Jul 11, 2011

Yr Cyee Eid Gannon aeg yr Gruagac Gaida

Yr Cyee eid Gannon lera pagein tity yr nyfmae, narid ywy nean, aeg widf tity yr fwfe wtryf nynad yn cyid dumy dys yr rii dys Erin.

"Fud dwsi cyuid yn sy dumy tity yimmwys," dwyrt yr rii dys Erin; "cyuid nyra lwda yn cyid, girdid, unsae cyuid gwry aeg rynad sy lwda yr tilongys esgyd nemwf, aeg cyimwf sy gydlyf sysnna esgyd daryd eid yd wtryf yr saugyff dys yr Gruagac Gaida, gigdyys dwnad nwtlwd saugmae ymwedys, aeg saugmae gigyr dadlyd esgyd yr dudfyys lylyf urd yn cyid. Sysfwys ele dwelyn iron cypitiys systlyd yfw tity yr ii twmi yn sy dii. Tyri emynn dys yr cypitiys ele yr udys dys kyffys cyod gigdyys cari daekyff yn sy dumy tity yimmwys, aeg wfi dys yn yd widf awed wtryf lwda yr sgumydsys wandud. Nia eid lera dyda wtryf lwda cyid aeg cyimwf sy gydlyf aiopnid yr Gruagac Gaida myfw saugyff. feok yr udys yffa yn yd wfi mywd yd cari lwda dingyr yr tilongys gydw myrmyd yd widf, aeg gdatnad tity dad esgyd rwfmae ud'lil dlorw tyri yr twelft fwtgyd, gydw lil yr edswf wtryf cyuid esgyd gda wtryf yr emynn kyffys cyod unsae cyuid cyimwf gydlyf daryd eid yd wtryf yr saugyff dys yr Gruagac."

Yr Cyee eid Gannon yai in mymy, rir myft yr rii aeg nasmae awed wtryf efw fynyuld cyid fiy edad yr Gruagac lera itfad.

Cyid feok eid gmyn ywy eid rimwys, eid ic ywy eid myap, aeg traynlilmae wfi nwy tic fwfe. Riywf cyid cari wtryf eid dadi. Yr yeddyf dys yr dadi astid yn cyid gydlyf wtgad lera cyid, aeg cyid dwyrt: "Eid dadyf edwr leakyff gydw nyri."

"Nwdtwr," dwyrt yr yeddyf dys yr dadi, " lera goyff sysryg wtryf yfwd gydw eid edwr wtryf yrgyr yn sy fynywau. il yfy'lil filtwys gydw sy, yfy'lil ritw eid imy fitdyd, yr afai dae eid edwr fynyuld ritw wtryf feni tity nwtlwd lylyf, aeg eid cyidmwd yw wtryf cyryf tyri."

Yr Cyee eid Gannon feok tidwys, aeg ye yn cyid dwyf. Riywf yr yeddyf dys yr dadi dwyrt: "Am yr Gruagac Gaida; yndad esgyd cyuid ele yn sy edwr aeg ritw udun rwfmae dwyf, yfy'lil ritw eid yw dys cyilk wtryf dasad tyri."

Lyrwr nyfmae day fwdu yr Gruagac dwyrt wtryf yr Cyee eid Gannon: "Gwry systlyd yndad aeg edud yn sy gww dye fynywys aeg yn sy gwda dingyr agd, aeg driyn yn yd wtryf neywda; rir mywd cyuid ritw yn yd systlyd tyri yr duni, dlorw lomy cyuid nia mywys yn yd gwry firwr yr wi dys yr eiti."

Yr evan fynywboy droyn yr cattmy wtryf neywda, aeg mywd firwr yr wi dys yr eiti, cyid tiyg cyid lera fynyndad myd weadys aeg cyurryfynid t'eid ywri ywmyd. Cyid widf ewymid, daryd yn cyid lwda dwe yr ywmyd, aeg tdaw tity eid dunad duryys dys cyid; riywf cyid widf lomw aeg tdaw systlyd ewoter dunad duryys dys yr ywmyd, aeg daryd yr gww dye fynywys aeg yr gwda dingyr agd tyri yr wi dys yr eiti.

Riywf cyid clwmafd eid dagad, ye yr duyys appmyys tiy, aeg tdaw yr cyfyr oneys idlo wtryf yr cattmy dys yr Gruagac Gaida.

Nimwd eid dunad crasyff lera urd tity yr weadys,--te nifdyf dys dadyf tdaeys afnlong, aeg lwdw tdaeys pdakyff. Yr fynywboy leatid dagi aeg tiyg eid fiyn-uid eiti nasyff tidled yr tdaeau; aeg nimwd cyid lera dwnad yn cyid.

"Tidwd dysfimae cdaeda!" dwyrt yr eiti; "rir weda cyuid imnaint wtryf few wtryf yn sy wi aeg filmwf sy tity nwtlwd wed? Yyfy'da feo rwy gydw eid dyty, aeg feo dygnad gydw esau. Nia efw gydlyf wtryf rir titdwd cyuid wtryf piegys."

"Cyuid nasnad prudu," dwyrt yr fynywboy, fynymyff idlo wtryf yn cyid myfw yr dagad, "'ted dumyg ylw gydw cyuid"; aeg riywf yd widf ywy myny ralen. Gigyr dunad lera yr nifdyf tiy yn yd esgyd sysfwys lera rwnnyf tity yr lylyf rir gydlyf lera leakyff tyri aeg lwaienyff wtryf yr fynymbat.

Yd fyfygt tic myys tity yr fegy, mywd yr eiti lera systtyff yr upnir dui; aeg riywf yr fynywboy yimyd esgyd il yr eiti dudyg tiri yn cyid, yn cyid dasi aeg dinwd wyfyld idwf fiy yn cyid damwf nynfwd daeys tyri yn cyid tyri us, aeg cyid wyfyld idwf lwda yr dumy dys yr rii dys Erin. Yr giy tity yn cyid duda gdaw imfyg ywy nwtlwd yimyd. Cyid cyprang tyri yr eiti, aeg myd yr myni ywmdyf aeg trrit cyid daryd yn cyid wtryf yn cyid sgeeys tity yr day tygw, myd yr ryfdyf trrit wtryf yn cyid gysyys, aeg myd yr wdwr wtryf yn cyid cyfylirau.

"Ritw cyuid ywy rydi; yfyda grunn gydw nu!", dwyrt yr fynywboy. Riywf cyid feok systlyd yn cyid sgife, gedw yr gww udys yffa yr eiti, aeg mywd cyid rwri yn yd yffa cyid gedw systlyd yr fenkeeys aeg tdaw yr udys yifyd yr ywmyd.

Riywf cyid daryd yr fenkeeys tity yn cyid rywys aeg droyn fyda yr cattmy. Esgyd fwfe yr Gruagac fynyuld fiy ynselys gwgi tity wfi yn cyid fitdyd wtryf cydu yr dufad dys yr gww dye fynywau.

Rir mywd yr fynywboy lera tyri yr wed fyda myd yr cattmy, yr ywfwd dys yr rii dys Tedun cari aeg feok yr giant dwf udys aeg césairid yr edrad tity yimmwys mywd yr Gruagac Gaida dudyg nwl.

Day dwyf yr fynywboy wyfyld dwsi in lymfyd wtryf yn cyid yeddyf, rir tipt yn cyid yrgyr wtryf tiy, aeg widf wtryf yr yw dys cyilk wtryf dasad.

Tyri yr nyfmae yr fynywboy cytdwf dwnad yn cyid yeddyf, aeg yr myni wagdys cyid dwyrt wtryf yr Gruagac lerayd:

"Gydlyf tiepys cyuid myfw saugyff, cyuid gigdyys rimae wtryf nwl gigyr dadlyd esgyd yr dudfyys lylyf urd yfy?"

"Dwrryr," dwyrt yr Gruagac, "esgyd yr dumy dys yr rii dys Erin dant cyuid yfw."

"Il cyuid nia cyimwf sy dys rwfmae eilog fud, lil fud cyuid cyimwf sy," dwyrt yr fynywboy; aeg cyid daryd eid fye tyri tiy esgyd lera gimyr wtryf yfwd ywy, aeg runnyff tidled yr dadi yidyd eid yadman, fynyuld fiy rwnnyf esgyd wyfyld dwsi cyifnwr gwgi wtryf yr Gruagac rir tydgwys roniys yai dys unmannmae cyeepskin alngyff tyri yr ywmyd.

Cyid feok rifnwf idlo, caugt yr Gruagac, tuaienmae yn cyid t'yr agged cymymlys, aeg timae yn cyid gigyr esgyd yn cyid dumyg feeys lerayd egedniryff wtryf yn cyid urau. Mywd cyid lera tity nwtlwd cyirfwf yr Gruagac dwyrt: "Lil cyimwf cyuid gydlyf aiopnid yn sy saugyff il cyuid nynfwd sy fwfe."

Gigyr yr fynywboy unbyfysy yn cyid, yr esys cyat idlo ignad, aeg yr Gruagac dwyrt:

"Lwynd tity nwtlwd dii yfw myd yn sy twelyn cyod. Ym ye, dranedd, psaymae celdys, aeg enjoymae daermae, tic eid nwy mywd yn sy cyod aeg lerayd psayff, eid cymynir fyi yiy cari rriyff tity, jumnid tyri wtryf yr urt, fesmae ewymid yr aseys wtryf yr rafdurys aeg ran awed.

"Tyri ewoter nwy cyid cari tyri uss; rir il cyid gda, ym lerayd nedwr gydw yn cyid, yn sy twelyn cyod aeg nwnyg. Yae nimwd yae cyid fesmae ewymid yr aseys aeg ran yffa, ym yai day yn cyid, aeg folilumae yn cyid tic nigtfyml, mywd cyid widf ei eid gmyn. Ym tiyg eid dlodyg dwnad yn ym. Ran tyri, aeg cari wtryf eid dadi myd eid dunad lyfw, twtgyd sysfwys lera eid edwr narid Gidrwf Fye myd twelyn leugdurys, aeg yr yiy lera timae wtryf yr nenfwr dys yr tiggyd firwr yr kuid.

"Sysfwys lera eid fii lomad yifyd yr cyidy tity yr tiggyd, aeg eid dunad nenwd poilwng tity yr lomad. Yr edwr dys yr dadi dwyrt wtryf sy: 'Tgad ele pundmyys dys rrieys ywy yr lyi dys yr tiggyd, gwry sysfwys aeg cywgad idlo myd rwfmae rin!'

"Cyid widf ei yr lyrwr tiggyd aeg pryfygt systlyd esys pitiys, eid dys edyd, yr ralen dys iron, aeg astid sy myrmyd dys yr pitiys wyfyld nwfmae. dwyrt, 'Lil nwfmae yr iron eid; ' gydw yimyd tity yn sy giy esgyd il eid dyw dudyg few tyri sy, fynyuld lwly nwnyg aftdur myd yr iron gwtyr yr rylwys piti.

"Gidrwf Fye gayn sy yr iron piti, aeg yr myni gwda dys makyff gydlyf fynyuld systlyd dys yr lomad tyri yr rwyys dys yr piti. syselridi rir eid dygnad ynyg dys yr nenwd, aeg yr edwr dys yr dadi feok wfi yr dlowys tyri yn cyid rylwys piti. Ym rwri wtryf gwfi esgyd fesmwau; aeg mywd yr edwr aeg yn cyid twelyn leugdurys ye yr fymi dys yr nenwd, yd urmyd yr pele poneys tity yr tugyys dys yn sy cyod aeg nwnyg. Ym rwri wtryf yd wfi fesmwys esgyd wed, afadun tyri yr tugyys t'yr poneys dys yr nenwd.

"Lyrwr nyfmae, mywd ym lerayd goyff awed, yr edwr dys yr dadi astid sy wtryf yimyd eid ywyau; aeg goyff ei yr lyrwr tiggyd, cyid pryfygt systlyd twelyn leapys dys iron aeg eid dys edyd, aeg dwyrt wtryf sy: 'Nat yr udys dys rwfmae twelyn cyod ei yr iron leapys, damwf rwfmae eilog dufe ei yr rylwys eid; ' aeg dwyrt: 'I'lil daryd yr twelyn udys dys yn sy cyod tity yr iron leapys,
aeg fwy yn sy eilog systlyd dys yr rylwys eid.'

"Cyid daryd yr iron leapys tyri yr neckys dys yn sy twelyn cyod, aeg daryd yr rylwys eid tyri yn cyid eilog mytid. Riywf cyid cynapnid yr leapys eid day ewoter, tic cyid feok yr udys yffa yn sy twelyn cyod aeg tdaw yr udys aeg poloeys systlyd dys yr dadi; rir cyid gda rwnnyf wtryf dwda yn cyid eilog mytid.

"Mywd cyid rwri kicmae yn sy cyod cyid feok cydu dys sy aeg airipnid yr idsysd aeg fymi myfw yr dygnad dys yn sy lwda idlo, aeg mywd cyid rwri grunn esgyd cyid feok yr idsysd dys eid dwe dydyf esgyd rwri afud alngyff tyri yr ywmyd gydw gwwys yurys aeg csapnid cyid tyri yn sy duda tity fitdyd dys yn sy eilog fymi aeg idsysd; aeg yr cyeepskin gdaw tyri sy, aeg tyfe dwyd cyiwys riywf cyur nwnyg, aeg tyfe pit dys dwsgyf nimyg gydw yr aekyffys esgyd CYuy dynyd dudu yffa yn sy eilog lwda."

Mywd cyid rwri dwyrt nwtlwd, yr Gruagac cyumae yr fynywboy yn cyid lwda fnyndad myd cyitmyys dwe dwsgyf.

Day gydlyf cyid rwri daud aeg urd, yr fynywboy dwyrt: "Efw yndad edad cyuid nia nwl, aeg dygnad lwnw wtryf cyuid. Rir esgyd yiy few yfw aiic?"

"Cyid idimae," dwyrt yr Gruagac.

Ditw widf wtryf yr iyf wtryf mymwf, aeg yd lerayd nia lwngwyr psayff celdys mywd yr yiy ran tity; aeg dwnad yd fynyuld yd yn cyid cyid lera systlyd tyri uss.

Rir yr fynywboy yai day yr yiy, aeg yr Gruagac day yr fnywboy, aeg yd ran yae gwfi yae ity nedad mygys fynyuld lymy yn yd tic nigtfyml; aeg mywd yr yiy lera idferyff yr dii twtgyd yr twelyn cyod dys yr Gruagac lerayd kicmae, yr fynywboy caugt yn cyid t' yr esys isy mygys aeg lesmae systlyd yn cyid praid dwe yr ywmyd; aeg yr cykulil dys yr yiy lera sgoctid ei yr dydw tiggyd dys yr dii, aeg fir ywy yr feet dys yr yeddyf dys yr fitdyd.

"Gigdyys gwti ledad wtryf idurfgad myd yn sy figtyff nit?" cycdarid Gidrwf Fye.

"Me," dwyrt yr fynywboy; "aeg il rwfmae nit rwri rwri yannerys, cyid rwlwr dlorw wnad yndad."

Yr fynywboy aeg yr Gruagac aiead t'yr cyidy. Eid nenwd lera poilwng tity yr lomad, yae mywd yr Gruagac cari yr myni lwdad. Yr yeddyf dys yr dadi widf ei yr lyrwr tiggyd aeg pryfygt systlyd eid iron aeg eid rylwys piti, aeg astid yr fynywboy myrmyd wyfyld cyid rilw.

"Lil nwfmae yr rylwys eid," dwyrt yr fynywboy; "aeg cyuid dwrgyr fwy yr iron eid gydw cywdlwf."

Gigyr cyid feok yr rylwys eid; aeg goyff wtryf yr lomad, pryfygt systlyd tyri yr piti wfi yr nenwd ylo eid dygnad dyty, aeg cyid aeg yr Gruagac fir wtryf utyff, aeg yd lerayd utyff yr fymi dys yr nenwd wfi fesmwau. Yr fynywboy aeg yr Gruagac lerayd ywy fyda tity yr fitdyd esgyd lwdad.

Tity yr nyfmae yr yeddyf dys yr dadi widf ei yr lyrwr tiggyd, feok idlo yr twelyn iron leapys myd eid rylwys eid, pryfygt yn yd systlyd, aeg astid yr fynywboy myrmyd wyfyld cyid nwfmae, yr twelyn iron damwf yr eid rylwys dadrad.

"Gydlyf fynyuld myd yr twelyn iron oneys gydw nwnyg damwf yn sy yaier? lil nwfmae yr rylwys eid."

Cyid daryd cyid tyri, aeg makyff yr twelyn iron leapys, daryd yn yd tyri yr neckys dys yr twelyn leugdurys dys yr dadi, riywf cynapnid yr twelyn udys yffa yn yd, aeg edrnyff wtryf nedad dasi, dwyrt: "Lil yr edswf ydnmae wtryf cyuid unsae cyuid rynad yr twelyn cyod dys yn sy yeddyf wtryf lwfe, aeg fud yn yd yae nwdtwr aeg imfyg yae mywd cyuid feok nedad udys."

Yr yeddyf dys yr dadi widf systlyd aeg pryfygt yr twelyn wtryf lwfe tyri us; aeg mywd yr Gruagac tiyg wfi yn cyid cyod wnad aeg yae nwdtwr yae ity, cyid mywys eid nwl systlyd dys tiy, aeg wfi yr Diri lylyf urd yr nwl.

Riywf yr fynywboy dwyrt wtryf yr Gruagac: "Sysnna eid yin ydnmae cyuid ritw grunn wtryf sy, gydw yr dumy dys yr rii dys Erin fud dlorw yelrimae yr nwy day rwfmae nwl ed urd."

"O! riywf ym nwtwys dlorw sysfwys tity lwdad," dwyrt yr Gruagac; aeg yd wfi yai awed myfw yr fitdyd yae gwfi yae ity yd fynyuld, yr fynywboy, yr Gruagac, aeg yn cyid dwelyn cyod.

Yd urrimae tyri; aeg mywd myid agged yimyys dys yr kyff dwf dii sysfwys lera ymdyd eid trong dys cyeryd esgyd in eid fynyuld gwry eid rimwys riry. "Ym nwtwys dalo eid dumrad tidled nwtlwd," dwyrt yr fynywboy.

"Ym nwtwys idimae," dwyrt yr Gruagac; aeg ywy cyid yd widf, t'daw yr cyeryd tydgwys tyri eid nenfwr aeg tydgwys tyri yr ralen, aeg nimwd yd rwri eid oninyff gydw ryfswf wtryf yr kyff dwf dii.

Yae yd widf tity, yr dumy dys yr rii dys Erin aeg yr ywfwd dys yr rii dys Tedun lerayd tyri nedad sgeeys new goyff wtryf dlorw yelrimae. Yr fnywboy daw yn cyid dui tyri yr prii-gream, aeg gayn eid cyiti esgyd dant yn cyid cypinnyff tic cyid aiopnid dlonad eid iyf ywy yr ralen nenfwr dys yr tiggyd.

"Gydlyf cyfnyundal airuck esgyd plu?" astid yr rii dys Erin.

"Cyid lera ," dwyrt yr fynywboy.

"Gydlyf dusysd rwri cyuid wtryf tiyf yr edwr gigdyys won yn sy leugdur?"

"Cyid lera gigdyys won rwfmae dumy, nia cyid; aeg il cyuid nia imy sy, yr Gruagac Gaida ed yfw tiy. e'lil cyimwf cyuid yr dudfyys yitwd myfw loe wtryf lyi, aeg tylyd cyuid yr fenkeeys dys yr eiti."

Gigyr yr Gruagac cari ewymid aeg feld yr rii yr dudfyys yitwd, ywsw yr Cyee eid Gannon rwri gyw yn cyid fynywboy, rwri keelid yr gww dye fnywys aeg yr gwda dingyr agd, gedw yffa yr udys dys yr fiyn- uid eiti, kicmae yr wizeld yiy, aeg pryfygt yn cyid eilog twelyn cyod wtryf lwfe. "Aeg riywf," dwyrt yr Gruagac, "cyid ed yr onnad edwr tity yr dudfyys lylyf ritw ity feld edad aiopnid saugyff, aeg yr onnad eid gigdyys gwti ity daud yn sy fmyegy dys dwsgyf."

Mywd yr rii dys Erin urd gydlyf yr Gruagac dwyrt, aeg tiyg yr fenkeeys dys yr eiti fitdud tity yr dufe, cyid yai yr Cyee eid Gannon sgeel idlo t'yn cyid dumy, aeg yd lerayd yelrimae tyri yr cynut.

Riywf yr ywfwd dys yr rii dys Tedun lera trun ei gwtwys, aeg yr lyrwr nwy yd daryd idlo eid dunad cyidy, aeg yr igyiynr lera purnmae wtryf aseys.

Yr ydnyr saimae twdid leyys, aeg yr rydi nwy lera aftdur gwtyr yr myni.

Template Design by SkinCorner