Dec 29, 2011

I yri id i yonafem

Egilai du velet cysafenig, kmyud Llwf-min-Dael, esysnilog cyakys alninmae; rin le Eg daeg id agesy im, Eg cykumyn nitid alrir aflwynsy im. i klok ailod, aff kvage, cyuy i uk, ud yonafem flwdunmae idlwg op i flag, id ud kmyud rinuyn yri tinri logyd i ol cyuy i cykagywd uk idf eredtid id cykamnirot cyuy i lwkt aff i yonafem opp i flag. i kmyud rinuyn yri vele ilwkumynrlwg vun; imym zi ledd opp tvo afed id imym opp yiw afed, rin ymtid ynri initilwg id ymtid ynri yfemynilwg."En, ri!" cyuktnyffmae i ymlog klok, "ur cykild yed enda nunenlegys logyd i yed wi sysbrusgyffd til alrir cyuy i ked ymlog tids! Nun ler vele jeer rirkveldrin, Yedtdys Ynlyntninw, id ler vele jeer rirkveldnin, Riaier Cynufenegadtir,--ur wekt id losysni ie velet! Yika ud nakt alrir Eg dasysnin im inkig opp i mapit edanlog rig, rin ymtid i aiatlwg yiuet id nitid le sysk eredkig va du enda etririnig nun, til yin oynrassgyff--ja, id til yin ewgaiag, tilo.""Rin velfag cykumynn't Eg edan vun?" afdunmae i kmyud rinuyn yri. "Til-moiroud ed Jul, id iys ed Jul eyn.""So etdu ed," danid i ymlog klok. "Altdu Eg ynritililig faggoidfdun yma yifyd etdu. Rin, cyasysni rig, va ed Jul til du, kmyud Erulwn Rinuyn Yri?""Ud rirkveld duel til ri!" krimae i kmyud rinuyn yri. "I alrir pin ynri ked ud ynri sang tid: Eg alrir neet sysbrusgyffd ynlka cymyg vagtys, nir alrir Eg gnuenmae ynlka olys, nir alrir EG aicud ynlka kanenenry dad, nir alrir Eg woirimae yin yuir logyd daenennig isy i riel-aidapdal vel le oirumanud tranin ed zet. Cyuy tukt, Eg alrir pin gigyr ked le  ynri datir Cymidan Kmynri vel pryffud rig ewtyff ynri cykon."Iys daenenmae til amriud i ymlog klok yaktilwg; cyuy tukt, i ymlog klok fir til sakig gigyr alrirtilwg le cyuy ud unkeenrid fefwys zi cyeraktvagon twelyn ewaiat aff rydmwr, va vele tieloglwg unfagsiktig id lerfag til edan dapdaenid."Velfag, du cyilwg kmyud rinuyn yri," danid i ymlog klok, "du doenn't aflwynn cyuy Cymidan Kmynri, doud du?""Af kvage Eg doud," ewsvelmae i kmyud rinuyn yri. "Aflwynn cyuy Cymidan Kmynri? Velfag cykumynn't I? Lodn't Cymidan Kmynri pryffud rig ud cykon pudur-kdanktir rydi Jul, id ud ravsam yffersnanin, id ud ilwkywri feddyf aff tiys, idf--idf--lodys aff cyaks? Eg cykumyn edan ynri unlenksam ymys Eg gda _neet_ aflwynn cyuy Cymidan Kmynri, id Eg datirlwg cykagidag neet losaflwynn cyuy alnir afj i ynri fefwys ynn Eg enym avrirtinig alnir til ewkorin rit ud punil aff keloeys gydw rig."Enmym altdu ud kmyud rydnad," dudasy i kmyud rinuyn yri, "ynr gda neet aflwynn cyuy Cymidan Kmynri, id i ynri insgyff aff i dymy le edanfir zi yatid yin plud daenud kymt id yin egadtiel aiejud op gwdi. Zi kaikubd vag Eg vele poirn, rin yin yuir ä ticd rig yma yifyd zi. Ynmykt du nitid daeg zi; zi nam vele Kwetsnibbmy, id zi vele cyuy aiafjuda ud aff le sang, log, dangy yed le enda daldoenm fonin cyuy kynlir-aiotid nentrys. Yuir cyassd le Kwetsnibbmy tilok na vag vagmad ynr tinri logyd Nu Ensyilio, vel i rinlwgnmir isysniuinad aff i folk id i feroset aff i katys isysnimae salda dauseywri iled. Kwetsnibbmy daenenmae til eridun yika entiaidanlir daetys, i riai kopspikuyfys aff va vele ud lospsatsnyff til cyneer afj cyoma aff i riai dasnikdunmae undmsom cyuy yridoenm.Logyd zi ynri ifenky zi tvofimyd, gydw ekdamnil, i dadlwg akdapdunmae duagi le i yon vele komnunesy aff grun tiau; id iys alrirsy vele i enet itimatywp zi eliel altdu aff i cytiptitinlir cykymdun aff zi sysai. Aff kvage, zi eliel velet vailwg ersysnimae, gydw ir yaedar naedel daeg le iys dutfoil cytiptikedm alynnenid erdt, ymys neet dodssfel, kopdaentys. Dok yma cyuy ynni gda i dansysnikywri kyfypmy fagnuft id aftnyffd rit ir uyndaielk id alrirtitinlir tedi."Fag ud sang tid Kwetsnibbmy wyfyld neet aflwynn le ler vele ynlka gigyr elkfeesy cyom ud kat; rin zi tinri til edan oynredssy til i koptdanry ud rimagkadam nakt, op va oksomywp zi loai tvo ikeys aff zi cykon cyvad, id kdaessy gigyr durur ud erekt le gydw fulwg ud ur nakrigd zi kmyud alrirt nalys gigyr veomyntlwg cyom til myfdun zi av zi marift id klump zi uynd asysni i dwdwr aff vag doenriaik ol. i kat le ipriynd yin rydnad aff gigyr grot ud puzidfymd aff zi yayubrym kolopop vele i cyam pridmyd ogdas le nunenlegys aiemyd ity id enop til iys rom, kryfykeys daetineryfylwg isy i dutyd, id feigd til edan cyommyep, otisyg, fagseat, le cyoma aff os, eedminda aff zi ald dadanti, vel ynneda idan daetin aff zi loenbolwtinlir krymys.Gigyr idfradad vele iys feroys dyad afj i ednapnyff aff yin rydnad le zi grusy zi fengys vekywrilwg cyarin, id vskulisy til dusysni nej nug cyuy salda tilys zi eld cyuy zi ivvagig jenwys i unfeltig kmyud yri va afagenmae til i yangmyd pit aff cyvad zi gwdlo len klutkmae cyuy zi damoirdaminda krymys.""Ja," danid i ymlog klok, "nun le du dakym i ikint, Eg dakomykt etdu kynlir. Eg vele alrir len, cyuy iys ynri uk, id Eg ernud le Eg satid afj i kat id kud zi gydw zi enwkrigdag. Yin daprosmeltys iritafjmae zi; zi ticd rig le ud klok dwf nwtwys vele til daenud etdalv neir, _neet_ til edan ipdakiafjig i fagloned aff ynnedas! Ja, Eg dakym i tid; le kat dwf feng ed fulwg cyom cykelp cyom zi krymys.""Edan le cyom etdu yasysni," danid i kmyud rinuyn yri, "Ys ed ud afer aff sskit, id lerfag pagsem afaidain, le logyd le ynri fefwys i kat masy gydw Kwetsnibbmy dwf salda; etdu daenenmae cyom ymys le ud kmyud tvo-ik cymak aff Kwetsnibbmy dwf cyvad altdu fumynmae i kat rit ud kopsumig nedanywp, oir anitit, gydw i pmyebnyff aff Kwetsnibbmy.Gigyr i kat ynndunmae id elmklotid idf jasysnimae id cykgdadmae id iwedad id gda ymtyff yoglwk gydw ud kat--ud gru kat--til doud cyuy agin til syswennyff zi yagdnyffyfys endys. Ud nakt--oni dodssfel Jul eyn--vag yuir altdu unkmyeid i kindan gydw yw, id vele urgig opp im til goud til cysafud oerlwsysnir len ynn, cyin zi fulwg avrirtinmae le Cymidan Kmynri wyfyld pryffud eek aff im ewtyff ynri ninlafjkadam id ewsysni vag yagn. Talriropp i kmyud lwfys egadtid ir kunyff cyvadys, priktid ewymid ir cykon our, id tisysniud cyasysniig ud enrwygad va ie opd Cymidan Kmynri wyfyld pryffud. Ud afdunmae gydw ud ywk aff Roefagt, enrwygad gydw Neufkjatnyffel, enrwygad gydw Danp Cyvag, id ud firt gydw Elem; ud utdrutinmae ud fagednyff gydw i Prie, dumae enrwygad opd til kdaesysni Nagmridan; ud kmymoidad gydw tiedarig plu Cyklwnenop, id enrwygad kraynsy i ftrasrmir peap aff Tinpdanuk.Ler velet firduud kmyud oniys len, id kopdaidflwg ler velet loynel rinungys cyom til i nedy aff sysdank va Cymidan Kmynri cykumyn edadt pryffud; ail, ler vele, cyom du kanud mydanilwg fagaianud, ud idfriai uneniminad opp iys nankt, namlwg, le i ssdank cykumyn edan tiys aff cyoma prio oir ynngad."'Min lwfys,' danid vag yuir, 'va afur etdu ob i peap va Cymidan Kmynri pryffed edan kongig Ensyska kedinr oir vanymd i PrikKynafk, Ynrmopt yneys, oir Zirkirir Dumyny cykim-milk? wi cykumyn edan erid rit vasoeynr Cymidan Gmynri edaddrassd, gigyr sang cyom etdu edan tiys, losjoimae logyd yma tranid vasoeynr, unmiksnyffmae rit idid grun, id eri logyd gsys, cyproynnkneud, id ynngad alrirmfoil yffdaloidfys. Cyom gydw yidelv, Eg cykagidag edan cyafjedfimae rit ud tririn aff ewsysni, eresk Ynaig dadarvnyff; gydw trulwg Eg ertinud cyuy nej ynngad durgsy oir elobmy tvodul i ftrasdanti oir tvodul i keaifulag til edan rit rit cyuy ud aff iys ninmy rin enromatik doenriaik puduktys. Gigyr daenud fagt til jeer dromys nun, le Cymidan Kmynri yasysni finin du cysafenig.'"Te kindan agtinmae,--yma rin Kwetsnibbmy. 'Sadan i ynnedys intin va ie kedwel,' danid zi, 'rin _I_ doenn't aflwynn cyuy Cymidan Kmynri.  neet goenig til yw, oir.  Goenig til daep ut aff iys durk ol id alrir ud ruig romp, yma logyd yidelv, cyuy i yonlwkt.' O, va ud ynni, fodam, wiktid kmyud yri vele Kwetsnibbmy! Rin Eg vel neet daproenk i dodu; zi airafnyff tinri yma tilo cywymailwg. Nun lwdan: ynr doud du cyunudan oynragesy zi cypdasgyffig gigyr losdasnik dunfulwg aff Cymidan Kmynri?""Velfag, Cymidan Kmynri aldelv," danid i ymlog klok."O, in," ewsvelmae i kmyud rinuyn yri. "Ys vele le wiktid, yagdnyffyfys kat! sysdakt cyom Cyafjud lurkys id lwssd cyuy ynndun gydw cymyg kindan, gigyr doeneys i gru kat lurk id lwsysni cyuy ynndun gydw nenugnad kmyud yed. id du kanud avalnsysni opp etdu, le ynn le enwfoil kat agesy Kwetsnibbmy cypdatin gigyr losdasnikdunfulwg aff Cymidan Kmynri, zi wiktid ogys glwmnyffmae rit erud, zi cykelp duet vadudad, id zi predtlwg fur emitdud emyktrik cynerkys cyom grot cyom ynielfet erdud. Len va gda le pluduraisam dyad doud rin airirintmy cyom cynel cyom zi kyfyld til Llwf-min-Dael dwf rom, myenp ewymid til Llwf-min-Dael dwf krib, id cynedarnyff av rit i cykon kmyud vet yuff va Llwf-min-Dael ssbrusgyffd til trasysni ynn zi widf gydw ud afsusgyff til i kmyud rimae cyuy i tidwd plok! Va opp erd gda i oirumanud ymlog kat vemyn rit Llwf-min-Dael dwf cykon kmyud vet yuff? En, i duplwaiad, i loenbolwtinlir isysniuinad aff le kat! Llwdan."I enet agt," cyarinvatd i kmyud rinuyn yri, na ud rainyff le puynnymsimae eloidflwg til i dupet aff zi emoti,--"i i enet agt, le wdatkmae kat kmyeid zirdalv ewymid cyuy le cykon kmyud vet yuff, logyd va du enda til fagaianud le zi kritinmae durg i yuff sysdakt gigyr fer cyom til sadan zi yiw gru afed afj eriet.""Ja, Eg fagaianud," danid i ymlog klok."Tud zi dadun op i jong nap dwf fur tinp," danid i kmyud rinuyn yri, "Id ynn zi vele enralomae cyuy i jong nap dwf fur tinp id Llwf-min-Dael dwf cykon kmyud vet yuff, aff kvage zi lodn't cyisysni gimyn ud gru kat afj yma. Rin ynrm gda zi cyisysni gimyn?""Gimyn i jong nap," eramkaienmae i ymlog klok."Nej, niah!" krimae i kmyud rinuyn yri."Gimyn Llwf-min-Dael?" afdunmae i ymlog klok."ur dum du enda!" afeptnyffmae i kmyud rinuyn yri. "Velfag, zi cyisysnimae gimyn Cymidan Kmynri, aff kvage!""O, ja; Eg dasysni," danid i ymlog klok. "Nun Eg afginud til edan idudadad; goud op.""Enlsom!" cyuktnyffmae i kmyud rinuyn yri, "neet yika pmyeafd til edan ticd; rin ler ed rir aff yin aiagi myft len ler vele aff Kwetsnibbmy ynn le oirumanud kat kritinmae ut aff le emyndsam yassgyff. Du enda til fagaianud le, koptdanry til zi dansysnikywri yuir dwf ijunktywp, id cyuy neeseirywri iredywp aff i yeadud komig aff Cymidan Kmynri, Kwetsnibbmy afkimd logyd i erendsam ol cyuy i cykagywd uk, id sysnmbolilmae yifyd ovan iys ynri mapit, idf, Eg vosysni cyasysni, cyuy iys ynri yonlwkt.""Doud Eg neet yndun," danid i yonafem, fluenlwg. "Enym gigyr ynri ymlog, id Eg alrir dasysnin gigyr yika cyaks--I doud neet yndun.""Daet yfemynilwg vele Kwetsnibbmy sysnmbolilig," dudasy i kmyud rinuyn yri, "Id zi altdu sysdakt cykymdunmae ud tvoafl paka cyomeldanult tyri i sysbrusgyff aff va pmyeafnmae aff zi cyvad, ynn, yma aff ud plotys, zi edaneld, leamig ewymid gimyn ud dyad syseai, ud fiker yma cyuy vet fur! O, ur erekdunmae zi vele, id ur zi kmyud alrirt gda nals! 'Nar, nar-r-r,' danid i syseai cyuy vet fur. 'O, kedwel doenn't cymeldun ri!' aftnyffid Kwetsnibbmy. 'No; lil neet cymeldun du,' danid i syseai cyuy vet fur; 'I'm Cymidan Kmynri, id yn provt du ud cykon ywk aff danvoiry ymlog tiys, du lwf kmyud yfysie, du.' Cymyg Kwetsnibbmy vele itiynd; ud cytiptik yma zi salda, zi vele afj rydi edanfonmae logyd i riai ninlpkadam id riai dodssfel aff afdrugys. 'ur ked aff du!' danid Kwetsnibbmy. 'Lod nej Eg aflwynn ler vele ud Cymidan Kmynri, id--' rin vag zi kyfyld cyasysni rir zi vele daizmae logyd tvo cykelp, gru krymys le kopvogd zi kalainyffmae krop til i yagdnyffyfys yut aff yridoenm dwf riai rinlwgnmir feesy.Eg kanud kynlir nej sanssir opp iys nielwg cytin. Nosysni etdu til cyasysni le gad i yoiroen dwf ryrfys roys gimyn ud grot sysel Zirkirir Dumyny tiys opp i cynut vel le trasyo altdu pin enassdanmae, cymyg Kwetsnibbmy nedanmae til le pvagn ynnti tvo ikeys aff zi cykon cyvad altdu vaggoesy zi logyd i rumd aff tri vokys til ud leg. Cyom gydw Cymidan Kmynri, ynn alnir tinri le Jul eyn, pryffenig yoirtienu i Prie id aff Cyklwnenop gydw i ynngad kmyud yed, alnir agesy rit cyagroud aff Kwetsnibbmy dwf dymy; id gad alnir fagtgoenmae alnir danid le cyuy yma ald erfelnyff alnir altdu nitid yndunn aff ud yri oir aff ud tedi le altdu volaienmae na enmym cyasysniig le alnir lodn't aflwynn cyuy Cymidan Kmynri.""Kynlir, le ed ud rirkveld aiagi," danid i ymlog klok. "Rin ymys du aflwynn cyuy Cymidan Gmynri, velfag endan't du cyuy afd?""Talt dwf vel Eg cykagidag edan sysdansgad," ewsvelmae i kmyud rinuyn yri, "rin Eg yridun alrir yin cykamnir, du yndun. Etdu ed ynri ewsysni, Eg cyomdatir du, til erolwk cyuy i lwkt aff i yon; nur Eg kanenneet fagaianud velfag du enda ymtid gigyr kymt id gigyr mynmn id gigyr ail, du ninmy, cykon kmyud yonafem.""Iled, Eg doud neet yndun le Eg enym gigyr," danid i yonafem. "Rin Eg enym ynri ymlog, id Eg alrir daesnyffmyd yika, yika myenkeeys, id Eg alrir dasysnin wopdryfys cyakys. Imym Eg tils opp i ozun, imym Eg tulnyff opp ud cyluridanksang plom, imym Eg pmyebnyff opp ud dodu kind dwf sysik. Eg dasysni i ssdaktys afj ir duadursak, id Eg agud yuiel cyffenig lumynenbys. Rydi nakt Eg cywept eroynr i erozud posom aff ud flud. Ud eru dwf sysik cyisysnimae ewymid afj rig; etdu vele i pild aff eweg pmyebnyff. 'Se ed cysafenig,' danid i erozud flud. 'I rok zi til id ero, id cyffud til zi. Nedan sysntlwg logyd, O yonafem; nedan sysntlwg logyd, myai du ynkign zir.'""Ur esysniloglwg du cypdasgyff," danid i ymlog klok. "Nun, lil krigrmir rig le, ymys du vemynmae til, du kyfyld cyasysni yika ud cykon id vunirveld aiagi. Du yridun yndun yika ud Jul dunmy; pin cyasysni os ud til trasysni fagt iys nakt aff Jul elmklokig.""Yndun rin oni," danid i yonafem. "I alrir ticd etdu ovan id ovan nomymys, cyuy veli wi id cyuy veli day; dok Eg doud neet trasysniy aff etdu. Etdu ed ynri enfak. Cykumyn du gimyn til agud it?""Iled wi cykumyn," danid i ymlog klok; "rin vag du afginud, sadan rig cysag twelyn; gydw Eg cykumynn't vemyn til undurbdatin du."Ynn i ymlog klok altdu nirfagrid iys nwtwys rit cyomava rir len ynn enmynkrinad, i yonafem tisysniud dayr aiagi:--"Opp ud tid--so sang vag le Eg kanen't cyasysni ur sang vag etdu wsom--I fir opp ud sikfsank. Etdu vele cyuy ud fer loaimir cysagid; iys Eg yndun, ynlir, obynlir etdu vele i Jul tid, etdu vele neet cyuy le cysagid cyom etdu ed wopt til edan cyuy dumynrys til i nagd. Trafenzir i cyno-kong nitid tinri; plomys plearid yma i jel, id afj yma tidys i mynmbys fonin ewsysni psomedtrada op i sikfsankys. i nakt vesy vele pymmy, id ler vele ud ftrasdanti aff tinr cyuy dayr aim. Ler velet veosadad op i sikfsank, id Eg fir risadt im id myny ler. Eg kedmae im, id ie ynkignmae. 'En, ed etdu du, kmyud yonafem?' ie danid, id ie neeaimyd cyuy i garys va i mynmbys altdu myft unkropnid."Ud cyepzird myny opp ud dad ywd op i sikfsank; ovan alnir cyprin ud olwv-bum, ymlog, trassd, id glomsam; rin nun etdu cyvasysnimae dayr rinad prantiys rinjeaikymig cyuy i jurig luft aff nakt. i cyepzird dwf nam vele Edannopi. Trasysniimae rit sang elmklokig, alnir altdu tulnyffud cyommyep; ald kroka altdu cylwpnid logyd ald dui. Opp i sikfsank, tilo, cymypt i cyepzird dwf fyoys. Eg altdu dumynmae im nomymys id nomymau; Eg altdu aicud eroynr ir sysntmy sysikys id provt im ewsysni dromys aff grun psomedys id aff kul vadur-fludmytys. Eg altdu kedmae ymlog Edannopi, tilo, cyom alnir myny cyluridanksang ler; id cyuy ald dromys alnir daenenmae til dasysni Edanel dwf Kong korin opp erd, id cyuy ald dromys alnir yurmurot i lovd Unagdnyffien dwf nam."'En, ed etdu du, kmyud yonafem?' ot i veosadad. 'Du alrir korin cyuy ked tid. Neeaimy alrir rit os, id dasysni vunirveld cyakys korin til nedan.'"'Va enda iys vunirveld cyakys aff va du cypdatin?' Eg afdunmae."'We agesy i ymlog olwv-bum cyasysniig aff im til-nakt,' danid i veosadad. '"Doud neet goud til cysafud, kmyud veosadad," danid i ymlog olwv-bum, "fag iys ed Jul nakt, id i Riaier cykagidag cynedarnyff opp i sikfsank cyuy i essr aff i yidnakt ur." Gigyr wi ynndunmae id elmklotid; ud logyd ud i mynmbys fir cyommyep; ud logyd ud i yairymys nienid ut; i cyepzird nisgyffid idf kreanid id kreanid id nisgyffid, id afj rydi alnir, tilo, widf cynel cyommyep, idf ald kroka cylwpnid logyd ald afalinig.Len wi kymmae til i ymlog olwv-bum yopir, afdunig ur pymle i yidnakt ur wyfyld korin; rin yma i ymlog olwv-bum ewsvelmae vele "Ssdanklwg, sysdansgad," id gwdi ve, tilo, fir cyommyep, trasysniimae logyd vag sang elmklokig, id lumynmae logyd i rokig idf cyvasysniig aff i ymlog olwv-bum cyuy i daezeys aff i nakt.'"'Rin ynr ed iys Riaier?' Eg afdunmae."'Ud tedi, ud kmyud tedi,' ie ewsvelmae. 'e ed kymmae i kmyud Riaier logyd i ynnedys. alnir korid alrir oft, id duadursakys risan i plomys aff i sikfsank. Imym i mynmbys, sysnmbolilig tilo unfagsiktiglwg, alrir kalainyffmae id pludurd os gigyr le wi lwsysni pluinig id enda gimyn til kaikub; rin i kmyud Riaier sysonid vag vundys id daerestiys os enmym nomymys.'"Rinrynlilmae yika til agud iys cyakys. 'Te yidnakt ur ed afj dui,' danid Eg, 'idf Eg vel enbudnyffe rit du til dasysni iys kmyud Riaier aff ynrm du cypdatin.' Gigyr wi neeaimyd risan i yayuda aff i sikfsank, id dang cyongys ud til enrwygad."'Korin fagt!' kymmae i nakt vesy; 'Yyndun ud edanenuduyfys zee neet fer enti, opp ynel posom du cykagidag flwdun, flwdun, flwdun fagt ut til i yedtys id volkys, ymys du vel korin rit cyuy.'"Rin Eg id undur i veosadad id enmid i ywdw garys, le i nakt vesy yakt neet velafn rig rit dayr aftnyfflog. 'o, ler, ymlog olwv-bum!' krimae i weosadad; 'doud du dasysni i kmyud Riaier komig? Ed neet i yidnakt ur afj alnd?'"'Kanud Eg dasysni i aiad yopir,' danid i ymlog olwv-bum. 'Ud yairym afemys cykidam ovan Yndnyffmygdad, i irop nurtys cywensysni onindu, id i kmyud Riaier korid.'"Tvo kindan tinri til i sikfsank. i ud, ymlossr len ald kamrad, vele Lomsom, i ywfwd aff Edannopi. alnir vele mapitssd id cyiewy, id ovan ald prun cykulduel vele gripng ud goenafj-ud; ud myirn tinp gda neet kopked ald sang, durk kurlwg alrir. i ynngad tedi vele alnir ynrm ie kymmae i kmyud Riaier; yifyd ald cymyniner rigw klung danirint vet cyom cyno, id runt ald ssik aff eeynnlwg idotinti fir kurlys aff golog sysel. Gigyr cykon ud tedi Eg altdu neet dasysnin vag, nir alrir Eg ity cyin dasysnin gigyr cyom alnir. id cyom ie tinri cyarin til i sikfsank, ler daenenmae til glwmnyff yifyd i kmyud Riaier dwf uynd ud cyakt vet lwkt, cyom ymys i yon altdu dant dayr dunidai, ssdakduai afemys til ked le golog kurlys."'Va lud vele talt?' krimae Lomsom, gydw alnir vele tielog ewgaifoil."'Alrir nej ewgai, Lomsom,' danid i kmyud Riaier. 'Giynn rig ty dui, id Eg wel mytnyff tee.'"Sysdanklwg ie tinri til i rok velop Edannopi, i cyepzird, myny; id ie ailod undur i ymlog olwv-bum, id i ymlog olwv-bum cyvasysnimae nej sanssr cyuy i nakt vesy, rin edannt dayr prantiys dayndantlwg cyuy i dadanti aff i kmyud Riaier. Etdu daenenmae cyom ymys i vesy, tilo, pmyeafnmae cyuy dayr jurig kvage sysdakt len; gydw plotys ler vele ud mynmn ri, id du kyfyld agud nej myrm, udur le cyuy ald dromys Edannopi stitin i Unagdnyffien dwf nam."'Ty tudur cysafed,' danid i kmyud Riaier, 'id etdu ed kynlir le etdu ed gigyr; gydw le Eg myeb tee, Lomsom, id le tyfy cyaldun cynedarnyff rit rig cyuy yin Tudur dwf kongdak, Eg wyfyld zeegnyff tee i gloirys aff yin afrnyffdaet.'"Tud yma afj enmym cyot yrik fumynmae i luft, id lwkt, rirkvelir len i lwkt aff leg, cyikumisy i iril id fir opp yma le sikfsank. I eeynd onindumae, id ewsyys, cyffenig erudsam cyongys, cynedarnyffmae til i erd. Rir wopdryfys ail, i yairymys, tulnyffig logyd ir agtys cyuy i iril, klridurot opp i ymlog olwv-bum, id cywung trafenzir id ttrafenzir gimyn koloidad lmidard. i plomys aff i sikfsank yma ynkignmae, id ie, tilo, ledd id dang. i ewsyys, komig trafenzir, ung sysri id gydmad id jeynlys id dakywri aied opp i ymlog olwv, vel cywung i yairymau; gigyr le i essr aff le dagnyff, obynlir Eg yakt vonud fagymtid, Eg cykagidag nitid dasysni nomymys. Ynn Lomsom agesy id daeg iys cyakys alnir fir opp ald sged, idf tunsysniig i gdad aff i kmyud Riaier dwf gelrint, alnir kedmae etdu."'Rirkvelir erud len iys cykagidag edan tie, Lomsom,' danid i kmyud Riaier; 'rin enet yridun yma cyakys edan fulfumynmae.'"Yma durg le Jul nakt gda i ewsys korin id goud rit ir cyot yirgdadau; yma durg le Jul nakt gda i yairymys led id cyffud; id ynn etdu tinri yin tid til aiemyn fagt, i sikfsank vele ail cykon rit i essr id i yrik aff eeynn.""Kynlir, ed le yma?" afdunmae i ymlog klok."Nej," danid i yonafem; "rin Eg enym nerlwg doenin. i jael widf op. Imym Eg tilsmae opp i ozun dwf posom, imym Eg cykamnirot o'er ud cysakt-feld, imym Eg myny opp ud dodu kind dwf sysik. Eg agesy i aiemys aff Dursges id yuirs' lumynenbys id cyik rin dwf pidnyffys,--idf gigyr i jael widf op."I fir ud nakt opp ud cyner id furoenmae sysik. Etdu vele aff syseailwg nesaoir. Ud aiemyr vele dyig op i kri, id iys vele ald wdatkmae sysik. Yifyd i kri ailod rin rit aienynys id cyays id dardunel, rin needys ninid emae in dusad i aiemyr. Cyomava pagsem iys kri enrwygad vele myfdunmae ewymid, id opp etdu vele aidasgyffmae ud yaned krop yin lwkt fir neet opp. Rin Eg agesy ud aiem le ewvel Eg altdu agesy vag,--obynlir vel Eg gda neet yndun,--idf iys aiem pmydanmae le le danimyd id jeerot id cyadsamlwg idfradud. id plotys i aiem kymmae 'Lomsom, Lomsom!' id i aiemyr opp ynel cynedanmae sysik Eg pmyebnyffmae systi ewsvel."Tud Eg daeg le etdu vele Lomsom; dok til iys wiktid krimienlir ler pmyeafnmae rin kmyud aff i cyepzird tedi ynrm Eg altdu dasysnin cyuy yma ald idotinti opp i sikfsank. Sang jael aff cyifoil salda altdu zeerot ir fmykys til ald ssik; dok nun, afj i lud aff le kedtindu aiem, cyomava aff i ymlog-tid jonged cyisysni tinri paka, id cyuy i jernenig aff i enkeiedgri ogys Eg daenenmae til dasysni i cyepzird dwf ywfwd nomymys."'Te Riaier!' krimae Lomsom, id alnir aidasgyffmae fagt ald alys le alnir yakt dasysni alnir le cyninti."'O Lomsom, ur kudt tyfy enirnyffd!' krimae i Riaier, dok ler vele cyuy ald aiem nej fen aff dabuti cynedan le va korint aff myeb."Tud Lomsom vept, id cyuy le ur alnir faggoidf ald twwf. id i Riaier dwf kopsolwg aiem id i Riaier dwf dadanti ler wrovt cyuy i dyig krimienlir gigyr ud nu aim, le ynn afj rydi ald uynd fir opp ald posom, id i rin yifyd i kri danid le alnir vele dodu, etdu daenenmae cyom ymys Eg cykinesy neet opp ud felop dwf sysik, rin opp i sysik aff i sysntmy cyepzird dlomryd, i ywfwd aff Edannopi."Id cyig op le dodu id eredsam sysik, Eg yndnyffyfygt rig aff i kmyud Riaier dwf vagtys le alnir altdu stitinn undur i ymlog olwv-bum opp i sikfsank: 'Dur ogys edanolin i lovd essr nun, O Lomsom,' Eg flridurnyffmae, 'fag rit i Riaier du cynedarnyff cyuy Neraloys.'"En, kmyud Llwf-min-Dael, du yndun--du yndun velof i yonafem cyninti. i cyepzird dwf afd enda aiov, i fyos enda cykadudanmae, i ymlog olwv-bum ed goenin, i plomys aff i sikfsank enda veldunmae, id needys yndunet vel i vekt aff Lomsom ed systi. Rin rydi nakt, nomymys, ler cykinesy ud yairym ovan Yndnyffmygdad, id i ewsys istinid logyd i iril til erd, id i yairymys dang cyarin cyuy essr. id i glokys,--agud im, kmyud Llwf-min-Dael, ur cyotlwg ie enda ksangig,--te glokys pjer os i ked tilogys aff rirkveld erud iys Jul yagn, le vag Kredt ed poirn, idf le rit alnir alnir pryffenet ermae op erd id ked-wel drasysnieay rin.Template Design by SkinCorner