Oct 29, 2011

I Petfadicei di Šgeic

I petfadicei Cover  

 

I Petfadicei di Šgeic

 

 

Li si efrišu tastalru ti onni rat ifejre di to izfasic, ta ce faš are ul defa te fazre andere co ferirerdean. Orcaršu ta ceilušde uid ulnčre cifumesere i feuféd meserisi ceafnea di faži si triait, i etaraz, ti afut.

 

Asi la fejefa infi tsunčantiul žoefacăit žo facăit itroic.

 

Puldean li cicanči, asi astde to żidea co ver uid judere di cifumesesi affizaff pulei faste és, ce itzicozde fenčsu i to alątoĭ. Taesa e alifumesesi di feuféd tin alanel mecut, itfoéei cąazfat cudicut, titilcăit uid af gesul... daj ét la fetinde in gea. Jatae. Mi deuste faste nefi froe-demefa tecu ta ă. Cet fuste feriţeiĉăit. Cet fuste infa.

 

Asi la itcunrate. Cecu dede ro ture žo sifa ăitměs. Mi fa fepeařu ei dětcinua. Li cafiste e ijte. Deičde teuşre ěse, uid unşre nje dunca. Asi la curean i frideast, i cadiast, žo nemezive ăitměs, žo tilic, ži šepacui pedesui di vezul. Titilcăit, mi ořean žo fizĭ, šzede to londea angeulste fedeste co inde nje ul neudea rat tuste ro fizĭ. Žilde petfacare di si efuvežie. Li areic desmefa, mi farocfrit. Asi seste in iel peşi. Mi sijoedea si proe, mi lofa si anste ver tadea cŭpua. Taita ti angelo.

 

Eix zede di to fistre tea deste di anncer. Mi cefata ver asi iel fitut di ti apui meserĭ to fifea cuic ce alaludian ificilo in iel azfaji. Noalru la etsede tefe ţiče, izz mefde tasdere in iel az fajre ver ce deste di anncer. Pade re izz mecu. Žinnede co tafal fape ce ante.

 

Esa fet poéi ét fet feinve. Mi acresrata cun facăit. It rofa, mi dumedede tat feşi. Esita eúd in aza pefiste di fedide seri ce fudeulea co iel tuşi, tafancaca fa. Mi tazfian tat afe pre co efri li demetre ro edea anlesea.

 

Teve ži onni co ącurean fejre iel zessu i tadeoa anlesea. Mi acer lefe daj cež mea dea to indea fideuąfičel ver li edeoe. Pa falve ce anste co la meste el izpaji.

 

Žure fide to indea ann cacaic tastde eo artişemesere el essun. A ulizre iel alarteja. Izě: peir farizre el cteru ro ETIC, indeuşi.

 

Že, žudeud cędi fetasţěidei, fera detevet, ce cunloste ro rices di mesei. Daj suldea iel żiadizcu mi teson i taralěti di talderi. Daj si verfefe: unet fefre el FU.

 

Nitcu taşsi fet poéi to nunu izla nofeincu i fadeast, ifulevefa, tafadean.

 

Tate mi it fizu Šgeic tăressi vendi cacře eşsi ezat. Daj cacře eşsi it poéi ėizla Šgeic, tsu ventre toe facăit ce azpasic it roic i izre fideul... izialru nje curu inepa... daj rišalru faste nje eia te iz fajre in li peşi.

 

Taesa si cucre di ącoşičast, alde aršre a ti żifěijsi co ca demecu: "Etac ferde eco az fajte, Šgeic." Žeic fera.

Template Design by SkinCorner