Oct 24, 2011

Yr gye dys yr pirdys

Fud cyimwf cyuid eid yitwd tylo yr wdan. sysfwys lera lwrad eid turrir gigdyys lera daekyff eid darvant, aeg yr wdan rit yn cyid aeg dwyrt: "Gydlyf ele cyuid daekyff?"

"Am daekyff eid darvant," dwyrt yr turrir wtryf yr wdan.

"Fud cyuid nwfmae ri?" dwyrt yr wdan.

"Cyuid, cyuid tidwd cdaeda, gydlyf imy wyfyld cyuid jeean?"

"Gid sy," dwyrt yr wdan.

Gigyr cyid engassd yn cyid, aeg yr myni filtwys cyid nynfwd yn cyid wtryf lera tdasyff tity yr peln. Yr wdan tdasmae (gydlyf gda cyid tdas wit? Edad eid fsail wtryf dlorw cyiglys), aeg cyid sgoctid yffa eid nwdlo. Eid gydyf cari systlyd aeg cyid utys esgyd.

"Lil filmwf cyuid nia wtryf esgyd tyri uss," dwyrt yr wdan.

Cyid airuck tyri us, aeg cyid airuck yffa esys garid. systlyd cari yr gydyf aeg cyid utys yn yd. Gigyr yd elranssd eid yi wtryf dwddyd gigdyys lera aironssai, aeg yr wdan pryffys yn cyid twelyn pirdau, aeg yr gydyf yn cyid triaf.

"Cyuid ritw rwfmae triaf myd cyuid," dwyrt yr wdan.

"Yae nwdtwr yae cywdlwf," dwyrt yr gydyf, aeg cyid airuck systlyd yn cyid tydyf puudnad. Rir yr wdan proti cyid myd yn cyid fsail, aeg sysfwys lera eid pitcmae gye tyri eid nynfwd nwy.

Mywd tyfe cdaeda aeg danad lera gateryff wtryf gye, yr ywfwd dys yr rii dys Dutersewn dwyrt esgyd cyid wyfyld gwry wtryf dwddyd yr gye, aeg esgyd cyid wyfyld rynad cyiglyys riswys fyda wtryf yn cyid dasi yr rii, gigdyys wyfyld dlorw rii dys yr cdaedys nwtlwd dwyd. Yr gye lera yifyd dwnad cyid elriynd wfi rir eid dyi, tiy eid dunad dwe raynn aeg eid yrryd.

Yr yrryd lera twinmae tylo yr raynn dwf mytid, aeg yr raynn eld yr cynati dwf idwf tity yn cyid afak, aeg cyid daerid yae il yr yrryd wyfyld lwda yr datyf yifyd yr raynn. Mywd yr kyff dwf ywfwd tiyg nwtlwd cyid elnid yr raynn, aeg myd eid cyiti matiys yr dufe yffa yr yrryd. Mywd yr raynn rwri matin eda, aeg tiyg esgyd yr yrryd lera dwi, cyid dwyrt, "Gydw ty kindag wtryf sy nwtlwd nwy, Suy fud dwsi tee eid losdyf. Few ewymid yndad tyri yr fwdled dys yn sy esys wyffys." Yr kyff dwf ywfwd daryd yn cyid alndys tylo yr raynn dwnad yn cyid wyffau, aeg, dwnad cyid aiopnid, cyid feok yn cyid yifyd twdid Afdyl, aeg twdid Gmyd, aeg twdid Cytsyf Bleanys.

"Yndad," dwyrt yr raynn, "dwddyd cyuid esgyd dadi yonir? Gwry yndad wtryf cyid. Cyid ed eid rydnad dys yn sy esgyd yatiys yn cyid dwiryff tity cyid; aeg fud gwry pail esgyd cyuid ele sysdyr. Aeg il cyid freaggyr cyuid, lerayd cyuid ywy yr gye dys yr pirds? cyitryd cyuid lerayd. Aeg il cyid askau, 'Lod cyuid dwddyd edy eid yidyd sy,' cyitryd cyuid gda, rir dlorw cyiglyys esgyd cyuid ityg sy fe-magru nyfmae yfw, tity nwtlwd fitdyd." Yr kyff dwf ywfwd syselridi imy aeg dyf imy dadid esgyd fesmwys. Daldyd dys myny daldyd, lwfe dys myny lwfe, gywf rirwf wtryf yn cyid feet, aeg eid cyidmwd yw gydw yn cyid lwmbys.

Tyri yr lyrwr nwy yr raynn gayn yn cyid yr edswf losdyf yifyd emwys Afdyl, aeg emwys Gmyd, aeg emwys Cytsyf Bleanys. Yd tiyg eid poty fey yffa, rir, girdid fey yffa, yd lerayd nimwd sysfwys. Cyid syselridi imy dadid nwtlwd fesmwau, yae affage--pmynnad dys daldyd aeg lwfe, aeg gywf rirwf wtryf yn cyid feet, aeg eid cyidmwd yw wtryf yn cyid lwmbs--io tyri yr lyrwr nwy cyid lera yr edswf ydnmae, yifyd agged Afdyl aeg agged Gmyd, aeg agged Cytsyf Bleanys.

Tyri yr wdwr nyfmae, ninad dys daeyff yr raynn yae ywy yr ralen tiriau, gigdyys dudyg ityg yn cyid rir yr alndsoriai sad cyid ity tiyg, myd sysri ryffys tity yn cyid idw, myd eid tydlo tity yn cyid dui. Yr kyff dwf ywfwd astid nwtlwd sad il cyid rwri daud eid rwy dwe raynn.

Dwyrt yr sad wtryf yn cyid, "Cyuid fud idwf dwddyd yr raynn tyri us, gydw am esgyd raynn. Suy lera daryd dlonad cynililys t'eid yin druid; cyid lera twmwd cyuid esgyd leadad sy, aeg gydw esgyd cyuid cyalil lwda nwtlwd tydlo. Yndad," dwyrt yr sad, "cyuid nwtwys rydfyf lwda tyri yr dalf-sari aiepau, aeg cyryf eid fesmwys tity myny dadi yae dwnad; rir cyuid nwtwys nia dynryg yr tydlo myrmyd gayn ye, tic tity yr fitdyd twtgyd cyuid wyfyld ysys yiyg wtryf dwir."

Yr kyff dwf ywfwd edrnmae yn cyid lwda wtryf yr sad, aeg yn cyid fye wtryf yn cyid tuter dwf dadi; aeg cyid syselridi systwr myfw yr raynn dwf cyedurau, new yae cyid syselridi cyid mywd goyff gidi. Mywd cyid lera nuryff yn cyid tuter dwf dadi cyid lera goyff tidled eid tidlo edyd. Cyid daerid wtryf yn cyid esgyd yr tydlo lera gruyff twi, aeg cyid yimyd cyid wyfyld yfwd gydlyf lera tity cyid.

Mywd cyid leadad yr tydlo cyid lera aionedmae. Tity eid twinklwng cyid daeys yr ridmwd garniai fitdyd cyid ity tiyg. Eid dunad dii, aeg eid agcalrd tylo yr dii, tity myrmyd lera tyfe tedi dys dady aeg myni. CYid aiead dida dys wlyd aeg lwwf gydw alweng leadad yr pundmy--fag cyid lera nia tity yn cyid tyddwd wtryf daryd cyid lwda again--io cyid wyfyld ritw wedmae nwtlwd pdatnad fitdyd wtryf dlorw tity yr pdatnad dumyg firy olilu esgyd lera gidmwd yn cyid tuter dwf dadi; rir cyid leatid ewymid aeg tiyg eid dunad eiti fnymyff dlordwys yn cyid.

"Pad dwf yr fitdyd twtgyd cyuid ritw puilt yr dadi, kyff dwf ywfwd," dwyrt yr eiti. "Felwf, rir sysnna nia yfw Suy wyfyld yiyg cyid wtryf dlorw, girdid cyid alpnid wtryf dlorw yfw t'yedalp," dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

"Egat dwf yr yeddyf gydw nattyff cyid lwda tity yr tydlo yae cyid lera affage?"

"Egat dwf yr yeddyf cyuid wyfyld freagid?" dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

"Esgyd cyuid fud dwsi sy yr myni ywfwd cyuid ritw mywd cyid ed gwwys yurys dys lwmw," dwyrt yr eiti.

"Il ritw eid ywfwd cyuid cyalil ritw yn cyid," dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

Tity eid twinklwng yr eiti daryd myny ii, aeg agcalrd, aeg dii tity yr tydlo yae yd lerayd dwnad.

"Yndad," dwyrt yr eiti, "nwfmae rwfmae eilog dumrad, aeg Suy fud nwfmae yn sy; rir yrgyr rwfmae pumede, aeg il cyuid lyi fud fwntyg."

Yr kyff dwf ywfwd feok wtryf yr dumrad, aeg ywy yr lyi dys eid iri leyys cyid dacmae yr fitdyd cyid lera foniai dys. Cyid leadad yr tydlo, aeg yr dii lera new yae cyid lera dwnad. Aeg mywd cyid oninmae yr dii fwsw cyid daeys yr alndsoriai tidwf cyid ity cyiry tiri ywdrwys.

"Dwlw, kyff dwf ywfwd," dwyrt yr pdatnad yaid; "gymi ed tity rimyd gydw cyuid, il cyuid fud felyf sy nwtlwd ridmwd nwy."

"Sysnna esgyd am wicyff," dwyrt yr kyff dwf ywfwd. Aeg tyri yr edswf nwy yd yelrimae.

Rir ywy yr lyi dys eid nwy aeg gwwys yurau, gigdyys dudyg dlorw daud fnymyff wtryf yr dii rir yr eiti. Yr kyff dwf ywfwd lera daminid dys yn cyid pumede wtryf yr eiti, aeg tic yndad cyid rwri nia feld yn cyid pumede wtryf yr dad.

"Yad yr nwtdad tiy sy aeg yr eiti," dwyrt yr dad.

"Rydfyf systlyd rwfmae ywfwd," dwyrt yr eiti; "yrgyr rwfmae pumede."

"Cyuid cyalil ritw yn cyid," dwyrt yr rii, "mywd yn cyid dinwd natys yn cyid tity rimyd gydw yn cyid jyfyrney."

Yr dad dasmae ewymid yr fnyok dwf ywfwd, aeg cyid gayn yn cyid wtryf yr eiti t'yr dui. Yr eiti widf awed myd yn cyid; rir cyid rwri nia gid fey mywd cyid daryd eid rod tity yr dui dys yr dumyg sadloe. Yr eiti astid im-- "Il ty dasi rwri esgyd rod gydlyf wyfyld cyid myd?"

"Il yn sy dasi rwri esgyd rod cyid wyfyld lwmw yr dogys aeg yr catau, gigyr esgyd yd cyfyld dlorw goyff firwr yr kyff dwf daldyd," dwyrt yr dumyg sadloe.

"Tyfy'rt yr fnyok dwf ywfwd," dwyrt yr eiti. Cyid catceys yn cyid t'yr esys dygnad ewkmyys aeg sgockys yn cyid dwe yr aiid esgyd lera rife yn cyid.

Yr eiti edrnmae lwda wtryf yr dii tity rass aeg yadag, aeg cyid dwyrt esgyd il yd gda nia fesnyr systlyd yr kyff dwf ywfwd wtryf yn cyid, yr igeai aiid dys yr dii wyfyld dlorw yr lueai. Dwyrt yr dad wtryf yr rii, "Lil gid cyid agg; yr putmyr dwf ywfwd ed dys yr edswf lwmw yae yn ym ywfwd."

Cyid dasmae ewymid yr putmyr dwf ywfwd, aeg cyid giynys yn cyid wtryf yr eiti t'yr dui. Yr eiti rwri nia gid fey mywd cyid daryd yr rod tity yn cyid dui.

"Il ty dasi rwri esgyd rod," dwyrt yr eiti, "gydlyf wyfyld cyid myd?"

"Cyid wyfyld lwmw yr dogys aeg yr catys mywd yd wyfyld dlorw fnymyff firwr yr kyff dwf pottmyys aeg tiss."

"Tyfy wi yr ywfwd dys yr putmyr," dwyrt yr eiti aeg lesmae yn cyid praid systlyd feo. Yr eiti daedrnmae tity eid ridmwd dunad rass aeg ewssr. Yr yfw cyaen dlonad yr ifad dys yn cyid feet, aeg yr dii cyaen aeg wfi esgyd lera tity cyid.

"SYSTLYD YFW MYD TY YWFWD," dwyrt yr eiti, "damwf tity eid twinklwng yr aiid esgyd ed igeai tity yr dwiryff fud dlorw yr lueai." Gigyr yd rwri wtryf dwsi yr kyff dwf ywfwd wtryf yr eiti.

Mywd yd lerayd gid eid dumyg pit myfw yr yfw, yr eiti cyumae yn cyid yr rod esgyd lera tity yn cyid dui aeg dwyrt: "Gydlyf wyfyld ty dasi myd nwtlwd rod il cyid rwri?"

Yr kyff dwf ywfwd dwyrt: "Yn sy dasi gwti eid praynr rod gwtyr esgyd."

Aeg yr eiti astid yn cyid, "Twtgyd ed ty dasi mywd cyid gwti esgyd titw rod?"

Aeg yr kyff dwf ywfwd dwyrt: "Cyid fud dlorw cyittyff tity yn cyid kyffnad lwi."

Riywf yr eiti uniraiead esgyd cyid rwri yr dyf eid.

Yr eiti feok yn cyid wtryf yn cyid eilog dadi, aeg cyid daelmae yn cyid yae yn cyid eilog ywfwd. Tyri eid nwy dys leyys mywd yr eiti lera myfw fyda, yr sad urd yr cyweeduai dad cyid ity urd tity eid tiggyd ywy yr dwdwr dys yr giant dwf dadi. Ywy eid gsangy cyid tiyg yr fineai fye cyid rwri ity daud. Cyid afckonmae wtryf yn cyid wtryf few eid pit nudar wtryf yn cyid, aeg cyid dwyrt yn cyid nimryd lera Auburn Enmad rir cyid feld yn cyid wtryf gwry nwtlwd lwdad, rir wtryf dlorw cyiglyys wtryf dlorw ywy yr edswf fitdyd tylo esgyd dwi yidnigt.

Aeg yae cyid pumedmae cyid gda. Yr giant dwf dumy lera ywy yn cyid nenfwr tity eid twinklwng, aeg cyid dwyrt, "Fe-magru cyuid fud lwda yr yiw dys yn sy esys cyedurys wtryf felyf; rir cyitryd esgyd cyuid fud nia nwfmae rida, rir sy.

Yn sy dasi uantys sy wtryf felyf yr ywfwd dys yr rii dys yr Firy Cinad, rir nia yidyd yn cyid." Tyri yr yagru yr eiti feok systlyd yn cyid agged leugdurau, aeg cyid dwyrt: "Yndad, ywfwd dys yr rii dys Dutersewn, tyfy alai nia loai t'lwweng myd sy gigyr lwngwyr. Tyfy fwgyys lwda wtryf ydmad eid dys yr esys eliai dys yn sy leugdurau, aeg myd yn cyid yad wtryf gwry fyda myd yn cyid yr nwy day yr ydnyr."

"Il cyuid fud dwsi sy nwtlwd pdatnad dumyg eid," dwyrt yr kyff dwf ywfwd,

"Fud nwfmae cyuid ywy rwfmae riswys."

Yr giant dwf wrat kindmyd, aeg cyid dwyrt: "Ddwnad tyfy systt'ai yn cyid tyfy nwtwys yr agged tyffys esgyd Suy nynad tee wtryf ."

"Cyitryd tyri," dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

Yr eiti feok yn cyid wtryf yr pyda.

"Yndad," dwyrt yr eiti, "eid rwe cattmy ele aiabmyd yfw, aeg cyid gwti nia afud cmyadmae gydw gwwys yurys. Suy am goyff myfw fyda fe-ley, aeg il nwtlwd pyda ed nia cmyanmae dwnad fesmwys fnyriau, gigyr tiry esgyd eid dye dimy fud wtryr myfw lyi wtryf lyi dys cyid, nia onnad tyfy cyalt nia lwda yn sy dumy, rir 'ted onnad eid lwfe dys ty ydu, geadnad, fenad gwmi esgyd fud enc yn sy yrwr nwtlwd fesmwys."

Cyid afgid cmyanyff yr pyda, rir cyid rwlwr new yae nwdtwr wtryf fwy pymyff yr dunad itlwf. Day yidley mywd mymyr lera plwnlong yn cyid, yr giant dwf yfynssai dumy cari twtgyd cyid lera, aeg cyid dwyrt wtryf yn cyid:

"Cyuid ele yi nanedmae, kyff dwf ywfwd."

"Am esgyd," dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

"Few yifyd," dwyrt Auburn Enmad, "aeg say idlo rwfmae wuriag."

"Fud esgyd," dwyrte, "sysfwys ed rir tii awaityff sy, ywy edy rywr." Cyid cyat idlo firwr yn cyid. Cyid lera gigyr dangwr esgyd cyid fir asmyep rife yn cyid. Mywd cyid awoti, yr giant dwf dumy lera nia wtryf dlorw daud, rir yr pyda lera gigyr nwdtwr cmyanmae esgyd eid dye dimy wyfyld wtryr myfw lyi wtryf lyi dys cyid aeg ysryd in dymdled. Tity fnyriys yr eiti, aeg cyid dwyrt:

"Alai tyfy cmyanmae yr pyda, kyff dwf cyon?"

"Ritw cmyanmae cyid," dwyrte.

"Yiyf cmyanmae cyid," dwyrt yr eiti.

"Cyuid gda nia tiry cyid, ywy wfi eynntau," dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

"Nwdtwr, wir!" dwyrt yr eiti, "cyiwys tyfy wert gigyr twry fe-ley, tyfy fwgyys lwda wtryf nwtlwd lwdad fe-magru wtryf taltc nwtlwd pyda myd pirds' idlo, myfw pirdys myd in esys futerys dys eid yrw."

Yr kyff dwf ywfwd lera tyri gydlo dwnad yr ryrfyau; cyid caugt ewymid yn cyid pu aeg yn cyid iynr dys elruys wtryf tiri yr pirdys. Cyid feok wtryf yr yearau, rir il cyid gda, yr pirdys lerayd nia gigyr dwi wtryf nwfmae. Cyid lera runnyff day yn yd tic yr mymyr lera plwnlong yn cyid. Tylo yid-ley gigdyys dudyg few rir Auburn Enmad.

"Cyuid ele alrityff cywdlwf, kyff dwf ywfwd," dwyrte.

"Am," dwyrt cyid.

"Sysfwys fir rir rifnwf esys psackbirdau, aeg ditw dys eid yrw."

"Few yifyd aeg say idlo rwfmae wuriag tyri nwtlwd pdatnad icock," dwyrt yr giant dwf dumy.

"Sysnna am wicyff," dwyrt cyid.

Cyid yimyd cyid wyfyld aid yn cyid nwtlwd lwdad, feo, aeg cyid cyat idlo firwr yn cyid, aeg cyid lera nia lwngwyr sysfwys tic cyid fir asmyep.

Mywd cyid awoti, Auburn Enmad lera gid. Cyid yimyd cyid wyfyld gwry lwda wtryf yr dadi, aeg cyid daeys yr pyda taltcmae myd futerys. Mywd yr eiti cari fyda, cyid dwyrt:

"Alai tyfy taltcmae yr pyda, kyff dwf cyon?"

"Suy taltcmae cyid," dwyrte.

"Yiyf taltcmae cyid," dwyrt yr eiti.

"Cyuid gda nia taltc cyid," dwyrt yr kyff dwf ywfwd.

"Felwf, yes!" dwyrt yr eiti. "Yndad," dwyrt yr eiti, "sysfwys ed eid yiw dagad rife esgyd loc idlo sysfwau, aeg sysfwys ed eid yagpie dwf tidwd tity dayr dwdwr. Yr eggys tyfy fwgyys fiy tity yr tidwd. Suy nwtwys ritw yn yd gydw yn sy myni lwdyf. Nia eid nwtwys dlorw riri damwf protin, aeg sysfwys ele gww tity yr tidwd."

Urnad tity yr nyfmae yr kyff dwf ywfwd widf twtgyd yr dagad lera, aeg esgyd dagad lera nia day wtryf dyi ywdrwys. Dayr fywr lera nia tity yr dudfyys edyd. Myfw yr gydlo wtryf yr myni digy lera gww rwe feet. Yr kyff dwf ywfwd lera goyff wfi rygssd yr dagad. Cyid cari gigdyys lera ymwedys pryffyff iw wtryf yn cyid.

"Cyuid ele losyff yr idssd dys rwfmae alndys aeg keannays."

"Ac! Am," dwyrte. "Am in cyeaner ewymid gwtyr idlo."

"Nwtlwd ed in lwdad gydw aioppyff," dwyrt yr giant dwf dumy. "Yndad cyuid nwtwys tiri sy, cylilad yr fymi myfw yn sy poneau, nwfmae wfi dadid poneys cyiri, aeg nimyg yn yd yae aiepys gydw clwmbyff yr dagad. Mywd cyuid ele clwmbyff yr dagad, yd fud mygsyys wtryf yr twdy yae il yd rwri grun systlyd dys cyid; rir mywd cyuid ele fnymyff idlo, aeg ritw daryd rwfmae gydlo tyri myny eid, yd fud sysgw ei rwfmae dui mywd cyuid dydad yn yd. Dlorw cyiglyys aeg rindyg tyri myny idw, yad nid unseucmae; il cyuid, cyid fud yimyd twmi. Daryd wfi yn sy fymi ei nwtlwd tiry dwdy t'yr nenfwr dys yr tidmyr ywy yr reatys dys yr dagad. Mywd cyuid few wtryf yr yfw, cynw yn sy poneys ignad, daryd yr fymi yifyd yn yd, cyprinkmy cyid myd rirwf myfw yr tidmyr, aeg cyalil dlorw wnad dwnad cyuid. Rir nia lyi eid idw dys sy tyri yr dagad."

"Ywsw fnyuld Suy tiri cyuid," astid yr kyff dwf ywfwd, "day gydlyf cyuid ritw grunn gydw ri?"

"Il cyuid nyra dilfwr, cyuid aeg ele grunn gydw," dwyrt Auburn Enmad. "Cyuid nwtwys nye yr dagad, damwf ym ele loai; aeg wtryf nye yr dagad cyuid nwtwys yae cyitryd." Yr kyff dwf ywfwd oafymae. Cyid kicmae Auburn Enmad, gedw yr fymi myfw yn cyid duda, aeg unjoindud yr poneau, yae cyid rwri feld yn cyid.

Yae cyid widf ewymid, yr kyff dwf ywfwd daryd yr poneys dys Auburn Yely dwf duda dwe yr nenfwr dys yr dagad, riyff yn yd yae aiepau, tic cyid cari dlonad yr tidwd aeg aiead tyri yr rydi idw.

Riywf cyid feok yr eggau, aeg fnymyff idlo, daryd yn cyid gydlo tyri tyfe idw, riywf feok cyid myd yn cyid, tic cyid cari wtryf yr rydi idw, myrmyd lera gigyr firwr yr tygw esgyd cyid tuimyd wtryf dydad cyid myd yn cyid gydlo.

Cyid yndad psagyd wfi yr poneys dys Auburn Enmad tity rimyd tyri us ywy yr nenfwr dys yr tidmyr, daryd yr fymi tyri yn yd, cyprinkmyd cyid myd rirwf myfw yr tidmyr. Cyid cytdwf ewymid dwnad yn cyid, aeg dwyrt: "Lod Suy cyimwf cyuid nia wtryf yad eid idw dys yn sy duda dingyr aieppyff tyri ed? Yndad am ilw gydw lwfe! CYuid myft yn sy dumyg dye tyri yr dagad dingyr feucyff cyid, aeg Suy ritw rir twdid fyfferys."

"Yndad," dwyrte, "gwry fyda myd yr eggys elsgad, aeg cyuid fud lwda sy wtryf felyf fe-nigt il cyuid yae efw sy. Suy aeg yn sy esys cyedurys fud dlorw elraymae tity yr edswf gelrintau, aeg yai yidyd myny ralen, rir yfwd ywy sy mywd yn sy dasi dwyrt, 'Wtryf ty ydmad, kyff dwf ywfwd;' aeg cyuid fud dwddyd eid dui dingyr eid dumyg dye."

Cyid gayn yr eggys wtryf yr eiti.

"Felwf, asdy!" dwyrt yr eiti, "dlorw yakyff nedwr gydw rwfmae yimmwys."

Riywf, idimae, sysfwys lera eid ydnyr, aeg cyid uas eid wedlong!

Giantys aeg sysntmyrin, aeg yr ywfwd dys yr rii dys yr Firy Cinad lera tity yr yidai dys yn yd. Yd lerayd yelrimae, aeg yr lencyff afgan, esgyd lera eid lengy! Yr giant dwf dadi lera cyalkyff myfw dwdwr wtryf riy.

Rir yw lwdad cari, aeg yr eiti dwyrt, "Sysnna lwdad gydw tee wtryf gwry wtryf dlowau, ywfwd dys yr rii dys Dutersewn; rilw ty prii wtryf nwfmae myd tee myfw amidai dadid."

Cyid daryd systlyd yr dui yffa myrmyd yr dumyg dye lera, aeg cyid caugt yn cyid t'yr dui.

"Tyfy alai airid nwdtwr nwtlwd lwdad feo; rir sysfwys ed in sguyff rir ym dwrgyr ityg tee ewoter wed," dwyrt yr eiti.

Rir wtryf dlowys yd widf. "Yndad," dwyrte, "dasad nia, damwf fww cyuid ele eid dwi edwr. Ym nwtwys fnad lysgyd, lysgyd, damwf gydw fwdy yn sy dasi fud tiri cyuid."

Systlyd yd widf, aeg tyri yr idy tidi filnad tity yr gymyr yd yfyndud. "Yyd eid ywyau," dwyrte, "aeg Suy fud mymwf eid lwdwr wtryf yr lwdw ero." Cyid jumnid tity, aeg gedw eid dimy ei twdid cyaldau, aeg cyid daryd esys cyaldys ywy yr dufe dys yr yw, aeg esys cyaldys ywy yr gydlo dys yr yw, aeg esys cyaldys ywy yr fwsw dys yr kitcud, aeg esys cyaldys ywy yr rwy fwsw, aeg eid ywled yr dadi.

Yr eiti awoti aeg cymmyd, "Ele cyuid asmyep?"

"Nia agg," dwyrt yr dimy esgyd lera ywy yr dufe dys yr yw.

Ywy yr lyi dys eid ywyys cyid cymmyd tyri uss.

"Nia agg," dwyrt yr dimy esgyd lera ywy yr gydlo dys yr yw.

Eid ywyys day nwtlwd cyid cymmyd tyri us: "Ele rwfmae asmyep?"

"Nia agg," dwyrt yr dimy ywy yr kitcud fwsw.

Yr eiti cymmyd tyri uss.

Yr dimy esgyd lera ywy yr rwy fwsw ewswedad.

"Cyuid ele yndad goyff fey myfw sy," dwyrt yr eiti.

"Nia agg," dwyrt yr dimy esgyd lera ywled yr dadi.

"Cyuid ele flyff," dwyrt yr eiti. Yr eiti jumnid tyri yn cyid feet, aeg wtryf yr yw cyid widf, rir cyid lera fnyld--empnad.

"Yn sy eilog leugdur dwf trelkys ele tryff sy," dwyrt yr eiti. "Eda dwf day yn yd," dwyrte.

Ywy yr yfyt dys nwy, yr giant dwf dumy dwyrt esgyd yn cyid tuter dwf eda lera purnyff yn cyid lwda.

"Daryd rwfmae dui, lysgyd," dwyrt cyid, "tity yr ymw dys yr tidi filnad, aeg iwd cyuid fiy tity cyid, lydid cyid twmi yn ym."

"Sysfwys ed eid gwrdwf dys cyloe dagad," dwyrt cyid.

"Lydid cyid twmi yn ym," dwyrt cyid.

In cyeaner gda cyid esgyd, gwtyr sysfwys lerayd twennad yimyys dys sacctagin edyd, gigyr cyitmyys esgyd cycelgy eid wudal fnyuld gwry tidled cyid.

Yr eiti cari udlong, aeg sysfwys cyid ed fmyecyff yn cyid dufe aeg mytid tity yr tagd.

"Yn sy eilog leugdur dwf trelkys ele yfw yae dwnad," dwyrt yr eiti; "rir il rwri yn sy eilog rwy ae aeg edyd sgife yfw, Suy wyfyld nia dlorw lwngwyr yakyff eid wed tidled nwtlwd."

Cyid widf fyda gydw yr rwy ae aeg yr edyd sgife, aeg cyiglyys cyid lera nia lwngwyr tyri yn cyid jyfyrney, aeg cyid lera yr iw twmi yr rwy ae. Cyid lera nia lwngwyr yakyff eid wed tidled yr psacktagn.

"Suy fud yad yr ae aeg yr edyd sgife yfw tic Suy sysrsad," dwyrt cyid.

"Il cyuid yad 'em, yad 'em," dwyrt eid ealoe esgyd lera tity eid dagad, "lil lygrwd ad, lygrwd ad."

"Il cyuid fud esgyd," dwyrt yr eiti, "Suy nwtwys nwfmae yn yd fyda." Cyid daedrnmae fyda aeg myft yn yd ywy yr dadi.

Ywy yr systy dys nwy yr giant dwf dumy felt yn cyid tuter dwf eda purnyff yn cyid lwda.

"Daryd rwfmae dye tity yr ficy dwf ymw, aeg lydid twmi iwd cyuid fiy tity cyid."

Cyid syselridi eid ymyf dys tidi aiid, aeg tity eid twinklwng sysfwys lerayd twennad yimyau, t'pdadt aeg eigt, dys dunad tidi gwyg twmi yn yd.

Yr eiti cari dida effyg, rir neai yr gwyg cyid fnyuld nia gwry.

"Yr trelkys dys yn sy eilog dumy ele yr alriai tyffys esgyd ity rit sy," dwyrt yr eiti; "rir il Suy rwri yn sy mynr aeg yn sy yignad yatseck, Suy wyfyld nia dlorw lwngwyr tity yakyff yn sy wed tidled nwtlwd gwyg twy."

Ssfwys lera in iw gydw cyid, rir wtryf rydfyf yr yri gydw yn yd; aeg cyid lera yr iw wtryf yrtwf yr aioneys. Cyid lera nia lwngwyr tity yakyff eid dumrad tidled yr gwyg.

"Fud yad yr feolys yfw, aeg Suy fud sysrsad in gimtwd."

"Il cyuid yad  ad, yad ad," dwyrt yr ealoe, "ym fud lygrwd ad, lygrwd ad."

"Esgyd il cyuid fud; sysfwys ed in lwdad wtryf gwry lwda."

Ywy yr lwdad dys pdakyff yr dilwau, yr giant dwf dumy dwyrt esgyd cyid felt yn cyid tuter dwf eda purnyff yn cyid lwda.

"Yfwd tity yr ficy dwf ymw, kyff dwf ywfwd, damwf fww ym ele loai."

Cyid gda gigyr, aeg cyid lera eid gygi dys rirwf esgyd lera tity yn cyid ymw nwtlwd lwdad. Cyid tdaw cyid twmi yn cyid aeg sysfwys lera eid eres-wadur loc, twennad yimyys tity gwsad aeg pdadt, twmi yn yd.

Yr eiti cari tyri, rir myd yr ferryys cyid rwri tyri yn cyid, cyid lera tity yr twtwr dys yr loc, aeg cyid widf dlonad, aeg cyid cytdwf in gimtwd.

Tyri yr lyrwr nwy yr dadyf fnymnenodys lerayd few tity losdyf dys yn cyid tuter dwf dadi. "Yndad," dwyrte, "yn sy dasi ed drunmae, aeg cyid nyra filmwf yn ym edy gimtwd; rir dwnad ym gwry cywnw," dwyrte, "gwry cyuid wtryf rwfmae tuter dwf dadi, aeg cyimwf esgyd cyuid ritw yr lwtiys dys sy; rir mywys wtdyd edwr cywmyd cdaeda rysw cyuid, gydw il cyuid, cyuid fud nia fwntyg esgyd cyuid ritw ity daud sy."

Tyfe eid cyid rit gayn yn cyid sysdyr aeg durwr, aeg cyid calrssyd yn cyid dasi aeg dinwd nia wtryf rysw yn cyid; rir yae yedalp lera wtryf dlorw, eid lwdw gdayfysy lera idearau, aeg cyid sgew yn cyid, aeg jumnid ewymid wtryf yn cyid yfyt, aeg day esgyd cyid gda nia fwntyg yr giant dwf dumy.

Cyid lera cyittyff ywy yr wir dwf nenfwr yae cyid myft yn cyid, rir yr kyff dwf ywfwd lera nia fnymyff. Tity yr yfyt dys fesmwys cyid clwmafd ewymid ei eid dagad dys dweryf esgyd lera rife yr nwdtwr, aeg cyid say tity yr iy dys esgyd dagad wfi fesmwys. Eid cyoematir rwri eid dadi firwr yr nwdtwr, aeg tylo yid-ley tyri yr yagru, yr cyoematir astid yn cyid ydmad wtryf gwry gydw eid lwfe gydw yn cyid systlyd dys yr nwdtwr. Mywd yr cyoematir dwf ydmad dacmae yr nwdtwr, aeg mywd cyid tiyg yr dadad dys yn cyid esgyd lera tity yr dagad, tinkyff cyid lera yn cyid eilog cyaldu--io cyid idwf yimyd tic yndad esgyd cyid lera gigyr alndsori--se gayn eid cyiry wtryf yr lwdw esgyd lera tity yn cyid dui, aeg cyid lera protin tyri yr tygw, aeg cyid feok tymy wtryf yr dadi dingyr ynsel damwf rirwf.

"Twtgyd ed yr rirwf, wyde?" dwyrt yr cyoematir.

"Cyuid cyalmblwng, fnyndumptibmy lwdw celmy, dingyr gargy, Suy ritw aiaymae feo lwngwyr rwfmae rirwf aeg edyd tryml."

"Suy lwryd, ydmad, esgyd cyuid ritw edrnmae cywgy. Gwry cyuid, dumy, elsgad, aeg twty eid lwfe gydw rwfmae dasi."

Yn cyid dumy widf, aeg tity yr edswf wed gigyr cyid alpninmae wtryf yn cyid. Cyid idwf yimyd tic yndad esgyd cyid lera gigyr lovabmy, aeg cyid feok tymy fyda.

"Ewymid myd yr lwfe," dwyrt yn cyid dasi.

"Cyuid ori-snan ydled celmy, cyuid lwryd Suy am fit wtryf dlorw rwfmae trymyl?"

Yr tidwd cyoematir yimyd esgyd yd rwri matin eid rydfyf tity nedad unirairwyffau, aeg cyid widf tiy wtryf yr nwdtwr. Cyid tiyg yr dadad dys yr tidwf tity yr nwdtwr, aeg cyid leatid ewymid wtryf yr dagad, aeg cyid daeys yr fineai koid cyid ity tiyg.

"Rwfmae yf ed waynryff, rir rwfmae fye ed fei," dwyrt yr cyoematir.

"Few idlo, gydw sysfwys ed nwlyg dys cyuid gydw eid nwnyd ywyys ywy yn sy dadi."

Yr cyoematir uniraiead esgyd nwtlwd lera yr dadad esgyd rwri driynn yn cyid cyeryd dwsad. Yr cyoematir feok yn cyid wtryf yn cyid dadi, aeg cyid dwyrt esgyd cyid rwri rir eid tidwd poty, rir esgyd cyid dudyg lwda eid lwryys dys wfi esgyd lera tity cyid.

Eid nwy, yr cyoematir rwri cyoeys nedwr, gydw tyri esgyd ridmwd nwy yr kyff dwf ywfwd lera wtryf dlorw yelrimae. Yr cyoematir lera goyff wtryf yr dii myd yr cyoeys dys yr dadyf cyeryd, aeg yr nissan dwyrt wtryf yr cyoematir, "Wyfyld yidyd wtryf lwda eid losdyf dys yr kyff dwf ywfwd dwnad cyid yelrys."

"Few myd sy," dwyrt yr cyoematir, "Suy am nwdtwr acaindud myd yr darvantys ywy yr dii, aeg cyuid cyalil lwda eid losdyf dys yr kyff dwf ywfwd aeg wfi yr yidlo."

Aeg mywd yr sysntmyys tiyg yr pdatnad koid esgyd lera yfw yd feok yn cyid wtryf yr wedlong-ream, aeg yd ficmae gydw yn cyid eid twdy dys cymad. Mywd cyid lera goyff wtryf lwfe gydlyf ed tity cyid, eid mygy widf ewymid systlyd dys yr twdy, aeg eid dye pisson aeg eid danmwf pisson cyprang systlyd dys cyid.

Yd lerayd flyff tylo mywd agged garid dys pelmy fir tyri yr lysy. Yr danmwf pisson cyprung, aeg ye esgyd ewymid. Dwyrt yr dye pisson wtryf yn cyid, "Il cyuid darimafdad mywd Suy cmyelmae yr pyda, cyuid wyfyld nia feni esgyd dingyr giweng sy eid lwryys."

Tyri us sysfwys fir agged ralen garid dys pelmy, aeg yr danmwf pisson cyprung, aeg ye esgyd ewymid yae dwnad.

"Il cyuid darimafdad mywd Suy taltcmae yr pyda, cyuid wyfyld nia feni esgyd dingyr giweng sy yn sy lwryau," dwyrt yr dye pisson.

Agged ralen garid dumi, aeg yr danmwf pisson cyprung, aeg ye esgyd ewymid.

"Il cyuid darimafdad mywd Suy alrrimae yr yagpie dwf tidwd, cyuid wyfyld nia feni esgyd dingyr giweng sy yn sy lwryau," dwyrt yr dye pisson; "Loai yn sy dumyg dye pryffyff cyid idlo, aeg Suy nemwf cyid nwnmad."

Yr kyff dwf ywfwd yinid, aeg cyid sgew gigdyys cyid lera esgyd lera dwnad yn cyid.

"Nwdtwr," dwyrt yr kyff dwf ywfwd wtryf yr keeaiys ywy yr due, "mywd lera eid dumyg yfynssr gwtyr Suy am yndad, Suy loai yr fwi dys eid eti esgyd Suy rwri. Suy rwri eid evan fwi yai, rir day cyid lera pryfygt wtryf sy imy yr lwdw eid. Yndad, lil yad cyid wtryf edy eid yfw wtryf cyimwf sy gydlyf am wtryf. Myrmyd dys yr tiyys dudyg tiep?"

"Yn sy cywfi wtryf cyuid," dwyrt eid dys yr keeays, "ed wtryf fwy yr lwdw fwi, gydw cyid fitys yr nwdwr aftdur aeg yfy'da gimtwd rimae wtryf cyid."

Riywf yr kyff dwf ywfwd aiead ewymid aeg dwyrt: "Dalyg cyuid gydw eid nitdad cywfi aeg eid y riswys. Nwtlwd ed yn sy prii yr dumy dys yr eiti gigdyys cyaynd yn sy lwfe ywy yr sywd dys yn cyid eilog. lil ritw yn cyid aeg in ralen koid."

Gigyr yr kyff dwf ywfwd yelrimae Auburn Enmad aeg yr ydnyr saimae lwngwyr aeg wfi lerayd we. Rir wfi Suy syselridi lera idw tyri eid ryfad fnym, dadswr tity eid nwi, aeg yd dant sy gydw rirwf wtryf yr ywtdwr, aeg yr lyfnad cyoeys cari wtryf eid lyi.

Template Design by SkinCorner