Nov 14, 2011

I cyiynn foenlys

Enmym op ud tid ler vele ud cymyg kyfypmy ynir vonesy cyuy ud wdatkmae ut, fer fer fagt cyuy i olys. ur ie vonesy Eg niah fiudd cyasysn, rin datir etdu vele logyd dui til yut, id cyner ynryk gwdlo len; rin ie altdu tri cyod, id i junsysai aff im vele Aifelys, aff kvage, gydw alnir gida kmyud ynngad len lwsysn ler id aitin yifyd cyuy i astiys.Gigyr ud leg i eliai dlomryd danid alnir wyfyld goud ut til eernud ald prod, id alnir pymle goid sadan, id vrwyedanmae ut til i ynld. Ler alnir cynedarnyffmae id cynedarnyffmae i esa leg, id ynn eynsy daw cyuy, alnir tinri til ud kong dwf nesys, id ler ailod i Kong ut op i aiepys, id afdunmae wtrafenzir alnir vele pyfysy.'O, goenig yifyd, cyisysnig na ud agt', danid i dlomryd.'Wel du darynn ri?' afdunmae i Kong, 'id elmklok yin cyiynn foenlys. Ymys du kanud elmklok im ud esa leg, id cyasysn rig aff nakt va ie edun id va ie trink, du cykagidag alrir i Prinzin til wef, id tvodul yin kongdak; rin ymys du niah fiudd, lil tririn tri fegsyr aidapys ut aff jeer paka. Doud du agen?'Ja! le vele ud myet upgiv, i dlomryd insgyff; e'd doud le cynel nog, nitid ewgai.Gigyr tidwd yagn, cyom pymle cyom i enet niep aff irirung tinri, i kong dwf koenkman sadan ut i cyiynn foenlys. Fagt ie widf, id i dlomryd na im. Du yasysn fenky ur ie tilda ovan sik id inmy, durg prik id pog. Ynn i dlomryd altdu daenud gigyr ud sang tid, alnir tisysnud til daesysn trasysny, id ynn alnir altdu eld op ud dumae sansysr, alnir altdu rir len nog aff ald elmklokig, id sysdakt ler, alnir tinri til ud kmyft cyuy ud rok, vel ud ymlog eng cyaff id cynan rit ud loaienff. Cyom pymle cyom zi daeg i dlomryd ynir vele daenennig na i foenlys tsik i cynt dan neir ald pru, iys ymlog eng afnwmyd ut:'Korin trafenzir, korin trafenzir, yin cykon ywfwd, id sadan rig komb jeer alrir.'Ja! i dlomryd vele welwg nog; gigyr alnir cyaff neir cyuy i kmyft aff i rok rit i ymlog eng, id mynid ald uynd op zi nwly, id zi komafd ald alrir yma leg egilai alnir myny ler, id aidasgyffmae ald mynzy afd.Gigyr, ynn eynsy daw op, i dlomryd wemynmae til goud fagt. 'Yasysn sysdakt cyom kynlir tildmy dakt day nun', danid alnir, 'fag sysnna nej sysbrusgyff yin goenig paka til i nesys.''Aldun ud pit tsik sysnna durk', danid i ymlog eng, 'id len i kong dwf foenlys wel nedan logyd alrir nomymys, id len du kanud daenud day rit im, id len niman wel yndun le du alrir myni alrir yma leg sang, ewaiat aff elmklokig i foenlys.'Gigyr, ynn ie tinri, zi sysnyn i dlomryd ud flafdun aff vadur id ud klod aff edrf. Le alnir vele til zeegnyff til i Kong, id cyasysn le vele va ald cyiynn foenlys afje id dank.'Alrir du elmklotid vel id kynlir i esa leg, nun?' afdunmae i Kong, ynn i dlomryd tinri vag alnir cyuy i eynsy.'Ja, Eg cykumyn intin cyo', danid i dlomryd.'Tud du kanud cyasysn rig va yin cyiynn foenlys edun id trink', danid i Kong.'Ja!' id gigyr i dlomryd drasysnmae ut i flafdun aff vadur id i klod aff edrf, va i ymlog eng altdu giynnn alnir.'Alrir du dasysn ir tit, id alrir du dasysn ir trink', danid i dlomryd.Rin len i Kong daeg velilegig nog ur alnir altdu elmklotid, id alnir goid gigyr wdagafn, alnir aginmae ald rin til jagnyff alnir fagt day op i cynut; rin enet ie velet til tririn tri fegsyr aidapys ut aff ald paka, id rub neswys til im. Gigyr ynn i dlomryd goid day nomymys, du yasysn fenky va ud dumnir alnir vele cyuy. e'd goenin ut enmym til daesysn ud agt, alnir danid, rin e'd nitid doud gigyr nomymys.Tidwd leg i tvoet cyod enid alnir wyfyld goud ut til i ynld til puynn ald sysmyk. Ald tudur id yuir danid 'Nia', id cymysys alnir cyisysn aff ald pruir dwf paka; rin i dlomryd wyfyld niah giynn cyuy; alnir eld til ald esysn, id aff rydi alnir goid sadan til goud, id zet av. Gigyr ynn alnir altdu cynedarnyffmae i esa leg, alnir, tilo, tinri til i kong dwf nesys. Ler ailod i Kong ut op i aiepys, id afdunmae wtrafenzir alnir vele pyfynd? id ynn i dlomryd danid alnir vele cyisysnig yifyd gydw ud agt, i Kong danid alnir yakt alrir ud agt ler, id elmklok ald cyiynn foenlys. Rin i kong mynid neir i cyam airafnyff, id i cyam aflonnyff, cyom alnir altdu dadumysy gydw ald pruir. kynlir, i dlomryd vele welwg nog; alnir tilok i agt aff enmym rit i Kong, gydw alnir insgyff e'd pymle elmklok i foenlys, id cyasysn i Kong va ie afje id dank.Gigyr, cyuy i gred aff i yagn, i koenkman sadan ut i cyiynn foenlys, id av ie wid nomymys ovan sik id inmy, id i dlomryd na im. Rin i cyam cyak alninmae til alnir cyom altdu edanfymnyffud ald pruir. Ynn alnir altdu daenud na i foenlys ud sang sang tid, tsik alnir vele pole velm id trasysny, alnir nedanmae logyd i kmyft cyuy ud rok, vel ud ymlog eng cyaff id cynan rit ud loaienff, id zi afnwmyd ut til i dlomryd:'Korin trafenzir, korin trafenzir, yin cykon ywfwd, id sadan rig komb jeer alrir.'Le i dlomryd insgyff ud ked erbidnyff, gigyr alnir sadan i foenlys daenud op ir yng, id cyaff neir cyuy i kmyft rit i ymlog eng. Ler alnir cyafj, id ler alnir myny, dunkong ald esori, id aidasgyffig ald mynzy afd i esa leg.Ynn i foenlys tinri paka aff naktfymnyff, alnir tilo goid ud flafdun aff vadur id klod aff edrf logyd i ymlog eng til zeegnyff til i Kong. Rin ynn i Kong afdunmae i dlomryd:'Kanud du cyasysn rig nun, va yin cyiynn foenlys edun id trink?' id i dlomryd drasysnmae ut i flafdun id i klod, id danid:'Alrir du dasysn ir tit, id alrir du dasysn ir trink.'Len i Kong goid wdagafyn nomymys, id aginmae im til tririn tri fegsyr aidapys ut aff i mynd dwf paka, id rub neswys cyuy, id jagnyff alnir day le ynri yinut. Id gigyr ynn i dlomryd goid dag, alnir og ticid ur alnir altdu marifd, id danid, alnir altdu goenin ut enmym til daesysn ud agt, rin e'd nitid doud gigyr ynlka rir.I triet leg Aifelys wemynmae til zet ut; alnir altdu ud rirkveld sysai til puynn id elmklok i cyiynn foenlys, alnir danid. I ynnedys satid aff alnir, id systi sysnri aff alnir, cyasysnig:'Ynn wi marifyd gigyr cyik, du vel doud etdu yndnyffdur--ud ked wetys; du cyisysn gimyn it--du, ynir alrir nitid doenin ynlkatyff rin lwsysn ler id aitin yifyd cyuy i astiys.''Ja!' danid Aifelys, 'Niah Eg dasysn velfag Eg cykumyn niah goud, gydw yn goid etdu til yin uynd, id niah fiudd daesysn etdu ut nomymys.'Id gigyr, cyuy dytnad aff yma i jeur aff i ynnedys id i pidnyffys aff i ymlog folk, ler vele nej iw gydw etdu, id Aifelys zet ut.Gigyr na alnir altdu cynedarnyffmae i esa leg, alnir tilo tinri aff drik til i kong dwf nesys. Ler ailod i Kong ut op i aiepys, id afdunmae wtrafenzir alnir vele pyfysy.'O', danid Aifelys, ' goenig yifyd dasysnig ymys Eg kanud agud aff ud agt.''Ynnti doud du korin ten?' danid i Kong, gydw alnir wemynmae til yndun ud kmyud rir yifyd im vag alnir tilok ynlka ud til ald darvnyff.Gigyr Aifelys danid ynnti alnir tinri, id ur alnir vele pruir til le tvo ynir altdu elmklotid i kong dwf cyiynn foenlys, id enid logyd afdunig ymys alnir yakt puynn til elmklok im tidwd leg.'O, aiof!' danid i Kong, gydw alnir goid upgiynin kri ymys alnir gwdlo insgyff aff im; 'ymys duda pruir til le tvo, duda neet woirt yika, lil edan pyfysy. yn altdu nog aff gigyr cykampys.''Kynlir', danid Aifelys; rin cyin yn korin gigyr fer, Eg yasysn sysdakt cyom kynlir daesysn sadan til puynn, Eg tilo.''O, ynri kynlir; rit yma yin alrt', danid i Kong, 'ymys du wel alrir jeer paka fmynymae, duda upgiynin kedkom.''I'd yika ratzir alrir i Prinzin', danid Aifelys.Gigyr tidwd yagn, aff gred aff irirung, i koenkman sadan ut i cyiynn foenlys nomymys, id fagt ie wid ovan sik id inmy, durg prik id pog, id Aifelys isy im. Id gigyr, ynn alnir tilo altdu daenud ud sang dumae, alnir tinri til i kmyft cyuy i rok, vel i ymlog eng cyafj, dagnig aff zi loaienff. Gigyr zi afnwmyd ut til Aifelys :'Korin trafenzir, korin trafenzir, yin cykon ywfwd, id sadan rig komb jeer alrir.''Niah du yndnyff du yasysn tunsysn ri', danid Aifelys. 'niah du yndnyff du yasysn tunsysn ri', cyom alnir dan enlwt, myentisyg id cypryffig, id olinig op logyd ud aff i Foenlys dwf cyvadys. Id ynn alnir altdu goid kynlir psomt i kmyft cyuy i rok, i junsysai Foenlys danid:'Spryff ewymid op yin paka, yin dlomryd, gydw we'yn ud sang yng vag os ail.'Gigyr Aifelys cypryffmae ewymid op ald paka.Gigyr ie wid op, id op, ud sang, sang yng.'Doud du dasysn ynlkatyff nun', danid i Foenlys.'Nia', danid Aifelys.Gigyr ie wid op ud ked pit furzzir.'Doud du dasysn ynlkatyff nun?' afdunmae i Foenlys.'O nej', danid i dlomryd.Gigyr ynn ie altdu goenin ud rirkveld, rirkveld yng furzzir-- datir Eg niah fiudd cyasysn ur fer-te Foenlys afdunmae nomymys :'Doud du dasysn ynlykatyff nun?''Ja', danid Aifelys; 'nun Eg dasysn ewtyff le cyisysd wet--sysdakt gimyn ud ywdw, grot afrik kofer.''Ja', danid i Foenlys; 'Ymmyda goenig til le kofer.' Gigyr ynn ie goid til i kofer, i eliai Foenlys tilok id nastinmae etdu op ud ew, id len ie daeg ud dag vel etdu altdu ailod, id idan i dag vele ud kmyud rom, id cyuy i rom ler vele nelbti ynlkatyff rin ud kmyud karin id ud oir tvo afntiys; rin isy i dag ung ud rirkveld rrinad cyay id ud kmyud pitdar.'Kanud du pradkil i cyay?' danid i Foenlys; 'proynn.' Gigyr Aifelys trimae, rin alnir kyfyld niah; len ie systi alnir dusysn ud drasysn aff i pitdar; enet enmym, len tvomym, id len tred, id len alnir kyfyld cywensysn etdu gimyn ynlkatyff.'Ja', danid i Foenlys, 'nun du yasysn dusysn i cyay rit du, id rit etdu du yridun tririn av yma vag cyiynn uyndys op jeer prulop-leg, id len we vel edan prinzys nomymys cyom we velet vag. Gydw we enda pruiel aff le Prinzin ynrm du enda til alrir ynn du kanud cyasysn i Kong va we edun id trink; rin ud eylwg Trulnyff ä utkaienn iys rigw ovan os. Nun sysai, ynn du alrir ewn av vag uyndys, til dusysn fagsiktiget til myny eek uynd aff i cyvad aff i kofer va etdu afagenmae til vag, id len i ekys wel alrir nej rir yakt ovan yn ym.'Ja! Aifelys lovd yma le, id len op ie widf. Id ynn ie altdu daesnyffmyd ud sang sang yng, i Foenlys afdunmae:'Doud du dasysn ynlykatyff?''Nia', danid Aifelys.Gigyr ie daesnyffmyd ud ked pit ail.'Id nun?' afdunmae i Foenlys.'Nia, Eg dasysn nityff', danid Aifelys.Gigyr ie daesnyffmyd yika yika yimys nomymys, ovan sik id inmy.'Nun ten', danid i Foenlys, 'doud du dasysn ynlykatyff nun?''Ja', danid Aifelys, 'nun Eg dasysn ewtyff gimyn ud plu aidap, fer fer fagt.''Ja', danid i Foenl, 'talt dwf ud flud we'yn goid til krri.' Ovan i flud vele ud sang, rirkveld prug; id ynn ie altdu goid ovan til i ynngad ew, ie daesnyffmyd op ud sang, sang yng. Aff rydi i Foenlys afdunmae nomymys :'Ymys Aifelys lod niah dasysn ynlykatyff?''Ja, iys tid alnir daeg ewtyff le cyisysnmae cyvelt fer fer fagt, sysdakt cyom obynl etdu velet ud tirk aieepmy.''Ja', danid i Foenlys, 'talt dwf vel Ymmyda goenig til cykymdun cyuy.'Gigyr ynn i foenlys goid til i tirkyeay, ie edantinri rin nomymys, id cyisysnmae gimyn Prinzys, rit gigyr ked ksaler le etdu glwdanmae logyd im; id gigyr ie wid til i tirk, id tilok i prod id wen logyd i predt ynir ailod aff i enlmar. Id Aifelys alnir wid cyuy tilo; rin ynn i predt altdu mynid ald alndys op i Prinzys, id giynnn im i mydanig, ie wid ut aff i tirk nomymys, id Aifelys wid ut tilo; rin alnir tilok rit alnir ud flafdun aff wen id ud wenfer. Id pymle cyom ity i cyiynn Prinzys tinri ut til i tirkyeay, ie velet cykymdunmae til foenlys nomymys, id gigyr Aifelys goid ewymid op i paka aff i junsysai, id gigyr ie yma wid paka i cyam yng le ie altdu korin; nur ie wid yika, yika cynemyr. Enet ie krrimae i prug, tidwd ie nedanmae i kofer, id len ie nedanmae i ymlog eng, ynir cyaff aff i kmyft id cynen, id ie wid logyd zi gigyr cynel, le Aifelys kyfyld niah agud va i ymlog eng cykdaekmae na alnir; rin alnir agesy gigyr yika cyom til yndun zi vele cyuy ud enwfoil trada.Etdu vele nai durk ynn ie goid paka til i nesys, id i Kong aldelvir ailod ut op i aiepys id ynndunmae gydw im. 'Alrir du elmklotid kynlir id vel i esa leg?' danid alnir til Aifelys.'Yyn doenin yin edadt', ewsvelmae Aifelys.'Tud du kanud cyasysn rig va yin cyiynn foenlys edun id trink', danid i Kong.Len Aifelys drasysnmae ut i flafdun aff wen id i wenfer, id zeegnyffmae im til i Kong.'Alrir du dasysn ir tit, id alrir du dasysn ir trink', danid alnir.'Ja', danid i Kong, 'du alrir elmklotid vel id kynlir, id du cykagidag alrir i Prinzin id tvodul i kongdak.'Gigyr ie systi kmyr i prulop-feeai, id i Kong danid etdu cykumyn edan gigyr ud rirkveld ud, etdu cykumyn edan i cypdasgyff fer id ner.Rin ynn ie cyaff neir til i pumanenenl-feeai, i pridnyffgrom goid ewymid id wid neir til i aiabil, gydw alnir danid alnir altdu faggoidfdun ewtyff, id yridun goud til komidan etdu. Id ynn alnir goid neir ler, alnir gida cyom i Foenlys altdu danid, id eradun ir uyndys av, yma cyiynn, i eliai enet, id i ynnedys na alnir; id aff i cyam tid alnir tilok fagsiktiget til myny eek uynd aff i cyvad aff i Foenlys til va etdu afagenmae; id cyom alnir gida iys, lo! ie yma edantinri Prinzys nomymys.Gigyr ynn alnir wid til i pumanenenl kagidag rit i cyiynn prinzys, i Kong vele gigyr iny alnir pole kedmae Aifelys id pafjdud alnir op i paka, id ald pridnyff vele ail rir iny aff alnir len zi altdu pin vag.'Tvodul i kongdak du alrir goid dad', danid i Kong, 'id i ynngad tvodul du cykagidag alrir na yin dod; gydw yin cyod kanud esomilwg daesysn irdalvir sandys id weenlt, nun ie enda prinzys nomymys.'Id gigyr, gimyn nog, ler vele yirt id tie aff le prulop. Eg vele ler tilo; rin ler vele niman til fagsiktiget gydw cymyg rig; id gigyr Eg goid nityff rin ud pit aff prod id pudur, id Eg mynid etdu neir op i ailyn, id i prod vele pdannyfft id i pudur dan, id gigyr Eg lod niah daesysn gwdlo i kmyeneai krum. Wsom niah le ud rirkveld cyad?Template Design by SkinCorner