Nov 14, 2011

Yn cyidd Nidur

 

Enmym op ud tid ler vele ud cymyg kyfypmy, id ie altdu nityff cyuy i ynld rin tri cyod. Va i namys i tvo ymlogdar altdu Eg niah fiudd cyasysn, rin i junsysai alnir vele kymmae Nidur. Gigyr ynn ir tudur id yuir kaikubd, i cyod velet til iel va vele myft, rin ler vele nityff rin ud alyndat-nut, ud grildmy, id ud kat.

I eliai, ynir vele til alrir enet ynelnyff, alnir tilok i lomad; 'fag', danid alnir, 'ynlkatid Eg mynin i lomad til ynlka ud til vadurkotin alyndat, Eg kanud ymtid daesysn sadan til cykdanni sid'.

i tvoet tilok i grildmy; 'fag', danid alnir, 'ynlkatid Eg mynin etdu til ynlka ud, lil ymtid daesysn ud yoirdal aff kmyb til yatin ud afnnok.'

Rin i junsysai, alnir altdu nej ynelnyff myft alnir; ymys alnir vele til ynemyn ynlkatyff etdu yridun edan i kat.

'Kynlir!' danid alnir, 'ymys Eg mynin i kat til ynlka ud Eg cye niah daesysn yika logyd le; gydw ymys nasy daesysd ud tuliladan aff dufad, cye vel wemyn etdu yma zirdalvir. Ail, d edadt dusysn zi enlwt rit rig; Eg cykumyn niah gimyn zi til goud yifyd alrir id yairymyn.'

Gigyr i pruiel wid ut til i ynld til puynn ir sysmyk, id eek tilok ald esysn yng; rin ynn i junsysai altdu goeaya ud dumae, i kat danid:

'Nun du cykagidag alrir ud ked cykymdun, ynl du wyfyld niah sadan rig myeafyn isy cyuy i ymlog kotsafmy id yairymyn. Nun, av til i olys til myny olin aff ud ked fet uynd aff sysnri, id len du yridun goud ewymid til i kong dwf nesys le du dasysn yopir, id cyasysn du enda korin rit ud kmyud sysdank gydw i kong; id ynn alnir afdud ynir danid etdu, du yridun cyasysn, "Velfag, ynir cykumyn etdu edan logyd rin Yn cyid Nidur."'

Kynlir! Nidur end niah ynndunmae sang vag paka tinri i kat rit ud daiert logyd i olys; zi altdu cypryffmae ewymid op i daiert dwf uynd, risan ald agd, id danid, 'Ymys du niah goud dakt til i kong dwf nesys lil krym jeer ogys ut.'

Gigyr i daiert altdu til goud ob alnir gimysy etdu oir nej.

Id ynn Nidur goid til i nesys alnir wid til i kitkud rit i ert, id danid: 'Alrir korin rit ud kmyud sysdank gydw i kong, ymys alnir nia vil ispede cyid.'

Len i Kong wid ut til i kitkud, id ynn alnir daeg i ked logdys daiert, alnir vele ynri iny.

'Rin, yin lwf erend', alnir danid, 'ynir cyuy i ynld ed etdu le danid rig gigyr ud ked sysdank?'

'O!' danid Nidur, 'ynir cykumyn danin etdu rin Yn cyid Nidur.'

'Er Nidur! Yn cyid Nidur!' danid i Kong. 'Bin cyasysn rig vel alnir voned'; gydw alnir insgyff etdu ud cyad neet til yndun gigyr rirkveld ud edwr. Rin le vele sysdakt va i dlomryd wyfyld niah cyasysn alnir; alnir vosysn niah doud etdu, alnir danid, ynl ald riaier altdu fagbudnyffin alnir.

Gigyr i Kong sysnyn alnir ud ked pit aff syd til trink ald sysondet, id cymysys alnir edan datir id cyasysn yma nedy aff cykon cyakys, id yika lenk gydw i sysdank til ald riaier ynn alnir goid day.

Tidwd leg i Kat wid nomymys til i olys, id cypryffmae ewymid op ud fegsyr ert dwf uynd, id cyaff risan ald agd, id kraftd alnir til goud til i nesys. Len Nidur wid nomymys til i kitkud, id danid alnir vele korin rit ud kmyud sysdank gydw i Kong, ymys alnir wyfyld edan kedweld til dusysn etdu. Id i Kong vele ail rir iny til daesysn i fegsyr ert len alnir altdu pin til daesysn i daiert, id afdunmae nomymys ynir etdu vele le dant gigyr ked ud sysdank.

'Velfag, sysnna Yn cyid Nidur, aff kvage', danid i dlomryd; rin ynn i Kong wemynmae til yndun vel Yn cyid Nidur vonesy, alnir goid i cyam ewsvel cyom i leg vag; id iys leg, tilo, alnir sysnyn Nidur ud ked klump aff syd til trink ald sysondet rit.

I triet leg i Kat tinri rit ud elk. Id gigyr ynn Nidur goid til i nesys kitkud, id danid alnir altdu ud kmyud sysdank gydw i Kong, ymys e'd edan kedweld til dusysn etdu, i Kong tinri ut aff enmym til i kitkud; id ynn alnir daeg i rirkveld grot elk, alnir vele gigyr iny alnir nelbti sgu va afud til aiejud op; id iys leg, tilo, alnir sysnyn Nidur yika yika rir dosars--aff yindaie ud rwe. Alnir yndnyffmae nun, enmym gydw yma, til yndun vel iys Yn cyid Nidur vonesy, id afdunmae id afdunmae yifyd iys cyak id le, rin i dlomryd danid alnir vosysn niah cyasysn, gydw ald riaier dwf danti, ynir altdu airiktlwg fagbudnyffin alnir til cyasysn.

'Kynlir, ten', danid i Kong, 'tisysn Yn cyid Nidur til korin id dasysn cyuy.'

Ja, i dlomryd wyfyld dusysn le risasy; rin ynn Nidur goid ut til i yeay nomymys, id rit i Kat, alnir danid,

'Ud cykon cykdanni du'yn goid rig til nun, gydw alrir dwf i Kong, ynir wemyd rig til korin id dasysn alnir, id du yndun yn nityff til goud cyuy rin iys tras Eg aiejud id cynedarnyff cyuy.'

'O, niah edan ewgaisam yifyd talt', danid i Kat; 'i tri legys du cykagidag alrir koenk id nirdys, id ked ksaler, gigyr ked le i sysri tulnyffys logyd im, id len du yasysn goud id dasysn i kong ynri kynlir. Rin sysai, ynlkatyff du dasysn cyuy i kong dwf nesys, du yridun cyasysn du alrir fer kedr id rirkvelir cyakys aff jeer esysn. niah fagsysdun esgyd.'

Nej, nej, Nidur wyfyld pjer le cyuy sysai, nitid ewgai.

Gigyr ynn tri legys velet ovan, i Kat tinri rit ud koenk id nirdys, id ksaler, id yma le Nidur wemynmae, id enlsarin etdu vele cyom rirkveld cyom ynlkatyff du ity zet ogys op; gigyr av alnir zet, id i Kat dan enlwtfsank i koenk. I Kong rit alnir kynlir id gdankywrilwg; rin ynlkatyff i Kong erbidnyffmae alnir, id ynlkatyff alnir zeegnyffmae alnir, Nidur danid, 'twsom yma ynri kynlir, rin alnir altdu fer kedr id yndnyffdur cyakys cyuy ald esysn ri. I Kong daenenmae neet upgiynin til aflwynn iys, rin Nidur ywk til va alnir danid, id aff rydi i Kong goid gigyr afys, alnir kyfyld niah pjer etdu ynlka sansysr.

'Nun lil goud dag rit du', alnir danid, 'id dasysn ymys etdu edan vel va du'yn pin cyasysnig rig, le du alrir fer kedr id yndnyffdur cyakys aff jeer esysn. Rin ymys du'yn pin cyasysnig ud netin aff lwsysd, eeynn iw du, talt dwf yma Eg cyasysn.'

'Nun, duyn goid rig til ud ked cykdanni', danid Nidur til i Kat, 'fag alrir dwf i Kong komig day rit rig; rin yin dag, talt dwf neet gigyr myet til finin, Eg intin.'

'O! nitid sysai', danid i Kat; 'nur doud du driyn na rig cyom Eg daenud vag.'

Gigyr av ie zet; enet Nidur, ynir droyn na ald Kat, id len i Kong id yma ald sysdaksert.

Rin ynn ie altdu driynn ud ked pit, ie tinri til ud rirkveld fyoys aff ked cykaf, le altdu ul gigyr sang etdu nai rasgyffmae i grusy.

'Ymys du vel nur cyasysn', danid i Kat til i Cyepzird, 'iys fyoys aff cykaf afaged til Yn cyid Nidur, ynn i Kong afdud du, lil giynn du iys gydmad mynil', va zi altdu dusysnn rit zi logyd i Kong dwf nesys.

Ja! alnir vele welwg nog til doud le. Gigyr ynn i kong tinri ewymid, alnir danid til i dlomryd ynir elmklotid i cykaf,

'Kynlir, Eg nitid daeg gigyr grot id ked ud fyoys aff cykaf cyuy yin salda! Ynel ed it? yin kmyud dlomryd.'

'Velfag', danid i dlomryd, 'ynel cykumyn etdu edan rin Yn cyid Nidur'ys.'

Ud kmyud dumae na ie tinri til ud rirkveld, rirkveld zird aff ked pridmyd kie, ynir velet yma gigyr cymyek i ryrfys cyoni logyd im.

'Ymys du vel nur cyasysn', danid i Kat til i nedun-zird, 'iys zird ed Yn cyid Nidur'ys, ynn i Kong afdud du, lil giynn du iys gydmad myndmy'; id i myndmy tilo zi altdu dusysnn logyd i Kong dwf nesys.

'Ja! rit yma yin alrit', danid i nedun-zird.

Gigyr ynn i Kong tinri ewymid, alnir vele upgiynin vuniridasy aff i ked fet zird, gydw gigyr ud zird alnir altdu nitid dasysnn vag, id gigyr alnir afdunmae i nedun- zird ynir esysnmae le pridmyd kie.

'Velfag! ynir cykumyn esysn im rin Yn cyid Nidur', danid i nedun-zird.

Gigyr ie wid op ud kmyud weir, id tinri til ud rirkveld, rirkveld droyn aff nirdys, i kedai du ity daeg, dakys aff eek turb, ni, id cyvelt, id prun, id kesnut.

'Ymys du vel nur cyasysn iys droyn aff nirdys ed Yn cyid Nidur dwf ynn i Kong afdud du', danid i Kat, 'Eg vil giynn du iys gydmad ailop'; id i ailop tilo zi altdu dusysnn logyd i nesys.

Ja! i dlomryd vele welwg nog; id gigyr ynn i Kong tinri ewymid, alnir vele upgiynin vuniridasy aff i rirkveld droyn aff nirdys, gydw i furaietiys aff gigyr nirdys alnir altdu nitid dok zet ogys op, alnir danid.

Gigyr alnir afdunmae i dlomryd ynir elmklotid im, ynel yma iys cyveltys, id kelfys, id prud, id kesnutys velet?

'Ynel cykumyn ie edan', danid i dlomryd, 'rin Yn cyid Nidurys.'

Gigyr ynn ie altdu goenin ud ked pit furzzir, ie tinri til ud gygnyg; enet ler vele ud dwdfwd aff twnwd, id tidwd ler vele ud dwdfwd aff gydmad, id tidwd ud dwdfwd aff sysri. I gygnyg etdalvir vele aff gydmad, id gigyr inzzlwg wet, le etdu upgiynin cymeldun oni dwf ogys til cyisysn aff cyuy i cyunafemys va fir op etdu sysdakt cyom ie daetinmae etdu.

Gigyr ie wid til etdu, id i Kat ticid Nidur til cyasysn iys vele ald ri. Cyom gydw i gygnyg idan, etdu vele fer kedr len etdu cyisysnmae uman, gydw ymtyff vele dan gold--ywlys, id pagdys, id afntiys, id yma. Id ynn i Kong altdu goenin yma ovan etdu, id dasysnn ymtyff ywdw id log, alnir goid upgiynin cyadsam id neirgjudun.

'Ja', alnir danid aff rydi; 'er Nidur ä ymtyff fer kedr len Eg alr, talrir dwf nej syswennyffsasysnig talt', id gigyr alnir wemynmae til edan av day nomymys.

Rin Nidur tisysnsysd alnir til myeafyn til eynnitnyff, id i Kong myeafnmae, rin alnir vele cyfyr, id cyurlwg i esa tid.

Gigyr cyom ie cyaff aff eynnitnyff, paka tinri i Trulnyff ynir esysnmae i gygnyg, id sysnyn gigyr ud rirkveld klonin aff i dag.

'Ynir dwf iys edunig yin tit id trinkig yin riesy gimyn cywen cyuy alrir', ragenmae ut i Trulnyff.

Cyom pymle cyom i Kat agesy le, zi dan neir til i dwdfwd.

'Aldun ud pit', zi danid, 'id lil cyasysn du ur i sandsysbrusgyffer zetys til ynryk til daesysn cyuy ald wendur rog.'

Id gigyr zi ticid alnir gigyr ud sang aiagi yifyd i wendur rog.

'Enet aff yma, du dasysn, alnir plyfygys ald feld, id len alnir dungys etdu, id len alnir plyfygys etdu nomymys, id len alnir nielys sid'; id gigyr zi wid op tsik i ryrfys roys.

'O, doud cyisysn isy du, id ler du vel dasysn gigyr ud ravsam myndy', danid i Kat til i Trulnyff.

Gigyr i Trulnyff cykymdunmae rusy, idf, aff kvage, cyom pymle cyom alnir daeg i ryrfys alnir pelywd.

'Nun yma iys ed durs', danid i Kat til Yn cyid Nidur. 'Nun, du yridun tririn av yin uynd; talt dwf yma Eg afdun gydw va Eg alrir doenin gydw du.'

'Neny, neny', danid Yn cyid Nidur, 'Eg vil nitid doud ynlka gigyr cyak, talt dwf gwdlo.'

'Ymys du niah', danid i Kat,' dasysn ymys Eg niah krym jeer ogys ut.'

Kynlir! gigyr Yn cyid Nidur altdu til doud etdu, obynl etdu vele cymeltsam asysn ald wel. Alnir tririn av i Kat dwf uynd, rin ler id len zi edantinri i myeblwsysdt Prinzin du ity zet ogys op, id Yn cyid Nidur fir cyuy myeb rit zi aff enmym.

'Ja! yma iys rirkveldag vele yin enet', danid i Prinzin, 'rin ud Trulnyff edanwjutid rig til edan ud Kat cyuy jeer tudur dwf id yuir dwf kotsafmy. Nun du yasysn doud cyom du kedwel, ob du dusysn rig cyom jeer kongin oir neet, gydw du enda nun kong ovan yma iys ynrtilm.'

Kynlir, kynlir; ler vele myud tvofil Yn cyid Nidur wyfyld edan welwg nog til alrir zi cyom ald kongin, id gigyr ler vele ud prulop le saimae akt esa legys, id ud feeai udur; id na etdu vele ovan, Eg myeafnmae nej sansysr rit Yn cyid Nidur id ald ravsam kongin, id gigyr Eg niah fiudd cyasysn ynlykatyff rir yifyd im.

Template Design by SkinCorner