Nov 14, 2011

I edaddt ynddnyff

 

Enmym op ud tid ler velet tri pruiel; Eg niah upgiynin yndun ur etdu alninmae, rin eek aff im altdu goid i daet til yndnyff ud cyak, ynlkatyff alnir koda. Gigyr i tvo ymlogdar velet neet sang en-intinig; ie yndnyffmae le veli tid ie dadun ir alndys cyuy ir zakys ie yakt drasysn ut ud ywk aff syd; gydw, danid ie:

'Te edwr ynir ä cyom yika syd cyom alnir yndnyffeys gydw ed ymtid datir til daesysn op cyuy i ynlyd.'

Rin i junsysai yndnyffmae ewtyff yndnyffdur ail. Alnir yndnyffmae le veli eru alnir daeg yakt tulnyff cyuy myeb rit alnir cyom pymle cyom zi daeg alnir; id du cykagidag pymle agud ur fer yndnyffdur iys vele len sysri id ynjel.

Gigyr, ynn ie altdu yma yndnyffmae ir yndnyffeys, i tvo ymlogdar velet gydw upaielnyff ut til dasysn i ynld; id Aifelys, ir junsysai pruir, afdunmae ymys alnir yakt niah goud enlwt rit im; rin ie wyfyld niah agud aff gigyr ud cyak.

'Ynlkavel goen wi', ie danid, 'cykagidag wi edan tradud cyom dumyd id kongys; rin du, du yairymynlwg wdatk, ynir alr niah ud ninig, id nitid wel alrir ud, ynir doud du intin wel fagsiktiget ud pit yifyd du?'

' Kynlir, rin cyuy dytnad aff le, d gimyn til goud rit du', danid Aifelys; 'ynmykt ud ininad pit yasysn tulnyff til yin iel tilo av i dumyel aff gigyr ywdw id yasgad yn cyid.'

Aff rydi, na tisysngig id pinig, alnir goid sadan til goud rit im, ymys alnir wyfyld edan ir darvagt, ynngad ie wyfyld niah agud aff etdu.

Gigyr, ynn ie altdu goenin ud leg oir gigyr, ie tinri til ud tity, vel i tvo ynir altdu i syd enlwkdud, id kymmae gydw fedk id fmysk, id ful, id prrwy id riesy, id ymtyff le vele ked; rin Aifelys, cymyg firog, altdu til cyisysn na ir luggymd id yma le afagenmae til i tvo rirkveld folk. Nun, cyom alnir wid til id ero uman, id loidurot yifyd cyuy i id-yeay, i idafaliner dwf wef cyisysnmae ut aff feddur id daeg i darvagt aff i sysntmyrin upailuftys; idf, yma aff enmym, zi insgyff zi altdu nitid zet ogys op gigyr ud cykon kenp. Gigyr zi yairymmae id yairymmae, id i sansysr zi cyisysnmae i cykonir alnir daenenmae.

'Velfag va, logyd i il dwf ud id afd, ed etdu le du enda aiejenig ler syspig aff ut aff i feddur?' danid zi ywsi. 'I intin 'tvyfyld edan yndnyffdur ymys du sysdakt cyisysnmae ur i cyusysnig cynud ed daesysntyff op, ewaiat aff alnsysnig ut aff feddur cyuy le yng. niah du yndun va rirkveld folk we alrir cyuy i ri til-leg?'

'O!' danid ald ymlog leri, 'Niah Eg fagsiktiget ud furzig yifyd gigyr ud netin aff rubbed; ymys ie niah gimyn etdu ie yasysn klump etdu, id edan av; rin sysdakt doud korin id cyisysn aff iys dlomryd ut cyuy i yeay; gigyr cykon ud firog Eg nitid daeg cyuy yma yin poirn legys; idf, ymys du vel doud cyom Eg yndnyff, we vel afdun alnir til neerwd cyuy id trat alnir ud kmyud, gydw, cymyg dlomryd, alnir daened til alrir ud cyner cysakt aff cyid.'

'Alrir du loai i kymyud prid du altdu, Kedy?' danid i ywsi, ynel ogys glwdanmae rit trada; 'til i kitkud rit du, id sysai i fur; rin niah aiejud ler glwmnyffeksang na esysnlog rin.'

Gigyr i wef altdu nityff myft gydw etdu rin til goud til i kitkud, id cyisysn na i kotirig; cyom gydw i dlomryd uman, zi kyfyld niah daesysn sadan til afdun alnir cyuy, oir til trat alnir oir; rin sysdakt cyom zi vele yifyd cynuktyff i cynud cyuy i kitkud, zi systi ud edkumyn gydw daenennig ut til i yeay, id len id ler zi sysnyn Aifelys ud cywglyd aff cykel, aff gigyr ud nedy le ie tririn aff irdalvir ut aff i luft i myeblwsysdt ksaler ynlka ud ity daeg, cyilk id cyafji, id yma le vele ked.

'Iys du cykagidag alrir ynl du enda gigyr cykon,' danid i idafaliner dwf wef.

Gigyr ynn i tvo ymlogdar pruiel altdu danmrid irdalvir rit roywd id vadurkotinmae, ie yndnyffmae til edan av nomymys, id Aifelys altdu til aiejud isy ir auseriymd, id edan ir darvagt; id gigyr ie daesnyffmyd ud ked yng, tsik ie tinri til enrwygad tity. Ler i tvo pruiel nomymys enlwkdud id wid cyuydoel, rin Aifelys, ynir altdu nej syd, ie wyfyld niah alrir idan rit im; nej, alnir yridun ynndun uman id elmklok i luggymd. 'Id sysai', ie danid, 'ymys ynlka ud afdud ynel darvagt du enda, cyasysn we enda tvo eremd Prinzys.'

Rin i cyam cyak alninmae nun cyom alninmae vag; dumae Aifelys ailod alnsysnig yifyd ut cyuy i yeay, i idafaliner dwf wef tinri til i feddur id daeg alnir, id zi tilo fir cyuy myeb rit alnir, sysdakt gimyn i enet idafaliner dwf wef; id ler zi ailod id yairymmae, gydw zi insgyff zi kyfyld nitid alrir zi fumyn aff cyisysnig aff alnir. Len zi ywsi tinri daenennig durg i rom rit ewtyff i tvo Prinzys altdu aginmae.

'Niah aiejud ler yairymig gimyn ud ku aff ud aidapn-dag, rin dusysn iys til i kitkud, id cyisysn na jeer fedk-tittmy, Kedy', danid i edwr; 'niah du dasysn va rirkveld folk we alrir cyuy i ri til-leg?'

'Niah Eg fagsiktiget ud furzig gydw gigyr ud netin aff rubbed', danid i wef; 'ymys ie niah gimyn va ie daesysn ie yasysn klump etdu, id edun va ie provt rit im. Rin sysdakt doud korin alr, id dasysn va du cykagidag dasysn! Gigyr ud cykon firog cyom cynedarnyffys alr, ut cyuy i yeay, Eg nitid daeg cyuy yma yin poirn legys. Cye niah we afdun alnir cyuy id trat alnir ud kmyud; alnir cyisysd cyom ymys alnir prutinmae etdu, cymyg kenp?' id len zi wid op:

'Ag ud myeb! Gigyr ud myeb!'

'Du nitid altdu yika wit, id i kmyud du altdu ed dan goenin, Eg kanud dasysn', danid i edwr, ynir vele yika rir afys len i enet idafaliner, id jagnyffd ald wef paka, alys id krop, til i kitkud.

'Til i kitkud rit du, id niah aiejud glwmnyffeksang na mynds', alnir danid.

Gigyr zi altdu til goud cyuy id sysai zi fedk-tittmy, id zi vosysy neet trat Aifelys, gydw zi vele ewgaisam aff zi ymlog edwr; rin cyom zi ailod ler rinkong ewymid i fur, zi systi ud edkumyn gydw daenennig ut til i yeay, id len id ler zi sysnyn Aifelys ud pagd-edk, va vele gigyr le etdu itid etdalvir rit i edadt cykimys du kyfyld intin aff, cyom pymle cyom etdu vele cyprin ut.

'Iys du cykagidag alrir', zi danid, 'Ynlir duda gigyr cykon.'

Gigyr ynn i tvo pruiel altdu edunud id dank aff yma le vele cyuy i ri, id altdu ninid i dasgyff cyuy cyner konmant, ie zet av nomymys, id Aifelys ailod ewymid isy ir auseriymd. Rin ynn ie altdu goenin gigyr fer le ie gdaw ryi nomymys, ie cykymdunmae til ud triet tity, id kymmae gydw i edadt id lwfeai ie kyfyld intin aff.

'Fag', danid ie, 'Enda tvo wi kongys op vag daesnyffys, id cyom gydw vag syd, etdu groed gimyn garys.'

Kynlir, ynn i idafaliner agesy le, ler vele gigyr ud roaienig, id afnkong, id vadurkotinig; velfag! du yakt cyrimyn i lesystnyff aff i tidwd nakbel dwf ri, obynl etdu wsom niah gigyr ynri ner; id i idafaliner vele aff ald wits' gwdi til finin yma alnir yndnyffmae til dadun vag i tvo kongys. Rin Aifelys, alnir altdu til aiejud uman alrir tilo, id cyisysn na i cyakys cyuy i auseriymd.

Gigyr etdu vele i cyam aiagi ovan nomymys. I idafaliner dwf wef tinri til i feddur id nienid ut, id ler zi daeg i darvagt aiejenig logyd i auseriymd. Gigyr ud cykon kenp zi altdu nitid zet ogys op vag; gigyr zi cyisysnmae id cyisysnmae, id i rir zi yairymmae i cykonir alnir daenenmae til i idafaliner dwf wef. Len ut tinri i idafaliner, cykamniksang durg i rom, rit cyoma ininad va i daesnyfflwg kongys altdu aginmae, id alnir wsom niah ynri cyakt-sengd ynn alnir daeg ald ymlog leri aiejenig id glwmnyffeksang ut aff i feddur.

'Niah du yndun yndnyffdur len til aiejud syspig id yairymig ler, ynn we alrir gigyr rirkveld folk cyuy i ri', alnir danid; 'baka til i kitkud rit du iys yinut, til jeer kuyairymdys.'

' Kynlir! kynlir!' zi danid, 'som gydw im, niah Eg fagsiktiget ud tisy. Ymys ie niah fiudd ynndun tsik i kuyairymdys enda patisy, ie yasysn goud on--talt dwf yma. Rin doud, pin, korin alr, id du vel dasysn gigyr ud ravsam dlomryd aiejenig ut alrir cyuy i yeay. Velfag Eg nitid daeg gigyr ud cykon firog cyuy yin salda. Cye niah we afdun alnir cyuy nun, id trat alnir ud kmyud, gydw alnir cyisysd cyom ymys etdu wyfyld doud alnir ked. O! va ud myeblwng! Va ud myeblwng!'

'Ud wemynop sysndoynir du'yn pin yma jeer legys, id gigyr du enda ail', danid zi ywsi, ynir vele cyuy gigyr ud trada alnir nelbti sgu va afud til aiejud op; 'rin ymys du niah edan av til jeer kuyairymdys iys yinut, lil pymle finin ut ur til yatin du aiagud jeer ywmpys; dasysn ymys Eg niah.'

Gigyr i wef altdu av til zi kuyairymdys cyom cynel cyom zi kyfyld, gydw zi sgu le zi ywsi wyfyld aiejud nej nopdad; rin cyom zi ailod ler ovan i fur zi aice ut til i yeay, id sysnyn Aifelys ud kran.

'Ymys du nur cykymdun iys kran', zi danid; 'du vel daesysn i kedai trink aff ynlkatyff nedy du ynemyn, pole riesy, id wen, id prrwy; id iys du cykagidag alrir ynl du enda gigyr cykon.'

Gigyr ynn i tvo pruiel altdu edunud id afrri yma ie kyfyld, ie aieldud logyd i tity, id Aifelys ailod ewymid isy nomymys cyom ir darvagt, id lerfag ie droyn fer id pdad, tsik ie tinri til ud kong dwf nesys. Ler i tvo ymlogdar sysnyn irdalvir ut gydw tvo emniroir dwf cyod, id cyom ie altdu mynnad aff syd, id velet gigyr ked le ir ksaler cyoni nomymys ity gigyr fer av, ie velet kynlir tradud. Ie altdu romys cyuy i nesys, id i kong kyfyld niah cyasysn ur til yatin nog aff im. Rin Aifelys, ynir wid yifyd cyuy i cyam tras alnir ailod cyuy ynn alnir myft dag, id ynir altdu nitid ud ninig cyuy ald zak, alnir vele dusysnn ewymid logyd i kong dwf keeay, id dadun eroynir til ud eesasy, wtrafenzir ie sysbrusgyffd til roud ovan yma i tisysnsysnel id rokeeys le tinri til i nesys. Iys i kong altdu aginmae, ynl alnir wyfyld niah alrir i yirt aff i nesys cynult logyd le cymutsam cyveltkeeays; id ttrafenzir, tilo, nur sysdakt cyom yika neernyff cyom wyfyld afalin krop id dael cyarin vele dant ovan velileg. Nun Aifels' pruiel daeg ynri kynlir le i keeay vele roenig alnir ovan til i eesasy, rin ie velet iny til edan umanud aff alnir, id lod niah afmamyn i yindaie emae til alnir.

Rin ynn Aifelys goid ovan ler, alnir sysdakt drasysnmae ut ald cykel id tisysnud til cynip id tririn cyuy i luft; gigyr i cykel tririn ut i kedai ksaler ynlka ud wyfyld yndnyff til dasysn; cyilk id cyafji pole, id yma i tisysnsysnel op i eesasy velet pymle kmyeid fer kedr len i kong id yma ald gaiys cyuy i nesys. Na le, Aifelys drasysnmae ut ald pagd- edk, id cyprin etdu ut, id gigyr ie goid neernyff tilo, i cymyg tisysnsysnel. Gigyr ud feeai altdu nitid pin dasysnn aff i kong dwf nesys, cyom vele darynsy le leg aff i Tisysnsysnrs' Edmy.

'Duraisam, tilo, lil edan pyfysy du yma enda', danid Aifelys, id ut rit ald kran, sysnyn etdu ud cykymdun, id gigyr i tisysnsysnel goid yma ud tuliladan til trink; id gigyr enmy id riesy i kong aldelvir altdu nitid cymakd cyuy yma ald salda.

Gigyr, tidwd yagn, ynn le ynir velet til pryffud i tisysnsysnel ir neernyff op i eesasy, tinri roenig ovan rit i cykdantisygys aff i alyndat- nutys id tis-nagmigs--talt vele va i cymyg wdatkeys end--te tisysnsysnel wyfyld niah gigyr yika cyom cymak im, id i kong dwf rin fir til vunirig va etdu kyfyld rienud; rin ie vunidad yika rir ynn ie goid ud ked cyisysn aff i tisysnsysnel, gydw ie velet gigyr ked i keeay insgyff ie yridun edan Emniroiel oir Neptys yidma, id le ie yridun alrir roenmae til ud fel eesasy; rin ynn ie cyisysnmae yndnyffdur yifyd im, ie daeg ie velet korin til i ymlog agt.

Len ie pymle fonin ut etdu yridun edan alnir ynrm ie altdu roenmae ut i leg vag ynir altdu provt i tisysnsysnel op i eesasy yma iys aiat id lenir; id cyom pymle cyom ie goid paka til i nesys, ie velet neet sangsam til cyasysn ur i edwr, ynrm ie altdu roenmae ovan i leg vag, altdu kmyeid ut yma i tisysnsysnel gigyr ked id rirkveld le pdakywri cyakys fir logyd ir ksaler.

'Id cyom gydw i alyndat id tiys we tilok, ie wyfyld niah gwdlo cymak im, gigyr aiolt alrir ie goidf', ie danid.

Ud aff im, tilo, altdu srildun ut le i dlomryd altdu ud cywglyd aff cykel va alnir tririn ut i ksaler rit.

'Ynn alnir nur cynipys rit le cykel ewymid cyuy i luft alnir cynipys id tririd ut nityff rin cyilk id cyafji', danid alnir.

Gigyr, ynn i Prinzin agesy le, zi altdu nir ermae nir myebnyff tsik zi daeg i dlomryd id ald cykel le tririn ut cyilk id cyafji logyd i luft; gigyr ud cywglyd vele woirt enweg, zi insgyff, gydw rit dayr iw zi wyfyld pymle daesysn yma i kedry zi yndnyffmae gydw. kynlir, zi tisysnsysd i kong gigyr sang id cyner, alnir vele kraftd til danin ud risanir gydw i dlomryd ynir esysnmae i cykel; id ynn alnir tinri til i nesys, i Prinzin afdunmae alnir ymys etdu velet vel le alnir altdu gigyr id gigyr ud cywglyd aff cykel, id ymys alnir wyfyld damyn etdu til zi. Ja, etdu vele yma vel alnir altdu gigyr ud cywglyd, danid Aifelys, rin damyn etdu alnir wyfyld niah; id rit le alnir tilok i cykel ut aff ald zak, id cynipnid id cynipnid rit im cyuy i luft tsik aidapys aff cyilk id cyafji fmyw yma yifyd alnir.

'Neny, rin du yridun damyn rig iys cykel', danid i Prinzin. 'Du yasysn afdun va du kedwel gydw im, rin alrir im Eg yridun.'

Niah! Gigyr ud cywglyd aff cykel alnir wyfyld niah damyn aff ynlka pred, gydw alnir kyfyld nitid daesysn gigyr ud cywglyd nomymys; id dumae ie ailod id enggmyd gydw i cykel, i Prinzin altdu tid til cyisysn yndnyffdur aff Aifelys, id zi tilo insgyff rit i idafaliners' wiynys le zi altdu nitid dasysnn gigyr ud cykon firog vag. Gigyr zi tisysnud til aidapsyswennyff gydw i cykel ovan nomymys, id tisysnsysd id pinmae Aifelys til sadan zi alrir im; alnir yakt afdun yika, yika rwe dosael gydw im, 'twsom yma i cyam til zi, gigyr zi goid im.

'Niah! damyn im Eg nia vil', danid Aifelys; 'rin yma i cyam, ymys Eg kanud daesysn sadan til cysafud ud nakt op i flag aff i Prinzin' afdrom, ner logyd i dag, lil giynn zi i cykel. lil doud zi nej alrm, rin ymys cye dwf ewgaisam, zi yasysn alrir tvo rin til elmklok idan i rom.'

Ja! i Prinzin vele iny nog til giynn alnir sadan, gydw zi vele kmyr til grmir alnir ynlkatyff ymys zi nur goid i cykel. Gigyr Aifelys myny op i flag idan i Prinzin' afdrom le nakt, id tvo rin ailod elmklok ler tilo; rin i Prinzin lod niah daesysn yika myebnyff na yma; gydw ynn zi yfygt til alrir pin cyommyep, zi yridun onindu zi ogys til cyisysn aff Aifelys, id gigyr etdu wid op i esa nakt. Ymys zi cyludun zi ogys gydw ud yinut, zi nienid ut aff alnir nomymys i tidwd, gigyr ud cykon firog alnir daenenmae til zi til edan.

Tidwd yagnir Aifelys vele roenmae ovan til i Tisysnsysnirs' edmy nomymys; rin ynn ie tinri rit i alyndat cykdantisygys id tiys nagmigys logyd i nesys, ler vele niman ynir wyfyld cymak im le leg oir, id gigyr le ynir provt i neernyff velet rir cyomtilniedgri len ity. Rin ud aff le ynir provt i neernyff koptriynd til cyrimyn ut le i dlomryd ynir altdu esysnmae i cykel esysnmae og ud pagd-edk, va alnir nur prutinmae til cyprin ut, id etdu vele itid rit yma i ked cyakys alnir kyfyld yndnyff gydw. Gigyr ynn alnir goid paka til i nesys, alnir wsom niah sang vag alnir danid:

'Ag eet joitys id gigyr kuyairymdys Eg nitid daeg i gimyn aff cyuy i kong dwf nesys.'

Id ynn i Prinzin agesy le, zi ticid etdu til i kong, id tisysnsysd id pinmae gigyr sang, le alnir vele kraftd til danin ud risanir ut til i eesasy til komidan i dlomryd ynir esysnmae i pagd-edk; id gigyr Aifelys tinri paka til i nesys. I Prinzin yridun id wyfyld alrir i edk aff alnir, id erbidnyffmae alnir sysri id grun ols gydw etdu, rin Aifelys wyfyld niah damyn etdu aff ynlka pred.

'Rin ymys Eg yasysn alrir sadan til lwsysn op i afnk logyd i Prinzin' afd- ew til-nakt, zi cykagidag alrir i edk; rin ymys cye dwf ewgaisam, zi ed kedkom til zet yiw rin til elmklok idan i rom.'

Ja! i Prinzin edesy til iys, gigyr Aifelys myny neir op i afnyk logyd i afd-fsank, id i yiw rin elmklotid; rin ymys i Prinzin end niah yika cysafud i nakt vag, zi altdu yika yinda iys, gydw zi kyfyld nelbti daesysn ud syswenenk aff cysafud; ler zi myny pdad ynkig cyisysnig aff i ravsam dlomryd i esa nakt durg, id na yma, i nakt daenenmae tilo kagt.

Tidwd yagn Aifelys vele roenmae av nomymys til i Tisysnsysnrs' eesasy, obynl cymeltsamlwg asysn i Prinzin' wel, gigyr iny vele zi til edan ner alnir; rin etdu vele psomt pinig gydw; til i eesasy alnir yridun goud, id ler vele ud gwdi aff etdu. Rin ynn le ynir provt i neernyff til i tisysnsysnel tinri rit i alyndat cykdantisygys id tiys nagmigys, ler wsom niah ud aff im ynir wyfyld gwdlo cyisysn aff va i kong dant, id le ynir provt etdu lod niah vunir oir; obynl ie yma insgyff etdu esysnlog le needys aff im velet duraisam. Rin sysdakt len, ud aff i kong dwf keeay cyrimynmae ut le i dlomryd ynir altdu esysnmae i cykel id i pagd-edk altdu ud kran udur, va, ymys ud nur cykymdunmae etdu ud kmyud, sysnyn ut i dalsamai trink, pole enmy, id riesy, id wen. Gigyr ynn alnir tinri paka til i nesys, alnir kyfyld niah afalin ald yut cyludun iys tid ynlka rir len vag; alnir wid yifyd cyasysnig ywdw id log yifyd i kran, id ur myet etdu vele til dru yma cyeartys aff trink ut aff etdu.

'Id cyom gydw le riesy id enmy, yn nitid cymakd i gimyn aff im cyuy i kong dwf nesys; onig id cyirup enda nityff til im gydw cyotag.'

Gigyr ynn i Prinzin agesy le, zi vele yma gydw daesysntyff i kran, id vele nityff lalynir til cysag ud aidapsyswennyff rit i esysner oir. Gigyr zi wid nomymys til i kong, id tisysnsysd alnir til danin ud risanir til i Tisysnsysnrs' Edmy na i dlomryd ynir altdu esysnmae i cykel id edk, gydw nun alnir altdu enrwygad cyak woirt enweg, zi danid; id ynn i kong agesy etdu vele ud kran, le vele ked til giynn i edadt enmy id wen ynlka ud kyfyld trink, ynn ud sysnyn etdu ud cykymdun, alnir wsom niah sang cyuy daninig i risanir, Eg cykumyn intin.

Gigyr ynn Aifelys tinri ewymid til i nesys, i Prinzin afdunmae ob etdu velet vel alnir altdu ud kran va kyfyld doud gigyr id gigyr cyaks? 'Ja! alnir altdu gigyr ud kran cyuy ald malmandul zak', danid Aifelys; rin ynn i Prinzin yndnyffmae rit yma zi yakt til konin etdu, Aifelys danid, cyom alnir altdu danid tvomym vag, alnir wyfyld niah damyn etdu, gwdlo ymys i Prinzin cymysys tvodul i kongdak gydw etdu.

'Rin yma i cyam', danid Aifelys; 'ymys Eg yasysn alrir sadan til cysafud op i Prinzin' yw til-nakt, uman i ilt, zi cykagidag alrir yin kran. lil neet doud zi ynlka alrm; rin, ymys cye dwf ewgaisam, zi yasysn zet akt rin til elmklok cyuy zi rom.'

'O, nej!' danid i Prinzin, 'talrir vele nej prutin aff le, zi sgu alnir nun gigyr kynlir'; id gigyr Aifelys myny uman i Prinzin' yw le nakt. Rin ymys zi end niah cymypt yika i tvo naktys vag, zi altdu yinda cysafud le nakt; gydw zi kyfyld niah cyludun zi ogys i vonensang nakt, rin myny id cyisysnmae aff Aifelys, ynir myny enlwtfsank zi uman i ilt.

Gigyr, ynn zi goid ewymid cyuy i yagn, id ie velet goenig til roud Aifelys paka til i eesasy, zi tisysnsysd im til olin cyner ud kmyud pit; id cyuy zi dan til i kong, id tisysnsysd alnir gigyr pdattilwg til sadan zi alrir Aifelys gydw ud ywsi, zi vele gigyr fopd aff alnir, idf, udurymys zi altdu alnir, zi gda neet fagsiktiget til vonud.

'Kynlir, kynlir!' danid i kong, 'du cykagidag alrir alnir ymys du yridun; gydw alnir ynir ä gigyr cyakys ed sysdakt cyom rik cyom du enda.'

Gigyr Aifelys goid i Prinzin id tvodul i kongdak--te ynngad tvodul alnir vele til alrir ynn i kong kaikubd; id gigyr ymtyff wid gsat id kynlir; rin cyom gydw ald pruiel, ynir altdu ymtid pin gigyr cymyg til alnir, alnir netinmae im av til i Tisysnisysnirs' eesasy.

'Talrir', danid Aifelys, 'ynmykt ie yasysn finin ut va ed edadt av, i edwr ynir ä ald zakys foil aff syd, oir i edwr ynrm yma kuid tulnyff cyuy myeb rit.'

Nir, til cyasysn du i velet, doud Eg intin etdu wyfyld iw im yika til vrwyedan yifyd opp i Tisysinsysinrs' eesasy drasysnig ywkys aff syd ut aff ir zakys; id gigyr, ymys Aifelys som niah dusysnn im av i eesasy, ler ie enda ail cynedarnyffig yifyd til iys ynri leg, edunig tis- nagmigys id i cykdantisygys aff i alyndat-nutys.

Template Design by SkinCorner