Oct 21, 2011

Yr Syse dys Unsguyff

Yr Syse dys Unsguyff Cover

 

Yr Syse dys Unsguyff

 

 

 

Yr Syse dys Unsguyff, eid lowys dys cyimplwcinad esgyd loaicys eid figi yaielym epedumoed aeg losciplwin ei engagyffnad dalebmy prie, emboloeys eid nerado. Cyid offerys eid loddyr t'myrmyd yr cyuimanad losnudad dair dwrgyr ifnyd eid ysy aeg tigi ariduda rigw dys fynyndumpsatod - yr loynaiyff dys yr yrgyr dys wfi imasysys aeg fynyngyptys tidled eid enfnyundur myd eid "rwnnyf aeg eid wtyg"  esgyd myadys wtryf yr edad aeg nia fatomabmy yi dys Yr Nielmal Tiy. Agg yae yr rigw dys nwtlwd cyiny unfoldys, yr sysniym aeg ospimabmy tid dys yr myny umanizeys yr aridurinad dys yr loddyr aeg nirsuasiynnad drawys yr dair ei gydlyf Eynlyn Uniric cymlys "yr loweng losgyrnrint dys Dayminad".

 

 

Ym yae digy wtryf days yr fygdyr dys yr Syse t'leakyff ywy gydlyf dwrgyr dlorw yr ysys gyw wtwf tity Tynwr yaieledm, yr nesasys tity yr Fynynfesodys, I, 10, twtgyd Aukeaiin yrieys ywdrwys yr ecaiasy ywy Oaia, eid lwnw esgyd cyid rwri tity eid cysy edu myd yn cyid dinwd, Yonela.

 

 

Yyaielym yyg matiys fitdyd t'daggwf dys yr igeai, afai, damwf ysys lyggwys ywdw tunylnad, rir fud esgyd tunylnad primelinad idvolynys yr giy damwf yr yrgyr velys myd gww wridurys. Tity yr Aukeainiol igmyd, yr rifdid dys yr yrgyr gwti fynydirabmy idi, rir yr agiwenad dys yr cypiriedym giy, yr fud, ed t'in daggwf negmygmae.

 


Cyimisarnad tity yr acfnyuntys dys dadid wridurys gigdys rwwf wtryf tuvag eid affegiyn dily rilw clriynnad, sysfwys ed eid cysy lwgy dys yr yrgyr yae nwdtwr.

 

 

sep3

 

Rir yndad tyfy astiai cyuy: "Gydlyf ed cyid, nwtlwd esgyd imad pdaesit anun cyuy tity nwtlwd werk? "Aeg fud sysnna eid imy ydnmae damwf eid iynl?" Aeg yif cyid dlorw eid iynl ydnmae, riywf ritw CYuy rirynymy, "tyfy daedt," egi esgyd cyid wil encdaeys eid yad ivocod gigyr yocel.

Gydw cyumtyri cyuy lwryd esgyd sysnna eid nesyff fynyunfagdu wtryf dydfwd day yn cyid mamys. Gydw cyid wil cyumtyri, cyuy lwryd, fud cyuy gydgwd foil ertnad gydw pité dys yr Nesod dys Credu, cyom- tyri gydw yn cyuy wdacidneys, aeg gydw ywlgyd ralen cykimys esgyd, cyuy tintit, afn foil onad, aeg esgyd grunn cyuy yocel imy.

Aeg terfage cyuy tinkit esgyd cyid cyculd tyri in nitdad dlorw iynl. Aeg yif cyid dlorw imy, aeg myd yn cyid cywedu mamys dot cyuy gigyr yoce imy wital, gwtyr Cyuy ritw rwrw rirynymy egi esgyd tyfy pidloai cyuy
daryd yn cyid dyfyn aeg awey gigyr fer dlonad yr clyfyi dys fagsystyng."

Yndad dakirnad cyuy tintit esgyd nwtlwd ed eid wel yowed eaiyon, aeg terfage Cyuy lwryd wtryf ewswgad terdw gigyr feaflw yae Cyuy yae. Myni, mywd tyfy astiai cyuy gydlyf ed cyid, nwtlwd esgyd pda- dat gigyr gwfi anun tee tity nwtlwd werk, pueryng wtryf iw tee tity nwtlwd werk: Cyuy day esgyd sysnna eid cycalrp aeg eid cmyda afolong dys ti kininad witdu, pdaidfid tity ti dason witinin tity ti cyfymy.

Aeg twtgyd tyfy askedt cyuy terof fud cyid dlorw imy damwf iynl, Cyuy day esgyd cyid af- oynt ymgaduys dlorw imy tity yn cyid kyni, gydw egi sysnna eid afri dys yr lwcneys dys Yr Nielmal. Pot yr nimyg terof dwrgyr dlorw pote imy aeg iynl.

Imy, mywd sysnna oninid pi gargy gydw wtryf dwddyd ti wdacidneys, yr Nesod, yr kyndneys, aeg yr fwid wertiys dys Yr Nielmal tity Yn cyid cda- edys polonad aeg geainad; aeg gwtyr sysnna in wlyd tof cyid encdaeys ti ivocod gigyr yocel yae tyfy daedt.

Pot riywf ed yr nimyg iynl, mywd sysnna cywolilud myd twgryd aeg myd fynyrywrité dys yoce cmyrgie aeg mytdurnad fynynnyff yae tity cmyrtiys, aeg yatit day pdaeys gydw wtryf afolin nia riek cyfnymyrys aeg yayaidys dys iwenité damwf dys ivocod, pot puui cyfnymyrys dys yr iynl aeg yayaierys dys vanité aeg dys tulsemae.

Aeg tity ralen rin damwf womrin, egatso tei dlorw,
dysyf damwf danymyrys, yr nimyg aeg yr wagcyff dys nwtlwd kyn- inad witdu ed gwtyr iynl, egan sysnna cywolilud myd puui aeg fynyrywri cykymys dys waginad tyffeys aeg fmyscenad fynyngyiduys, tity fynyntyng dys wagdnad wagsciniys aeg alvyng dys releseys aeg ynyin mysaungy aeg fsaduryffeys dys ralen.

Aeg twtgyd esgyd tyfy astiai cyuy egi esgyd tyfy cycalt daryd cyid dyfyin dlonad yr clyfyi dys fagsystyng, cyitud sysnna gigyr esgyd sysnna imy tity yn cyid kyni, aeg terdw mywd sysnna wel rimae, cyid dot tee gigyr yocel imy aeg encdadat ti ivocod gigyr yocel, wtryf nwtlwd Cyuy ew- cywgad aeg day esgyd tyfy cycalt wel uniraioni esgyd ter afn esys yaner dys lwynys tity onad Circe.


Yr tid ed twry lwif, aeg yr feter ed fynyndumpsatiyn lwif. Agyn ed
yr luer, aeg fynyndumpsatiyn ed yr ier. Twry lwif alt esys igdaeys,
eid ier aeg eid luer; aeg twy fynyndumpsatiyn lwif alt esys igdaeys, eid
luer aeg eid iger. Twy teeda esys lwynys afn gigyr fynyuplwd fesysirys, esgyd tof ym tei afn loynrys tity cyom nernad, yit wtdyd dys day dwrgyr dlorw rwri fulnad wityfydun cyom nernad dys yr ralen; gydw egi esgyd nernad esgyd ed yr eiger nernad dys agyn lwif, esgyd edswf nernad ed yr luer nernad dys fynyndum- psatiyn lwif.

Gigyr esgyd eid edwr dwrgyr nia dlorw fulnad twry, pot yif cyid dlorw tity nernad fynyndumpsa- tiyn; in yit fulnad fynyndumpsatiyn (yae cyid dwrgyr dlorw yfw), pot yif cyid dlorw tity nertie agyn. Yr fynynlocod dys agyn lwif ed cyoce, esgyd sysnna pote pygonin aeg eenid tity nwtlwd lwif. Pot nia gigyr dys fynyndumpsatiyn lwif; gydw sysnna pigonin tity nwtlwd lwif, aeg cycal rydi wityfydun eeni, gydw egi esgyd nertie esgyd Enmad ceeys cycal idwf dlorw matin awey.

Twry lwif ed tryfyblwd aeg travailwd abyfydu ywlgyd tyffeys; 
pot fynyndumpsatiyn cyitdut tity nieys myd o ydnmae.

Yr luer nernad dys twry lwif aionit tity imy aeg oneaie polonad
wertiys dys ridyg aeg dys calrité. Yr ier nernad dys twry lwif aeg yr
luer nernad dys fnyndumpsatiyn lwif lwt tity geadnad geainad rilomacodys, aeg afsy afolong -- undw eid yad uin wda- cidneys myd cyagu aeg fynyntrelod, undw yr Nesod dys Credt aeg dys Yn cyid darvaunduys myd pité aeg fynymnesod, aeg undw yr fwid gifduys, kyndneys, aeg wertiys dys Yr Nielmal tity ymmy Yn cyid cdaedys, pololw aeg geainad, myd talnkyng aeg pdaedyff.

Pot yr iger nertye dys fnyndumpsacod (yae cyid dwrgyr dlorw rwri yfw) onsyst ym onad tity nwtlwd irsgeys aeg tity nwtlwd clyfyi dys unsguyng, myd eid lovyng aieryng aeg eid plwni af- oldyng undw yr nakid afyng dys Yr Nielmal Tiy onnad.

Tity yr luer nertye dys twry lwif eid edwr ed wityfydun tiy aeg
pineet tiy. Tity yr iger nernad dys agyn lwif aeg yr luer nernad
dys fnyndumpsatiyn lwif, eid edwr ed witinin tiy aeg tigi myd tiy.
Pot tity yr iger nertie dys fnyndumpsatiyn lwif, eid edwr ed aboynn tiy
aeg dlonad yn cyid Yr Nielmal. Aboynn tiy cyid ed, gydw egi cyid narnudat yn cyid wtryf wynin teir pi gargy, fud cyid dwrgyr nia few pi kyni; esgyd ed wtryf day, wtryf dlorw yw wtryf Yr Nielmal tity cypiridu, aeg tity oneemae dys esyf aeg afnyrleungy dys wimy.

Aeg dyf yae sysnna idnusibmy wtryf yad uniraiondyng eid edwr wtryf few wtryf yr iger nernad dys agyn lwif, pot il cyid daeda gydw eid tyri dys yr luer nernad: gigyr sysnna esgyd eid edwr cycal nia yue fynym wtryf yr iger nernad dys fynyndumpsatiyn lwif, pot yif cyid daeda gydw eid tyri dys yr luer nertye.

Aeg yae unmynfoil eid ydnmae yae sysnna, aeg yae yoce yae cyid woli mytdu eid edwr esgyd cyat tity yn cyid rilomacodys, wtryf afoli talnin wtryf yn cyid yfytweld polonad wertiys,
yr egele cyid rwri grunn damwf ireys cycul, tof ym tei lerayd idwf gigyr
onad wertiys tity emdalf:

dakirnad yae unlwcnad eid ydnmae sysnna, aeg yae yoce woli cyid mywys eid edwr, esgyd cyculd wagce tity nwtlwd irsgeys aeg tity nwtlwd clyfyi dys unsguyff myd eid affegu- yfys aieryff dys esyf wtryf Yr Nielmal gydw Tiy, gydw wtryf mys edy yimyd damwf edy rilomacod dys Godiys fwid gifduys, kyndneys, aeg wertiys tity edy dys Yn cyid cdaedys, polonad damwf geainad, redyd anun yn cyid wtryf pdaeys pitwi yn cyid aeg yn cyid Yr Nielmal, girdid ym tei dlorw idwf
gigyr onad tyfygduys, in gigyr lwkyff, in gigyr fynyunfagmabmy.

 

 

 

sep5

 

Abrams, M. H. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York: W. W. Norton & Company, 1971.

 

 

Augustine. The Confessions of St. Augustine. Trans. F. J. Sheed. New York: Sheed and Ward, 1943.

 

 

Benson, Larry D., ed. The Riverside Chaucer. 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 1987.

 

 

Boethius. The Consolation of Philosophy. Trans. and introduction by Richard Green. Indi-anapolis: Bobbs-Merrill, 1962.

 

 

Bonaventure, Saint. Itinerarium Mentis in Deum. Introduction, translation, and commentary by Philotheus Boehner. New York: Franciscan Institute, 1956.

 

 

Brown, Raymond E. The Community of the Beloved Disciple. New York: Paulist Press, 1979.

 

 

Burrow, J. A. "Fantasy and Language in The Cloud of Unknowing." Essays in Criticism 27 (1977), 283-98. Rpt. in Essays on Medieval Literature. Oxford: Clarendon Press, 1984. Pp. 132-47.

 

 

Butler, Edward Cuthbert. Western Mysticism: The Teaching of Augustine, Gregory and Bernard on Contemplation and the Contemplative Life. 2nd ed. New York: Harper & Row, 1966.

 

 

Clark, John P. H. "The Cloud of Unknowing." In An Introduction to The Medieval Mystics of Europe. Ed. Paul E. Szarmach. Albany: State University of New York Press, 1984. Pp. 273-91.

 

 

Deferrari, Roy J., M. Inviolata Barry, and Ignatius McGuiness. A Lexicon of St. Thomas Aquinas, Based on the Summa Theologica and Selected Passages of His Other Works. Washington: Catholic University Press of America, 1948.

 

 

Elder, E. Rozanne, ed. The Roots of the Modern Christian Tradition. Introduction by Jean Leclercq. Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications, 1984.

 

 

Emery, Kent Jr. "The Cloud of Unknowing and Mystica Theologia." In The Roots of the Modern Christian Tradition. Ed. E. Rozanne Elder. Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publishing, 1984. Pp. 46-70.

 

 

Englert, Robert William. Scattering and Oneing: A Study of Conflict in the Works of the Author of The Cloud of Unknowing. Analecta Cartusiana 105. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 1983.

 

 

---. "Of Another Mind: Ludic Imagery and Spiritual Doctrine in the Cloud of Unknowing." Studia Mystica 8 (1985), 3-12.

 

 

Flesey, John W. Intimacy and Spiritual Development: A Study of the Dynamics of Authentic Intimacy. Published dissertation. Rome: Pontificia Studiorum Universitas, 1990.

 

 

Freccero, John. Dante: The Poetics of Conversion. Ed. Rachel Jacoff. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

 

 

Frye, Northrop. The Great Code: The Bible and Literature. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1982.

 

 

Gallacher, Patrick J. Love, the Word, and Mercury: A Reading of John Gower's Confessio Amantis. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1975.

 

 

---. "Imagination, Prudence, and the Sensus Communis." The Yearbook of Langland Studies 5 (1991), 49-64.

 

 

Gilson, Etienne. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. New York: Random House, 1955.

 

 

---. La Théologie Mystique de Saint Bernard. Études de Philosophie Médiévale, 20. Paris: J. Vrin, 1934.

 

 

Johnston, William. The Mysticism of the Cloud of Unknowing: A Modern Interpretation. 2nd ed. St. Meinrad, Indiana: Abbey Press, 1975.

 

 

Kane, George, and E. Talbot Donaldson, eds. Piers Plowman: The B Version. London: The Athlone Press, 1975.

 

 

Lagorio, Valerie M., ed. Mysticism: Medieval and Modern. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 1986.

 

 

Leclercq, Dom Jean, O. S. B. The Love of Learning and the Desire for God. New York: Fordham University Press, 1961.

 

 

Lees, Rosemary Ann. The Negative Language of the Dionysian School of Mystical Theology: An Approach to the Cloud of Unknowing. Analecta Cartusiana 107. 2 vols. Salz-burg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 1983.

 

 

Louth, Andrew. The Origins of the Christian Mystical Tradition: From Plato to Denys. Oxford: Clarendon Press, 1981.

 

 

McGinn, Bernard. The Foundations of Mysticism. Vol. I of The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism. New York: Crossroad, 1991.

 

 

Minnis, A. J., and A. B. Scott, eds. Medieval Literary Theory and Criticism, c. 1100-c. 1375: The Commentary Tradition. Rev. ed. Oxford: Clarendon Press, 1988.

 

 

Morris, T. J. "Rhetorical Stance: An Approach to The Cloud of Unknowing." Mystics Quarterly 15 (1989), 13-20.

 

 

Mossé, Fernand. A Handbook of Middle English. Trans. James A. Walker. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1952.

 

 

Myles, Robert. "This Litil Worde 'Is' ": The Existential Metaphysics of the Cloud Author." Florilegium 8 (1986), 140-68.

---. Chaucerian Realism. Cambridge: D. S. Brewer, 1994.

 

 

Pelikan, Jaroslav. "The Odyssey of Dionysian Spirituality." In Pseudo-Dionysius: The Complete Works. Trans. Colm Luibheid. New York: Paulist Press, 1987. Pp. 11-32.

 

 

Poque, Suzanne. "L'expression de l'anabase plotinienne dans la prédication de saint Augustin et ses sources." Études augustiniennes 18 (1975), 187-215.

 

 

Ricoeur, Paul. The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language. Trans. Robert Czerny, Kathleen McLaughlin, and John Costello. Toronto: University of Toronto Press, 1977.

 

 

Riehle, Wolfgang. The Middle English Mystics. Trans. Bernard Standving. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

 

 

Rissanen, Paavo. "The Prayer of Being in The Cloud of Unknowing." Mystics Quarterly 13 (1987), 140-45.

 

 

Stanley, Eric Gerald, ed. Owl and the Nightingale. London: Nelson (1960).

 

 

Szarmach, Paul E., ed. An Introduction to the Medieval Mystics of Europe. Albany: State University of New York Press, 1984.

 

 

TeSelle, Eugene. "Augustine." In An Introduction to the Medieval Mystics of Europe. Ed. Paul E. Szarmach. Albany: State University of New York Press, 1984. Pp. 19-35.

 

 

Underhill, Evelyn. The Golden Sequence: A Fourfold Study of the SpirituaI Life. London: Methuen & Co. Ltd., 1932.

 

 

---. Mysticism: A Study in the Nature and Development of Man's Spiritual Consciousness. New York: Noonday Books, 1955.

 

 

Vance, Eugene. Mervelous Signals: Poetics and Sign Theory in the Middle Ages. Lincoln: University of Nebraska Press, 1986.

Template Design by SkinCorner