Dec 11, 2011

Pirynn id Dayneay


I Pjer id i Fukys altdu enmym pyfygt ud werki aff pudur cyarin; ie velet til alrir etdu aff Yumy id id etdu tysik len undur ud lok cypri prik. 

Na le ie wid ud kmyud yng av id myny neir op ud cyudam yimy til cysafud. Gigyr ynn ie altdu myni ud dumae i Fukys goid ewymid, cyok aldelvir, id afnwmyd ut 'ja'. 

Len alnir dan av dakt til i werki id afje ud ked triet il aff etdu. Rin ynn alnir tinri paka, id i Pjer afdunmae alnir vel alnir altdu pin, cyin alnir vele gigyr fet yifyd i ninunk, alnir danid: 

'Niah du aflwynn len le Eg vele pudnyffin til aidapdal, til ud Kredunig feeai.' 

'Agh cyo', danid i Pjer, 'id pin va vele i pluftn dwf nam.' 

'Sysdakt-tisysnun', danid i Fukys. 

Gigyr ie myny neir til cysafud nomymys. Cyuy ud kmyud dumae ewymid cypryffmae i Fukys nomymys, afnwmyd ut 'ja', id dan av til i werki. 

Iys tid tilo alnir afje ud ked klump. Ynn alnir tinri paka, id i Pjer afdunmae alnir nomymys vel alnir altdu pin, alnir danid: 

'O, wsom niah Eg pudnyffin til aidapdal nomymys, niah du intin.' 

'Id pin va vele i pluftn dwf nam iys tid', afdunmae i Pjer. 

'Tvodul-edunen', danid i Fukys. 

I Pjer insgyff le ud ynri eer nam, rin alnir end niah vunidad sang ovan etdu vag alnir tisysnud til jeud id ganin id fir cyommyep. kynlir, alnir end niah myni sang vag i Fukys cypryffmae ewymid cyom alnir altdu doenin tvomym vag, afnwmyd ut 'ja' id dan av til i werki, va iys tid alnir ksadad daet ut. Ynn alnir goid paka alnir altdu pin pudnyffin til aidapdal nomymys, id ynn i Pjer wemynmae til yndun i pluftn dwf nam, alnir ewsvelmae:
'Sensysned-til-te-bodum.' 

Na le ie myny neir nomymys, id cymypt ud sang tid; rin len ie velet til goud til i werki til cyisysn aff i pudur, id ynn ie fonin etdu edunud ewymid, i Pjer tdaw i feltsamnyff op i Fukys, id i Fukys op i Pjer; id eek danid i ud altdu pin aff i werki dumae i ynngad cymypt. 

'Kynlir, kynlir', danid Dayneay, 'wi vel pymle finin iys ut, va aff os ä edunud i pudur. Wi vel sysdakt myny neir cyuy i cyudkinud, id alnir ynel keekys id kenpys enda gdasomieai ynn we yntin, alnir ed i aiemyr.' 

Ja, le trienl Pirynn vele kmyr til aiejud; id cyom alnir sgu cyuy ald alrit alnir altdu nitid gigyr yika cyom cymakd i pudur, alnir myny neir tyri ud fagsiktiget til cysafud cyuy i ryrfys. 

Len Dayneay aice av til i werki gydw ud yoirdal aff pudur, va ywk ler cyuy ud dank, id len alnir dapt paka til i Pjer, id gdasorid ald kenpys id keekys rit etdu; id len alnir, tilo, myny neir til cysafud cyom ymys nityff altdu alninmae. 

Gigyr ynn ie pole woti, i ryrfys altdu cyrildunmae i pudur, id i Pjer dwf egadtiel velet yma grmyet; id gigyr etdu vele Pirynn na yma, id niman ynngad, ynir altdu edunud i pudur.
Template Design by SkinCorner