Nov 19, 2011

I Kik udd le wid til Doenvdafir

 

Enmym op ud tid ler vele ud ud le altdu flrin ewymid, id nirkmae op ud uk-bum gydw i nakt. Ynn i nakt tinri, zi drorid le udurymys zi goid til i Doenvdafir, i ynlyd wyfyld korin til ud gwdi. Gigyr le ynri yinut zi cypryffmae neir, id zet ut op zi yng. Ynn zi altdu cynedarnyffmae ud pit zi rit ud Kik.

'Ked leg, Kiky-Slosy', danid i ud.

'Ked leg, enny-Ninig', danid i Kik, 'wtrafenzir fagt gigyr erug.'

'O, goenig til i Doenvdafir, le i ynlyd yasysn niah korin til ud end', danid i ud.

'Ynir ticid du le, enny-Ninig', danid i Kik.

'I cyaff cyuy i uk id dromt etdu rydi nakt', danid i ud.

'Eg vil goud rit du', danid i Kik.

Kynlir! ie cynedarnyffmae op ud ked pit, id len ie rit ud Aeg.

'Ked leg, Ynny-Sysmyksam', danid i Kik.

'Ked leg, Kiky-Slosy', danid i Aeg, 'wtrafenzir fagt gigyr erug?'

'O, goenig til i Doenvdafir, le i ynlyd yasysn niah korin til ud end', danid i Kik.

'Ynir ticid du le, Kiky-Slosy?'

'Enny-Ninig', danid i Kik.

'Ynir ticid du le, enny-Ninig?' danid i Aeg.

'I cyaff cyuy i uk id dromt etdu rydi nakt', danid i ud.

'Eg vil goud rit du', danid i Aeg.

Gigyr ie wid av cyarin, id na ud pit ie rit ud Goenoda.

'Ked leg, Goenoday-Nuoday', danid i Aeg.

'Ked leg, Ynny-Sysmyksam', danid i Goenoda, 'wtrafenzir fagt gigyr erug?'

' Goenig til i Doenvdafir, le i ynlyd yasysn niah korin til ud end', danid i Aeg.

'Ynir ticid du le, Ynny-Sysmyksam?' afdunmae i Goenoda.

'Kiky-Slosy.'

'Ynir ticid du le, Kiky-Slosy?'

'Enny-Ninig.'

'Ur du doud yndun le, enny-Ninig?' danid i Goenoda.

'I cyaff cyuy i uk id dromt etdu rydi nakt, Goenoday-Nuoday', danid i ud.

'Eg vil goud rit du', danid i Goenoda.

Nun ynn ie altdu yma cynedarnyffmae enlwt gydw ud pit, ud Fukys rit im.

'Ked leg, Fuksy-Kiksy', danid i Goenoda.

'Ked leg, Goenoday-Nuoday.'

'Wtrafenzir fagt, Fuksy-Kiksy?'

'Wtrafenzir fagt lodelvir, Goenoday-Nuoday?'

'Goenig til i Doenvdafir le i ynlyd yasysn niah korin til ud end', danid i Goenoda.

'Ynir ticid du le, Goenoday-Nuoday?' afdunmae i Fukys.

'Rwy-Sysmyksam.'

'Ynir ticid du le, Ynny-Sysmyksam?'

'Kiky-Slosy.'

'Ynir ticid du le, Kiky-Slosy?'

'Enny-Ninig.'

'Ur doud du yndun le, enny-Ninig?'

'I cyaff cyuy i uk id dromt rydi nakt, le ymys wi niah daesysn til i Doenvdafir, i ynlyd wel korin til ud end', danid i ud.

'Aiof id nopdad', danid i Fukys; 'te ynlyd nia vil korin til ud gwdi ymys du niah daesysn ttrafenzir. Niah! korin day rit rig til yin erd. Talt dwf fer yndnyffdur, gydw sysnna velm id vun talrir.'

kynlir, ie wid day rit i Fukys til ald erd, id ynn ie goid cyuy, i Fukys mynid op lodys aff pdadsef, gigyr le ie yma goid ynri cysafsam.

i Aeg id i Goenoda, ie dadumysy irdalvir neir cyuy ud uk, rin i Kik id ud fmyw ewymid op ud foai. Gigyr ynn i Goenoda id Aeg velet kynlir cyommyep, i Fukys, tilok i Goenoda id mynid alnir op i eridanel, id roaienmae alnir. I ud srildun i aielk roywd tit, id cypdang ewymid til ud osysr nig, id danid, tvodul cyommyep:

Fenug, va ud naig cyrimyn! Va ud naig cyrimyn!

'O, aiof', danid i Fukys; 'Eid dwf nur i ruk driynn neir i cykagywd; goud til cysafud nomymys, id olin jeer feng.' Gigyr i ud wid av til cysafud nomymys.

Nun i Fukys altdu kama goid i Goenoda kynlir neir ald tiel, vag alnir gda i ynri cyam rit i Aeg. Alnir tilok id mynid alnir op i eridanel, id roaienmae alnir gydw ud ininad pit. Len i ud woti ewymid nomymys, id cyprang ewymid til ud osysr nig ail.

Fenug, va ud naig cyrimyn! Va ud naig cyrimyn!

Zi danid nomymys, id len zi goid zi ogys onindu, id tinri til dasysn ur i Fukys altdu edunud pole i tweni, goenoda id aeg; gigyr zi fmyw ewymid til i osysai nig aff yma, id nirkmae ler, id nienid ewymid durg i cykagywd.

'Neny, neny; sysdakt dasysn va ud ravsam lod aff syseda flwgig yopir', zi danid til i Fukys.

Ut dan Dayneay til komidan ud fet roywd. Rin dumae alnir vele goenin, i ud woti ewymid i Kik, id ticid alnir ur etdu altdu goenin rit Goenoday-Nuoday id Ynny-Sysmyksam; id gigyr Kiky-Sysmyksam id enny-Ninig fmyw ut durg i cykagywd, id ymys ie end niah goid til i Doenvdafir, etdu datirlwg wyfyld alrir pin yma ovan rit i ynlyd.

Template Design by SkinCorner