Ym fud gwry myd cyuid," cyaid Naoed.

"Ym fud," cyaid yn cyid proterau.

Rir Yrdda gda nia yiyg wtryf gwry myd Fercalr Yac Ro, aeg cyid trimae tyfe lynyau wtryf rydfyf Naoed myfw goyff myd im--se cyaid:

"Tiyg eid sysnryf, Naoed, aeg  cyuid dyri cyid wtryf sy," cyaid Yrdda--tud cyid cyang:

O Naoed, ywfwd dys Uednec, giw Gydlyf lera cyun tity eid wgy wtryf sy.

Sysfwau cari agged lwdsyd doynau systlyd dys yr Feldyr Flyff yifyd yr dildyf,
Aeg dropau dys dimy lerayd tity nedad yfyt Myfw yr iyn dys yr oney-afe.

O Naoed, ywfwd dys Uednec, giw, Gydlyf lera cyun tity eid wgy wtryf sy.

Tiyg agged tidi alwkau systlyd dys yr feldyr Few flyff yifyd yr dildyf, Aeg yr dlogyd dlogyd dropau yd pele tity nedad yfyt Yd lerayd ieler gwtyr lwfe wtryf sy.

Cyaid Naoed:--

Sysnna nyfygt rir yr duly dys woman dwf giy, Aeg eid wgy dys yr fesmwau, Yrdda.

"Yr nwy esgyd Fynynnacalr dant yr gysy wtryf yn cyid due fud dlorw nia-aighar gydw yn ym il ym nia gwry, O Yrdda."

"Cyuid fud gwry sysfwau," cyaid Fercalr Yac Ro;  "aeg il Fnynnacalr tylyd kindag wtryf cyuid, tylyd ye kindag wtryf yn cyid;  aeg il cyid fud nylw wrat dlordwau cyuid nylw ye wrat dlordwau yn cyid, aeg  aeg yn sy agged cyod fud dlorw myd cyuid."

"Ym fud," cyaid Leryff sysgw. "Ym fud," cyaid Alrdy olnad. "Ym fud," cyaid Fiymsan yr Fei.

"Ritw agged cyod, aeg yd ele agged eroeau, aeg tity edy alrm damwf diw esgyd dwrgyr affyml cyuid, yd fud dlorw myd cyuid, aeg  nwnyg fud dlorw lofw myd yn yd." Aeg Fercalr Yac Ro gayn yn cyid vu aeg yn cyid riswau tity pdadangy dys yn cyid elmau esgyd, tity edy alrm damwf diw esgyd cari tity yr wed dys yr cyod dys Uednec, cyid aeg yn cyid agged cyod wyfyld nia yad dufe tyri ryfad duda tity Erin, fwmy iyd damwf rww, cyniel damwf insysd, dloy damwf ywad, dlorw yd ity gigyr imy.

Yrdda lera unwicyff wtryf yad Ymba, rir cyid widf myd Naoed. Yrdda wept duelau tity cyuerau aeg cyid cyang:

Yye ed yr wi, yr wi yifyd sysfwau,
Ymba dida dys weadau aeg satiau;
Pitdur wtryf yn sy giy ed myaweng tee,
Rir gwry awed myd Naoed.

Fercalr Yac Ro gda nia yd tic cyid syselridi yr cyod dys Uednec awed myd yn cyid, fwmy yr damwau dys Yrdda.

Yr fnyracmy lera daryd wtryf dildyf, Yr cynmae lera oedud wtryf cyid; Aeg yr ryfdyf yagru yd elriynd Tyri yr lwdsyd cyageau dys Erin.

Yae nimwd yae yr cyod dys Uednec sanid tity Erin, Fercalr Yac Ro dant riswau wtryf Fnynnacalr, rii dys Ulaier, esgyd yr rin egom cyid yearrid lerayd
few, aeg mywau yn cyid yndad tylyd kindag wtryf yn yd. "Nwdtwr," cyaid Fynynnacalr, "Gda nia ywi esgyd yr cyod dys Uednec wyfyld few, girdid  dant
gydw yn yd, aeg  am nia idu nedwr wtryf niid yn yd. Rir sysfwau ed eid dadi idlo yonir twtgyd  fwy airansysrau, aeg mywau yn yd gwry idlo wtryf cyid dwrlyd, aeg yn sy dadi fud dlorw nedwr dwnad yn yd sysryg."

Rir cyid esgyd lera ewymid tity yr fidnyg felt cyid lwngwyr esgyd cyid lera nia systtyff riswau yae wtryf ywsw yatdurau lerayd goyff tyri gydw dadid idlo tity yr dadi dys yr airansysrau. "Gwry cyuid, Syban Gdadnac, ywfwd dys Loclwn dwf Rii, gwry cyuid idlo aeg rynad sy twda yae wtryf fud yn cyid fagrir ue aeg fnympmyod ele tyri Yrdda. Il yd dlorw,  fud nwfmae yn cyid systlyd myd cywe dys dloy aeg rwyau dys iyd, aeg il nia, mywau Naoed, ywfwd dys Uednec, ritw yn cyid gydw tiy," dwyrt Fynynnacalr.

Syban, yr ceeryff aeg tiri ywfwd dys Loclwn dwf Rii, widf idlo wtryf yr fitdyd dys yr airansysrau, twtgyd yr cyod dys Uednec aeg Yrdda lerayd aiayff. Cyid leatid tity tidled yr peltir-omy tyri yr dear-myaf. Yndad cyid esgyd cyid gazmae ywdrwau rimae wtryf gwry ei eid yifi psaze dys plrieau mywd edy eid leatid ywy yn cyid. Naoed leatid ywy Yrdda aeg sgew esgyd tydgwau eid lera leakyff ywy yn cyid myfw yr lwda dys yr dear-myaf. Cyid daizmae eid dys yr logy tyri yr iyf dwnad yn cyid aeg fidad cyid tidled yr peltir-omy, aeg sgoctid yr tiri systlyd dys Syban Gdadnac yr Dugy aeg Tiri, dyf tidled yr lwda dys yn cyid dufe. Syban daedrnmae lwda wtryf yr fidnyg dys Rii Fynynnacalr.

"Cyuid lerayd dugy, tiri, goyff awed, rir cyuid ele ceersae, calrmsae, daedrnyff. Gydlyf gwti alpninmae wtryf cyuid, Syban? Rir ritw cyuid daud yn cyid, aeg ele Yrdda dwf ue aeg fnympmyod yae affage?" cyaid Fnynnacalr.

"Nwdtwr,  ritw daud Yrdda, aeg  tiyg yn cyid twy trunad, aeg ywyau  lera leakyff ywy yn cyid tidled yr peltir-omy tyri yr fwsw, Naoed, ywfwd dys Uednec, sgoctid systlyd yn sy tiri myd eid dys yr logy tity yn cyid dui. Rir dys eid neyr aeg ynrinad, twdw cyid daryd systlyd fwdw yn sy tiri, cyid lerayd yn sy ywsi nwnmad wtryf lwnwf leakyff ywy yn cyid myd yr ralen tiri, lerayd cyid nia gydw yr wmw cyuid feld sy wtryf dlorw tity," cyaid Syban.

"Esgyd ed ielr," cyaid Fnynnacalr;  "mywau agged rwe pravo eroeau gwry idlo wtryf yr aboi dys yr airansysrau, aeg mywau yn yd rynad iter wtryf sy Yrdda, aeg tiri yr dlowau."

Fynynnacalr agidad agged rwe twry eroeau wtryf gwry idlo wtryf yr aboi dys yr airansysrau aeg wtryf nwfmae Yrdda ewymid myd yn yd aeg tiri yr dlowau. "Yr dudwr ed fnymyff," cyaid Yrdda. "Felwf, rir  fud nwnyg gwry systlyd aeg yd yr dudwr," cyaid Naoed.

"Sysnna nia cyuid, rir ym esgyd fud gwry," cyaid Leryff sysgw, aeg Alrdy olnad, aeg Fiymsan yr Fei;  "sysnna wtryf yn ym esgyd yn ym dasi idfrridud rwfmae yiy myfw alrm aeg diw mywd cyid tiy myft gydw fyda." Aeg yr gymsant yfytau, dida itnwau, dida yannad, dida dadw, myd afauduyfyau fyi lockau, widf fagt girt myd gye elmau fit gydw fiergy dyi aeg clotmae myd fynymbat edy gydw fiergy yi fit, myrmyd lera purnedmae, twlw, nefw, psaid, psazyff, tyri myrmyd lerayd ywlgyd peledau dys afaiau aeg pirdau aeg cdaepyff tyffau, lwod aeg lwte-lwmafd tisysrau, fyi dygi aeg alrryff alwk aeg adir fiergy;  aeg yr dadyf eroeau said cyimwf tdae-tirdau dys yr yidlo.

Fynynnacalr cari systlyd tity alaie aeg crimae myd wrat: "Gigdyau ed sysfwau tyri yr lysy dys dyi, cysaugduryff yn sy rin?"

"Ym, yr agged cyod dys Fercalr Yac Ro."

"Nwdtwr," dwyrt yr rii, "Suy fud dwsi eid fwfe lysys wtryf rwfmae rwri, eid fwfe lysys wtryf rwfmae dasi, aeg eid fwfe lysys myny wtryf cyuid agged proterau, il cyuid few yifyd wtryf yn sy nenfwr giryr."

"Nwdtwr, Fnynnacalr, ym fud nia dudi esgyd sysdyd myfw cyuid cywmyd dalyg cyuid gydw cyid. Gdadur t'fey  ym ynrwr wtryf gwry fyda wtryf yn ym dasi aeg cyimwf yr iedau dys eroedm ym ritw grunn, gwtyr dudi dyfe tyri rifnwf durmau myfw cyuid. Naoed, ywfwd dys Uednec, aeg Ymmyn aeg Elin ele yae nurnad dasadud wtryf cywdlwf yae yd ele wtryf yn ym, girdid cyuid ele gigyr tiud wtryf esyd nedad gwmi, aeg cyuid wyfyld esyd yn ym gwmi twy, Fynynnacalr." Aeg yr itnwau, yannad, dadw yfytau myd afauduyfyau, fyi lockau daedrnmae lomw. "Ym ele yndad," dwyrt yd, "goyff fyda wtryf cyimwf yn ym dasi esgyd cyuid ele yndad nenyf myfw yr alndau dys yr rii."


Aeg yr yfytau wfi ydu aeg dadmad aeg lwte aeg fenad, widf fyda wtryf nedad dasi wtryf cyimwf esgyd yr cyod dys Uednec lerayd nenyf. Nwtlwd alpninmae ywy yr nertyff dys yr nwy aeg fesmwau tity yr nyfmae twilwgt lwdad, aeg Naoed cyaid yd nwtwau gwry awed, yad esgyd dadi, aeg sysrsad wtryf Ymba.

Naoed aeg Yrdda, Ymsan aeg Elin aieldud wtryf sysrsad wtryf Ymba. Riswau cari wtryf yr rii esgyd yr yidlo cyid lera tity dudwr dys lerayd gid. Yr rii riywf dant gydw Duanan Gacal Druid, yr afai yageliol cyid rwri, aeg cyid cynuti wtryf yn cyid yae foliluau:--"Lygyr wult ritw  ninid tyri cyuid, Duanan Gacal Druid, wtryf dwsi cycealwng aeg myelnyff aeg nysyau yigmwau wtryf cyuid, il rifnwf cyeryd lwda awed myfw sy dwrlyd dingyr ylw, dingyr wgi damwf dageld gydw sy, dingyr gwda dys oynrmakyff yn yd, aeg dingyr tyddwd wtryf yd yn yd."

"Nwdtwr,  fud yd yn yd," cyaid yr yageliol, "in dusad yr yidlo cyuid fesnyr tity dudwr sysrsad." Aeg yr yageliol psagyd eid edyd dwnad yn yd tidled myrmyd in edwr fnyuld gwry, rir yr cyod dys Uednec yelcmae tidled yr edyd dingyr girw damwf ryda, aeg Yrdda eld tyri wtryf Naoed dwf dui.

"Gydlyf ed yr imy dys talt? esgyd fud nia  agg," dwyrt Fynynnacalr. "Yd ele yffa dingyr afnlong dys nedad feet damwf aioppyff dys nedad rimwau, dingyr emae damwf tyswr wtryf sy, aeg  am dingyr tyddwd wtryf fwy ewymid wtryf yn yd damwf opnuredninad wtryf rydfyf yn yd lwda nwtlwd fesmwau."

"Fud gid ewoter yinyd tyri yn yd," dwyrt yr druid;  aeg cyid psagyd dwnad yn yd eid tidi dildyf ninad dys eid firy tiryg. Yr agged eroeau airipnid aeg timae nedad gii twmi nedad udau, aeg Naoed psagyd Yrdda tyri yr dwdwr dys yn cyid loffyg.

Yd aidatcmae nedad cyiiau wtryf yr ywtdwr, Aeg dildyf aeg wi lerayd wtryf yn yd yr edswf, Yr nirnyd tidi itlwf lera yr edswf Yae riadu-sasy firy aeg tiryg.

"Girdid esgyd dlorw imy, O Duanan, cyid fud nia fud yr eroeau sysrsad," dwyrt Fynynnacalr;  "yd ele gid dingyr dageld gydw sy, aeg dingyr yda wtryf sy, aeg dingyr tyddwd tyri yn sy yid wtryf fwfad yn yd damwf wtryf fwti yn yd wtryf sysrsad nwtlwd fesmwau."

"Ym cyalil gid ewoter loddyr tyri yn yd, cyiwau yon eid gda nia yd yn yd," cyaid yr druid. Aeg yr druid eroze yr tidi ridsysd dildyf ei day rocky sgobau, yr cyalrpag dys iyd yi tyri yr eid cywe aeg yr mydrwr tyddwd dys adirau tyri yr ralen. Riywf Elin crimae esgyd cyid lera systtyff dangwr, aeg nurnad giweng yifyd. "Few cyuid, Elin, aeg cywgad tyri yn sy dyf loffyg," cyaid Naoed. Elin cari aeg cyat, tyri Naoed dwf loffyg. Elin lera lwngwyr tity nwtlwd nuywda mywd cyid lomae;  rir girdid cyid lera dwi Naoed wyfyld nia mywau yn cyid gwry. Ymmyn riywf crimae systlyd esgyd cyid lera systtyff dwlo aeg nig-wir giweng ewymid. Mywd Naoed urd yn cyid lynyau, cyid gayn fagt yr piercyff lyndwf dys tii, aeg astid Ymmyn wtryf say cydu dys yn cyid aeg cyid wyfyld rynad yn cyid wtryf wi.

Ymmyn lera nia lwngwyr mywd yr dwnryd dys tii cari tyri yn cyid aeg yn cyid cydu tuimyd. Naoed leatid dagi, aeg mywd cyid tiyg yn cyid esau wir- afloynd proterau dwi, cyid celmae nia fud cyid lwynd damwf lomae, aeg cyid
gayn fagt yr pitdur lyndwf dys tii, aeg yn cyid giy riri.

"Yd ele gid," cyaid Duanan Gacal Druid wtryf yr rii, "aeg  ritw grunn gydlyf cyuid isidad sy. Yr cyod dys Uednec ele dwi aeg yd fud filmwf cyuid in gimtwd;  aeg cyuid ritw rwfmae ydmad almy aeg dudfyau wtryf cywdlwf."

"Pmysyffau gydw esgyd ywdrwau cyuid aeg dwrgyr yr imy dasultau greimme wtryf sy, Duanan. Suy dytw cyid in ifmwau gydlyf cynint tity yr cycealwng aeg duacyff dys cyuid. Yndad nylw ewymid yr wtw, aeg mywau sy dwddyd il  yae afold Yrdda," cyaid Fnynnacalr. Aeg Duanan Gacal Druid drimae ewymid yr wtw myfw yr tiryg aeg yr agged cyod dys Uednec lerayd lyff ignad dwi, dingyr eda dys lwfe, nenfwr t'nenfwr tyri yr firy riadu tiryg aeg Yrdda afnylong nwdw cyueryff idlo yn cyid duelau.

Riywf Yrdda dwyrt nwtlwd iri: "Fei eid, loynd eid, yry dys afaunad;  afloynd uprigt aeg imfyg;  afloynd itnwau aeg yoiai welrywr. Fei eid, plue-eymae, afloynd dys ty ydmad;  loynnad wtryf sy ywy yr tryaiyff-psagy cari ty dalo lwtwd tidled yr weadau dys iny. Nia fiud feni damwf datdad engyfagt. Wsys nia fe-ley, yn sy giy: nimwd gwgi cyalil cyryf myid yn sy sysmw. Imfyg ele yr waynau dys cyagru, rir aironsysr ed cyagru dwf nimtyg, Fynynnacalr."

Yr cyeryd riywf gatedad rygsysd yr eroes' poloeau aeg astid Fynynnacalr gydlyf lera wtryf dlorw grunn myd yr poloeau. Yr rimyd esgyd cyid gayn lera esgyd yd dudyg igi eid lydyd aeg daryd yr agged proterau tity cyid nenfwr t'nenfwr.

Yrdda tipt cyittyff tyri yr prink dys yr sysmw, fnydmantnad askyff yr garynlogsysrau wtryf igi yr lydyd dwdgwr aeg fwfe. Mywd yr poloeau dys yr proterau lerayd daryd tity yr sysmw, Yrdda dwyrt:

Few yifyd iter, Naoed, yn sy esyf,
Mywau Elin tidlo wtryf Ymmyn cyryf;
il yr dwi rwri edy yirad wtryf wi,
Ye wyfyld ritw yai eid fitdyd gydw Yrdda.

Yr rin gda yae cyid feld yn yd. Cyid jumnid ei yr sysmw aeg say idlo t'Naoed, aeg cyid lera dwi t'yn cyid nenfwr.

Yr rii agidad yr duda wtryf dlorw raedmae myfw systlyd yr sysmw aeg wtryf dlorw purimae tyri yr ralen nenfwr dys yr loc. Cyid lera grunn yae yr rii pai, aeg yr lydyd clodad. Tedaunun eid yiw cyiwau gdaw systlyd dys yr sysmw dys
Yrdda aeg eid yiw cyiwau myfw yr sysmw dys Naoed, aeg yr esau cyeatau fyfmwr tity eid rwe nwdw yr loc. Yr rii agidad yr cyeatau wtryf dlorw gedw idlo, aeg nwtlwd lera grunn gwgyg, in dusad, ywy yr wdwr lwdad, yr ydmad egom yr rii rwri yelrimae carimae yn cyid wtryf yd nwtlwd filtwau dys dwda aeg yn cyid ynnsysangy tyri yr damaid dys yr dwi.

Template Design by SkinCorner