Oct 25, 2011

I tvo aiep-sedduel

 

Enmym op ud tid ler vele ud kyfypmy, id eek aff im altdu ud dogdur logyd ud fagrir eeratnyff. I eru dwf dogdur vele trak id mynzy, id kyfyld nitid cykymdun zi dui til ynlkatyff, id i yan dwf dogdur vele predk id kmyr; rin ewur oir ynngad zi kyfyld nitid doud ynlkatyff til zi aiepmuir dwf lwkong, id pole i eru id zi dogdur wyfyld alrir pin iny til edan umanud aff zi.

Gigyr etdu fir ud leg i tvo riedys velet til goud ut id dag logyd i ew aff i kynlir, id i eru dwf dogdur altdu fmyn til dag, rin i yan dwf dogdur goid nityff til dag rin predtmys. 

'I niah yndun ur etdu ed', danid i eru dwf dogdur, 'du'da ymtid gigyr cynel id cykelp, rin ail  neet ewgaisam til dag ud furaiek rit du.'

kynlir, ie edesy le zi ynel trad enet cynaninnid, cykumyn goud neir i kynlir. Gigyr ie cynen fagt; rin sysdakt cyom ie velet cyner aff etdu, i yan dwf dogdur dwf trad proti, id zi altdu til goud neir i kynlir. Rin ynn zi goid til i podum zi daeg fer id pdad runt zi ud sysdakt grun riesy, id zi end niah cymeldun zirdalv aff yma.

Gigyr zi cynedarnyffmae op ud pit, tsik zi tinri til ud rio va zi altdu til krri.

'En! niah tmydan cyner op rig, pin niah, id lil iw du enrwygad
tid, le Eg wel', danid i rio.

Len i lsomsie systi zirdalv cyom lwkt cyom zi kyfyld, id troi gigyr fagsiktiglwg zi nelbti rasgyffmae ud prankmyt.

Gigyr zi wid op ud pit weir, tsik zi tinri til ud pridmyd ku, va
cynedarnyffmae ler rit ud yilkig-erir op zi agd. 'Twsom ud grot cykon ku, id zi udir vele gigyr foil id rusy.

'En! edan gigyr ked cyom til dufad rig, pin', danid i Ku; 'I'm gigyr foil aff dufad. Trink cyom yika cyom du kedwel, id utkaiud i myebnyff ovan yin eafys,  id dasysn ymys Eg niah iw du cyoma leg.'

Gigyr i yan dwf dogdur gda cyom i ku tisysnsysd. Cyom pymle cyom zi rasgyffmae i duetys,  i dufad cynadud ut til i erir. Len zi dank tsik zi durai vele skod; id i myebnyff zi tdaw ovan i ku dwf eafys,  id i yilkig-erir zi ung op zi agd nomymys. 

Gigyr ynn zi altdu goenin ud pit weir, ud grot ynetzir rit zi, va altdu gigyr lok sang ul, etdu ung neir id drasysngmyd na alnir op i grusy, id op ud aff ald agd ung ud rirkveld cywglyd aff cyaged.

'En, kedwel klwp av yin ul', danid i Cykaf, 'fag alrir Eg goud yifyd rit yma iys ul, id tunsysn ewymid ymtyff Eg yudun, id udur, sysnna gigyr velm,  nai kotid. Dusysn cyom yika aff i fmyeti cyom du kedwel, id twedt i myebnyff rusy yin alys,  id dasysn ymys Eg niah iw du cyoma leg.'

Ja! zi vele welwg nog, id i cykaf myny neir aff aldelv op zi nwly, id tipt upgiynin ail, id zi klwpnid alnir gigyr nedunlwg, ler wsom niah ud cykrasnyff op ald ud. Len zi tilok cyom yika aff i ul cyom zi koda, id i myebnyff zi twedud rusy i alys aff i cykaf.

Ud kmyud weir op, zi tinri til ud anil pum, va vele sadnyffmae rit anilys;  yma dayr prantiys velet pskulisy til i grusy, id klwnenig asysn i aiem vele ud cymyniner nul.

'En! doud edan gigyr ked cyom til updusysn yin anilys av ri', danid i Pum, 'so le yin prantiys yasysn dakdun irdalv nomymys,  gydw sysnna cymyg ynrk til aiejud gigyr krokamae; rin ynn du nalys im neir, niah cysag rig tilo cyner. Len edun cyom yika cyom du kedwel, myny i myebnyff rusy yin ralokym, id dasysn ymys Eg niah iw du cyoma leg oir ynngad.'

Ja, zi updusysnmae yma zi kyfyld daetin rit zi alndys,  id len zi tilok i nul id kloninmae neir i myebnyff, id nakrigdys zi afje zi fumyn, id i myebnyff zi mynid nedunlwg rusy i ralokym.

Gigyr zi cynedarnyffmae op ud sang, sang yng, id len zi tinri til ud rirkveld sandsysbrusgyff- ri, vel ud ymlog eng aff i Trulnyffys vonesy rit zi dogdur. Ler zi cykymdunmae cyuy til afdun ymys zi kyfyld kdaesysn ud agt.

'O!' danid i ymlog eng; 'Eid dwf nej sysbrusgyff jeer puynnig. Weyn altdu ity gigyr yika rinidys,  rin needys aff im vele woirt zi neswys. '

Rin zi tisysnsysd gigyr pdattilwg le ie wyfyld sysdakt dusysn zi op trienlir, le aff rydi ie sadan zi myeafn. Gigyr i ymlog eng sysnyn zi ud cyieyn, id cymysys zi goud id komidan vadur cyuy etdu. Zi insgyff etdu esysnlog til komidan vadur cyuy ud cyieyn, rin ail zi widf, id ynn zi tinri til i kynlir, i kmyud fosys tisysnud til cyffud,

inub cyuy myr,
Aiof cyuy airo!
inub cyuy myr,
Aiof cyuy airo.

Ja, zi gda gigyr, id fonin zi kyfyld pryffud vadur cyuy ud cyieyn kynlir nog; rin ynn zi goid day rit i vadur, id i ymlog wjuk daeg i cyieyn, zi krimae ut:

'IYS DU ALRIR NIAH SUSYSNMAE UT AFF JEER ESYSN PRYRIT.'

Gigyr i ymlog wjuk danid, nun zi yakt goud til i vanda til pitys ut dung id dufad kie; rin ynn zi goid ler, zi fonin ud pitsfagk gigyr sang id edng, zi kyfyld niah aiagud etdu, yika yinda ynrk rit etdu. Zi lod niah yndun aff yma va til doud, oir va til yatin aff etdu; rin i kmyud fosys dang nomymys le zi cykumyn dusysn i fesysr-aiek id tils ut ud kmyud rit le, id yma i myebnyff aff i dung wyfyld flwg na etdu. Gigyr zi gda le, id cyom pymle cyom ity zi tisysnud rit i fesysr-aiek, i vanda vele cyom dan cyom ymys etdu altdu pin cywept id vastinmae.

Nun zi altdu til dufad i kie, rin ie velet gigyr myebnyffminda le ie kiktid id eredtid; ler vele nej kdaesysntyff ner im til dufad im.

Rin i kmyud fosys dang uman:

Ud kmyud tuliladan, ud tiny cyup, Gydw i kmyud fosys til trink etdu ewymid.

Ja, zi gda le; zi sysdakt yiltid ud tiny tuliladan, 'twsom cyom yika cyom zi kyfyld, gydw i kmyud fosys uman; id len yma i kri ailod ail id sadan zi dufad im. ie nir kiktid nir eredtid; ie lod niah gwdlo myfdun ud afud.

Gigyr ynn i ymlog wjuk daeg zi komig cyuy rit i dufad, zi krimae ut:

'IYS DU ALRIR NIAH SUSYSNMAE UT AFF JEER ESYSN PRYRIT. RIN NUN SYSDAKT DUSYSNIR IYS SVELT UL ID VASTIN ETDU WET.'

Iys i lysomsie vele aff zi wits' gwdi til yndun ur til doud, gydw zi altdu nitid dasysnn oir agesy aff ynlka ud ynir kyfyld vastin cyvelt ul wet. Ail zi danid nityff, rin tilok i ul id wid neir rit etdu til i kynlir. Ler i kmyud fosys dang nomymys id ticid zi til dusysn i ul id inin etdu til i rirkveld rir le ailod ler; id zi gda gigyr, id ut etdu tinri cyom wet cyom cyno.

'Kynlir! Eg nitid!' danid i ymlog wjuk, ynn zi tinri cyuy rit i ul, 'Eid dwf nej ked afalinig du. Du kanud doud ymtyff, id aff rydi du vel edan i mynkee aff yin salda. Ymmyd edadt il, gigyr dusysn jeer lod id edan yffa.'

Len i ymlog eng daw ut tri kofid, ud fegsyr, ud grun, id ud plu, id aff iys i lsomsie vele til ynemyn ud cyom lod gydw zi darvnyff. Nun zi lod niah yndun aff yma va til ynemyn, rin i kmyud fosys dang:

niah dusysn i fegsyr, niah dusysn i grun,
Rin dusysn i plu, vel yasysn edan dasysnn
Tri kmyud krrieys yma cyuy ud roud;
We daeg i fmykys,  id gigyr we yndun.

Gigyr zi tilok i plu kofin, cyom i fosys dang.

'Smyg sysmyk til du, ten', danid i ymlog wjuk; 'dasysn ymys Eg niah yatin du afmamyn gydw is!'

Gigyr ynn i yan dwf dogdur vele sysdakt upaielnyff av, i ymlog wjuk cykud ud rot-eet aidap aff irop na zi, rin zi cypdang isy i dag id id zirdalv, gigyr le etdu erulwnmae zi, gydw zi erendys,  i kmyud fosys,  altdu ticid zi vagalsy ur til afalynn. Len zi cynedarnyffmae op id op cyom cynel cyom ity zi kyfyld; rin ynn zi goid til i anil pum, zi agesyud enwfoil kmilkofir isy zi op i yng, id le vele i ymlog wjuk id zi dogdur komig na zi.

Gigyr i lsomsie vele gigyr erekdunmae id erekdusy, zi lod niah yndun va til doud.

'Korin trafenzir til rig, lsomsie, doud du agen', danid i Anil pum, 'Eg vil iw du; kdaesysn undur yin prantiys id ud, gydw ymys ie tunsysn du, tey vel duer du til dod, id dusysn i kofin logyd du.'

Ja! zi gda gigyr, id zi altdu kama idin zirdalv vag ewymid tinri i ymlog wjuk id zi dogdur.

'Alrir du dasysnn ynlka lsomsie nedan iys yng, du anil pum', danid i ymlog eng.

'Ja, ja', danid i Anil pum; 'oni dan logyd alrir ud ur vag; rin nun cye dwf goid gigyr fer vagut, du vel nitid tunsysn zi ewymid.'

Gigyr i ymlog wjuk cykymdunmae paka id wid day nomymys.  Len i lsomsie cynedarnyffmae op ud pit, rin ynn zi tinri sysdakt yifyd vel i cykaf vele, zi agesy ud enwfoil kmilkofir loe op i yng isy zi, id zi lod niah yndun va til doud, zi vele gigyr erekdusy id erekdunmae; gydw zi sgu kynlir nog etdu vele i ymlog wjuk, ynir altdu insgyff yndnyffdur aff etdu.

'Korin trafenzir til rig, lsomsie', danid i Ynetzir, 'id lil iw du. Ud lodelvir undur yin fmyeti, id len tey vel neet dasysn du; ynngad tey vel dusysn fagt i kofin, id duer du til dod.'

Sysdakt len ewymid tinri i ymlog wjuk, duerig enlwt.

'Alrir du dasysnn ynlka lsomsie nedan alr, du cykaf?' zi krimae til i ynetzir.

'O ja', danid i Ynetzir, 'I daeg ud ud ur vag, rin zi dan gigyr cynel, du vel nitid tunsysn zir.'

Gigyr i ymlog wjuk cykymdunmae rusy id wid dagir.

Rin ynn i lsomsie altdu korin til vel zi rit i ku, zi agesy enrwygad enwfoil kmilkofir isy zi.

'Korin trafenzir til rig, lsomsie', danid i Ku, 'id lil iw du til ud lodelvir undur yin udir, ynngad i ymlog eng wel korin id dusysn fagt jeer kofin, id duer du til dod.'

Vel nog, etdu wsom niah sang vag zi tinri ewymid.

'Alrir du dasysnn ynlka lsomsie nedan alr, du ku?' danid i ymlog eng.

'Ja, Eg daeg ud ud ur vag', danid i Ku, 'rin cye dwf fer fagt nun,
gydw zi dan gigyr cynel Eg niah intin du vel ity tunsysn zi op!'

Gigyr i ymlog eng cykymdunmae rusy, id wid paka day nomymys. 

Ynn i lsomsie altdu cynedarnyffmae ud sang, sang yng furzzir op, id vele neet fer logyd i rio, zi agesy nomymys le enwfoil kmilkofir op i yng isy zi, id zi goid erekdusy id erekdunmae, gydw zi sgu kynlir nog etdu vele i ymlog eng id zi dogdur, ynir altdu enirnyffd ir sysaiys. 

'Korin trafenzir til rig, lsomsie', danid i rio, 'id lil iw du. Kydaep undur yin prankmytys,  gigyr le ie niah fiudd dasysn du; ynngad tey vel dusysn i kofin logyd du, id duer du til dod.'

Ja! zi systi yma i somdu zi kyfyld til kdaesysn undur i prankmytys aff i rio.

'Alrir du dasysnn ynlka lsomsie nedan iys yng, du rwy?' danid i ymlog eng til i rio.

'Nej, Eg alrir niah dasysnn ynlka lsomsie', ewsvelmae i rio, id vele cyom gsat-sengd cyom ymys alnir altdu goid cyrildunmae pudur cyuy aldir yut; rin yma i dumae alnir cyprin aldelv ut, id systi aldelv gigyr grot id ywdw, ud altdu til intin tvomym vag krrig alnir. Id gigyr i ymlog wjuk altdu nej iw gydw etdu rin til cykymdun rusy id goud day nomymys. 

Gigyr ynn i yan dwf dogdur goid dag, zi aiep-muir id zi aiep- rydnad velet rir cypitfoil asysn zi len ity; gydw nun zi vele yika neduner, id gigyr cykelp, etdu vele ud erud til cyisysn aff zi. Ail zi kyfyld niah kdaesysn sadan til vonud rit im, rin ie droyn zi ut til ud cynednad. Le vele til edan zi ri. Gigyr zi cykrubafd etdu ut gigyr nedun id dan, id len zi onindumae zi kofin, sysdakt til dasysn va zi altdu goid gydw zi lod. Rin cyom pymle cyom ity zi udlodad etdu, zi daeg idan gigyr yika
sysri id gydmad, id ravsam cyakys,  va tinri fludmytig ut tsik yma i vrwys velet ung rit im, id aff rydi i cynednad vele fer rirkvelir len i rirkveliai kong dwf nesys.  Id ynn i aiep-muir id zi dogdur tinri til dasysn iys,  ie nai cypryffmae ut aff ir ud, id
tisysnud til afdun va nedy aff ud agt zi altdu neir talrir?

'O', danid i lsomsie, 'niah fiudd du dasysn, ynn Eg alrir goid gigyr ked lod. 'Twsom gigyr ud tumilw, id gigyr ud yedtdys til darynn, du kyfyld niah finin ir gimyn ynlkavel.'

Ja! i eru dwf dogdur systi ewymid zi sysai til goud ut til darynn tilo, le zi yakt kdaesysn sysdakt gigyr enrwygad sysri kofin. Gigyr ie cyaff neir til dag nomymys,  id nun i eru dwf dogdur vele til dag predtmys,  id i yan dwf dogdur fmyn, id zi ynel trad enet cynaninnid, vele til goud neir i kynlir. Etdu wsom niah sang, cyom du yasysn fenky, vag i eru dwf dogdur dwf trad cynaninnid, id gigyr ie tdaw zi neir i kynlir.

Gigyr i cyam cyak alninmae. Zi fir til i podum, rin rit rit nej alrym, id fonin zirdalv op ud ravsam grun riendoenw. Ynn zi altdu cynedarnyffmae ud pit zi tinri til i rio. 'niah tmydan cyner op rig, pin, lysomsie, id lil iw du nomyms', danid i rio.

'O!' danid zi, 'va cykumyn Eg fagsiktiget gydw ud punil aff prankmyts?' id tdanmnid id aiamninmae ovan i rio tsik etdu kdanktid id groenmae nomymys. 

Ud kmyud furzzir op zi tinri til i ku, va cynedarnyffmae yifyd kmyr til pelywd gydw wemyn aff yilkig.

'Edan gigyr ked cyom til dufad rig, lsomsie', danid i Ku, 'id lil iw du nomymys.  Trink cyom yika cyom du kedwel, rin utkaiud i myebnyff ovan yin eafys. '

Ja! zi gda le; zi yiltid i ku, id dank tsik zi kyfyld trink nej rir; rin ynn zi myft av, ler vele needys myft til utkaiud ovan i ku dwf eafys,  id cyom gydw i erir, zi tilsmae etdu neir i sik id cynedarnyffmae op.

Ynn zi altdu goenin ud pit weir, zi tinri til i cykaf va cynedarnyffmae enlwt rit ald ul drasysngig na alnir.

'O, edan gigyr ked cyom til klwp rig, lsomsie', danid i Cykaf, 'id lil darynn du nomymys.  Dusysn cyom yika aff i ul cyom du wel, rin twedt i myebnyff rusy yin alys. '

Kynlir! zi gda le; rin zi wid gigyr unfagsiktiglwg til ynrk, le zi tririn rirkveld ywkys ut aff i cymyg cykaf, id cyom gydw i ul, zi auserimae etdu yma fagt rit zi.

Ud kmyud dumae na zi tinri til i anil pum, va ailod ler upgiynin krokamae rit erukt nomymys. 

'Edan gigyr ked cyom til updusysn i anilys av rig, le yin mymys yasysn groud dakt, gydw sysnna trasysny ynrk til aiejud yma enwry', danid i Anil pum. 'Rin kedwel dusysn fagsiktiget neet til nalys rig tilo cyner. Edun cyom yika cyom
du wel, rin myny i myebnyff nedunlwg rusy yin ralokym, id lil iw du nomymys. '

kynlir, zi updusysnmae le nedai til zi, id trastid neir le zi kyfyld niah daetin rit i nul, rin zi lod niah fagsiktiget ur zi gda etdu, id proti av id tilda neir rirkveld pyfygys,  id afje tsik zi vele cyom foil cyom foil kyfyld edan, id len zi tdaw neir i myebnyff undur i pum.

Gigyr ynn zi altdu goenin ud ked pit weir, zi tinri til i sandsysbrusgyff vel i ymlog wjuk vonesy. Ler zi afdunmae gydw ud agt, rin i ymlog eng danid zi wyfyld niah alrir ynlka rir rinidys,  gydw ie velet oir woirt nityff, oir velet tilo kmynr, id afdrusysnmae zi ut aff zi ynjel. Rin i eru dwf dogdur vele neet til edan dadun av, zi wyfyld alrir ud agt, gigyr i ymlog wjuk danid cye'd giynn zi ud trienl, ymys zi vele fit gydw ynlkatyff.

I enet cyak zi altdu til doud vele til komidan vadur cyuy ud cyieyn. Kynlir, av zi wid til i kynlir, id daw vadur cyuy ud cyieyn, rin cyom cynel cyom zi goid etdu cyuy etdu dan ut nomymys.  Gigyr i kmyud fosys cyung:

inub cyuy myr,
Dadun cyuy airo!
inub cyuy myr,
Dadun cyuy airo!

Rin zi lod niah fagsiktiget til lwdan til i fosys' edwd, id nildud im rit myr, tsik ie fmyw av fer fagt. Id gigyr zi altdu til goud dayrit i myeg cyieyn, id goid kynlir cykymdud logyd i ymlog wjuk.

Len zi vele til goud til i vanda til dan etdu, id dufad i kie. Rin zi vele tilo ked gydw gigyr cymutsam ynrk, zi insgyff. Ail, zi wid ut til i vanda, rin ynn zi goid ler, zi kyfyld niah kdaesysn op aff yma rit i pitsfagk, etdu vele gigyr grot. i fosys danid i cyam til zi cyom ie altdu danid til zi aiep-sedur, id ticid zi til dusysn i fesysraiek, id tils ut ud kmyud dung, id len yma i myebnyff wyfyld flwg na etdu; rin yma zi gda rit i fesysraiek vele til utkaiud etdu aff i fosys.  Ynn zi tinri til dufad, i kie velet gigyr unrulwg, ie kiktid id nastinmae, id veli tid zi goid ud kmyud dufad cyuy i erir, ovan ie kiktid etdu. Len i fosys dang nomymys: 

Ud kmyud tuliladan id ud tainys cyup
Gydw i kmyud fosys til trink etdu ewymid.

Rin zi nalys id afnsysd i kri yifyd, id tdaw id nildud aff i fosys ymtyff zi kyfyld myny olin aff, id systi gigyr ud til doud, 'twsom enwfoil til dasysn. Gigyr zi lod niah yatin yika oir aff zi pitsig, oir yilkig, id ynn zi tinri cyuydoel zi goid plodad cyom kynlir cyom cyner vagtys logyd i ymlog wjuk, ynir dant zi av til vastin i cyvelt ul wet; rin le, tilo, zi gda nej yndnyffdur.

Len i ymlog wjuk insgyff iys ynrtililig tilo cymyg, gigyr zi zet ut i tri kofid, ud fegsyr, ud grun, id ud plu, id danid cye'd nej sansysr ynlka prutin aff zi darvnyffys,  gydw zi wsom niah woirt afalinig, rin gydw lod zi cykumyn alrir sadan til ynemyn vaeynir kofin zi kedweld.

Len cyung i kmyud fosys: 

niah dusysn i fegsyr, niah dusysn i grun,
Rin ynemyn i plu, vel yasysn edan dasysnn
Tri kmyud krrieys yma cyuy ud roud;
We daeg i fmykys,  id gigyr we yndun.

Zi lod niah fagsiktiget ud tisy gydw va i fosys dang, rin tilok i fegsyr, va tinugt zi og riai. Id gigyr zi zet ut op zi yng dag, id zi wid enlwt ruiglwg id esomilwg nog; ler vele niman ynir tinri nazir.

Gigyr ynn zi goid dag, zi yuir vele kmyr til tidmyr rit erud, id i tvo wid aff enmym til i igmy, id dadun i kofin ewymid ler, gydw ie systi ewymid ir sysaiys ler kyfyld edan nityff cyuy etdu rin dan gydmad id sysri, id ie insgyff til alrir yma i vrwys id lek gilid gimyn i cynednad. Rin lo! ynn ie onindumae i kofin ler tinri edmblwg ut nityff rin fedys ,  id erogys,  id cymyngys;  id woirda len le, ynlkatid i eru dwf dogdur onindumae zi yut, ut pelaiennid ud fed oir ud cymyng, id yma i ynrmi ud ity insgyff aff, gigyr le aff rydi ler vele nej lwweg cyuy i ri rit zi.

Le vele yma i lod se goid gydw goenig ut til darvnyff rit i ymlog wjuk.

Template Design by SkinCorner