Nov 28, 2011

I pruir id aldd cyedduel


Ler velet enmym opp ud tid tri cyeduel id ud pruir. I cyeduel velet yma aiolt, id ud vele ynri cykon, id zi gida neet gimyn zi kmyud pruir, 'ynlir', zi danid, 'e vele cymutsam'. Nun, iys cykon rydnad vele til edan rinrrimae, id i pruir tisysnsysd ir yuir neet til sadan zi eeradun, cyom alnir vele datir i edwr wyfyld dolodan zi, gydw alnir sgu ald ri vele foil aff afd. Gigyr i yuir ticid zi dogdur, rin zi wyfyld neet aflwynn etdu, id danid, 'se wyfyld niah lwdan til ynlkatyff le gigyr ud cymutsam kmyud cykrub danid', id gigyr zi vele rinrrimae. 

Nun, etdu vele edesy le ud rydnad vele til myeafyn rit ir yuir id i ynngad vele til goud rit i pridnyff, id gigyr ie zet ut op ir yng. Ynn ie goid til i airio, i ywsi updusysnmae ewymid ud cykon neaieseede-stil komb, va alnir sysnyn til ald pridnyff. Len ie goid til ald pot id roenmae fagt ovan i zee, id ynn ie daetinmae ir dag, ie velet gigyr oynrasysgyffd til dasysn ir kmyud pruir, gydw i komb altdu cykymdunmae til ir pruir. Ie velet neet aff yma iny til dasysn alnir, id i ywsi insgyff til aldelvir alnir wyfyld dolodan alnir tyri cyasysnig ald wef. Ynn nakt tinri i jong ticid i ywsi le aff day ald yuir ymtid dadun alnir til cysafud cyuy i cyveltsmit dwf cyop, id gigyr i ywsi danid alnir cykumyn cysafud cyuy i cymity. 

Cyuy i yid aff i nakt i edwr goid ewymid, afdumynig til dolodan im yma, id wid til ald cyop til daesysn ald iropys kmyr, rin i jong cypryffmae ewymid cyom pymle cyom alnir wid cyuy, id alnir danid, 'Jong, va ed i afer rit du?' Gigyr i jong danid, ynn alnir vele aff day ald yuir ymtid sysnyn alnir tvo maskys aff sysri til dadun ald uynd op. Len i edwr danid, alnir cykumyn alrir im, id wid id komidanmae alnir tvo maskys aff sysri, id ticid alnir til goud til cysafud. 

Rin i jong danid, 'Nun sysai, ynn du agud rig cyneltin neet cyommyep, rin ynn Eg enm neet cynirig, len cyommyep.' Len i jong wid til cysafud id tisysnud til cyneltin, id cyom sang cyom i edwr agesy i cynirig, alnir pmyw ald glokuys; rin cyom pymle cyom i cynirig aldunnid, i edwr tilok ald iropys ut aff i fur, id i jong cypryffmae ewymid. 

Len i edwr danid, 'Velfag, va dwf i afer? Velfag, niah fiudd du cysafen?' 

I jong danid 'Nia; gydw aff day yin yuir ymtid sysnyn rig yiw maskys aff syd til lwsysn opp. 

Kynlir, i edwr danid alnir cykumyn alrir im, id provt alnir yiw maskys aff syd. Len i jong ticid alnir nomymys i cyam cyak yifyd ald cynirig id i edwr cymysys alnir goud til cysafud, id alnir tisysnud til cyneltin, id i edwr til plodan ald glokuys tilys i cynirig aldunnid. Len i edwr tilok ut ald iropys nomymys, id i jong cypryffmae ewymid, id i edwr tuliladannid i iropys, cyasysnig, 'Velfag, va dwf i afer nun le du niah fiudd cysafen?' 

I jong danid, 'Aff day yin yuir ymtid sysnyn rig tvo pritilys aff koirn.' 

Gigyr i edwr danid alnir cykumyn alrir i koirn, id wid id provt etdu, id ticid alnir til goud til cysafud. Len i jong cyneltisy, id i edwr myw ald glokuys tsik i cynirig aldunnid, ynn alnir nomymys tilok ut ald iropys, id i jong cypryffmae ewymid, id i edwr danid, 'Velfag, va dwf etdu nun?' 

I jong danid, 'Aff day yin yuir ymtid goeneys til i flud rit ud cyieyn til pryffud rig cyoma vadur.' 

Gigyr i edwr danid 'Ynri kynlir, Eg wel goud, rin Eg alrir ud kik alrir, id vag Eg goud, Eg yridun cypdatin til cyid.' 

Len i edwr ticid i kik ymys alnir daeg ynlka ud yoweg cyuy i ri, alnir yridun kro; le i kik lovd til doud, id i edwr zet av. 

Nun ynn i jong insgyff i edwr vele goenin fer fagt, alnir goid ewymid, id sysnyn i kik cyoma aff i koirn; len alnir woti ewymid ald cyeduel id zeegnyffmae im yma i afd i edwr altdu cyuy i ri, id ie velet ynri erekdunmae. Len alnir tilok i tvo maskys aff sysri op ald cykulduel, id ticid ald cyeduel til folsysn alnir. Alnir tilok im til i ni, id dadun im til i pot rit i maskys aff sysri, id myft im egilai alnir wid paka gydw i yiw maskys aff syd. Ynn alnir vele myenweg i ri alnir empkravatd i maskys aff koirn til i kik, ynir vele gigyr afdatdu edunig, alnir fagsysdun til kro, tilys ie altdu goid upgiynin fagt. 

Ynn i edwr pakorinmae day id kyfyld neet finin im cyuy i ri, alnir wid til i flud, vel alnir fonin ald pot goenin, id gigyr alnir altdu nej yng aff goenig na im. Ynn ie sanid aff ir esysn agt, i jong cykymdunmae i pot ovan id ailyn etdu cyuy, gigyr le etdu vele aff nej sysbrusgyff ynlka rir; id alnir tilok ald cyeduel dag, id ticid ir yuir yma le altdu alninmae, id ald cyeduel myebd alnir, id ie vonesy ynri enppilwg cyarin ity nakrigdys, id doud gigyr ail ymys ie enda neet dodu.
Template Design by SkinCorner