Oct 14, 2011

Ulster Apochryphon

Ulster Apochryphon Cover

 

 

 

Ulster Apochryphon

 

Kenlendens aff Januari firth ferien, tvoentyg nith aff de mon. EnD 1074.

De son aff Menel Brénenin, Diarmenit, suksesoder aff Brénenin, Flenitgrens uen Kárók, overleg aff Ros Kré, Dúnán, biskop aff de fremdear, Kodermenk uen Menel Dúi, eminnt for veeshet ent pastetty hapt, ended der vonens henppilig. Menel Mórden, suksesoder aff Enileren, i fred bleebninged. Enrd Menkhen vare brenninged op de Tisdag na Magendag 6 Magen met ala kerkes ent gloks hons, boda de Ráith ent de Triet. Kumuskenkh uen zirodán, huved aff de sleg aff Irland, bleebninged i fred na merkvard penitens. Trasnala uen Gekendán, erp entverpningbeje aff Enilekh, vare dodirened van hans egen folk. Kú Kluftrke uen Zelenig, suksesoder aff Muru, bleebninged.

 

 

 

UA1074_Nor-Norwelf

 

Tinmynid aff Janueli firt feriud, twennad nit aff i yon. Gwdi 1074. i ywfwd aff Rinel Prénenin, Loelrinit, cyukdasoir aff Prénenin, Fmynitgdad uud Kárók, oynrmyg aff Roys Kré, Dúnán, alpt pedkop aff i eremiel, Koirrink uud Rinel Dúi, eminnt gydw yneset idf neaietnad, enid ir voned enppilwg. Rinel Yórin, cyukdasoir aff Enimydan, pmyebnyffmae cyuy ermae. Eay Rinkud vele pdannyffmae op i Tedleg na Yassnleg 6 Yassn rit yma dayr tirtiys idf glokau, pole i Ráit idf i Triet. Kumritink uud zirodán, uynd aff i cymyg aff Irsasy, pmyebnyffmae cyuy ermae na rirkveld ninidunti. Trasnyma uud Sstindán, erp idfynrpnyffafje aff Enimyk, vele dolodanmae logyd ald essn folk. Kú Kluftrti uud Zemynig, cyukdasoir aff Yuru, pmyebnyffmae.

 

 

sep1

 

UA1074_Original-Manwelf

 

[Kymendys dy Jerday Ssudae tirrea feria, dwni nuyea dy ny lwnyg. AD 1074. ] Ny yac dy Yael Prénainn, Loelmait, eiyrtysag dy Prénainn, Fsaitem ua Cáróc, eld-ciid dy Roys Cré, Dúnán, eld- aspelk dy ny fageignerau, Fynyrmac ua Yael Dúin, eld- cum cdaenagt yae craueugt, fynyoiceenit nyn lwynys alppinad. Yael Yórle, eiyrtysag dy Ailaf, daimae nyr ayd imae. Eld Yacal v'lost er ny Jemayrt jei Yayley 6 Poymydyn mys cag e kiymduenyn yae cluig, ny neest ny Ráit yae ny Wdwr. Nymricac ua Erodán, eld-ciid dy ny pogt dy Nerin, daimae nyr ayd cyee jei feer fyny-aideys ninidungy. Ragnyml ua Yaledán, eiday nyr cyeeda er dy Aimyc, v'kicmae lwaged le eer cyeryd. Cú Cairrgy ua Gylilaig, eiyrtysag dy Yuru, daimae.

Template Design by SkinCorner