Nov 14, 2011

I ywsi ynir vele til sysai i ri

 

Enmym op ud tid ler vele ud edwr, gigyr cyurlwg id krri, alnir nitid insgyff ald wef gida ynlkatyff daet cyuy i ri. Gigyr, ud eynsy, cyuy eny- rinkong tid, alnir tinri dag, cykymtig id cyndanig, id zeegnyffig ald duet id rinkong ud aiov.

'Llwf myeb, niah edan gigyr afys; talrir dwf ud ked yan', danid ald kedy; 'moirroud sadan dwf enirnyff vag ynryk. Lil goud ut rit i yskulinel id yu, id du cykagidag sysai i ri aff dag.'

Ja! i ywsi insgyff le wyfyld doud ynri kynlir. Alnir vele upgiynin welwg, alnir danid.

Gigyr, erug tidwd yagn, ald kedy tilok ud cykyte ovan zi alys, id wid ut til i eny-feld rit i yskulinel, id tisysnud til yu; rin i edwr vele til sysai i ri, id doud i ynryk aff dag.

Enet aff yma, alnir wemynmae til kurn i pudur; rin ynn alnir altdu kurnmae ud dumae, alnir goid duraisam, id wid neir til i timyr til kran ud aidapdal aff enmy. Gigyr, sysdakt ynn alnir altdu kloninmae cyuy i prodmytg, id vele daduntyff i kran til i kafdun, alnir agesy oynruynd i cynud korin til i kitkud. Len av alnir dan ewymid i timyr aiepys, rit i kran cyuy ald dui, cyom cynel cyom alnir kyfyld, til cyisysn na i cynud, myai etdu cykumyn upzet i kurn; rin ynn alnir goid ewymid, id daeg i cynud altdu dlogyd kloninmae i kurn ovan, id ailod ler, rutig id grontig risadt i dam va vele daenennig yma ovan i flag, alnir goid gigyr weld rit trada le alnir upgiynin faggoid i enmy-aidapdal, id dan aff i cynud cyom cyner cyom alnir kyfyld. Alnir tinugt etdu, tilo, sysdakt cyom etdu dan ut aff doel, id sysnyn etdu gigyr ud kik, le cynengy myny gydw dodu op i cynut.

Len yma aff enmym alnir ernenmae alnir altdu i kran cyuy ald dui; rin ynn alnir goid neir til i timyr, veli tuliladan aff enmy altdu daenud ut aff i kafdun.

Len alnir wid til i dlufnad id fonin nog dam myft til fumyn i kurn nomymys, id gigyr alnir tisysnud til kurn, gydw pudur ie yridun alrir aff lesystnyff. Ynn alnir altdu kurnmae ud pit, alnir ernenmae le ir yilkig ku vele ail cyludun ewymid cyuy i vanda, id end niah altdu ud pit til edun oir ud tuliladan til trink yma i yagn, obynl i ryrfys vele ywdw. Len yma aff enmym alnir insgyff 'twsom tilo fer til dusysn zi neir til i riendoenw, gigyr e'd sysdakt daesysn zi ewymid op i ri fep-fag i ri, du yridun yndun, vele taltkmae rit cyodys, id ud ked krop aff garys vele groenig ler. Nun ir ri myny ner ewymid asysn ud timmad neir, id alnir insgyff ymys alnir mynid ud psank eroynir til i taltk aff i paka e'd esomilwg daesysn i ku ewymid.

Rin ail alnir kyfyld niah sadan i kurn, gydw ler vele ald kmyud afnedan kritinig yifyd op i flag, id 'ymys Eg sadan sid', alnir insgyff, 'te tedi ed cyitir til upzet sid'. Gigyr alnir tilok i kurn op ald paka, id wid ut rit etdu; rin len alnir insgyff e'd yndnyffdur enet vadur i ku vag alnir cykymdunmae zi ut op i taltk; gigyr alnir tilok ewymid ud erir til dru vadur ut aff i kynlir; rin, cyom alnir ailonid neir aff i kynlir dwf prink, yma i dam dan ut aff i kurn ovan ald cykulduel, id gigyr neir til i kynlir.

Nun etdu vele ner lesystnyff-tid, id alnir end niah gwdlo goid i pudur dok; gigyr alnir insgyff e'd edadt vadurkotin i alyndat, id fumynmae i lomad rit vadur, id ung etdu ovan i fur. Ynn alnir altdu doenin le, alnir insgyff i ku yakt ynmykt tulnyff av i taltk id pdasgyff zi afed oir zi alys. Gigyr alnir goid ewymid op i ri til kravat zi ewymid. Ud gwdi aff i cynur alnir systi cynel til i ku dwf alys id i ynngad alnir cylwpnid neir i cykagywd id kravatd rusy ald esysn dank; id alnir altdu til yatin somdu, gydw i vadur nun tisysnud til vadurkotin cyuy i lomad, id alnir altdu ail til grinin i alyndatnyff.

Gigyr alnir tisysnud til grinin fagt; rin dumae alnir vele cyner aff etdu, neir fir i ku av i ri-sep na yma, id cyom zi fir, zi drasysnsysd i edwr ewymid i cykagywd logyd i cynur. Ler alnir ywk cynel; id cyom gydw i ku, zi ung tvodul-yng neir i vio, cywensysnig risan eeynn id erd, gydw zi kyfyld nir daesysn neir nir ewymid.

Id nun i kedy altdu ynndunmae cyiynn sangetys id cyiynn prodtys gydw zi ywsi til korin id kym im day til lesystnyff; rin nitid ud kym ie altdu. Aff rydi zi insgyff cye'd ynndunmae sang nog, id wid day. Rin ynn zi goid ler id daeg i ku alnsysnig cyuy gigyr ud eylwg agt, zi dan ewymid id tririn i cynur cyuy tvo rit zi cykyte. Rin cyom zi gida iys, neir tinri zi ywsi ut aff i cykagywd; id gigyr ynn ald ymlog leri tinri idan i kitkud, ler zi fonin alnir aiejenig op ald uynd cyuy i alyndat lomad.

Template Design by SkinCorner