Oct 29, 2011

Pudurkup

 

Enmym op ud tid ler vele ud ymlog wef ynir cyaff id patisy. Nun, du yridun yndun le iys ymlog wef altdu ud kmyud ywfwd, ynir vele gigyr logdys id fet, id gigyr fopd aff ked cyakys, le ie kymmae alnir Pudurkup; zi altdu ud usy, tilo, ynel nam vele Goldmasy, id cyom zi vele afnkong, yma aff enmym Goldmasy tisysnud til aidapk.

'Daenud ut, Pudurkup, talrir dwf ud lwf!' danid i ymlog wef, 'id dasysn va Goldmasy ed aidapkong afj.'

Gigyr i jong dan ut, id tinri paka ynenenig ut:

'O, eeynn iw ri! alrir korid ud rirkveld grot wjuk, rit zi uynd undur zi cyww, id ud lyldyd aff zi paka.'

'Spryff undur i sgeenlog-trug id ud lodelv', danid ald yuir.

Gigyr cyuy tinri i ymlog eng!

'Ked leg', danid cye!

'God mydan du!' danid Pudurkup dwf yuir.

'Ed nej jeer Pudurkup aff day til-leg?' afdunmae i eng.

'Niah, le alnir ed nej. E dwf ut cyuy i olys rit ald tudur, cykuinig marmisysn.'

'Pmynkee dusysn sid', danid i eng, 'fag Eg altdu gigyr ud ewsysn kmyud gydmad sgymda Eg wemynmae til giynn yn cyid.'

'Pip, pip! alrir Eg enmir', danid Pudurkup undur i sgeenlog-trug, id ut alnir tinri.

'Gigyr me ymlog, id aif cyuy i paka', danid i eng, 'du yridun kidaep til i lyldyd id komidan etdu ut gydw lodelvir.'

Rin ynn Pudurkup vele kynlir til i lyldyd, i eng t'daw etdu ovan zi paka id airoi av, id ynn ie altdu goenin ud ked pit aff i yng, i ymlog eng goid fygyr, id afdunmae:

'Ur fer ed etdu av til Cynirig?'

'Tvodul ud yimy', ewsvelmae Pudurkup.

Gigyr i eng dadun neir i lyldyd op i yng, id wid cyomi logyd zirdalv til i olys ,  id myny neir til cysafud. Rienidfid Pudurkup zet til ynrik id tririn ud ol cyuy i lyldyd rit ald sgymda; len alnir kdapt ut id dadun ud rirkveld ralokym aff ud wer-bum til i lyldyd, id dan day til ald yuir.

Ynn i eng goid day id daeg va ler vele cyuy i lyldyd, du yasysn fenky zi vele cyuy ud ked trada.

Tidwd leg i ymlog wef cyaff id patisy nomymys, id zi usy tisysnud til aidapk sysdakt cyom alnir gda i leg vag.

'Daenud ut, Pudurkup, yin jong', danid zi, 'id dasysn va Goldmasy ed aidapkong afj.'

'Kynlir, Eg nitid!' krimae Pudurkup, cyom pymle cyom alnir goid ut; 'ymys ler ed nej le eylwg ymlog tir komig nomymys rit zi uynd undur zi cyww, id ud rirkveld lyldyd aff zi paka.'

'Undur i sgeenlog-trug rit du id ud', danid ald yuir.

'Ked leg!' danid i eng, 'ed jeer Pudurkup aff day til-leg?'

'Afdursam me til cyasysn alnir ed nej', danid ald yuir; 'e dwf ut cyuy i olys rit ald tudur, cykuinig marmisysn.'

'Va ud poida', danid i eng; 'alrir Eg alrir ud cykon kmyud gydmad mynil Eg wemyn til giynn yn cyid.'

'Pip, pip! alrir Eg enmir', danid Pudurkup id kidapt ut.

'Gigyr aif me cyuy i paka', danid i ymlog wjuk, 'du yridun kidaep til i lyldyd id komidan etdu ut gydw lodelvir.'

Gigyr ynn Pudurkup vele kynlir til i lyldyd, i eng cywung etdu ovan zi cykulduel id zet av day cyom cynel cyom zi afed kyfyld pryffud zi. Rin ynn ie altdu goenin ud ked pit, zi gdaw trasysny, id afdunmae:

'Ur fer ed etdu av til Cynirig?'

'Ud yimy id ud tvodul', ewsvelmae Pudurkup.

Gigyr i eng zet neir i lyldyd, id wid cyomi til i olys til cysafud ud pit, rin dumae zi cymypt, Pudurkup systi ud ol cyuy i lyldyd id goid ut, id dadun ud rirkveld ywd til etdu. Nun, ynn i ymlog wjuk goid dag, zi systi ud rirkveld fur op i alrit, id dadun ud grot lomad op etdu, id goid ymtyff kmyr til vadurkotin Pudurkup; rin ynn zi tilok i lyldyd, id insgyff zi vele goenig til cykymdun ut Pudurkup til i lomad, neir plumnid i ywd id systi ud ol cyuy i podum aff i lomad, gigyr le i vadur dan ut id enkmae i fur. Len i ymlog eng vele cyuy ud dmydanfoil trada, id danid, 'Ymys alnir yatid aldelv ity gigyr edng tidwd tid, alnir cye niah dusysn rig cyuy nomymys.' I triet leg ymtyff wid sysdakt cyom etdu altdu goenin tvomym vag; Goldmasy tisysnud til aidapk, id Pudurkup dwf yuir danid til alnir:

'Doud daenud ut id dasysn va vag usy ed aidapkong afj.'

Gigyr ut alnir widfe, rin alnir pymle tinri paka ynenenig ut:

'Eeynn cynedan ri! Alrir korid i ymlog eng nomymys rit zi uynd undur zi cyww, id ud lyldyd aff zi paka.'

'Spryff undur i sgeenlog-trug id ud', danid ald yuir.

'Ked leg!' danid i eng, cyom zi tinri cyuy aff i dag; 'ed jeer Pudurkup aff day til-leg?' 'Duda ynri nedy til afdun na im', danid ald yuir; 'rin e dwf ut cyuy i olys rit ald tudur, cykuinig marmisysn.'

'Va ud poida nun', danid i ymlog eng; 'alrir alrir Eg goid gigyr ud cykon kmyud gydmad iy gydw yn cyid.'

'Pip, pip! alrir Eg enmir', danid Pudurkup, cyom alnir tinri ut logyd undur i sgeenlog-trug.

'Gigyr aif me cyuy i paka', danid i eng, 'du yridun kidaep til i lyldyd id komidan etdu ut gydw lodelvir.'

Rin ynn Pudurkup vele kynlir idan i lyldyd, i ymlog eng cywung etdu eroynir zi cykulduel, id zet av cyom cynel cyom zi kyfyld. iys tid zi gda neet cykymdun cyomi til cysafud logyd i yng, rin wid dakt day rit Pudurkup cyuy i lyldyd, id ynn zi daetinmae zi ri etdu vele Cyunleg.

Gigyr i ymlog eng danid til zi dogdur:

'Nun du yridun dusysn Pudurkup id dolodan alnir, id vadurkotin alnir ewsysnlwg tsik Eg korin paka, gydw  av til tirk til pudnyff yin gaiys til lesystnyff.'

Gigyr, ynn yma cyuy i ri velet goenin til tirk i dogdur vele til
dusysn Pudurkup id dolodan aln, rin len zi lod niah yndun ur til zet yifyd etdu aff yma.

'Aldun ud pit', danid Pudurkup; 'Eg vil pymle zeegnyff du ur til doud etdu; sysdakt myny jeer uynd op i koptisyg-blok, id du vel pymle dasysn.'

Gigyr i cymyg cyilwg cyak mynid zi uynd neir, id Pudurkup tilok ud ene id kopnid zi uynd av, sysdakt cyom ymys zi altdu pin ud kikin. Len alnir mynid zi uynd cyuy i yw, id pelaiennid zi krop til i lomad, id vadurkotinmae etdu gigyr ewsysnlwg; id ynn alnir altdu doenin le, alnir klwmnyffmae ewymid op i lek, id drasysnsysd ewymid rit alnir i wer-bum ralokym id i ywd, id dadun i ud ovan i dag, id i ynngad aff i dwdwr aff i cykagywd.

Gigyr ynn i riolin tinri paka logyd tirk, id daeg i uynd op i yw, ie insgyff etdu vele i dogdur ynir myny ler cyommyep; id len
ie insgyff ie wyfyld sysdakt cymak i dagafnir.

Ked, logyd yin dagafnir! Pudurkup dagafnir, danid i ymlog eng.

Ked, logyd yin dagafnir! Dogdur dagafnir, danid Pudurkup neir i cykagywd, rin niman eeid alnir. Gigyr i ymlog eng dwf ywsi, ynir vele veli pit cyom cymyg cyom zi, tilok i mynil til alrir ud cymak.

Ked, logyd yin dagafnir! Pudurkup dagafnir, danid alnir.

Ked, logyd yin dagafnir! Dogdur dagafnir, danid Pudurkup neir i cykagywd nief.

Len ie yma tisysnud til vunir ynir etdu kyfyld edan le kjatnyffdurot gigyr, id dan ut til dasysn. Rin ynn ie tinri ut aff i dag, Pudurkup t'daw neir op im i wer-bum ralokym id i ywd, id proti yma ir uyndys til pitys.  Na le alnir tilok yma i sysri id gydmad le myny cyuy i ri, id wid day til ald yuir, id edantinri ud rik edwr.

Template Design by SkinCorner