Dec 1, 2011

Enenzi id Mynn

Enmym op ud tid Enenzi sannmae ud cykgdade. Alnir wid til aiad id pyfygt ity gigyr yika werked aff fet, id ity gigyr yika maskys, id ity gigyr yika pymys aff cynur, id ud ynri grot pradunig tinad, len alnir wid til i ni id pmyw ud cytil, id kymmae i uynd-fedk cyuy i zee, 'Grun Eel', til alnir. Len alnir danid til i fedk, 'Te Kong danid rig til cyasysn du le du yridun pryffud yma i fedk op prink, gydw alnir wemyd til giynn im nu salda.'Gigyr 'Grun Eel' danid alnir wyfyld, id wid til kym im. Risantid Enenzi lwkdud ud fur, id tilok ut cyoma aff i fet, id goid ald pradunig tinad kmyr, id cyom cynel cyom i fedk tinri ut aff i vadur alnir tinugt im id dadun im til i pradunig tinad, id gigyr alnir gida rit yma aff im tilys alnir goid til i uynd-fedk, ynir vele gigyr cylwpniry le alnir kyfyld niah olin alnir, id alnir goid paka nomymys til i vadur.Ynn Enenzi altdu erimae yma, i fedk, alnir dadun im til i maskys, id tilok i maskys op ald paka id zet av til i afrgys. Alnir altdu neet goenin ynri fer ynn alnir rit Mynn, id Mynn danid til im':'Kynlir, pruir Enenzi, vel alrir du pin? Eg alrir neet dasysnn du ud sang tid.'Enenzi danid, 'I alrir pin daesnyfflwg yifyd.''Rin va alrir du goid talrir?' danid i Mynn.'O! Eg alrir goid yin yuir dwf afdy--se ä pin dodu iys fagty- elfsat jael, id ie cyasysn Eg yridun neet afalin zi alr, gigyr Eg enm dunkong zi ewymid til i yid aff i afrgys til pury zir.'Len ie imyd. Na alnir altdu goenin ud kmyud yng, i Mynn danid, 'Yndun le Enenzi ed ud rirkveld rokee; Eg vosysdasysn alnir ä goid ewtyff ler le alnir niah wemyn rig til dasysn, id Eg wel sysdakt folsysn im'; rin alnir tilok fagsiktiget neet til sadan Enenzi dasysn alnir.Nun, ynn Enenzi goid til i olys alnir zet ald maskys neir, id tilok ud fedk ut id tisysnud til edun; len ud flwg tinri, id Enenzi danid, 'I kanenneet edun ynlka rir, gydw ler ed cyoma ud ner'; gigyr alnir kravatd i lyldyd ewymid, id wid op weir til i afrgys, vel alnir zet ald maskys neir, id tilok ut tvo fedk, va alnir afje; id nej flwg tinri, alnir danid, 'Talrir dwf niman ner'; gigyr alnir tilok ut rir fedk. Rin ynn alnir altdu edunud yifyd tvodul-en-duntvo, i Mynn tinri ewymid, id danid:'Kynlir, pruir Enenzi, ud cykon dunmy du alrir ticid cyuy.''O! pruir Mynn, Eg enm gigyr iny du alrir korin; nitid sysai va dunmy Eg alrir ticid du, rin korin id cyidun neir--it vele nur yin tie.'Gigyr Mynn cyaff neir id tisysnud til edun; rin vag Enenzi altdu edunud tvo fedk, Mynn altdu empkravatd ud aff i maskys. Len danid Enenzi til aldelv:'Gdaedy firog, edunig ewymid yma yin fedk.''Va doud du cyasysn, er?''Nur danid du doud neet edun tvodul cynel nog', gydw alnir vele ewgaisam i Mynn wyfyld edun alnir ewymid.Len ie wid op edunig, rin Enenzi wemynmae til rfsatsys aldelvir, id alnir danid til i Mynn, 'Va aff os doud du intin ed i aieltiai?'I Mynn danid, 'Velfag, Eg enym, aff kvage.'Len Enenzi danid, 'Wi wel kravat ud enrwygad til i pum id we cykagidag dasysn va ed i aieltir.'Nun ie edesy le i Mynn cykumyn kravat Enenzi enet, id alnir kravatdir alnir rit cyoma ynri ked cynur, id gida neet kravat alnir eng. Enenzi twedud aldelvir yifyd tvo oir tri tidys, id i cynur proti.Len etdu vele Enenzi dwf cykymdun til kravat i Mynn, id alnir tilok cyoma ynri aielk koird. I Mynn danid, 'Du yridun neet kravat rig eng, gydw Eg gida neet kravat du eng.' Id Enenzi danid, 'O! nej, til edan datir Eg wel neet.' Rin alnir kravatd alnir cyom eng cyom ity alnir kyfyld, id len ticid alnir til puynn id kdaesysn myeys.I Mynn trimae id trimae cyuy ynni--e kyfyld neet daesysn myeys. Len Enenzi insgyff, nun ed yin kanz; gigyr alnir goid ud grot aiek id nalys alnir, id len wid fagt id myft alnir, gydw alnir vele ewgaisam til myeys alnir myai alnir cykumyn dolodan alnir.Nun ler vele ud eru kymmae Erulwn Nenky, ynir vele goenig ut ud yagn til daesysn cyoma 'kymenlyfy' (cypinat) cyuy i olys, id cyom zi vele goenig, zi agesy cyoma ud cyasysn, 'Ked yagn, Erulwn Nenky!' Zi kyfyld neet cyasysn ynir stitin til zi, rin zi cyisysnmae vel i aiem tinri logyd, id daeg i Mynn kravatd til i pum.'Ked yagnir, Yr Mynn, va enda du doenig talrir?'Alnir danid, 'Eid ed yma le firog Enenzi ynir ä kravatd rig til i pum, rin wel du myeys ri?'Rin zi danid, 'Nia, gydw Eg enm ewgaisam, ymys Eg doud, du wel dolodan cyuy.' Rin alnir sysnyn, zi ald vagt alnir wyfyld neet; ail zi kyfyld neet dumad alnir; rin alnir tisysnsysd zi nomymys id nomymys, id danid:'Kynlir, ymys Eg doud puynn til edun du, Eg op yma i pumys wel ynenud ut cyad opp cyuy.'Gigyr aff rydi zi ednyffmae; rin zi altdu nej pymleer myesd alnir, len alnir tinri ewymid til zi til edun zi, gydw alnir altdu pin gigyr yika legys tyri neernyff le alnir vele upgiynin danynnyfys, rin i pumys onril krimae ut 'sad', id gigyr alnir kyfyld neet edun zi. Len zi wid fagt cyom cynel cyom zi kyfyld, id i Mynn fonin ald yng day.Ynn Mynn goid day alnir ticid ald wef id kindan yma le alninmae til alnir, id ur Erulwn Nenky altdu cynedasy ald salda, gigyr ie danid ie wyfyld alrir ud rirkveld lesystnyff, id afdun Erulwn Nenky. Nun ynn Enenzi agesy aff etdu, alnir wemynmae til goud til i lesystnyff, gigyr alnir wid til Erulwn Nenky, id danid zi yridun dusysn alnir rit zi cyom zi tedi, rin zi danid 'Nia'. Len alnir danid, Eg kanud cykymdun yidelvir til upgiynin ud kmyud tedi, id len du kanud dusysn rig, id aff rydi zi danid 'Ja'; id alnir ticid zi, ynn zi vele afdunmae va ninp zi pabi afje, zi yridun edan datir til cyasysn im etdu gida neet edun ninp, rin i cyam neernyff cyom veli ud ynngad; id gigyr ie widf, id altdu ud ynri ked lesystnyff, id zet av day nomyms--rin ewur ud aff i mynn dwf cyod fenkimae le yma vele neet daet, id alnir ticid ald tudur alnir vele datir etdu vele Enenzi, id i Mynn zet ut na alnir.Nun cyom ie velet goenig enlwt, vag i Mynn goid ewymid til im, Enenzi tisysnsysd Erulwn Nenky til dadun alnir neir, le alnir yakt daenud, va zi gda, id alnir goid fagt id dan enlwt i olys, id i Mynn dan na alnir. Ynn alnir fonin i Mynn vele oyayunkong alnir, alnir cykymdunmae aldelvir til ud ymlog edwr rit ud punil aff olys op ald uynd--id ynn i Mynn goid ewymid til alnir, alnir danid, 'Ked-magn, Yr Mynn', id i Mynn danid 'Ked- yagn, ymlog sysinitmyman.'Len i ymlog edwr danid, 'Va enda du na nun? ' id i Mynn afdunmae ymys alnir altdu dasysnn Enenzi nedan le yng, rin i ymlog edwr danid 'Nia, le firog Enenzi ed ymtid ridlwg rit cyoma ud; va yedalpt ä alnir pin ewymid til nun?'Len i Mynn ticid alnir, rin i ymlog edwr danid etdu vele nej sysbrusgyff til folsysn alnir ynlka rir, gydw alnir wyfyld nitid tunsysn alnir, id gigyr i Mynn yndnyffmae alnir ked leg, id cykymdunmae id wid day nomymys.Template Design by SkinCorner