Oct 29, 2011

Dunmig i Cydaw

 

Enmym op ud tid ler vele ud kong, id alnir altdu ud dogdur ynir vele gigyr ud cykymt, id ynel feng wid gigyr cynel, ler vele nej alduntisyg etdu. Gigyr alnir sysnyn ut le i edwr ynir kyfyld aldun zi feng cykumyn alrir i Prinzin til wef, id tvodul ald kongdak til i aidapsyswennyff. Nun, tri pruiel, ynir agesy iys, systi ewymid ir sysaiys til goud id puynn ir sysmyk; id enet aff yma i tvo ymlogdar widf, gydw ie insgyff ie velet i kmyndai; rin ie kyfyld niah koni rit zi aff yma, id goid kynlir trastid udur.

Len Aifelys, i junsysai, zet av, id ynn alnir altdu goenin ud kmyud yng alnir fonin ud ozier nysys lyig op i yng, id alnir updusysnmae etdu ewymid. Ynn alnir altdu goenin ud kmyud furzzir alnir fonin ud ywk aff ud protin dumyr, id alnir updusysnmae le ewymid tilo. Ud kmyud furzzir op alnir fonin ud dodu ringneaiet, id ud kmyud furzzir op ail, ud krokamae danm dwf dloy; gigyr alnir wid op ud pit id fonin i firog til i dloy; id aff rydi, sysdakt cyom alnir vele krrig i feldys logyd i kong dwf nesys, vel ie velet pitsig ut dung, alnir fonin ud woirn-ut cyku-myn. Yma iys cyakys alnir tilok rit alnir til i nesys, id wid vag i Prinzin.

'Ked leg', danid alnir.

'Ked leg', danid zi, id systi ud wry sysik.

'Kanud Eg daesysn yin ringneaiet kotidad alrir?' alnir afdunmae.

'Ewgaisam me etdu wel pelaien', ewsvelmae i Prinzin.

'O! nitid ewgai! gydw lil sysdakt kravat iys ozier nysys rusy sid', danid i dlomryd, cyom alnir drasysnmae etdu ut.

'Te fet wel daenud ut aff sid', danid i Prinzin.

'Tud lil olin iys undur sid', danid i dlomryd, id zeegnyffmae zi i ywk aff protin dumyr.

'Du enda gigyr krokamae cyuy jeer vagts', danid i Prinzin, 'talrir dwf nej yndunig vel til alrir du.'

'Nej,  neet krokaed', danid i dlomryd; 'rin iys ed', cyom alnir eld ewymid ud aff i agd.

'Kynlir!' danid i Prinzin, 'I nitid daeg i furaiek aff iys cyuy yma yin legys.'

'Velfag, alrir du dasysn i furaiek til sid', danid i dlomryd, cyom alnir drasysnmae ut i ynngad danm dwf dloy.

'I intin', danid i Prinzin, 'du yridun alrir korin alrir til trasysn ut yin feng rit jeer nopdad.'

'Nej, alrir Eg neet', danid i dlomryd; 'rin iys ed woirn ut', cyom alnir drasysnmae ut i cyku-myn.

Til iys i Prinzin end niah ud vagt til cyasysn, gydw zi altdu sysdaktlwg loai zi aiem rit trada.

'Nun du enda yin', danid i dlomryd; id gigyr alnir goid i Prinzin til wef, id tvodul i kongdak.

Template Design by SkinCorner