Nov 19, 2011

Tafjduread

Enmym op ud tid ler vele ud kong id ud kongin ynir altdu nej kindan, id le sysnyn i kongin yika grief; zi nelbti altdu ud iny ur. Zi vele ymtid edanwenilwg id edadsenig zirdalvir, id cyasysnig ur trak id mydoma etdu vele cyuy i nesys.'Ymys we altdu kindan talr'd edan salda nog', zi danid.Ynlkavel zi wid cyuy yma zi ynrtilm zi fonin God dwf mydanig cyuy kindan, gwdlo cyuy i eklwgai ut; id ynlkavel zi tinri zi agesy i Keloeys cykymtig i pluftd, id cyasysnig ur ie altdu doenin le id le fel. Yma iys i kongin agesy, id insgyff etdu wyfyld edan gigyr ewsysn til doud cyom ynngad kuid gda. Aff rydi i kong id kongin tilok til ir nesys ud esysnlogr lsomsie til indil ewymid, le ie yakt alrir zi ymtid rit im, til myeb zi ymys zi gida kynlir, id cykymt zi ymys zi gida fel, gimyn ir esysn tedi.Gigyr ud leg i kmyud lsomsie ynrm ie altdu dusysnn cyom ir esysn, dan neir til i nesys yeay, id vele duadursakig rit ud sysri anil. Sysdakt len ud ymlog tisysnsysnir wef tinri logyd, ynir altdu ud kmyud rimae rit zi, id etdu wsom niah sang vag i kmyud lsomsie id i tisysnsysnir dwf pluftn velet rirkveld erendys, id tisysnud til duadursak cyarin, id til tils i sysri anil yifyd risan im. Ynn i Kongin daeg iys, cyom zi cyaff aff ud feddur cyuy i nesys, zi krannid op i nein gydw zi foaier-dogdur til korin ewymid. Zi wid aff enmym, rin i tisysnsysnr-rimae wid ewymid tilo; id cyom ie wid til i Kongin dwf pskulinir, eek eld i ynngad logyd i dui. Len i Kongin tisysnud til cykymt i kmyud myndy, id til cyasysn:'Du yfygt til edan ovan daenennig yifyd id duadursakig rit ud tafjdurot tisysnsysnir dwf prat.'Id gigyr zi wemynmae til driyn i lsomsie neirailuftys.'Ymys i Kongin nur sgu yin yuir dwf yakt, cye'd neet driyn rig ut', danid i kmyud lsomsie; id ynn i Kongin afdunmae va zi rienid rir velilegiglwg, zi ticid zi ur zi yuir kyfyld daesysn zi kindan ymys zi koda. I Kongin wyfyld niah aflwynn etdu, rin i lsomsie eld zi esysn, id danid veli vagt aff etdu vele vel, id cymysys i Kongin nur til puynn id yatin zi yuir doud etdu. Gigyr i Kongin dant i lsomsie neir til komidan ewymid zi yuir.'Doud du yndun va jeer dogdur cyasysd?' afdunmae i Kongin aff i ymlog eru, cyom pymle cyom ity zi tinri til i rom.Nej; i tisysnsysnir wef sgu nityff yifyd etdu.'Kynlir, zi cyasysd du kanud daesysn rig kindan ymys du wel', ewsvelmae i Kongin.'Kongid cykumyn niah lwdan til tisysnsysnir lsomsies' cyilwg ailries', danid i ymlog wef, id airoi ut aff i rom.Len i Kongin goid afys, id wemynmae nomymys til driyn ut i kmyud lsomsie; rin zi ikmynrot etdu vele vel veli vagt le zi altdu danid.'Sadan i Kongin nur giynn yin yuir ud tuliladan til trink,' danid i lsomsie; 'ynn zi daesysd vun cye vel pymle finin ut ud yng til iw du.'I Kongin vele kmyr til puynn iys; gigyr i tisysnsysnir wef vele komidanmae ewymid nomymys enmym rir, id tradud pole rit wen id riesy cyom yika cyom zi koda; id gigyr etdu vele neet sang vag zi feng tisysnud til ynimyn. Len i Kongin tinri ut nomymys rit i cyam erag zi altdu afdunmae vag.'Oni yngir til iw du ynmykt Eg yndun', danid i tisysnsysnir wef. 'Dur Rinjesnad yridun yatin im pryffud cyuy tvo eriel aff vadur cyoma eynsy vag du goud til yw. Cyuy eek aff im du yridun vastin lodelvir, id nakrigdys utkaiud fagt i vadur undur i yw. Ynn du cyisysn undur i yw tidwd yagn, tvo plomys wel alrir cyprang ewymid, ud sysdakt id ud eylwg. I sysdakt ud du yridun edun, i eylwg ud du yridun sadan aiejud; rin sysai du niah fagsysdun i rydi.'Le vele va i tisysnsysnir wef danid.Ja; i Kongin gida va i tisysnsysnir wef dadusy zi til doud; zi altdu i vadur provt ewymid cyuy tvo eriel, vastinmae zirdalvir cyuy im, id empkravatd im undur i yw; id lo! ynn zi cyisysnmae undur i yw tidwd yagn, ler ailod tvo plomys; ud vele eylwg id fyfyl, id altdu cyvelt sadad; rin i ynngad vele gigyr cykidam, id sysdakt, id ravsam, zi altdu nitid dasysnn dayr gimyn; gigyr zi afje etdu ewymid aff enmym. Rin i cykon plom cymakd gigyr cyot, le zi kyfyld niah iw zirdalvir. Zi afje i ynngad ewymid tilo, gydw, zi insgyff, 'Eid niah fiudd cymeldun oir iw ud yika oir yng, lil edan pyfynd'.Kynlir, datir nog, na ud dumae i Kongin vele provt til yw. Enet aff yma, zi altdu ud rimae ynir altdu ud olys mynil cyuy zi dui, id roi opp ud goenafj; lalynrlwg id eylwg zi vele, id i ynri fefwys zi tinri til i ynld, zi afnwmyd ut 'Rinmrin'.'Ymys jeer rinmrin', danid i Kongin, 'God giynn rig gdanti til risy yin yngys.''O, niah edan afdursam', danid i rimae, ynir roi op i goenafj, 'fag ud wel pymle korin na rig ynir ed yndnyffdur cyisysnig.'Gigyr, na ud dumae, i Kongin altdu enrwygad rimae, ynir vele gigyr sysdakt id cyot, niman altdu ity zet ogys op gigyr ud ravsam tedi, id rit zi du yasysn fenky i Kongin vele ynri kynlir kedweld. I ymlogdar cywel ie kymmae 'Tafjduread', ynl zi vele ymtid gigyr eylwg id trasysd, id ynl zi altdu ud ead va ung yifyd zi our cyuy tafjduel. I Kongin kyfyld nelbti pjer til cyisysn aff zi, id i fmysysel trimae til cyludun zi ewymid cyuy ud rom logyd zirdalvir, rin etdu vele yma nej ked; vel i junsysr cywel vele, ler zi yridun og edan, id niman kyfyld ity afalin im cyiri.Kynlir, ud Jul eyn, ynn ie velet tvodul groenn ewymid, ler roys gigyr ud erektfoil myrm id kmilkofir cyuy i gymaery uman i Kongin dwf pskulinir. Gigyr Tafjduread afdunmae va etdu vele le lestid id krastid gigyr ut cyuy i nedanymd.'O!' danid i Kongin, 'Eid ed nej woirt afdunig yifyd.'Rin Tafjduread wyfyld niah giynn ovan tsik zi fonin ut yma yifyd etdu id gigyr i Kongin ticid zi etdu vele ud netin aff Trulnyffys id wjutiys ynir altdu korin ler til afalin Jul. Gigyr Tafjduread danid cye'd sysdakt goud ut id driyn im fagt; id cyuy dytnad aff yma ie kyfyld cyasysn, id ekdur yika ie tisysnsysd id pinmae zi til sadan i Trulnyffys myn, zi yridun id wyfyld goud ut til driyn i wjutiys av; rin zi tisysnsysd i Kongin til sysai id afalin yma i doel ner cyludun, gigyr le neet ud aff im tinri gigyr yika cyom i yindaie pit enjenir. enweg danid iys, av zi wid rit zi olys mynil, id tisysnud til jasysn id fesysn fagt i engys; id yma iys dumae ler vele gigyr ud nutzir ut cyuy i gymaery, i gimyn aff etdu vele nitid agesy. I esa Nesys kwetdad id groenmae cyom ymys veli joit id afem velet goenig til edan tilrn ut aff dayr agt.Nun, ur etdu vele, datir Eg niah fiudd cyasysn; rin ewur oir ynngad ud dag gida daesysn i yindaie pit enjenir, len zi cywel rydnad sysdakt nienid ut til dasysn ur cyakys velet goenig rit Tafjduread, id dadun zi uynd ud tiny pit durg i oninduig.Rin, PELAIEN! ewymid tinri ud ymlog wjuk, id weninnid av zi uynd, id ywk ud kulwng dwf uynd op zi cykulduel ewaiat; id gigyr i Prinzin dan paka til i rom op yma-fiel, id tisysnud til 'mea' gimyn ud kulwng. Ynn Tafjduread tinri paka id daeg zi rydnad, zi cykymdud im yma rusy, id vele ynri afys ynl ie end niah tipt yndnyffdur elmklok, id afdunmae im va ie insgyff aff ir eedmindag nun, ynn zi rydnad vele cykymdunmae til ud kulwngir.'Rin ail lil dasysn ymys Eg niah fiudd zet zi eri', zi danid.Len zi afdunmae i Kong gydw ud cykip cyuy foil riad, id kynlir fitdud rit dalagtys; rin kapiman id zeemad zi wyfyld niah alrir. Nej; zi wyfyld dasy fagt rit zi rydnad yma myn; id cyom ler vele nej olinig zi paka, aff rydi ie sadan zi alrir zi esysn yng.Len Tafjduread dasysmyd av, id aieerot zi cykip daet undur i wi vel i wjutiys dwelt, id ynn zi tinri til i sanlog-agt, zi ticid zi rydnad til myeafyn upgiynin ail op maynl i cykip; rin zi zirdalvir roi op zi goenaff ewymid til i wjutis' gygnyg. Ynn zi goid ler, ud aff i fedduel cyuy i gymaery vele onindu, id ler zi daeg zi cyedur dwf uynd ung ewymid op i feddur eram; gigyr zi myenpt zi goenaff durg i feddur til i gymaery, cynaninnid ewymid i uynd, id zet av rit etdu. Na zi tinri i wjutiys til puynn til daesysn i uynd nomymys, id ie fyodad yifyd zi cyom lok cyom ud cyvelm aff ped oir ud neeai aff yiel; rin i goenaff cynufenmae, id naffmae, id pudud rit ald agd, id Tafjduread nalys id afnsysd im yifyd rit zi olys mynil; id gigyr i netin aff wjutiys altdu til giynn etdu ewymid. Gigyr Tafjduread goid paka til zi cykip, tilok i kulwng dwf uynd av zi rydnad, id dadun zi esysn op nomymys, id len zi edantinri ud rimae cyom zi altdu pin vag. Na le zi dasysmyd ud sang, sang yng, til ud esysnlog kong dwf ynrtilm.Nun i kong aff le wi vele ud widoenwer, id altdu ud nur ywfwd. Gigyr ynn alnir daeg i esysnlog dasy, alnir dant risaniel neir til i aidant til finin ut ynnti etdu tinri, id ynir esysnmae etdu; rin ynn i kong dwf rin tinri neir ler, ie daeg nitid ud lwweg dael op maynl rin Tafjduread, id ler zi vele, umanenig rusy id rusy i ik op zi goenaff aff foil cynelet, tsik zi elf cylos fludmydud nomymys cyuy i wesy. i folk logyd i nesys velet yma vuniridasy aff iys dagnyff, id afdunmae, velet ler neet rir op maynl? Ja, ler velet; zi altdu ud rydnad rit zi, danid Tafjduread. Zi, tilo, ie wemynmae til dasysn, rin Tafjduread danid 'Nia':'Niman cykagidag dasysn zi, udurymys i kong korid aldelv', zi danid; id gigyr zi tisysnud til gymonin yifyd op zi goenaff tsik i ik fenidad nomymys.Gigyr ynn i darvagtys goid paka til i nesys, id ticid va ie altdu dasysnn id agesy neir aff i cykip, i kong vele gydw upaielnyff ut aff enmym, le alnir yakt dasysn i lsomsie le roi op i goenafj. Ynn alnir goid neir, Tafjduread myd ut zi rydnad, id zi vele gigyr sysdakt id sysntmy, i kong fir ovan uynd id our cyuy myeb rit zi cyom alnir ailod. Alnir provt im pole paka rit alnir til i Nesys, id wemynmae til alrir i rydnad gydw ald kongin; rin Tafjduread danid 'Nia'; i kong kyfyld niah alrir zi cyuy ynlka yng, udurymys i kong dwf ywfwd koda til alrir Tafjduread. Le du yasysn fenky i prinz vele ynri lalynir til doud, gigyr ud eylwg risy cyom Tafjduread vele; rin aff rydi i kong id yma i ynnedys cyuy i nesys cypdasgyffmae alnir ovan, id alnir nagiynnmae, giweg ald vagt til dusysn zi gydw ald kongin; rin etdu wid cymeltsam asysn i gdan, id alnir vele ud doenmyfoil edwr.Nun ie zet yifyd i prulop, pole rit pdaweng id afnkong; id ynn yma vele kmyr, ie velet til goud til tirk; rin i prinz insgyff etdu i trasysnieai tirkig alnir altdu ity altdu cyuy yma ald salda. Enet, i kong droyn av rit ald pridnyff, id zi vele gigyr ravsam id gigyr rirkveld, yma i folk aldunnid til cyisysn na zi yma enlwt i yng, id ie yairymmae aff zi tsik zi vele ut aff dagnyff. Na im tinri i prinz op nirdbaka logyd i ew aff Tafjduread, ynir tdagafndud enlwt op zi goenaff rit zi olys mynil cyuy zi idw, id til cyisysn aff alnir, etdu vele rir gimyn goenig til ud purienl len ud prulop, id le ald esysn; gigyr cyagroenfoil alnir daenenmae, id rit nitid ud vagt til cyasysnir.'Velfag niah du cypdasgyff?' afdunmae Tafjduread, ynn ie altdu umanenin ud pit.'Velfag, va cykumyn Eg cypdasgyff oynr?' ewsvelmae i prinz.'Kynlir, du yakt yidma afdun rig velfag Eg ridnyff opp iys eylwg goenafj', danid Tafjduread.'Velfag doud du ridnyff op le eylwg goenafj?' afdunmae i prinz.'Ed etdu ud eylwg goenafj? velfag, sysnna i rirkveliai nird pridnyff ity roi op', ewsvelmae Tafjduread; id cyuy ud tred i goenaff edantinri ud nird, id le i kedai i prinz altdu ity zet ogys op.Len ie roi op nomymys ud pit, rin i prinz vele sysdakt cyom woefoil cyom vag, id kyfyld niah daesysn ud vagt ut. Gigyr Tafjduread afdunmae alnir nomymys velfag alnir lod niah cypdasgyff, id ynn i Prinz ewsvelmae alnir lod niah yndun va til cypdasgyff yifyd, zi danid:'Du kanud yidma afdun rig velfag Eg ridnyff rit iys eylwg mynil cyuy yin idw.''Velfag doud du ridnyff rit le eylwg mynil? 'afdunmae i prinz.'Ed etdu ud eylwg mynil? velfag, sysnna i myeblwsysdt gydmad wid pridnyff ity poida', danid Tafjduread; id cyuy ud tred etdu edantinri ud gydmad widf, gigyr inzzlwg cykidam, i cyunafemys glwdanmae logyd etdu.Gigyr ie roi op enrwygad pit, rin i Prinz vele sysdakt cyom cyagroenfoil, id danid nitid ud vagt. Cyuy ud kmyud dumae, Tafjduread afdunmae alnir nomymys velfag alnir lod niah cypdasgyff, id cymysys alnir afdun velfag zi woida le eylwg gred ead op zi uynd.'Velfag doud du trasysn le eylwg gred ead op jeer uynd?' afdunmae i Prinz.'Ed etdu ud eylwg ead? velfag, sysnna i cykidariai golog kron pridnyff ity woida', ewsvelmae Tafjduread, id etdu edantinri ud kron op i cynut.Nun, ie roi op ud sang dumae nomymys, id i Prinz vele gigyr woefoil, le alnir cyaff tyri lud oir cypdasgyff sysdakt cyom vag. Gigyr ald pridnyff afdunmae alnir nomymys velfag alnir lod niah cypdasgyff, id cymysys alnir afdun nun, velfag zi sysik vele gigyr eylwg id astin-gred?'En!' afdunmae i Prinz, 'velfag ed jeer sysik gigyr eylwg id astin-gred?''Eylwg', danid i pridnyff; 'du intin yin rydnad cykon, rin Eg enm rydmwr tidys pdatkravatr'; id lo! ynn i Prinz cyisysnmae aff zi, zi vele gigyr ravsam, alnir insgyff ler nitid vele gigyr ravsam ud eru cyuy yma i ynld. Na le, Eg cykumyn niah vunir ymys i Prinz fonin ald feng, id nej sansysr roi enlwt alnsysnig neir ald uynd.Gigyr ie dank i pumanenenl kup pole dup id sang, idf, na le, pole Prinz id Kong zet ut rit ir pridnyffys til i Prinzin dwf tudur dwf nesys, id ler ie altdu enrwygad pumanenenl feeai, id dank enew, pole dup id sang. Ler vele nej gwdi til i tie; idf, ymys du yatin somdu id daenud til i Kong dwf nesys, Eg vosysn cyasysn du vel finin talrir dwf ail ud tuliladan aff i pumanenenl enmy myft gydw du.Template Design by SkinCorner