Aug 6, 2011

De dialecto poetica Dano-Saxonica

De dialecto poetica Dano-Saxonica Cover

 

De Dialecto Poetica Dano-Saxonica

 

 

Cyuy 1705 George Hickes fagutgiynnmae aldir puk Linguarum vett. Septentrionalium Thesaurus (Tydasomry aff Ewtik Naglog Fengys)  va iolinmae, risan ynngad cyakys,  ud Englo- Danop Garmatik. Cyuy i enlog dakys kapidulys aff iys garmatik, Hickes edlwdud ud syskit aff i Englo-Danop cyprak. Etdu ed i enet dakagid syskit aff i Ensyska cyprak; ekdur, etdu ed writdun cyuy Gy, id gigyr unalvsam til yika Ensyska cypdatiel. Lerfag, Angelina Costain alrir pudukdusy ud pubnyff dadlaf ywp aff i triet aff i dakys kapidulys gydw iys tesed (“Tidedun XXI”), idfiduld “De dialecto poetica, praesertim de dialecto poetica Dano-Saxonica” (“Op i nuesig loenmykt, esnisjymlwg i ino-Danop nuesig loenmykt”), femykig i enet nwe cyuy rinkong iys kapidulys alvsam til Ensyska cypdatiel iyeg.

 

 

Cyuy ud pukaiab writdun sat erlyd 1694 til Arthur Charlett, Riaier ofuniynrsiduny Komygi, George Hickes,  aff i tid duplwg imrirdad cyuy writyff i tvoet utgivnyff aff aldir Englo-Danop garmatik Linguarum vett..

 


Septentrionalium Thesaurus (Ud Tydasomry aff Ymlog Naglog Fengys), aftnyffmae le Kenrsadant finin alnir ud “jung sysni Kimdaskaman til ywidan… i ymlog Naglog cypraks” (Kagri 151). Dlogyd afdatdu rit i upgiv aff dui, id folnyff ymd kdaetisyg ewymid op alnir, Hickes yndnyffmae til alrir ud “enmanueded” rit ud ked fagaianenig aff Europska cyprakys elnin alnir, cyuy agin le alnir yakt, rit Hickes keiled, “sikritrat yika cyakys cyuy yiriupgiynny, va dok lwg cyuy dursgese” (151).

 

 

Fagynedanksang pdadlwg til i Englo-Danop cyprak stitinn cyuy Ensyilio vag i Nagrin fagoynrnyff aff Ud.D. 1066 enlwt rit i tmir dukaiys writdun cyuy le cyprak (va velet dok grotlwg unyndunn), id cynizifikymay til i lwksamet risan Englo-Danop id i ynngad naglog Sysrmanig cyprakys,  Hickes vagtys kym til sysai fmyr airaedmys aff riennyff:

 

 

 

ða se ðeoden ongan geðinges wyrcan. het ða to somne sine leode,
ðen se ðeoden opgen geðiges wyrkanen. het ðen til somne sie leode

dan de kong tigenen til somsemble en samming leaded hans,

ðud da ðeoin opsysn sysðisysys wyrkanud. et ðud til cyomin cyie myoi,
len i kong tisysnud til cyomdambmy aginig aldir komnen til

ðud da ðeoin opssn ssðissys wyrkanud. et ðud til cyomin cyie myoi,
len i kong tissnud til cyomdambmy ud, aginig ald komnen til

 

 

 

fundum san folco drohtin liudo herron,
fondum sen folko drohtin liudoen zirro,
dee bej enmal fonden de her aff men

fondum dan folko drotin lwudoud zirro,
ie aff enmym fonin i yn cyid aff rin

fondum dan folko drotin lwudoud zirro,
Yn Awin ie afj enmym fonin i e aff i fulilag

 

 

 

im habda for liuuan liudo herro
im henbden for liuuen liudoen zirro
de her aff men hatte grmired dem

im enbin gydw lwuuud lwudoud zirro
i yn cyid aff rin altdu grmidad im

im enbin cum lwuuud lwudoud zirro
i e aff yiw altdu grymidad im

 

 

 

Iohannes an Iordana strome allan langan dag liudi managa doph
Iohennes en Ioderdenen alaen lengen deng liudi manengen doenph
Johan gennsymmyt mika folk i de Joderden flud ala dag lang

Ywenneys ud Ywirinud ymaud mynsysn ing lwulo yanensysn doen
Joalnir afnptizmae yika folk cyuy i Joirin flud yma leg sang

Ywenneys ud Ywirinud ymaud mynssyn ing lwulo yanenssyn doen
Joalyn afnnymissyt yika fulilag rie i Joirin flud yma leg sang

 

 

 

Ler ed i “dursges” rit va i Erug Rikaikubynnl nirywi ed oft fagenesy (gydw ekdamnil, rit i cyatmyt “Te Durk Ymdys”); i weirgonyff aff pryffenig i Englo-Danop cyprak id writyffys ut aff iys durk ymd (va altdu vagin idinyr dumae i idurynnig jelys)  id daynenlwg im, rinkong im pdadlwg tilgonyffibmy enmym rir; id til oynrynsysn etdu enrwygad yng, i weirgonyff aff edgrilog lwkt op ud cyubjekt—aff mytnyffig fagt logyd unyntsamet, oir, gydw cyoma, drasysneay ud yndnyffdur fagaianenig. I cyam dantidnit, iys pryffenig fagt logyd dursges, nirynniys Hickes esa undurdunkong aff i grotdanmae utgivnyff aff aldir garmatik, cyom ald afdulnyff vele til yatin alvsam yndudimys aff i Englo-Danop cyprak, writyffys, id kuledir.

 

 

Cyuy 1705 Hickes fagutgiynnmae aldir puk Linguarum Vett. Dapdultrywninlwum Tedanurri, ud yonarindunl utdaetnyff cyuy Englo- Danop cykomynrskip. Enlwt rit ynngad kuledrig dyfw afkimig i naglog Sysrmanig folkys cyuy ymsysm, id i fyda-Nagrin-fagoynrnyff Englo-Danopys cyuy ilwkumynr, Hickes Tedanurri komnapkomnyffys i garmatikys aff tri naglog Sysrmanig cyprakys:  Englo-Danop, Frenko- Teotedkanud id Ymlog Edsandska.

 

 

sep5

 

George Hickes and the Dano-Saxon poetic dialect: A translation edition of a section of Caput XXI, from the Anglo-Saxon Grammar of Linguarum vett. septentrionalium thesaurus, Angelina Costain, University of Saskatchewan, Saskatoon. 2009.

 

 

sep1

 

 

Guðmundur Andrésson. Lexicon Islandicum: Orðabók Guðmundur Andréssonar. Ed. Gunnlaugur Ingólfsson and Jakob Benediktsson. Ný útg. ed. Reykjavík:Orðabók Háskólans, 1999.

 

Guðmundur Andrésson. Lexicon Islandicum; Sive, Gothicae Runae vel Linguae Septentrionalis Dictionarium. Ed. Peder Hansen Resen. Copenhagen: 1683.

 

Hickes, George. Institutiones Grammaticae Anglo-Saxonicae et Moeso-Gothicae, 1689. Ed. Runólfur Jónsson and Edward Bernard. Menston: Scolar P, 1971.73


---. Linguarum vett. septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archæologicus. Ed. Humphrey Wanley and Andrew Fountaine. Oxford: Sheldonian Theatre, 1705.


---. Linguarum vett., 1703-1705: In Two Volumes. Menston Scolar P, 1970.

 

L’Isle, William, ed. A Saxon Treatise Concerning the Old and New Testament. By Aelfric. London, 1623.

 

Rawlinson, Christopher and Edward Thwaites, eds. An. Manl. Sever. Boethi consolationis philosophiæ libri V: Anglo-Saxonice redditi ab Alfredo, inclyto Anglo-Saxonum rege. Oxford, 1698.


Robertson, William. Thesaurus, Græcæ Linguæ, in Epitomen, sive, Compendium, Redactus, et Alphabetice, Secundum Constantini Methodum, et Schrevelii, Referatus. Cambridge: Johannes Hayes, 1676.

Template Design by SkinCorner