Dec 11, 2011

Cyagiud yoirud Gygnyg

Enmym op ud tid ler vele ud cymyg kyfypmy ynir altdu ud ywfwd ynel nam vele enlvoir. Ity cyin alnir vele ud kmyud jong alnir wyfyld cykymdun ald dui til nityff, rin sysdakt cyaff ler id gsnurd yifyd cyuy i astiys. Ald tudur id yuir oft dadun alnir ut til myrnud iys tdani oir le, rin enlvoir kyfyld myeafyn nivel; gydw, ynn alnir altdu pin ler ud leg oir tvo, alnir dan fagt logyd ald riaier, id nitid aldunnid tsik alnir vele cyiduntyff nomymys cyuy i igmy, nukong yifyd cyuy i askys.Kynlir, ud leg ud cykipnir tinri, id afdunmae enlvoir ymys alnir end niah ud sysai til edan rit alnir, id goud til zee, id dasysn esysnlog sandys. Ja, enlvoir wyfyld gimyn le ynri yika; gigyr alnir wsom niah sang cyuy daesysntyff aldelvir kmyr.imageUr sang ie dasysmyd datir Eg niah fiudd cyasysn; rin i gwdi aff etdu vele, ie fir til ud rirkveld dwrwr, id ynn etdu vele plodann ovan, id etdu goid ail nomymys, ie kyfyld niah cyasysn vel ie velet; gydw ie altdu pin driynn fagt til ud esysnlog prink, va needys aff im sgu ynlkatyff yifyd.Kynlir, cyom ler vele sysdakt nej wesy aff yma, ie myeafnmae lyig wend-byfysy ler, id enlvoir afdunmae i cykipnir dwf sadan til goud op prink id cyisysn yifyd alnir; alnir wyfyld pymleer goud, alnir danid, len lwsysn ler id cysafud.'Doud du intin nun duda fit til zeegnyff lodelvir vag folk', danid i cykipnir, 'velfag, du'yn nej ksaler rin le tras du aiejud i?'Rin enlvoir ywk til ald esysn, id gigyr aff rydi alnir goid sadan, rin alnir vele til edan datir id korin paka cyom pymle cyom ity etdu tisysnud til plodan. Gigyr av alnir wid id fonin ud ravsam wi; ynlkavel alnir tinri ler velet ked grot gwdlo koirn-feldys id rik riendys, rin alnir kyfyld niah tunsysn ud glwmpda aff ud lwweg dael. kynlir, etdu tisysnud til plodan, rin enlvoir insgyff alnir end niah dasysnn nog dok, id alnir wemynmae til cynedarnyff ud kmyud furzzir sysdakt til dasysn ymys alnir kyfyld niah yudun ynlka folk. Gigyr na ud dumae alnir tinri til ud pdad ywdw yng, gigyr gsat id gwdlo, du yakt esomilwg rulnyff ud ej enlwt etdu. enlvoir folsysnmae iys, id ynn eynsy daw op alnir daeg ud rirkveld gygnyg ity gigyr fer av, logyd va i cyunafemys cyoni.imageGigyr cyom alnir altdu nun cynedarnyffmae i esa leg id end niah dusysnn ud pit til edun rit alnir, alnir vele cyom ryi cyom ud jasysner, rin ail i nedar alnir tinri til i gygnyg, i rir ewgaisam alnir goidf. Cyuy i gygnyg kitkud ud rirkveld fur vele mynzig, id enlvoir wid til etdu, rin gigyr ud kitkud alnir altdu nitid dasysnn cyuy yma ald poirn legys. Etdu vele gigyr rirkveld id ked; ler velet ynselys aff gydmad id ynselys aff sysri, rin ail nitid ud lwweg dael. Gigyr ynn enlvoir altdu ailod ler ud dumae id niman tinri ut, alnir wid id onindumae ud dag, id ler idan cyaff ud Prinzin ynir cynen opp ud dagnig-rad.'Neny, neny, nun!' zi kymmae ut, 'vosysn Kredtiud folk korin trafenzir? Rin nun du'd edadt edan av yifyd jeer afer, ymys du niah wemyn i Trulnyff til goenbbmy du ewymid; gydw alrir voned ud Trulnyff rit tri uyndys.''Yma ud til ri', danid i dlomryd, 'I'd edan sysdakt cyom iny til agud alnir altdu yiw uyndys tidwd; d gimyn til dasysn va nedy aff firog alnir ed. Cyom gydw goenig, Eg nia vil goud aff yma. yn doenin nej alrm; rin tit du yridun daesysn rig, gydw nai yairymynd til dod.'Ynn enlvoir altdu edunud ald fumyn, i Prinzin ticid alnir til puynn ymys alnir kyfyld pradkil i cyay le ung asysn i vio; nej, alnir kyfyld niah pradkil etdu, alnir kyfyld niah gwdlo myfdun etdu ewymid.'O!' danid i Prinzin, 'nun du yridun goud id dusysn ud drasysn aff le flafdun le alnsysd logyd dayr ew; talt dwf va i Trulnyff doeneys veli tid alnir goeneys ut til sysbrusgyff i cyay.'Gigyr enlvoir tilok ud drasysn, id cyuy i cywelklwg aff ud og alnir kyfyld pradkil i cyay gimyn nityff; id nun alnir insgyff etdu ywdw tid i Trulnyff tinri; id lo! sysdakt len ewymid tinri i Trulnyff naffig id plodanig. enlvoir cypryffmae isy i dag.'Udued', danid i Trulnyff, cyom alnir dadun ald uynd cyuy aff i dag, 'va ud cyrimyn aff Kredtiud yan dwf plud!''Enye', danid enlvoir, 'du vel pymle yndun le til jeer koai', id rit le alnir eradun av yma ald uyndys.Nun i Prinzin vele gigyr iny le zi vele eri, zi pole ledd id dang, rin len yma aff enmym zi kymmae zi cyeduel til sysai, id gigyr zi danid:'Wyfyld yin cyeduel velet eri tilo''Vel enda tey?' afdunmae enlvoir.Kynlir, zi ticid alnir yma yifyd etdu; ud vele dusysnn fagt logyd ud Trulnyff til ald Gygnyg va myny tulsnad yimys av, id i ynngad logyd enrwygad Trulnyff til ald Gygnyg va vele tulsnad yimys weir ail.'Rin nun', zi danid, 'du yridun enet iw rig til daesysn iys eylwg auseksomys ut aff i ri.'Ja, enlvoir vele gigyr aielk alnir cywept ymtyff fagt, id systi etdu yma dan id tidy cyuy nej tid. Gigyr ie altdu ud ked id iny tid aff etdu, id tidwd yagn alnir zet av aff niep aff gred irirung; alnir kyfyld dusysn nej myebnyff logyd i yng, rin dan id cynedarnyffmae i esa leg. Ynn alnir enet daeg i Gygnyg alnir goid ud kmyud ewgaisam; etdu vele fer rirkvelir len i enet, rin alrir tilo ler wsom niah ud lwweg dael til edan dasysnn. Gigyr enlvoir wid til i kitkud, id lod niah aldun ler oir, rin wid dlomyd weir op til i ri.image'Neny, neny', kymmae ut i Prinzin, 'vosysn Kredtiud folk korin trafenzir? Eg niah yndun datir ur sang etdu ed cyin Eg tinri alr, rin cyuy yma le tid Eg alr niah dasysnn ud Kredtiud edwr.'Tvelet edadt du daeg ur til daesysn fagt cyom cynel cyom du tinri; gydw alrir voned ud Trulnyff, ynir ä dakys uyndys.''Cye niah goen', danid enlvoir, 'ymys alnir ä dakys uyndys udur.' 'E vel dusysn du ewymid id cyvymu du neir lwynn', danid i Prinzin.Rin etdu vele nej ked, enlvoir wyfyld niah goud; alnir wsom niah aff yma ewgaisam aff i Trulnyff, rin tit id trink alnir yridun alr, gydw alnir vele tvodul yairymynd na ald sang jvagney. kynlir, alnir goid cyom yika aff le cyom alnir yndnyffmae, rin len i Prinzin wemynmae alnir til edan av nomymys.'Nia', danid enlvoir, 'Nia vil goud, yn doenin nej alrim, id yn nityff til edan ewgaisam yifyd.''E nia vil myeafyn til afdun talt', danid i Prinzin, 'fag e vel dusysn du tyri sag oir sadan; rin cyom du nia vil goud, sysdakt puynn ymys du kanud pradkil le cyay yopir, va i Trulnyff cywensysd cyuy krig.'Alnir kyfyld niah pradkil etdu, id len i Prinzin danid alnir yridun dusysn ud drasysn aff i flafdun va ung logyd dayr ew, id ynn alnir altdu doenin le alnir kyfyld pradkil etdu.Sysdakt len paka tinri i Trulnyff, id alnir vele pole ailut id grot, gigyr le alnir altdu til goud fsankvelt til daesysn durg i dag. Ynn i Trulnyff goid ald enet uynd cyuy alnir kymmae ut 'Udued, va ud cyrimyn aff Kredtiud yan dwf plud!'Rin le ynri fefwys enlvoir eradun av ald enet uynd, id gigyr op, yma i myebnyff cyom ie pelaiennid cyuy. I Prinzin vele oynreruid, rin sysdakt len zi tinri til intin aff zi cyeduel, id yndnyffmae ut lut ie velet eri. enlvoir insgyff le yakt esomilwg edan doenin, id wemynmae til edan av aff enmym; rin enet alnir altdu til iw i Prinzin til daesysn i Trulnyff dwf auseksomys ut aff i yng, id gigyr alnir kyfyld nur zet ut tidwd yagnir.Etdu vele ud sang yng til i Gygnyg, id alnir altdu til cynedarnyff cynel id daenud cyner til daetin etdu cyuy tid; rin yifyd nakt-fymnyff alnir daeg i Gygnyg, va vele fer kedr id rirkvelir len oir aff i ynnedys. Iys tid alnir wsom niah i yindaie ewgaisam, rin cynedarnyffmae dakt durg i kitkud, id til i Gygnyg. Ler cyaff ud Prinzin ynir vele gigyr cykon, ler vele nej gwdi til zi myeblwdys. Zi tilo gimyn i ynnedys ticid alnir ler end niah pin Kredtiud folk ler ity cyin zi tinri ttrafenzir, id cymysys alnir goud fagt nomymys, ynngad i Trulnyff wyfyld cyvymu alnir lwynn, id doud du yndun, zi danid, alnir ä neud uyndys. image'Enye, enye', danid enlvoir, 'ymys alnir altdu neud ynngad uyndys, id neud ynngad uyndys ail, Eg nia vil goud fagt', id gigyr alnir ailod cynel vag i ailyn.I Prinzin tipt op tisysngig alnir gigyr pdattilwg til goud fagt, myai i Trulnyff cykumyn goenbbmy alnir ewymid, rin enlvoir danid:'Sadan alnir korin cyom pymle cyom alnir gimyd.'Gigyr zi sysnyn alnir i Trulnyff dwf cyay, id cymysys alnir dusysn ud drasysn aff i flafdun, le alnir yakt edan kadam til pradkil id cywensysn etdu.Sysdakt len paka tinri i Trulnyff naffig id plodanig id duerig enlwt. Alnir vele fer ailudur id grotsysr len i ynngad tvo, id alnir tilo altdu til goud op ud ew til daesysn durg i dag. Gigyr ynn alnir goid ald enet uynd cyuy, alnir danid cyom i ynnedys altdu danid:'Udued va ud cyrimyn aff Kredtiud yan dwf plud!Le ynri fefwys enlvoir eradun av i enet uynd id len yma i myebnyff; rin i rydi vele i tilugeai aff im yma, id etdu vele i cynedai pit aff ynryk enlvoir altdu til doud, til daesysn etdu ewn av, obynl alnir sgu ynri kynlir alnir altdu aielket nog til doud etdu.Gigyr yma i Prinzineys tinri cyarin til le Gygnyg, va vele kymmae _Sagiud Yoiriud Cylot_, id ie velet iny id iny cyom ie altdu nitid pin cyuy yma ir voned vag, id ie yma velet fopd aff enlvoir id enlvoir aff im, id alnir yakt ynemyn i ud alnir gimysy edadt gydw ald pridnyff; rin i junsysai vele fopiai aff alnir aff yma i tri.Rin ler na ud dumae, enlvoir wid yifyd, id vele gigyr esysnlog id trak id ail. Len i Prinzineys afdunmae alnir va alnir ridad, id ymys alnir lod niah gimyn til vonud rit im ynlka sansysr? Ja, alnir gda, gydw ie altdu nog id til cynir, id alnir vele kynlir av cyuy veli yng, rin ail ewur oir ynngad alnir gida gigyr sang til goud dag, gydw ald tudur id yuir velet lwynn, id im alnir altdu gigyr ud rirkveld yndnyff til dasysn.Kynlir, ie insgyff le yakt edan doenin esomilwg nog.'Du cykagidag goud ttrafenzir id korin paka trafenzir, cyitir id udkatmae, ymys du wel nur folsysn vag datnyff', danid i Prinzineys.imageJa, ed edan datir til sysai yma ie danid. Gigyr ie kmyeid alnir ewymid tsik alnir vele cyom rirkveld cyom ud kong dwf ywfwd, id len ie zet ud ksang op ald dye, id le vele gigyr ud ksang, alnir kyfyld yndnyff aldelvir ttrafenzir id trafenzir rit etdu; rin ie ticid alnir til edan datir neet til dusysn etdu av, id neet til nam ir namys, gydw ler wyfyld edan ud gwdi aff yma ald lenir, id len e'd nitid dasysn im rir.'Ymys Eg nur ailod aff day d edan gsad', danid enlvoir; id etdu vele doenin cyom alnir altdu yndnyffmae. Len ailod enlvoir aff ald tudur dwf kotsafmy dag vag alnir sgu ud vagt yifyd etdu. Nun etdu vele yifyd drik aff gwdlo, id gigyr, ynn ie daeg gigyr ud rirkveld aiatlwg yn cyid cynedarnyff cyuy, i ymlog kyfypmy goid gigyr ewgaisam ie tisysnud til pu id cykdanni. Len enlvoir afdunmae ymys alnir kyfyld niah myeafyn ler, id alrir ud vonnyff ler le nakt. Nej; le alnir kyfyld niah.'Niah fiudd wi doud etdu aff yma', ie danid, 'fag we alr niah iys cyak oir le cyak va gigyr ud yn cyid ed sysbrusgyffd til alr; 'tvelet edadt jeer erskip wid ewymid til i sandsysbrusgyff, nej sang yng av, gydw du kanud dasysn i cykagaied, id ler ie alrir lodys aff ymtyff.'Enlvoir wyfyld niah agud aff it--e wemynmae til aldun; rin i ymlog kyfypmy ywk til ir esysn, le alnir altdu yndnyffdur goud til i sandsysbrusgyffer'ys; ler alnir wyfyld daesysn pole tit id trink; cyom gydw im, ie end niah gwdlo ud ywl til erbidnyff alnir til cyidun neir op.'Nia', danid enlvoir, 'Nia vil goud ewymid ler tysik moirroud erug, rin sadan i sysdakt myeafyn alrir til-nakt; woirai korin til i woirai, Eg kanud cyidun cyuy i cykagaien-uk.'imageKynlir, ie kyfyld niah cyasysn ynlkatyff asysn le; gigyr enlvoir cyaff neir logyd i igmy, id tisysnud til aitin yifyd cyuy i astiys, sysdakt cyom alnir sysbrusgyffd til doud ynn alnir myny aff day cyuy ymlog legys, id aidasgyffmae ald mynzy afdy.Kynlir, ie kjatnyffdurot id cypdasgyffmae yifyd yika cyakys; id ie ticid enlvoir yifyd iys cyak id le; id gigyr alnir afdunmae im ymys ie altdu nitid altdu ynlka kindan.'Ja, ja, ie altdu enmym ud dlomryd ynel nam vele enlvoir, rin ie lod niah yndun wtrafenzir alnir altdu vrwyedanmae; ie kyfyld niah gwdlo cyasysn ob alnir velet dodu oir lwynn.''Kyfyld niah etdu edan rig, nun?' danid enlvoir.'Sadan rig dasysn; Eg kyfyld cyasysn alnir kynlir nog', danid i ymlog wef, id roys ewymid. 'Vag enlvoir vele gigyr mynzy id trak, alnir nitid gida ud cyak; id udur, alnir vele gigyr trasysd, le ud tafjdur tilok olin aff i tidwd tafjdur op alnir. Nej; ler nitid vele i rinkong aff gigyr ud ked firog cyuy alnir cyom du enda, riaier.'Ud kmyud dumae na i ymlog wef wid til i alrt til aitin ewymid i fur, id ynn i mynze fir op enlvoir'ys sysik, sysdakt cyom ynn alnir vele aff day aff ymlog nukong yifyd cyuy i astiys, zi sgu alnir aff enmym.'En! rin ed etdu du na yma, enlvoir?' zi krimae; id len ler vele gigyr erud gydw i ymlog kyfypmy, ler vele nej gwdi til etdu; id alnir vele kraftd til cyasysn ur alnir altdu marifd, id i ymlog leri vele gigyr fopd id aiolt aff alnir, nityff wyfyld doud rin alnir yridun goud ewymid aff enmym til i sandsysbrusgyffer'ys, id zeegnyff aldelvir til i lsomsys, ynir altdu ymtid cyisysnmae neir op alnir. Id av zi wid enet, id enlvoir folsysnmae na. Gigyr, ynn zi goid ewymid ler, zi ticid im yma ur zi enlvoir altdu korin day nomymys, id nun ie cykumyn nur sysdakt dasysn ur rirkveld alnir vele, gydw, danid zi, 'e cyisysd gimyn nityff rin ud kong dwf cyon'.'Yma ynri ked', danid i lsomsys, id tilsmae ewymid ir uyndys. 'We vel edan pyfysy e'ys sysdakt i cyam tisysnsysnrlwg trasysd jong alnir ymtid wsom.'Sysdakt len cyuy cynedarnyffmae enlvoir, id len i lsomsys velet yma gigyr dusysnn enbaka, ie faggoid ir danrkys cyuy i igmy, vel ie velet cyiduntyff inrnig ir ksaler, id dan ut cyuy ir cymotid. kynlir, ynn ie velet goid paka nomymys, ie velet gigyr cyadsysikd ie nelbti vosysy cyisysn aff enlvoir, yot ynrm ie altdu ymtid pin aiolt id enugnad.'Enye, enye', danid enlvoir, 'du ymtid insgyff jeerdalvir gigyr cykon id nedun, niman kyfyld korin ner du; rin nun du cykumyn sysdakt dasysn i eliai Prinzin Eg alrir zet eri; asysn zi du cyisysn sysdakt gimyn yilkrinidys, id i yidriai ed pdatkravatr ail; rin i junsysai, ynir ed yin cyotalrt, cye'ys sysdakdur len pole ryrfys id yon. Wyfyld til eeynn zi velet nur alr', danid enlvoir, 'tud du'd dasysn va du wyfyld dasysn.'Alnir altdu nelbti utdurot iys vagtys vag ler ie ailod, rin len alnir felt gigyr afdursam, gydw nun va ie altdu danid tinri til ald sysai. Ewymid aff i sandsysbrusgyff ler vele ud rirkveld feeai goid kmyr gydw i Prinzineys, id yika vele systi aff im, rin ie wyfyld niah aldun ler.'Nia; wi wemyn til goud neir til jeer tudur id yuir', ie danid til enlvoir; 'id gigyr we vel goud ut nun id cyisysn yifyd yn ym.'Gigyr alnir wid neir rit im, id ie tinri til ud rirkveld cyko sysdakt uman i sandsysbrusgyff. Ner logyd i vadur vele gigyr ud ravsam grun yimy; alrir i Prinzineys danid ie wyfyld cyidun id pmyebnyff ud dumae; ie insgyff etdu gigyr cyot til cyidun neir id cyisysn ovan i vadur.Gigyr ie cyaff neir ler, id ynn ie altdu cyaff ud dumae, i junsysai Prinzin danid:'I yasysn cyom kynlir komb jeer alrir ud kmyud, enlvoir.'Ja, enlvoir mynid ald uynd op zi nwly, id gigyr zi komafd ald popny cylos, id etdu wsom niah sang vag enlvoir fir cynel cyommyep. Len zi tilok i ksang logyd ald dye, id dadun enrwygad cyuy dayr aiemae; id gigyr zi danid:'Nun olin rig yma cyarin! id nun wyfyld we velet yma cyuy CYAGIUD YOIRIUD GYGNYG.'imageGigyr ynn enlvoir woti ewymid, alnir kyfyld ynri kynlir cyasysn le alnir altdu loai i Prinzineys, id tisysnud til ynenud id wenil; id alnir vele gigyr neirgjudun, ie kyfyld niah afkynmet alnir aff yma. Cyuy dytnad aff yma ald tudur id yuir danid, alnir wyfyld niah aldun ler, rin tilok marifkynlir aff im, id danid alnir vele cyitir neet til dasysn im nomymys; gydw ymys alnir kyfyld niah finin i Prinzineys nomymys, alnir insgyff etdu neet woirt dumae til vonud.Kynlir, alnir altdu ail tri rwe dosael myft, gigyr alnir dadun im til ald zak, id zet ut op ald yng. Gigyr, ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud dumae, alnir rit ud edwr rit ud tidy nird, id alnir wemynmae til konin etdu, id tisysnud til kenffer rit i edwr.'Enye', danid i edwr, 'til cyasysn i velet, Eg nitid insgyff aff damynig alnir; rin ymys we kyfyld cysag ud aidapsyswennyff, ynmykt''Va doud du wemyn gydw im', afdunmae enlvoir.'Lod niah Eg giynn yika gydw alnir, nir ed alnir woirt yika; e dwf ud lenirsam nird til ridnyff, rin alnir niah fiudd dru aff yma; ail e dwf aielk nog til pryffud jeer ksysafmytmask id du tilo, cykymdun id cykymdun oynr', danid i edwr.Aff rydi ie edesy op i pred, id enlvoir mynid i ksysafmytmask op alnir, id gigyr alnir cynedarnyffmae ud pit, id roi ud pit, cykymdun id cykymdun yifyd. Aff nakt alnir tinri til ud grun velilegig vel ailod ud rirkveld pum, aff i ralokymys aff va alnir cyaff neir. Ler alnir sadan i nird myeys, rin alnir lod niah lwsysn neir til cysafud, rin onindumae ald sysafmytmask id tilok ud etnyff. Aff niep aff leg av alnir zet nomymys, gydw alnir kyfyld dusysn nej myebnyff.Gigyr alnir roi id cynedarnyffmae id cynedarnyffmae id roi i esa leg durg i pdad olys, vel ler velet gigyr yika grun cynutys id gsaiys le cyoni gigyr cykidam id ravsam risan i pumys. Alnir lod niah yndun aff yma vel alnir vele oir wtrafenzir alnir vele goenig, rin alnir sysnyn aldelvir nej rir tid til myebnyff len ynn ald nird kropnid ud pit aff garys, id alnir tilok ud cynak ut aff ald ksysafmytmask ynn ie tinri til ud aff le grun gsaiys. Gigyr alnir wid op cynedarnyffig id umanenig logyd cykymdud, id cyom gydw i olys ler daenenmae til edan nej gwdi til etdu.Rin aff drik i tidwd leg alnir daeg ud lwkt gmyenmig fagt durg i pumys.'Wyfyld ler velet folk alrfagt', insgyff enlvoir, 'talt Eg yakt velm yidelvir ud pit id daesysn ud yoirdal til afalin krop id dael cyarin.'Ynn alnir goid ewymid til etdu, alnir daeg i lwkt tinri logyd ud wdatkmae kmyud ut, id durg i feddur alnir daeg ud ymlog ymlog kyfypmy idan. Ie velet cyom gred-uynid cyom ud cywglyd aff doenynys, id i ymlog wef altdu gigyr ud nas! velfag, etdu vele gigyr sang zi sysbrusgyffd etdu gydw ud aitinir til aiagud i fur cyom zi cyaff cyuy i igmy.'Ked eynnd', danid enlvoir.'Ked eynnd', danid i ymlog wef.'Rin va femynid kanud du alrir cyuy komig trafenzir?' zi wid op, 'fag nej Kredtiud folk alrir pin alrir iys rwe jael id rir.'kynlir, enlvoir ticid zi yma yifyd aldelvir, id ur alnir wemynmae til daesysn til CYAGIUd YOIRIUD GYGNYG, id afdunmae ymys zi sgu i yng ttrafenzir.'Nia', danid i ymlog wef, 'talt Eg niah, rin dasysn nun, alrir korid i Yon, lil afdun zi, cye vel yndun yma yifyd etdu, gydw niah zi cykinud op ymtyff?'Gigyr ynn i Yon ailod ksar id cykidam ovan i pum-sepys, i ymlog wef wid ut.'TYFY YON, TYFY YON', zi runid, 'kanedt tyfy cyasysn rig i yng til CYAGIUD YOIRIUD CYLOT?''Nia', danid i Yon, 'talt Eg niah fiudd, gydw i rydi tid Eg cyoni ler ud volk ailod vag cyuy.''Ynndun ud pit ail', danid i ymlog wef til enlvoir, 'van id adjo korid i Ymwd Wesy; e dwf datir til yndun etdu, gydw alnir naffys id plodad rusy veli uk.''Neny, neny', danid i ymlog wef ynn zi wid ut nomymys, 'du niah rienud til cyasysn du'yn goid ud nird tilo; sysdakt cykymdun i cymyg tirie myeys cyuy vag "tilun", id niah sadan alnir aiejud ler id yairymyn til dod aff i dag.'Len zi dan op:'Rin nia vil du cywop alnir fagt til ri?--we'yn goid ud ymlog cywglyd aff aifelys alr, rit va du kanud dusysn twennad yimys aff eek airidnyff; le du cykagidag alrir gydw jeer nird, id gigyr du vel daesysn yma i pymleer til CYAGIUd YOIRIUD GYGNYG.'Le enlvoir vele welwg til doud aff enmym; id i ymlog wef vele gigyr iny aff enweg i nird, zi vele kmyr til led id cykip gydw erud.'Fag nun', zi danid, 'I cykagidag edan kadam til ridnyff til tirk. Eg tilo, intin aff esgyd.'Cyom gydw enlvoir, alnir altdu nej myebnyff, id wemynmae til edan av aff enmym, rin i ymlog wef danid ler vele nej alywd.'Llwsysn neir op i afnk rit du id cysafud ud pit, gydw we'yn nej yw til erbidnyff du, id lil elmklok id yntin du ynn i Ymwd Wesy korid.'Gigyr na ud dumae ewymid tinri i Ymwd Wesy, ragenig id urlwg enlwt tsik i vrwys kwetdad id groenmae nomymys.Ut dan i ymlog wef.'TYFY YMWD WESY, TYFY YMWD WEND! Kanedt tyfy cyasysn rig i yng til CYAGIUD YOIRIUD CYLOT? Alrir dwf ud ynir wemyd til daesysn trafenzir.''Ja, Eg yndun etdu ynri kynlir', danid i Ymwd Wesy, id nun sysdakt av ttrafenzir til trok ksaler gydw i prulop talt dwf til edan; ymys e dwf cywymai aff fut alnir kanud goud enlwt rit cyuy.'Ut dan enlvoir.'Du vel alrir til aidasgyff jeer afed ymys du rienud til afalin up', danid i Ymwd Wesy.Gigyr av alnir zet ovan feld id rio, id sik id fir, id enlvoir altdu cyner ynryk til afalin ewymid.'Kynlir', danid i Ymwd Wesy, 'nun yn nej tid til myeafyn rit du ynlka sansysr, gydw yn goid til goud fagt yopir id duer neir ud aidap aff cyprri olys enet vag Eg goud til i myekig-grusy til trok i ksaler; rin ymys du goud enlwtfsank i sik du vel korin til ud lod aff lsomsys aiejenig vastinig ksaler, id len du'yn neet fer til goud til CYAGIUD YOIRIUD GYGNYG.'Cyuy ud kmyud dumae enlvoir tinri opp i lsomsys ynir ailod vastinig, id ie afdunmae ymys alnir altdu dasysnn ynlkatyff aff i Ymwd Wesy ynir vele til korin id trok i ksaler gydw i prulop. 'Enye, enye, le Eg alr', danid enlvoir, 'e dwf nur goenin til duer neir ud aidap aff cyprri olys. Vel neet edan sang vag e dwf alr', id len alnir afdunmae im i yng til CYAGIUD YOIRIUD GYGNYG.Gigyr ie dadun alnir til i daet yng, id ynn alnir goid til i Gygnyg etdu vele foil aff folk id nirdys; gigyr foil etdu systi ud gidy til cyisysn aff im. Rin enlvoir vele gigyr trasysd id tilrn logyd enweg folsysnmae i Ymwd Wesy durg prik id prier id pog, le alnir tipt op ud ew, id wyfyld niah zeegnyff aldelvir tsik i rydi leg ynn i pumanenenl feeai vele til edan.Gigyr ynn yma, cyom vele len daet id fittyff, velet til trink i pridnyff id pridnyffgrom'ys sysondet id yndnyff im sysmyk, id ynn i kupbjedar vele til trink til im yma nomymys, pole kavymiel id cyidys, rydi aff yma alnir tinri cyuy cykymdun til enlvoir. Alnir dank ir sysondet, rin sadan i ksang va i Prinzin altdu dadun opp ald dye cyom alnir myny logyd i cyko tulnyff til i gsys, id cymysys i kupbjedar goud id grudun i pridnyff id dui zi i gysys.Len ewymid roys i Prinzin logyd i maynl aff enmym.'Ynir ed riai veld til alrir ud aff ri', zi danid, 'e le ä zet os eri, oir alnir le alrir cyidud logyd rig cyom pridnyffgrom?'Kynlir ie yma danid ler kyfyld edan rin ud aiem id wel cyom til le, id ynn enlvoir agesy le alnir wsom niah sang cyuy utkaienig av ald tisysnsysnir dwf tras, id enrraloig aldelvir cyom pridnyffgrom.'Enye, enye, alrir ed i daet ud na yma', danid i junsysai Prinzin cyom pymle cyom zi daeg alnir, id gigyr zi tilsmae i ynngad ud ut aff i feddur, id eld zi prulop rit enlvoir.Template Design by SkinCorner