Nov 14, 2011

I tri Dasgyffy-goenafjys Gruff

 

Enmym op ud tid ler velet tri Dasgyffy-goenafjys, ynir velet til goud ewymid til i sik-fsank til yatin irdalvir fet, id i nam aff yma tri vele 'Gruff'.

Op i yng ewymid vele ud prug ovan ud pdannyff ie altdu til krri; id undur i prug vonesy ud rirkveld eylwg Trulnyff, rit ogys cyom grot cyom cyosel, id ud nys cyom sang cyom ud aitinir.

Gigyr enet aff yma tinri i junsysai dasgyffy-goenaff Gruff til krri i prug.

'Daeys, tranin; daeys, tranin!' wid i prug.

'Ynir Dwf Le daestisyg ovan yin prug?' ragenmae i Trulnyff.

'O! etdu ed nur Eg, i tinieai dasgyffy-goenaff Gruff; id goenig ewymid til i sik-fsank til yatin yidelvir fet', danid i dasgyffy-goenafj, rit gigyr ud kmyud aiem.

'Nun, komig til goenbbmy du up', danid i Trulnyff.

'O, nej! pin niah dusysn rig. tilo kmyud, le Eg enym', danid i dasgyffy-goenafj; 'ynndun ud pit tsik i tvoet dasgyffy-goenaff Gruff korid, e dwf yika grotsysir.'

' Kynlir! edan av rit du', danid i Trulnyff.

Ud kmyud dumae na tinri i tvoet dasgyffy-goenaff Gruff til krri i prug.

'Daeys, tranin! Daeys, tranin!' wid i prug.

'Ynir Dwf Le daestisyg ovan yin prug?' ragenmae i Trulnyff.

'O! sysnna i tvoet dasgyffy-goenaff Gruff, id goenig ewymid til i sik- ew til yatin yidelvir fet', danid i dasgyffy-goenafj, ynir end niah gigyr ud kmyud aiem.

'Nun, komig til goenbbmy du up', danid i Trulnyff.

'O, nej! niah dusysn rig, ynndun ud kmyud tsik i grot dasgyffy-goenaff Gruff korid, e dwf yika grotsysir.'

'Ynri kynlir! edan av rit du', danid i Trulnyff.

Rin sysdakt len ewymid tinri i grot dasgyffy-goenaff Gruff.

'Daeys, tranin! 'Daeys, tranin! 'Daeys, tranin!' wid i prug, gydw i dasgyffy- goenaff vele gigyr edng le i prug kwetdad id groenmae undur alnir.

'Ynir Dwf Le danmtisyg ovan yin prug?' ragenmae i Trulnyff.

'Eid Dwf Eg! I grot dasgyffy-goenaff Gruff, danid i dasgyffy-goenafj, ynir altdu ud eylwg oeaya aiem aff ald esysn.

'Nun, komig til goenbmy du upp', ragenmae i Trulnyff.

Kynlir, korin enlwt! yn goid tvo dardunel, Id lil aitin jeer ogbymys ut aff jeer our; yn goid udur tvo kurlwg-aied, id lil kalainyff du til pitys, krop id afde.

Le vele va i grot dasgyffy-goenaff danid; id gigyr alnir fmyw aff i Trulnyff id aitisy ald ogys ut rit ald agd, id kalainyffmae alnir til pitys, krop id afd, id tilsmae alnir ut til i pdannyff, id na le alnir wid ewymid til i sik-fsank. Ler i dasgyffy-goenafjys goid gigyr fet ie velet nelbti kadam til cynedarnyff day nomymys; id ymys i fet som niah tulnyffud av im, velfag tey'da ail fet; id gigyr:

Cynip, cynanin, cynut, iys dunmy dwf ticid ut.

Template Design by SkinCorner