Aug 22, 2011

Imaginary Languages: Azteclan and Liarith

Imaginary Languages 2 Cover

Imaginary Languages: Azteclan and Liarith

 

 

 

‘Antama-idhnbhcheihc ahchsàr’ adan ribh dàic thamdanig idò ann charangeao bfoc eid rimhasalayf foebhachairig chá dhahmharaegh ylaigcheihcd:

 

 

An imaginary world would require an imaginary language, spoken by the inhabitants of that world. By this token, English, as spoken by all politicians, qualifies as an imaginary language in itself. Same for any other language you may think of.

 

 
Geomharaegh ylaigcheihc achsaig (a.bh. Ylait 1957) achmleig ri airinitibhcét, agcann cyf a'mhamgahcann didrasan if ylinbhchébhig amai unn achdu inndagchàfh saffcchthadh aidhcig mebhcac dan nagigh àgécban if yta ylinbh chébh nàridfh ann aglean inbhgra. A chaidhaf bitha, eàn Tabachan isan eh, yf (1964/1989:413) ‘oaedeagh inn ao dasàrag saffuanigig dhararchaidò dadàlne a'mhamgac ileig rachminigan datharsane ann adachitannidnantibhcann cheffuateig if dhat yuan tinbhchébhar, àcheac dhadh inn oi tlebhin ahanig chahbmach ri d'foac if btac, eidirreitagius cyf a'mhamgar, inn arcig dhid eàed dàicdira’.

 

 

Blesheachbh (1970) anfban ann uann tha a ratane acharius if a Dhahmharaegh Eanélearian Cidnanorid. A achftchaten if a dataic tinbhchébhin us ri talebane if unn adhdhann ann a'atamhaghid anfbthinn ann eàn dagfab:

 

 

Consider the case of all those emotional incompetents.  Some learners achieve competence in restricted domains only, enabling them to use the new language mainly for specific purposes, and it is this kind of competence that Selinker refers to as ‘functional competence’. Whether those learners use language to lie and perpetuate inequity  should also be of interest to linguists, were not because some of those linguists are emotionally incompetent themselves.

 

 

Dagfgus gaid tha chataitanig eid ri adhgn ifiatfh ri agletar, eid arcig thàdh de adan ifhàn thfbthinn ann eàn nanrihegh dagfb, yig de féid tha gataitanig, eid ri adhgn ifiachmigene ri talebane if a tau ylinbhchébha. Eid ri tairhgus thàdh de adan ifhàn thaghò achbfuaten fo a'abhagigh dagfb. Ileig aémta, adf unn tacann ehs eid ri tau ylinbh chébhin antùaig anadhàmbtig irne chá ri nagigh ylinbh chébha, a taletaig gaid dagfgus oat remicichnsane if abm’an guinfh ann a tau ylinbhchébha, is aiann gaid tha iatfchna ann dhé chaid ri talebane dieacma. Ifàcha, a ramhabhid féid fedac fachaid ri thàdh lai fétadh d'geansàd, b'an chá utinbh chébhig arcig len airinitibhcéghid is a'mharitibhcéghid aemetle (thabhnairar), feisiégh fon fo agma achbhig saffuanig fainaigid:

 

 

A pidgin is a language which has arisen by a process of mixing a simplified form of a language spoken by people who travelled and colonized extensively (such as English, French, Spanish, Portuguese and Dutch), with a simplified form of a language of the people with whom they interacted repeatedly. This would mean languages can be simplified. Do we need to wait for colonizers to come from outer space to simplify our unnecessarily complex languages?

 

Ileig aémta, a Sineigbh échchana fainan ‘anbhathnig’, a'bh ‘dahchét’, is oi taletaig ardàch bharighyf a antthàn cheianidan dasàn dachanndib san gaid tha dharimithinn achdàch thàfh mhaoig àidan iatfècht.

Template Design by SkinCorner