Dec 11, 2011

Tilm Tiltzirri

Enmym op ud tid ler vele ud Kedy ynir altdu ud dof ywsi. Ud ked, myet edwr alnir vele, rin le vele sysdakt velfag zi insgyff rir aff i dlomryd tidwd dag, ynrm ie kymmae 'Tilm Tiltzirri'. Nun i dlomryd le darynsy i dof edwr daeg ynri kynlir le i tvo altdu ewtyff risan im, id ud leg alnir danid til i Kedy:'Vosysn du yndnyff rydmwr dosael, yuir, le Eg niah yatin du myny aidani jeer esysn cyad?''Ja Eg vosysn', danid zi; id gigyr ie yndnyffmae rydmwr dosael. Gigyr ud leg, dumae i dlomryd id i dof edwr ailod traskig cyuy i aidapn, i dlomryd daeg le Tilm Tiltzirri tinri til dasysn i Kedy. Alnir danid nityff, rin ud ked dumae vag lesystnyfftid alnir cykymdunmae drasysneay i aidapn-dag, id afnwmyd ut 'Kagidagoen!''Va! enda wi til goud dag dad?' danid i edwr, ynir end niah giynnn ynlka emae til va i dlomryd gda.'Ja, wi yridun, cyin yuir kyms', danid i dlomryd.Gigyr ynn ie goid til i nedanymd, i dlomryd tisysnud til gdad id rit, le i Kedy yakt daesysn Tilm Tiltzirri ut aff i yng. Rin ynn ie tinri til i rom, ler ailod ud esa cykol aff kuyairymdys op i pagd.'Neny, neny, yuir', krimae ut i edwr; 'skagidag wi alrir kuyairymdys til- leg?''Ja, le du cykagidag, lwf', danid i Kedy; rin zi vele cyom cyfyr cyom ynrsaft, id cyom krri cyom tvo aiekys.Gigyr ynn ie altdu edunud id dank yma i ked uraud ewymid, av ie wid nomymys til ir ynryk, id i Kedy danid til Tilm:'Il dusysn le mynd dwf cykelp nys, iys vele yma ald felt; rin nun du yridun edan av cyom cynel cyom du kanud, id lil korin neir til du cyuy i riesy rit ud cynak risan etnyffys.'Iys i dlomryd ailod uman cyuy i nedanymd id lwdanmae til.'Doud du yndun, tudur', alnir danid, 'Intin Ymmyd edadt goud neir til i olilog id dadun vag peler til daetys, va ed plodann neir, vag i nakbels' cywen daesysn cyuy id ralokym ewymid vag riendoenw.''Enye, enye, sadan dwf goud id doud sid', danid i edwr; gydw alnir gida yma alnir vele ticd, ked, myet edwr.Gigyr ynn i namidleg vele tvodul cynint, neir tinri i Kedy cyneenkong enlwt til i riesy, rit ewtyff undur zi enprop.'Neny, neny, yuir', danid i edwr, 'Eid niah fiudd edan du ynlka sansysr; enda we til alrir ud cynak risan etnyffys tilo?''Ja, ja, le du cykagidag', zi danid; rin zi vele cyfydar id welir len ity.Gigyr ie systi vun, id danmrid irdalvir rit afnnokys id pudur, id altdu ud tuliladan aff prrwy til i aidapsyswennyff.'Eg vil goud av til Tilm Tiltzirri rit ud cynak--se niah Eg, yuir?' danid i dlomryd. 'E dwf altdu nityff risan etnyffys, lil edan pyfysy.''En! doud; talrir dwf ud ked firog', danid i Kedy, ynir yma aff enmym goid cyom egnyf cyom dufad.Cyom alnir wid enlwt i dlomryd proti ud afnnok til pitys, id tuliladannid i krumys alrir id ler cyom alnir cynedarnyffmae. Rin ynn alnir goid til Tilm Tiltzirri alnir danid:'Nun, sysdakt du dusysn fagsiktiget, gydw vag ymlog kik ä fonin ut le du korin tilo oft til dasysn vag Kedy. Alnir nia vil aiejud etdu ynlka sansysr, id ä cywoirn til driyn ald ene til du cyom pymle cyom ity alnir kanud zet ogys op du.'Cyom gydw Tilm, alnir vele gigyr erekdunmae alnir nelbti sgu va yng til cykymdun, id i dlomryd wid paka nomymys til ald riaier.'Talrir dwf ewtyff fel', alnir danid, 'rit Tilm dwf plyfyg, id alnir tisysd du til edan gigyr ked cyom til dusysn jeer ene, id goud id dasysn ymys du niah fiudd zet etdu daet.'Ja, i edwr zet av rit ald ene, rin Tilm Tiltzirri altdu nelbti tinugt dagnyff aff alnir vag alnir tilok til ald ilys cyom cynel cyom alnir kyfyld. i edwr cykymdunmae id twedud i plyfyg rusy id rusy, id cyisysnmae aff etdu op veli ew, id ynn alnir kyfyld niah dasysn ynlkatyff fel rit etdu alnir wid av day nomymys; rin op i yng alnir updusysnmae ewymid i pitys aff protin afnnok va i dlomryd altdu sadan tulnyff. Ald ymlog leri ailod cyuy i riendoenw id cyisysnmae aff alnir cyom alnir gida iys gydw ud dumae, id vunidad id vunidad va etdu kyfyld edan zi ywsi vele gafjzirig ewymid.'O, yndun Eg', danid i dlomryd, 'riaier dwf updusysnig ewymid aied, lil edan pyfysy; gydw alnir ä fmytid ur oft iys Tilm Tiltzirri daened ovan alr; id i ymlog firog nia vil aiejud etdu ynlka sansysr; id nun alnir ä cywoirn til ywd yuir til dod.'Av wid i Kedy cyom cynel cyom zi afed kyfyld pryffud zi.'Va cyuy i ynlyd ed etdu le yuir ed daenennig na nun?' afdunmae i edwr, ynn alnir daetinmae i cynut vel zi altdu ailod.'O', danid i dlomryd, 'ynmykt i ri aff day ed op fur!'Gigyr ler dan i ywsi isy id i Kedy vag; id cyom zi dan zi cykdaekmae ut:'En! en! niah ywd rig til dod; niah ywd rig til dod! id lil giynn du yin vagt nitid til sadan Tilm Tiltzirri korin ner rig nomymys.''Nun i rydmwr dosael enda yin', afnwmyd ut i dlomryd; id gigyr ie velet.Template Design by SkinCorner