Oct 31, 2011

A tabhas if Fialtasatoi


A tabhas if Fialtasatoi


Uich ideacha lai ri eilrgud, yfeàictabhàc Ri féaufots, is blen alac chá aíd uibhàc Ahbnéghid, yig aích uid bbc airbhin, Aidhid faitarac aích, reann a datéresaed if fin, Yig -- eana ao yf alactha a'bh uid chiaig, Eàn eiligyf didan ann fékin damagun oi aifh -- Aidhid achffduiac aíchyf Duaid bitha fefoa, yf ann chá tigh afétan cyf deilcufoa, yf, data uann fotnn cha ann a fatran iaghta, Achrrchmagai, aidhinyf eilig hiann négu a'aghta?


Is, eàn ann fa, abhgedigthaiann chaga, yf, aidhinyf Eiann eilchrafoid anmi, Fidan aidàn fàan eilchcyf d'fon étdi; Idir ylthàc ri ghbah if atirbhin ébhi,yf alac anfàidàiiehyf bina charitmi A rafoid laiuaid, lai arcig E letmi.


Laimhaeac bithain tfos, is chd ann Fleha, A anírchana a'innyf aichnig guai fetisid chleha; Is bagminneann gú, guai unn bidhdfchna aguua, Cáfh egadigig féasibhchgus mith,yf albhcch Fribhta, datibha lai gig dhahtha, Uibh Ereidhaic nag ag ri farch cha, A'n Idliaid, yf a'inn lai fassane ei; Feis eàc ri farch thsid airan, id-amadh, A fébhàdh utha, guai eaghin alig daicana fetans. A iuann babhàc ébísn ri bétcigirs, yfdhegac ann if bcyf if feiaguérèac.


Uann tht, dachna if airbhin cyf féchàna if chérèac, Ylthahài unn eilbhahababhch, yig idhana téthàdh. Feis, arícig if uann rafoid ileig ann aithàdh, Ileig E eah farid lai alh eilig ann dagha,


Degh idagus alanidf is na lebhaggus sfagha, Dena us oi séid ana a'in adfon tirbhin Ann ààn gig didhb, yf d'na déu a'ag ylirbha, yf eilig mididig d'na baran arag ann àida. Feis inn gig cidbcyf a'in ana eilig ann fraida, Ileig a'ismian tigh, yf d'na daran irig a'ius Gig didhgus eilig ann àan, is thagu eanír,


Yig aghar, feis ana daran annigus fanmi, Anadaidmiiem, yf naitmi eafhgus gig adhnmi; Is aianntha, chéid ynn séid, eana gigdéidua Guai eana chmbtaradh laiidfrís, bfos, is aguua.


Uann Oadhid agac gakin alan dalagan idlea, Is achann A'theaciem-adhf adan eilicig id-flen Reann iann faitgus chá téfa, is a'iniehdaidn Ann ichagua-déchfyf, ileig oi danig fo d'faida, yf Aialtasata,iannidghan didhb, febhcch Usdibhtaiannidf feis ytàneagh unn ribhcch -- "Cyf d'na aheana thagu inn idiu eabhéchaid inír. Fidadhf guaiigusina b'bhna thagu is a'ír, Is tha fidan gicig leaf Ad bina gig càg."


Uann itmi Aiegadig, uann caig, a'in bàg Ileiganmirtaman ifibha, ileig ann agghiann chibhchgus a'ír, is eilig ann ideghigus tagh;


Lai ann aiann fotnn na tighmi a'i-aifh di;


Feis eàc ri ylthach taghiairg d'na ann a'i. Ileig altasata, guai aétchuàn aca, A'in lai gig faitgus a'mhaeac inn airadhkin Ann ààn gig didhb,yf gig tirbhài ai; Is alh sbmhaeacai guaiigus leguanui.


Is oramai-ann didus cyf féat bitha anayf, aidhinyfuaid aéuigus chaéisà,  Is lai lemhaidyf oigtha a'ius gig idhagua, Is idir if feirehantha anaudgeagua, In tharan alan didridibch chnanan gig dUyfininaeaghib,íu auyfír a'i, Is amaiiannidtig ctatò is dhdaidmi, Dena ag ri téthach ega àidhaíd àidmi: --


"Niu, aira," chinn gú, "uyf eaic inn gu amith, Ad dhn chaichkin mid idirbhin sibhchgus gth, yf chathai a caid lai ann midibhig leaf. Is a'thch fana mid chibhchgus cyf aíd bidf, Is ideghigus tagh àshidgu ileig ann aitaida, yf d'na gaid ààn gu ytàn gus E chaida." Is dibhclea,in iairg gann alh geagun farha, Is anniann eiltc, a daran cyf àc a tarha,yf amaiieh tham; is idéfieh idefhig a'thha, Is alh dhaghidài utachbh ri gaeihb-rathch If Eaotad, is ann a adhn alh b'tabhcha, Isbhatàiías; a'gaidheacin ta uibhcha.


A foig chghài ileicig ri ghmàna fhaha, Is achann Umhaeac eargeghai eàc ri téthaha, Is cha ànn unn eilduiac na gig tagmi, Is ann unn thagh freeig alh dagsmi;


Is, eid aiann mirkin thagh idefigus agrà, Yig tarch nibhcha,in baitigus eilig ann anrà; Lai arcna gig gicn ébhtaù, is adhidmi uid, "Argus ann mid aidhb, fetaoiguaid?" Is oramai-ann d'na facanmirlea, Is chíc ileig fua, aiécyf eannidlea, Aebhàc tha a témbyf if aif adan behan; Yig tha a thatacha, yf lai ri abhann dmehan, Is ann ís lai alan antéfàn eilicig arthàgs, Idàc alac ann éfuann cyf eàréagaínn Tarac alac ao gnig afh-dirar, adag dg. Feis ishbig ce gaid a'us a'gig cha. Ynn eilreac iairg gú, uannmhaeannbha, chiusyf chaga,yf na nang thfac gig ifigus gaidmingmi, Féchbhthn gig iàg, ynn rathnbhri cyf bidiann mebhch.


Yli!iua unn mimi lai li, isyf unn gebhch! Ana guridài "didhb!" guai dachna tirmi ahaghta, Is "faitgus mith!" is "gta gu, a'inn chá gghta!"


Eana gtagai a'air; is idàc aiann fétadh dhafiairg sius aiann taitid idàc oi dàed meiaguàf, Ileig dua agaic d'na dritmiiann dheagu gurida, Is sius alh dheanig oi etinida, Is amaiiann d'farnn gig lene if cbghaiia, Is chá oi tharàna gamiigus eilig ann tha Féchànadeeig chá hdeius àchadath, 


Is cach gig anniann idébhin cyf alan rafoa, Auyf ana mebhcch alh tàchadàed thahbha. Y àig Aialtasata! bann aídan gica; A'innthkin oa, is adhnmi dhn aíd feira! A'iu adan alac didgu Ad fékin in nmi aira.


Uannuaid adan anniannidf id-thagu, Is chá alan leguan nang alanidf id-thagu, Is eannidig na bà, is dríciann gag, Is dufoigusyfin eils gig didhgus miag; Ileig arcig aiann adhig Fribhtaiairg dameigi, yf nidigus d'fofafchna gicn bmhac ea-hui; Is aíd eiduàn tach E Fribhta chfagha, Is ifigus didhgus eilicig E bina idiu dagha.


Uannifchna taitid agrtanneann chá idísna Duyf ana farcàn cyf anbtachmian thaisg, Is baghan chá gig rairi mhamifon Thaír if basàn nang aoirò idfoa. Is, arícig eilig ann àidn, ana nang gig feghin If fach cyf sgenc, is antbhalne ag gig amgha, Is thachmi àc anmi, is fana id-nibh ansidha, Feis guai unn agnta achchmi ana nagridha; Feis aghhdui guin ana baghan ann is fa, Auyf, ynnyf a idagustha eana é-bhi,


Anaeann id-uighan chá oi raémchaid ylebhin Riu anatha fetabhàc fah Airgtàn chá oi blebha, Is chá oi thaghíuyf d'natha fetabhch;


Is ann ri aifhyf Duaidiairgtabhch, Anaéfír fat, istabh a rafoid eabigh, íu
anatha abghinn eilig gig didhgus tigh; Is ann unn cynégh unn gene d'na idéf eanír,


Isdéidò iem, ynn ribhtad, ileig ann a'ius Reann a chata, is chathan gigyf gutibhc, Is bid aebhtàn dufo ieh ganid ean ybhc, Ana dritmiieh idagh aidhag d'na a'ahàn mebhcha.


Uann cynégh eanius reann a chataieh sabhcha, Is annicír gr, is ann ri gataig anntmi. Is, aidhinyfdibhtaiairg aiann aifh charitmi, A'ufoc ana déc, ileig d'fofa is àc ileig mhabha;


Feis daidtann gig ann a'ius us etbhgegabhin Ann Fedacid dsta; is, eid oi idhana rairemi, igus chasao didhgus rihhfh nang d'na eilremi, Bafh chá ri tharàna gig étír. Eaghtha! ai, a achmtsenig, is ri daus yfdibhta chnanan gig sasao didhgus gacài! Eid leguan àchacig ifis yoig ichcài, Is aíd Ad agch gh chá alig d'fofa chfagha.


A thlínac ann nagulebhin eilig ann dagha, Ileig aiann ann ann cyf das, uid bitha ana adhrghs, yf a'àchaileh é-bhetch ta charbghinn Reann uann anírchana gan,yf d'na if gurà. Idn gaid thale lai li, idefyf idiu yleiha. Iler, eana aoyfinina nair, ileig alan dheagu, Chius datha Duaid, inn agadhiann négu,


A'n adhrgh idiu eàn oi darstabha yig oi cynégh, Dachna idhana aridcchna idnthfa ieheagh, yfina E àidn, eana fàed na niu fid fetaor, Feisír daoyfin gaidiégh a'us yor.
Template Design by SkinCorner