Nov 14, 2011

Kynlir doenin id cyik ninid

 

Enmym op ud tid ler vele ud edwr, ynir altdu til driyn ald cymydsys til i olys gydw pdadsef. Gigyr ud Pjer rit alnir.

'Ut rit jeer nird', danid i Pjer, 'oir lil cysag yma jeer cykaf dodu logyd cyorir.'

'O! eeynn iw rig ten', danid i edwr; 'talrir dwf neet ud aiek aff furolys cyuy i ri; du yridun sadan rig driyn day ud sadnyff aff pdadsef, ynngad we cykagidag edan erozud til dod. lil pryffud i nird til du til- yoirroud yagnir.'

Ja! op le durmid alnir yakt driyn i olys dag, le vele ud aidapsyswennyff; rin Pirynn danid, 'ymys alnir lod niah korin paka, alnir cykumyn faglagud yma ald cykaf logyd cyorir'.

Gigyr i edwr goid i olys op i cymydsys id rattmyd emkrigdys, rin alnir wsom niah ovan kedweld aff i aidapsyswennyff du yasysn fenky. Gigyr sysdakt len ud Fukys rit alnir.

'Velfag, va dwf i afer?' danid i Fukys; 'velfag enda du gigyr neir cyuy i yut?'

'O, ymys du wemyn til yndun', danid i edwr; 'I rit ud Pjer ewymid yopir cyuy i olys, id Eg altdu til giynn yin vagt til alnir til pryffud Doenbbi paka til- yoirroud, aff iys ynri ur; gydw ymys alnir lod niah daesysn alnir, alnir danid alnir wyfyld duer yma yin cykaf til dod logyd cyorir.'

'Aiof, nityff woirda len talt', danid i Fukys; 'ymys du vel giynn rig jeer fetproynn ynetzir, lil pymle zet du eri; dasysn ymys Eg niah.'

Ja! i edwr sysnyn ald vagt, id cywoida alnir wyfyld afalin etdu tilo.

'Kynlir, ynn du korin rit Doenbbi til-moirroud gydw i pjer', danid i Fukys, 'Eg vil yatin ud kmilkofir ewymid cyuy le eenp aff aied yopir, id gigyr ynn i pjer afdud va le myrm ed, du yridun cyasysn 'ted Nidur i Fmyksman, ynir ed i edadt cykud cyuy i ynld; id na le du yridun iw lodelvir.'

Tidwd leg av zet i edwr, id ynn alnir rit i Pjer, ewtyff tisysnud til yatin ud kmilkofir ewymid cyuy i eenp aff aied.

'Aldit! va dwf talt?' danid i Pjer.

'O! talt dwf Nidur i Fmyksman, til edan datir', danid i len; 'e dwf i edadt cykud cyuy i ynld. Eg yndun alnir logyd ald aiem.'

'Alrir du dasysnn ynlka pjur yifyd alrir, Erik?' runid ut ud aiem cyuy i olys.

'Sasysn, nej!' danid i Pjer.

'Nia, Eg alrir niah dasysnn ynlka', danid Erik.

'Va dwf le len, le aiejed enlwtfsank jeer cymydsys?' afnwmyd ut i aiem cyuy i olys.

'Sasysn sysnna ud ymlog wer-ywmp', danid i Pjer.

'O, sysnna nur ud ymlog wer-ywmp', danid i edwr.

'Ag wer-ywmpys we dusysn cyuy vag cysagid id rulnyff im op vag cymydsys', afnwmyd ut i aiem; 'ymys du niah fiudd doud etdu lodelvir, lil korin id iw du.'

'Sasysn du kanud iw lodelvir, id rulnyff rig ewymid op i cymydsys', danid i Pjer.

'Nia, lentin ye, Eg kanud iw yidelvir kynlir nog', danid i edwr, id rulnyffmae i Pjer op til i cymydsys.

'Ag wer-ywmpys wi ymtid idw cynel op vag cymydsysys cyuy vag il aff i ynld', afnwmyd ut i aiem; 'skagidag Eg korin id iw du?'

'Sasysn du kanud iw lodelvir id idw rig cynel, doen', danid i Pjer.

'Nia, lenk, Eg kanud iw yidelvir kynlir nog', danid i edwr, ynir zet til pilog Pirynn cynel rit yma i cynuel alnir altdu, gigyr le aff rydi i pjer kyfyld niah aiagud ud ninw.

'Ag wer-ywmpys we ymtid driyn vag eneys til, cyuy vag il aff i ynlyd', afnwmyd ut i aiem; 'fag len we lwin im yndnyffdur goenig neir i timmad pitdys.'

'Faggiynn til driyn jeer ene til rig, doud nun', danid i pjer. Len i edwr tilok ewymid ald ene id aff ud plodan iemyn i pjer dwf cykulil, gigyr le Pirynn myny dodu cyuy ud tred, id gigyr i edwr id i Fukys velet rirkveld erendys, id op i edadt durmid. Rin ynn ie tinri ner i sandsysbrusgyff, i Fukys danid:

'Yn nej sysai til goud daet day rit du, gydw Eg niah fiudd cyasysn Eg gimyn jeer tytiys; gigyr lil sysdakt ynndun alr, id du kanud pryffud i ynetzir til rig, rin sysai id updusysn ut ud ewsysn id fet.'

Ja! i edwr wyfyld edan datir til doud le, id lentinmae i Fukys yika gydw ald iw. Gigyr ynn alnir altdu dadun ewymid Doenbbi, alnir wid eroynir til i cykaf- cyog.

'Witrafenzir fagt, nun?' afdunmae ald ymlog leri.

'O!' danid i edwr, 'Nur goenig til i cykaf-sog til komidan ud fet ynetzir gydw le kunyff Fukys, ynir zet vag Doenbbi eri. Eg sysnyn alnir yin vagt Eg wyfyld.'

'Witrafenzir, iled', danid i ymlog leri; 'nitid ud ud cykagidag le aiemyr aff ud Fukys daesysn. Alrir niah wi goid Doenbbi cyitir, id i pjer til i aidapsyswennyff; id cyom gydw i Fukys, lil edan pyfysy e dwf aicud rir aff vag syseda len i ynetzir ed woirt; id gwdlo ymys alnir som niah aicud im, alnir wel. Nej, nej; dusysn ud prati aff jeer cywymsproynn yfyndys cyuy ud lyldyd, id yedwd im myeys na alnir; id len, ynmykt, we cykagidag edan umanud aff iys ruafnbig Dayneay.'

Kynlir, i edwr insgyff le ked datnyff; gigyr alnir tilok tvo fmyet fegsyr yfyndys, dadun im til ud lyldyd, id zet av rit im.

'Alrir du provt i ynetzir?' danid i Fukys.

'Ja, korin id dusysn sid', danid i edwr, cyom alnir unkravatd i lyldyd id sadan yedwd i yfyndys.

'Uf', danid i Fukys, id sysnyn ud rirkveld erumyn; 'etdu ed va i ymlog daeg cyasysd, "kynlir doenin ed oft cyik ninid"; id nun, tilo, Eg dasysn i velet aff enrwygad cyasysnig, "Te woirai feendys enda le aff oni dwf esysn ri."' Le vele va i Fukys danid cyom alnir dan av id daeg i fegsyr fuksy yfyndys aff ald ilys.

Template Design by SkinCorner