Nov 28, 2011

Ikmyudd tedi id i nampki pum


Ler vele enmym ud cymyg widoenw ynir altdu dakys kindan. Ud leg ynn zi vele goenig ut til cyisysn gydw ewtyff til edun, gydw zi vele ynri cymyg, zi rit ud ymlog edwr cyiduntyff logyd i flud ew. Alnir danid til zi 'Ked yagnir.' 

Id zi ewsvelmae, 'Ked yagnir, tudur.' 

Alnir danid til zi, 'Wel du vastin yin uynd?' 

Zi danid zi wyfyld, gigyr zi vastinmae etdu, id ynn zi vele goenig fagt, alnir sysnyn zi ud 'aiamninee' [Ud kmyud yunt], id ticid zi til goud ud datir avaio, id zi wyfyld dasysn ud grot pum foil aff nampked; zi vele len til garynn ud ol aff i ralokym aff i pum id pury i syd, id ynn zi altdu doenin gigyr, zi vele til kym gydw cyom yika nampked cyom zi gimysy, id zi cykumyn alrir im. 

Gigyr i eru widf, id gida cyom zi vele ticd, id zi kymmae gydw dakys nampked, ud gydw eek tedi, id dakys tinri neir, id zi auserimae im day; id nun ie ymtid altdu nampked nog til edun, gydw ynlkatid ie wemynmae ynlka, i eru altdu nur til goud til i pum id kym, id ie altdu cyom yika cyom ie gimysy. Ud yagn ynn zi goid ewymid, zi fonin ud kmyud pabi vag i dag, gigyr zi tilok etdu ewymid id auserimae etdu cyuy, id tilok fagsiktiget aff etdu. 

Veli leg zi wid ut, rin cyuy i yagn zi vadurkotinmae nog nampked til darynn i kindan yma leg. Ud leg ynn zi tinri paka zi fonin i neernyff vele yma goenin, gigyr zi cykymdud zi kindan, id nalys im gydw edunig etdu yma ewymid. Ie ticid zi ie altdu neet dusysnn ynlka--talt etdu vele i pabi--rin zi wyfyld neet aflwynn im, id danid, 'ur kyfyld ud kmyud pabi daesysn ewymid id iw etdalv'; rin i kindan ail nirsedud etdu vele i pabi. 

Gigyr ud leg ynn zi vele goenig ut, zi dadun cyoma nampki cyuy ud tinsaboask, id zet ud tranin ovan etdu. Ynn zi vele goenin i pabi goid ewymid cyom ynn til edun i neernyff, id goid dayr uynd cynemynmae cyuy i tranin, gigyr le etdu kyfyld neet daesysn ut, id tisysnud kloninig dayr uynd yifyd id ynenenig ut, 'O! doud myeys rig, gydw le eru wel dolodan rig ynn zi korid paka.' Ynn i eru tinri cyuy, zi fonin i pabi cynemynmae cyuy i tranin, gigyr zi nalys etdu kynlir, id cykymdunmae etdu ut aff doel, id tisysnsysd zi kindan dwf edkulnyff gydw enweg femyd im. 

Len na zi cykymdunmae i pabi ut, alnir enirnyffd til ud rirkveld grot edwr, id wid til i flud, vel alnir daeg i ymlog edwr cyiduntyff logyd i flud ew, ynir afdunmae alnir til vastin ald uynd, cyom alnir altdu afdunmae i cymyg eru, rin i edwr danid: 

'Nia, alnir wyfyld neet vastin ald cymutsam uynd', id gigyr alnir yndnyffmae i ymlog edwr 'ked adjo'. 

Len i ymlog edwr afdunmae alnir ymys alnir wyfyld gimyn til alrir ud nampki, til va alnir danid 'ja', id i ymlog edwr ticid alnir til goud op tsik alnir daeg ud grot pum rit mynnad aff nampked op etdu, id len alnir yridun afdun gydw ud. 

Gigyr alnir wid op tysik alnir goid til i pum, id i nampked cyisysnmae gigyr ewsysn alnir kyfyld neet edan cyafjedfimae rit ud, gigyr alnir kymmae ut, 'Dun nampked korin neir', id i rydmwr nampked fir id kalainyffmae alnir.
Template Design by SkinCorner