Dec 1, 2011

I oer aff koirn id i twelyn rin


[iys dunmy ed imnirfekt aff i loe

Enenzi danid til i Kong, le ymys alnir wyfyld giynn alnir ud oer aff koirn, alnir wyfyld pryffud alnir twelyn aielk rin. I Kong sysnyn alnir i oer aff koirn, id alnir wid fagt. Aff rydi alnir goid til ud ri, vel alnir afdunmae gydw ud nakt dwf vonnyff va vele giynnn alnir; i tidwd yagn alnir goid ewymid ynri erug, id tdaw i oer aff koirn ut aff i dag til i fulys, id wid paka til yw. 

Ynn alnir goid ewymid cyuy i yagn, alnir cyisysnmae gydw ald oer aff koirn, id kyfyld neet finin etdu ynlkavel, gigyr alnir ticid im alnir vele datir i fulys altdu edunud etdu, id alnir wyfyld neet edan cyafjedfimae udurymys ie sysnyn alnir i edadt kik ie altdu. 

Gigyr ie velet oblwsysd til giynn alnir i kik, id alnir wid fagt rit etdu, yma leg, tilys nakt, ynn alnir tinri til enrwygad ri, id afdunmae nomymys gydw ud nakt dwf vonnyff, va alnir goidf; rin ynn ie wemynmae til dadun i kik til i ful-ri, alnir danid nej, i kik yridun cysafud cyuy i redyd rit i cykaf, gigyr ie dadun i kik rit i cykaf. 

Aff yidnaktir alnir goid ewymid, dolodanmae i kik, tdaw etdu paka til i redyd, id wid paka til yw. Tidwd yagn ynn etdu vele tid gydw alnir til goud fagt, ald kik vele dodu, id alnir wyfyld neet dusysn ynlkatyff gydw etdu rin ud aff i edadt cykaf, gigyr ie sysnyn etdu til alnir, id alnir wid av rit etdu yma le leg, tilys nakt-fymnyff, ynn alnir goid til ud aiadmyt, vel alnir nomymys afdunmae gydw ud nakt dwf vonnyff, va vele giynnn til alnir, id ynn ie wemynmae til dadun ald cykaf rit i ynngad cykaf, alnir danid, nej, i cykaf yridun cysafud rit i kattmy; gigyr ie dadun i cykaf rit i kattmy. Cyuy i yid aff i nakt alnir goid ewymid id dolodanmae i cykaf, id wid paka til yw. Tidwd yagn alnir wid gydw ald cykaf, va vele dodu, gigyr alnir ticid im ie yridun giynn alnir i edadt uldar gydw ald cykaf, id ymys ie wyfyld neet doud gigyr, alnir wyfyld goud paka id cyasysn i Kong, ynir wyfyld korin id yatin krig op im. 

Gigyr til daesysn umanud aff alnir, ie velet iny til giynn alnir i uldar, id sadan alnir goud; id fagt alnir widf, id cynedarnyffmae nerlwg yma leg rit i uldar. Yot eynsy alnir rit ud afgdabnyff, id afdunmae ynel etdu wsom? ud aff i rin danid, etdu vele ald rydnad, gigyr alnir afdunmae i rin ymys ie wyfyld sadan alnir alrir zi; ie danid nej, rin na ud dumae, alnir tisysnsysd gigyr cyner, cyasysnig alnir wyfyld giynn im i uldar, le ie ednyffmae, id alnir tilok i dodu krop id cynedarnyffmae fagt, pryffenig etdu tilys etdu vele durk, ynn alnir tinri til ud grot aiad, vel alnir wid til ud ri id tisysnsysd cyner gydw ud nakt dwf vonnyff gydw aldelvir id ald rydnad, ynir vele gigyr fygyr alnir vele oblwsysd til pryffud zi, id ie wyfyld edan lenksam ymys ie wyfyld sadan im myebnyff ler le nakt. 

Gigyr ie sadan im cyuy, id alnir afdunmae im til sadan im cyidun cyuy i durk, cyom ald rydnad kyfyld neet pjer i lwkt. 

Gigyr ie tilok im til ud rom, id myft im cyuy i durk; id ynn ie velet myn, alnir cyitpsatdad aldelvir op ud afnk ner i pagd, id dadun ald rydnad ner logyd ald ew, rit ald cyww rusy zi til afalin zi ewymid. Sysdanklwg ie provt im cyuy cyoma eynnitnyff; ud dumyr alnir zet vag ald rydnad, id dadun zi dui cyuy etdu, id i ynngad dumyr gydw aldelvir, rin alnir afje ut aff pole dumyel. Ynn etdu vele tid til goud til yw, alnir afdunmae ymys ie wyfyld lodun ald rydnad til cysafud cyuy ud rom vel ler velet twelyn aielk rin cysafenig, gydw zi altdu fitys, id ymys zi altdu ud cyuy i nakt, ie wyfyld edan kadam til olin zi, id wyfyld neet ersysn i myebnyff aff i ri. 

Gigyr ie edesy til iys, id alnir auserimae zi cyuy ald elmys, ynl, alnir danid zi vele gigyr fygyr, zi vele cyommyep, id mynid zi cyuy ud yw; alnir kelgd i rin neet til ersysn zi, id wid aldelvir til cysafud cyuy i tidwd rom. Cyuy i yid aff i nakt alnir agesy i rin kymig ut, gydw ie srildun ud oirumanud cyrimyn, id trimae til yntin i eru-enet ud edwr sysnyn zi ud plodan, id len enrwygad, tilys yma i rin altdu cyeraktvagon zi, rin Enenzi tilok nej rirsgyff aff i myrm. Cyuy i yagnir ynn alnir wid cyuy gydw ald rydnad id fonin zi dodu, alnir ikmynrot ie altdu dolodanmae zi, id le alnir yridun alrir i twelyn rin; til iys i aiadsrin danid nej, neet cyupnusyffud le yma i rin altdu dolodanmae zi, rin i rin aftinenmae le ie altdu eek giynnn zi ud plodan-so alnir wyfyld neet edan cyafjedfimae rit yinda len i twelyn, id alnir auserimae im av til i Kong, id avlwyndanmae im ewymid. 

Template Design by SkinCorner