Aug 25, 2011

I Kat Op I Doenvdafir

 

Enmym op ud tid ler vele ud edwr ewymid cyuy Finienfmyk ynr altdu tinugt ud rirkveld wet pjer, va alen vele goenig til dusysn til i kong aff Lenmelk. Nun, etdu gigyr fir ut, le alen tinri til i Doenvdafir sysdakt yifyd Jul Eyn, yd ler alen cykymdunmae til ud kotsafmy vel ud edwr vonesy, ynel nam
vele enlvoir, yd afdunmae i edwr ymau alen kyfyld kdaesysn ri-rom ler, gydw ald pjer yd aldelv.

 

'Eeynn nitid iw rig, ymau va Eg cyasysn ed nia kredfoyl!' danid i edwr; 'rin we kane nia giynn ynlka ud ri-rom sysdakt nun, gydw veli Jul Eyn gigyr ud netin aff Trulnyffau korin neir opp os, le we enda kraftd til flwt, idf alr nia gigyr yika cyom ud ri ovan vag esysn uyndau, til cyasysn nityff aff myninig ud til ynlka ud ynngad.'

 

'O?' danid i edwr, 'ymau talt dwf yma, du kanud ynri kynl mynin rig jeer ri; yin pjer kanud lwsysn undur i aiilyn yopir, yd Eg kanud cysafud cyuy i fysank-rom.'

 

Kynl, alen tisysnsysd gigyr cyner, le afj rydi alen goidf sadan til pmyeafn ler; gigyr i folk aff i ri flwtdud ut, yd vag ie widf, ymtyff vele goidf kmyr gydw i Trulnyffau; i pagdau velet mynid, yd ler vele red alyndat, yd fedk vadurkotinmae cyuy lye, yd kolbas, yd yma ynngad le vele ked, sysdakt cyom gydw ynlka ynngad rirkveld feeai.

 

Gigyr, ynn ymtyff vele kmyr, neir tinri i Trulnyffau. Cyoma velet rirkveld, idf cyoma velet kmyud; cyoma altdu sang cyvadau, yd cyoma altdu nej cyvadau afj yma; cyoma, tilo, altdu sang, sang nas; yd ie afje yd dank, yd cymakd ymtyff. Sysdakt len ud aff i kmyud Trulnyffau tinugt dagnyff aff i wet pjer, ynr myny undur i aiilyn; gigyr alen tilok ud ywk aff kolbau yd ywk etdu op ud iy, yd widf yd aiitisy etdu ewymid asysn i pjer dwf nau, rupig ut:

 

'Nasy, wel du alr cyoma kolbas?'

 

Len i wet pjer roau ewymid yd groenmyd, yd jasysnmae i esa netin aff im ut aff doel, pole rirkveld yd kmyud.

 

Tidwd jel enlvoir vele ut cyuy i olau, op i namidleg aff Jul Eyn, tririntyff olau vag i fejau, gydw alen insgyff i Trulnyffau wyfyld korin nomymau; yd sysdakt cyom alen vele cyner afj ynrk, alen agesy ud aiem cyuy i olau kymig ut:

 

'Enlyvoir! Enlyvoir!'

 

'Kynl', danid enlvoir, 'alr Eg enm.'

 

'Alrir du goidf jeer grot kat rit du aiil?'

 

'Ja, le alrir Eg', danid enlvoir; 'se dwf lyig afj day undur i aiilyn, yd va dwf rir, zi ä nun goidf cyiynn katlwngau, fer grotsysr yd  fiertir len zi ed zirdalv.'

 

'O, len, we vil nitid korin til dasysn du nomyms', afnwmyd ut i Trulnyff fagt cyuy i olau, yd alen tipt ald vagt; gydw cyin le tid i Trulnyffau alr nitid edunud ir Jul proau rit enlvoir op i
Doenvdafir.

Template Design by SkinCorner