Aug 22, 2011

Imaginary Languages: Teonath and Tenactlan

Imaginary Languages 1 Cover

Imaginary Languages: Teonath and Tenactlan

 

 

Achbhbahegh ylaigcheihcd, aidhcig utha chaghtdheò chá ri tairne 1970, àig ylinbh chébhin tha eanabdahegh aileac if a thabhbahegh eabeidhhadh lai ri chagàn fachinn dacheig tha aibeacla, fès foid, eahanigdig, sebhdig, anthairaig, ahan. De adan dhenanadhnn ann amhasalànn éhdidag ann ylinbhchébha, aidhcig ann tabhò chá a Lèianànhaidhin airidhaf eid anttharithana mifachelàn if guairabh foadh, eid ybàideiac théidhdh (ri aeihaten if unn machinn achmiagnminig anéidhhid), is chá a nanmaebeidhinn if aichhfh ébditis nèriscid:

 

 

 

The Aristotelian belief in classical definitions
for categories assumes that all members of
a category  share some essential
feature(s), that all category members have
equivalent status as members, and that
category boundaries are clear-cut.

So does Aristotelian linguistics, that is, Linguistics.

 

 

 

Achbhbahegh ylaigcheicid, eid geomhara, easdheigh oi gánas anitibh cann éhdidag tha dean altùdhealthana bithànn (Téciff is icgus 1980:181, 1999), eaghasaesché taneagh ean ahanigdigann thagiaidhala ann a fotnn cyf oat eàneacma inn ri fotnn fo dhat geoditídtama adan théidhdò bid dhat feisaig àggeateig ifyf bfotnn (Bhabébigh 1985: 355).

 

 

Àdhas, achbhbahegh ylaigcheihcan ann dhenanadhnn ann Aéidbhàin is adhdhas-bhatamhala archaidbhaéidhaic émd, aragitéghid chcriannmadh acheig tha ylinbhch an leita, aidtectanid an sadactanid, aidnigé an asinhcd, agann an a'mhamgar, ahan.

 

 

A antéeh if a lebehmhagetama lai ri ylaigcheihc aebhan ann thtdaò bid unn adhlèig eilig daheagius cyf circ frachittig if ylaigcheihc yrbhine dagír. Uats, achbhbahegh ylaigcheihcan ann ynanadhnn ann a'atamhaegh ylaigcheihcid, aidhcig adhig tinbh chébhin tha ean eaisirasíd aidras, chaichaguò chá dachitftah inid yoigidag lai cyniutagbha, aragitéghid nanidantdheagc cyniutagbha. Achbhbahegh ylaigcheihcid, eid dhahmhara, ítsanyf dhaed ann nantale-anis cheih achaid àidhchahfàan idhnbhcheihc cyniutagbhin cyf ateidantdheagc cyniutagbhin (Heaegàn 1980). Eàn A'itscharain (1995: 5) aísan eh, ‘ciniutagbhin if ylinibh chébhin ann cyniutagbha’.

 

 

Achbhbahegh ylaigcheihcan chatirbhan ann a freaidigéidhaicmhasala. Eataíchbh Aéidbhan (1916/1974) aéu ylaigcheihcan tha aileac if astibhid yig adhmhcd, in gàchig shearidò irne adhmhc frachitta, aidmbídhithid, eàn ri yrbhined fhdachitif ylaigcheihc ahrchaidbhà. Eid oi dàed bétineacnn ashc achdu lai tinbhchébhin (abhiéegàn 1985, 1986) aubhgrà, fon aibeach chéghid is àggeanigeéghid fethàg, ashc frachittig (e.a. adhaceinn cyf achmicéidhhid) eàed étdriuan ann tha emnanicinh.

 

 

A yrbhined fhdachitif adhacehid, aidhcig freaidigan lehig tha yta lai ri finid chatàid finefarichlàn if a achhbdala airhfàan agreacla is ylinbhchébha, airthaguan eiebchaid aithin dach dachittig if ylaigcheihc yrbhine dagír.

Template Design by SkinCorner