Dec 1, 2011

Enenzi id Enud


Enud vele ud ynri kmynir firog, id alnir altdu ud grot ri foil aff yma cyeartys aff tit. Rin du yridun yndun alnir altdu ud yng aff cyasysnig  en? En? (ur? va?) ynn ynlka ud afdunmae alnir ynlkatyff id gigyr ie kymmae alnir 'enen'. 

Ud leg ynn alnir vele ut, alnir rit Afjyfytinrin, Enenzi dwf wef, ynir vele goenig enlwt driweg ud o, rin i o wyfyld neet cynedarnyff, gigyr Afjyfytinrin afdunmae enud til iw zi; id ie goid op cykon kynlir, tysik ie tinri til ud flud, ynn i o wyfyld neet kri durg i vadur. 

Len Afjyfytinrin kymmae til enud til driyn i o eroynyr, rin yma zi kyfyld daesysn ut aff alnir vele, 'En? En? en? en?' Aff rydi zi danid, 'O! du dum firog, duda nej ked; aldun alrir id sysai i o dumae Eg goud id daesysn iw til driyn alnir eroynir.' Gigyr av zi wid til komidan Enenzi. Cyom pymle cyom Afjyfytinrin vele goenin fagt, enud dolodanmae i o, id etdu yma fagt, vel Enenzi cykumyn neet dasysn etdu; rin enet alnir tririn av i cyvad, len alnir dug ud ol ner i flud ew id ywk i cyvad ililig cyuy, myenweg ut i dat. Ynn alnir daeg Enenzi komig, alnir tinugt olin aff i cyvad, faggiynnig til edg aff etdu cyom ymys alnir velet drasysnig i o ut aff i ol. 

Enenzi dasysnig iys, dan ewymid cyom cynel cyom alnir kyfyld, id edggig aff i cyvad rit yma ald yakt, fir ovan til i flud, rin alnir ail altdu olin aff i cyvad, id koptriynd til daesysn eroynir i vadur, ynn alnir kymmae ut til enud, 'Du idmy firog, du kyfyld niah dusysn fagsiktiget aff i o, gigyr du cye niah alrir ud pit aff i cyvad', id len op alnir widf. Ynn alnir vele goenin upgiynin ut aff dagnyff, enud tilok i o dag, id systi ud ynri ked lesystnyff. 

Tidwd leg alnir wid til Enenzi dwf ri, id danid, Enenzi yridun giynn alnir cyoma aff i cyvad, gydw alnir altdu goid pmynnad aff yenmys, rin alnir altdu nej tit. Len ie edesy til kotir ir lomad cyarin. enud vele til dadun cyuy wet yenmys, id Enenzi i cyvad, id fegsyr yenmys. Ynn ie tinri til dadun i yenmys cyuy, enud dadun cyuy ud rirkveld yika wet yenmys, rin Enenzi nur dadun cyuy ud kmyud fegsyr kri-kri yenm. enud afdunmae alnir ymys le kmyud yenm wyfyld edan nog, alnir danid, 'O! mynty', gydw Eg niah edun yika. 

Ynn i lomad vadurkotinmae, ie unitinmae etdu, id cyaff neir til edun ir ielys, rin ie kyfyld niah finin ynlka wet yenmys aff yma; i kmyud fegsyr ud altdu cykymdunmae im yma fegsyr. Gigyr Enenzi afeptnyffmae im yma, id enud vele iny til dusysn va Enenzi wyfyld giynn alnir. 

Nun, ynn ie altdu doenin edunig, ie danid ie wyfyld puynn va kyfyld pjer eetet edadt, gigyr ie eetedud tvo iropys, id Enenzi vele til puynn enet op enud, rin alnir systi gigyr yika afjvelsutid, le i irop goid kymt vag alnir goid ner alnir; len etdu vele enen dwf cykymdun, id alnir drasysnmae i irop ut aff i fur, id aitisy etdu daet neir Enenzi dwf tiel.
Template Design by SkinCorner