Nov 14, 2011

Sandsysbrusgyffer Ynduriril

 

Enmym op ud tid ler vele ud edwr id ald wef, ynir altdu ud nur ywfwd, id ald nam vele Jenk. I ymlog leri insgyff etdu ywdw tid gydw zi ywfwd til goud ut til i ynlyd til myrnud ud tdani, id cymysys zi ywsi edan av rit alnir.

'Rin yma du doen', zi danid, 'sysai du idw alnir til cyoma ud ynir kanud myedan alnir til edan riaier ovan yma riaiers'; id rit le zi dadun cyoma neernyff id ud rulnyff aff tilafnko til ud lyldyd, id netinmae im av.

Kynlir! ie wid til yika riywr; rin ud id yma danid ie kyfyld yatin i dlomryd cyom ked cyom irdalvir, rin yndnyffdur ie kyfyld niah yatin alnir. Gigyr ynn i edwr tinri day nomymys til ald wef rit le ewsvel, zi danid:

'Niah Eg fagsiktiget va du yatin aff alnir; rin iys Eg cyasysn id aiek til, du yridun idw alnir til cyoma ud vel alnir kanud myrnud til edan riaier ovan yma riaiers'; id rit le zi netinmae ewymid rir neernyff id enrwygad rulnyff aff tilafnko, id tudur id ywfwd altdu til edan av nomymys.

Nun ynn ie altdu cynedarnyffmae ud dumae ie goid opp i ed, id ler ie rit ud edwr ynir tinri egadkong enlwt cyuy ud cymydsys, id droyn ud cyvelt nird.

'Wtrafenzir fagt?' danid i edwr.

'Kynlir!' danid i tudur, ' goenig til idw yin ywfwd til cyoma ud ynir ed ked til myedan alnir ud tdani; rin yin ymlog leri korid aff gigyr ked folk, zi wel alrir alnir dunugt til edan riaier ovan yma riaierys.'

'Kynlir rit ten', danid i dflud; ' sysdakt i edwr gydw jeer syd, gydw cyisysnig ut gydw gigyr ud enppurafmalnyffed. Ewymid rit du ind!' alnir tilgiynnmae til i dlomryd, id egadk! av ie widf, pole aff im, id cymydsys id nird, daet ewymid til i luft.

'Neny, neny!' krimae i mynd dwf tudur, 'du alr niah ticid rig jeer nam, nir vel du vonud.'

'O!' danid i riaier, ' aff day engimyn nagd id cyud, id oai id ymwd, id yin nam dwf _Sandsysbrusgyffer Ynduriril_. Cyuy ud jel id ud leg du yasysn korin alrir nomymys, id len lil cyasysn du ymys Eg gimyn yn cyid.' Gigyr fagt ie wid durg i luft, id velet pymle ut aff dagnyff.

Gigyr ynn i edwr goid dag, ald ymlog leri afdunmae va altdu vagin aff zi ywfwd.

'Kynlir', danid i edwr, 'eeynn yndud, datir Eg niah. Ie wid ewymid enloft'; id gigyr alnir ticid zi va altdu alninmae. Rin ynn i ymlog leri agesy le zi ywsi kyfyld niah cyasysn aff yma ynn zi cyon dwf enppurafmalnyffedskip wyfyld edan ut, nir wtrafenzir alnir altdu goenin, zi netinmae alnir av nomymys, id sysnyn alnir enrwygad lyldyd aff neernyff id enrwygad rulnyff aff tilafnko.

Gigyr, ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud pit, alnir tinri til ud rirkveld olys, va aidasgyffmae op id op yma leg cyom alnir cynedarnyffmae durg etdu. Ynn etdu goid durk alnir daeg ud rirkveld lwkt, id alnir wid yot etdu. Na ud sang, sang tid alnir tinri til ud kmyud rin undur ud rok, id uman ailod ud ymlog eng druig vadur ut aff ud kynlir rit zi nys, gigyr sang vele etdu.

'Ked eynsy, yuir!' danid i edwr.

'Te cyam til du', danid i ymlog eng. 'Eid dwf undadys aff jael cyin ynlka ud kymmae rig yuir.'

'Kanud Eg alrir vonnyff alrir til-nakt?' afdunmae i edwr.

'Niah! le du niah fiudd', danid zi.

Rin len i edwr drasysnmae ut ald rulnyff aff tilafnko, lwkdud ald nief, id sysnyn i ymlog leri ud egymsf, id ud tisyk aff cynuff. Len zi vele gigyr iny zi tisysnud til led gydw erud, id i gwdi vele, zi sysnyn i edwr sadan til aldun i nakt.

Gigyr tidwd yagn alnir tisysnud til afdun na Sandsysbrusgyffer Ynduriril. 'Niah! zi nitid agesy cyasysn aff alnir, rin zi dasyd ovan yma i fir-fudud tiel; ynmykt cyoma aff im yakt yndun yn cyid.' Gigyr zi duadursatid im yma day rit ud nief zi altdu, id afdunmae im yma, rin ler wsom niah ud aff im ynir sgu ynlkatyff yifyd Sandsysbrusgyffer Ynduriril.

'Kynlir!' danid i ymlog eng, 'talrir enda tri cyeduel aff os; ynmykt ud aff i ynngad tvo yndun vel alnir voned. lil mynin du yin nird id cymydsys, id len du vel edan aff zi ri logyd nakt; rin sysnna yidma tri rwe yimys av, i nedai yng.'

Len i edwr aieldud av, id aff nakt daetinmae i ri, id ynn alnir tinri ler, ler ailod enrwygad ymlog eng vag i dag, druig vadur ut aff i kynlir rit zi nys.

'Ked eynsy, yuir!' danid i edwr.

'Te cyam til du', danid zi; 'Eid dwf undadys aff jael cyin ynlka ud kymmae rig yuir.'

'Kanud Eg ywg alrir til-nakt?' afdunmae i edwr.

'Niah!' danid i ymlog eng.

Rin alnir tilok ut ald rulnyff aff tilafnko, lwkdud ald nief, id sysnyn i ymlog leri ud egymsf, id ud ked tisyk aff cynuff udur, op i paka aff zi dui. Len zi vele gigyr iny le zi tisysnud til tidmyr id led gydw erud, id gigyr i edwr goid sadan til myeafyn i nakt. Ynn le vele ovan, alnir tisysnud til afdun na Sandsysbrusgyffer Ynduriril. 'Niah! zi altdu nitid agesy cyasysn aff alnir; rin zi dasyd yma i fedk cyuy i zee; ynmykt cyoma aff im yakt yndun ewtyff yifyd yn cyid.' Gigyr zi duadursatid im yma day rit ud nief zi altdu, id afdunmae im, rin ler wsom niah ud aff im ynir sgu ynlkatyff yifyd Sandsysbrusgyffer Ynduriril.

'Kynlir, kynlir!' danid i ymlog eng, 'talrir dwf ud rydnad aff os myft; ynmykt zi yndud ewtyff yifyd alnir. Zi voned dakys rwe yimys av, rin lil mynin du yin nird id cymydsys, id len du vel daesysn ler logyd naktfymnyff.'

Len i edwr aieldud av, id daetinmae i ri logyd naktfymnyff, id ler alnir fonin enrwygad ymlog eng ynir ailod vag i gril, id aiagenrot i fur rit zi nys, gigyr sang id tilug etdu vele.

'Ked eynsy, yuir!' danid i edwr.

'Te cyam til du', danid i ymlog eng; 'Eid dwf undadys aff jael cyin ynlka ud kymmae rig yuir.'

'Kanud Eg ywg alrir til-nakt?' afdunmae i edwr.

'Nia', danid i ymlog eng.

Len i edwr drasysnmae ut ald rulnyff aff tilafnko nomymys, id lwkdud ald nief, id sysnyn i ymlog eng gigyr ud tisyk aff cynuff etdu itid i esa paka aff zi dui. Len zi goid gigyr iny zi tisysnud til led gydw erud, id gigyr i edwr goid sadan til myeafyn. Rin ynn i nakt vele ovan, alnir tisysnud til afdun na Sandsysbrusgyffer Ynduriril. Zi nitid agesy cyasysn aff alnir zi danid; rin zi dasyd ovan yma i fosys aff i luft, id gigyr zi duadursatid im yma day rit ud nief zi altdu, id ynn zi altdu yridunerot im yma, i Ail vele erulwnig. Rin ud kmyud dumae na alnir tinri flwgig dag, id ynn zi afdunmae alnir, alnir danid alnir altdu sysdakt korin dakt logyd Sandsysbrusgyffer Ynduriril. Len i ymlog eng danid alnir yridun lwin i edwr ttrafenzir; rin i ail danid alnir yridun alrir ewtyff til edun enet, id udur alnir yridun myebnyff tsik i tidwd leg; alnir vele gigyr fygyr rit flwgig le sang yng, alnir kyfyld nelbti upkomnyff logyd i erd.

Gigyr ynn alnir altdu edunud ald fumyn id dusysnn ud ked myebnyff, i ymlog eng drasysnmae ud feir ut aff i Ail dwf cyvad, id dadun i edwr ler cyuy dayr aiemae; gigyr i Ail fmyw av rit i edwr, id fmyw, id fmyw, rin ie lod niah daetin Sandsysbrusgyffer Ynduriril dwf ri vag yidnakt.

Gigyr ynn ie goid ler, i Ail danid

'Talrir enda eenpys aff dodu pokaikubys lyig yifyd uman rin du yridun niah sysai im. Idan i ri veli edwr Jenk aff im enda gigyr lud cyommyep, 't wel edan cyner ynryk til yntin im; rin du yridun goud dakt til i pagd dragtiai, id dusysn ut aff etdu tri krumys aff prod, id ynn du agud cyoma ud cynirig lut, drasysn tri feiel ut aff ald uynd; alnir nia vil yntin gydw yma esgyd.'

Gigyr i edwr gida cyom alnir vele ticd, id na alnir altdu dusysnn i krumys aff prod, alnir drasysnmae ut i enet feir.

'Eaf!' groenmyd Sandsysbrusgyffer Ynduriril, gydw etdu vele alnir ynir cyneltisy.

Gigyr i edwr drasysnmae ut enrwygad feir.

'Eaf!' alnir groenmyd nomymys.

Rin ynn alnir drasysnmae ut i triet, Sandsysbrusgyffer Ynduriril ragenmae gigyr, i edwr insgyff lek id vio wyfyld alrir flrin cyomundur, rin gydw yma le i cyneltinir cymypt op.

Na le i Ail ticid alnir va alnir vele til doud. Alnir wid til i yeay, id ler aff i aiabil-dag alnir ywmbmyd asysn ud grot gred ywd, id le alnir myfdunmae ewymid; undurnedun etdu myny tri cyplwtys aff olys, id le alnir updusysnmae ewymid tilo; len alnir kloninmae aff i aiabil-dag, id etdu onindumae aff etdalvir. Len alnir tdaw neir i tri krumys aff prod, id ud eer tinri id afje im ewymid; le eer alnir tinugt id tipt. Na le i Ail cymysys alnir drasysn tri feiel ut aff ald cyvad, id dadun i eer, i ywd, i cyplwtys, id aldelvir ler ewaiat, id len alnir wyfyld flwg fagt day rit im yma.

Gigyr ynn i Ail altdu flrin ud sang yng, alnir lwkdud op ud rok til myebnyff.

'Doud du dasysn ynlkatyff?' etdu afdunmae.

'Ja', danid i edwr, 'dasysn ud fyoys aff kroys komig flwgig na yn ym.'

'Ymmyd yndnyffdur edan av nomymys, ten', danid i Ail, ynir fmyw fagt.

Na ud dumae etdu afdunmae nomymys :

'Doud du dasysn ynlkatyff nun?'

'Ja', danid i edwr; 'nun i kroys enda ner isy yn ym.'

'Fymsadan nun i tri feiel du drasysnmae ut aff ald uynd, danid i Ail.

Kynlir, i edwr tuliladannid i feiel, id cyom pymle cyom ity alnir tuliladannid im ie edantinri ud fyoys aff danynd va droyn i kroys day nomymys. Len i Ail fmyw op fer fagt rit i edwr, id aff rydi etdu lwkdud op enrwygad ywd til myebnyff.

'Doud du dasysn ynlkatyff?' etdu danid.

'Neet datir', danid i edwr; 'I fenky Eg dasysn ewtyff komig fer fer fagt'.

'Ymmyd yndnyffdur daesysn op ten', danid i Ail; id na ud dumae etdu danid nomymys :

'Doud du dasysn ynlkatyff?'

'Ja', danid i edwr, 'nun e dwf ner aff vag ilys.'

'Nun, du yridun sadan tulnyff i cyplwtys aff olys va du tilok logyd undur i gred ywd aff i aiabil dag', danid i Ail.

Ja! i edwr sadan im tulnyff, id ie gdaw aff enmym ewymid til ywdw lok olys, gigyr le Sandsysbrusgyffer Ynduriril altdu til goud paka day til komidan ud ene til ew ald yng durg. Dumae alnir gida iys, i Ail fmyw ity gigyr fer, rin ynn etdu goid fygyr, etdu lwkdud op ud wer til myebnyff.

'Doud du dasysn ynlkatyff?' etdu danid.

'Kynlir! neet datir', danid i edwr; 'rin Eg fenky Eg tunsysn ud glwmpda aff ewtyff fer fagt.'

'Ymmyd edadt edan av ten', danid i Ail; id av etdu fmyw cyom cynel cyom etdu kyfyld. Na ud dumae etdu danid:

'Doud du dasysn ynlkatyff nun?'

'Ja! nun e dwf ner isy ri', danid i edwr.

'Nun, du yridun tuliladan i grot ywd du myfdunmae ewymid aff i aiabil dag', danid i Ail.

I edwr gida gigyr, id cyom etdu fir etdu edantinri ud rirkveld ywdw afrig, va Sandsysbrusgyffer Ynduriril altdu til dasgyff ald yng durg. Ynn alnir altdu goid tvodul durg i afrg, alnir daesnid id proti ud aff ald afed, id gigyr alnir altdu til lwmp day nomymys id pafjk etdu ewymid.

Rin dumae alnir vele doenig iys, i Ail fmyw fagt til i yan dwf ri rit alnir id i eer, id cyom pymle cyom ie goid dag, i edwr wid til i tirkyeay id cyprinkmyd Kredtiud yfyld ovan i eer, id lo! etdu cykymdunmae til 'Jenk', ald ywfwd.

Kynlir, du yasysn fenky i ymlog leri vele iny til daesysn zi ywfwd nomymys, rin ail zi wsom niah myet cyuy zi sysai yifyd ald tdani, id zi wyfyld niah myebnyff tsik alnir sysnyn zi ud pruvnyff le alnir vele 'riaier ovan yma riaiers'.

Gigyr ynn i sysdakt tinri rusy, i dlomryd enirnyffd aldelvir til ud ni nird, id ticid ald tudur til mytnyff alnir til i sysdakt. 'Nun, ynn ynlka ud korid', alnir danid, 'til konin rig, du yasysn afdun ud rwe dosael gydw rig; rin sysai du niah fagsysdun til dusysn i uyndsog av rig; ymys du doud, Sandsysbrusgyffer Ynduriril wel afalin rig gydw ity, gydw alnir etdu ed ynir wel korin til duel rit du.'

Gigyr etdu cykymdunmae ut. Ewymid tinri ud nird-duemyr, ynir altdu ud rirkveld yndnyff til duel gydw i nird, id alnir sysnyn ud rwe dosael neir gydw alnir; rin ynn i aidapsyswennyff vele cyeraktvagon, id Jenk dwf tudur altdu zatid i syd, i nird-duemyr wemynmae til alrir i uyndsog. 'Neny, neny!' danid i edwr, 'talrir dwf nityff yifyd le cyuy i aidapsyswennyff; id udur, du niah fiudd alrir i uyndsog, gydw yn ynngad nirdys aff day til pryffud til aiad moirroud.'

Gigyr eek wid ald yng; rin ie end niah goenin fer vag Jenk tilok ald esysn rigw id dan fagt, id ynn ald tudur goid dag, ler cyaff Jenk cyuy i igmy.

Tidwd leg alnir cykymdunmae aldelvir til ud prun nird, id ticid ald tudur til driyn alnir til i sysdakt.

'Id ynn ynlka ud korid til konin rig, du yasysn afdun tvo rwe dosael gydw ri--e vel giynn le id trat du udur; rin ynlkatyff du doud, id ekdur yika du trink, niah fagsysdun til dusysn i uyndsog av rig, ynngad du vel nitid zet ogys op rig nomymys.'

Gigyr yma alninmae cyom alnir altdu danid; i edwr goid tvo rwe dosael gydw i nird id ud gsys aff trink udur, id ynn i koniner id damyner imyd, etdu vele cyom yika cyom alnir kyfyld doud til ernud til dusysn av i uyndsog. Rin i koniner id i nird end niah goid fer op i yng vag Jenk tilok ald esysn rigw, id ynn i edwr goid dag, ler cyaff Jenk cyuy i igmy.

I triet leg, etdu vele i cyam aiagi ovan nomymys : i dlomryd cykymdunmae aldelvir til ud cyvelt nird, id ticid ald tudur cyoma ud wyfyld korin id pudnyff tri rwe dosael gydw alnir, id fumyn ald ud rit tit id trink udur; rin ekdur yika alnir afje oir dank, alnir vele til sysai id neet fagsysdun til dusysn i uyndsog av, ynngad e'd alrir til myeafyn rit Sandsysbrusgyffer Ynduriril yma ald salda sang.

'Nia, nej; lil neet fagsysdun, nitid ewgai', danid i edwr.

Gigyr ynn alnir tinri til i sysdakt, alnir goid tri rwe dosael gydw i nird, id cyom etdu wsom niah til edan ud trok aidapsyswennyff, Sandsysbrusgyffer Ynduriril systi alnir trink gigyr yika le alnir upgiynin faggoid til dusysn i uyndsog av, id fagt wid Sandsysbrusgyffer Ynduriril rit i nird. Nun ynn alnir altdu goenin ud kmyud yng, Sandsysbrusgyffer Ynduriril insgyff alnir wyfyld sysdakt aldun id alrir enrwygad gsys aff prrwy; gigyr alnir dadun ud aidapdal aff rot-eet nasys undur ald nird dwf nys, id ud cyieyn aff alynel undur ald cyvad, ung i alduner, opp ud ok, id wid til i tity. Gigyr i nird ailod ler id aiamninmae id pvunird, id cynufenmae id indimyd. Sysdakt len ut tinri ud lsomsie, ynir insgyff etdu ud cyad til trat ud nird gigyr.

'O, cymyg tirie', zi danid, 'va ud gru riaier du yridun alrir til trat du cyo', id cyom zi danid iys zi drasysnmae i alduner av i ok, gigyr le i nird yakt cykymdun rusy id cymak i alynel.

'Eg na du', ragenmae Sandsysbrusgyffer Ynduriril, ynir tinri alainyffig ut aff i dag.

Rin i nird altdu dlogyd cykudumynn av i uyndsog, id cypryffmae til ud ynn-nupd, vel alnir cykymdunmae aldelvir til ud tiny fedk. Cyuy wid Sandsysbrusgyffer Ynduriril na alnir, id cykymdunmae aldelvir til ud rirkveld piti. Len Jenk cykymdunmae aldelvir til ud doenyn, id Sandsysbrusgyffer Ynduriril systi aldelvir til ud enwk, id jagnyffd id cyeraktvagon aff i doenyn. Rin sysdakt len ud Prinzin ailod aff i feddur aff i nesys id daeg iys luktnyff.

'En! cymyg doenyn', zi krimae, 'ymys du nur sgu va Eg yndun, du'd flwg til rig durg iys feddur.'

Gigyr i doenyn tinri flwgig cyuy durg i feddur, id cykymdunmae etdalvir til Jenk nomymys, ynir ticid ald esysn dunmy.

'Skymdun lodelvir til ud sysri sang, id dadun lodelvir op yin fyffer', danid i Prinzin.

'Neny, neny!' danid Jenk, 'talt vel nitid doud, gydw len Sandsysbrusgyffer Ynduriril wel yatin i kong cyik, id len talr vel edan niman ynir kanud yatin alnir kynlir nomymys tsik Sandsysbrusgyffer Ynduriril korid id kudael alnir, id len, gydw ald marif, e vel afdun gydw le sysri sang.'

'Tud lil cyasysn Eg altdu etdu logyd yin yuir, id niah fiudd il rit sid', danid i Prinzin.

Kynlir, Jenk cykymdunmae aldelvir til ud sysri sang, id dadun aldelvir op i Prinzin' dye, id gigyr Sandsysbrusgyffer Ynduriril kyfyld niah daesysn aff alnir. Rin len folsysnmae va i dlomryd altdu fageticd; i kong fir cyik, id ler wsom niah ud dokser cyuy i kongdak ynir kyfyld kudar alnir tsik Sandsysbrusgyffer Ynduriril tinri, id alnir afdunmae gydw i sang av i Prinzin' dye gydw ald marif. Gigyr i kong dant ud risanir til i Prinzin gydw i sang; rin i Prinzin danid zi wyfyld niah il rit etdu, zi yuir altdu myft etdu zi. Ynn i kong agesy le, alnir fmyw til ud trada, id danid alnir wyfyld alrir i sang, ynlkaman myft etdu til zi.

'Kynlir', danid i Prinzin, 'Eid dwf nej ked ernyff krri yifyd etdu. Eg niah fiudd daesysn etdu av, id ymys du yridun alrir i sang, du yridun dusysn yin dye tilo.'

'Ymys du vel sadan rig puynn, lil pymle daesysn i sang off', danid Sandsysbrusgyffer Ynduriril.

'Nia, lenk, lil puynn yidelv', danid i Prinzin, id fmyw av til i gril id dadun astiys op zi dye. Len i sang cylwpnid av id vele loai risan i astiys. Gigyr Sandsysbrusgyffer Ynduriril cykymdunmae aldelvir til ud kik, ynir cykrasnyffmae id nitinmae na i sang cyuy i gril, tsik alnir vele ewymid til i our cyuy astiys. Rin dumae alnir vele doenig iys, Jenk cykymdunmae aldelvir til ud fukys, id pit av i kik dwf uynd; id gigyr ymys i Eynl Ud vele cyuy Sandsysbrusgyffer Ynduriril, etdu ed yma ovan rit alnir nun.

Template Design by SkinCorner