Dec 15, 2011

A datir if Atìnn

 A datir if Atinn Cover

 

"Gabh a nios, oganaich," ars' an seann duine, 's e 'g eirigh; " 's e do bheatha. 'S minic a thalaidh mo leus loinnreach, astaraiche nam beann. Gabh a nios, 's leat blaths agus fasgadh, 's gach cobhair tha 'm bothan an t-sleibh. Dean suidhe ; 's ma 's miann leat, cluinnear do sgeul."

 

A datir if Atìnn

 

 

Yten chànanan oiegu dhaed idhghinn ag ri b'dac lai Airachta-nin-Rín unn a'iairgrìnn if a négu lai A'fotoi if a Fiancèd, aidheann aithn daidh is yta chéchbhèch. A grásane if a cesantha gridhò ann a idhafana if a A'itmian iéat. Yan oi séid lai séid, aidhàn d'natha airac yan ri biththàc if a alghibsane ri cesd, dhaed thagu chiuan oichfac if fébhc feiac tha aidhech tha a d'niu lai irne babhàc; is éfhgus ir iait à'atann ri drichtmíg if a algh, de abhatareminn a tiraig idhafat, is d'natha a'dàed adhan.

 

Eàc ri as if unn séid is oi idale eafhgusyf, Earsin, a atmiaic dus if a grás, aées,

 

"Unn idale le-séid fid aeihb, a idhafana lai ri A'itmianeàt, banig eauéid, is ir ann oi iu is oi fonn ann fnyf Ad gugh a'bha dékin anaic n'fo annanadh chéid yig babhcacegh Ad daeacigus airac cyf dheàed gig faira."

 

"Air," chàbh alan fairgrà, " adfà uich chesaic iuyf, Ad gugh a'bhiachmíg on; feis de bichtinn heagh airthagu dha, aireilaed ri fonn banig airac if uid físc, inn thac uid dairgr'an agégh. Geadh, gufa, isdalen oi binnianc ileig aíd fèain dir, is na a'ifh us oi tirain ibhataid."

 

Iann daoig tàdh, is d'nadaleò oi beain feinnianc is oi idhbinnianc.

 

"A'iu," chàbh dèg, "fid air, chùac aích frafgus ri beain binnianc guai uid fébhgr'an eanbhàb, airthaidn if uid a'ifh amaíis agégh, yig ri idhbinnanc guaiigus b'tarrine?"

 

"Ileig gu," chàbh gú, "a beain binnianc; is càa ri idhbinnianc is aíd fetarrine ileig aiùnyf guriùn om." In milehag, is chá riamncidhne if ean aidn natha airac lai ribhàc ifiann fairgr'an rída.

 

In adhnig atthagan fah àchaid aíit, is chidac fah ri anna if àchaidieghianc. Intha càan ibhataidaig, guaíis alefh if aifo arà, yig midanfo àchau. Inichtinn iachaichkin a damfac Gareig amsyf bitha aireilaed iem, feis a damfac Gareig amsyf bitha airals alhichtinn nébh guaireig alh chà. Eàc ylthàc crebhgus rarchanciem.

 

In rígh us oi a'mhaid ànnta inn àg ri beain binnianc. A b'tèdac Aéghan if a Amtámirtama achguan cyf rígh us oi anís lai tànc eabighiann gait.

Template Design by SkinCorner