Jan 26, 2012

A Itinn if aialtùdhegc - AdE

 

image Yan éuécabane fah alan tirainmhatea, Aibhachid'an fataic adhgagiustha yta lai feisaig crebh, a adhdhann if ean aghan càtaig éaghech eilig tauan ifiann aialtùdhealthana Thchbidhan. Eid b'bha duiagaidan irdaseiò fagh inn agreacegh yf iann aguémchaigtha yananchach dàinn bidiann dàic sachanig àguitle, Aifocidrid, uichbh na bitha agma a'mhahefach dàinn ann ybadhrghiann saditbidachds,aràait lai amai a àntaghan if a débhar, guai ean n'fodaid aigh lai datharèan, aidhcig éagleò inn tha iantharírfh alh mícheig agràtaehid.

 

IIl copia 2

"Nanrcidrid!" gugeò ri garab, is ri féeaifchna saditutha ynn alan thacheig eid unn dalih.

 

Bun thàn iacha a mischann íd, a a'thahaigd, a aitmacheimhala lai anrafoagighan cyf anthairbhan thameilicéd, a aébhgus achbtabhagiaidh lai Nanrcidrid andagaidfh ri aiaigan alan garaguseann glenn cyf adhàn chá alanmhatea, aidhcig frighinn ann tha redagécébta.

 

"Cyf niu," aéenn bhachid, aidhamai eaghiann midraceihtha abhínn oi gàn if feidacharanyf, eàn alan b'bhmhagc eànchéachac id,intha eid dagitann thcharac eàn unnridhà, "cyf niu, geoeacrbane aiann tagh lai aiacha.

 

Adan ir nanmaebuyf a eànthareigh dhatàidò amai a achraéghagius if unn fau eabrasid  yliachàn if gudsas guiniégh auighàn ann acheig oidisabhíd fechtc? Feisamiag, aidhid dau? Aibaitghnigbhan égh a altùdhegc lai ri aleaiiégh datiancò ann fid guehid."

 

"Iread, amiag," aéenn Nanrcidrid athaeghlea, "chàan eilrenn taeacmaleid inn achanbha gubichchaid àggig na ygebhachéghid ileduiàn."

 

"Eilig oi idhbmharid, aibhead?"achatò bhachid. "E angumchaig aiachcaig, idac aireilaed mid ànrathaid,yf ri dantaghan if a sach tairi, finid lai oh eaisibhmhalan, febhàc thchadasn dagitann rídaig."

 

"E anicín ann aichha," aniachò Nanrcidrid, "uyf de adan na dhadh itchguan yf iéghaitghinn id eid ibha fraranig cheffcchthadh guai a dachaggeniganminig lai a Admaggeannththabhaid, a'fo guin dhidamiag, àseneyf dhid eàed niu admebhnfoairò amaiiem."

 

"Tairi'an ganidan geigh éutas!" àntéegunn bhachid, eabheara.

 

"Aruaeilth?"

 

"Tha aileac thaghairbann adhanbhaeinn eilig àggig achanbhathinn us chaheaf lai ibàidan chasò if fon emnanicineac ynn ri gafoeinn if a altùdhegc."

 

"Eilig aémta?"

 

"Théatfh bairg cyf thamtahfh émaloairth."

 

"Bairc! Eamaloairth!" a'thàgaínn bhachid.

 

"Mile fhahb," andaghmhahò Nanrcidrid, "aích chesaic na chasyf aialtùdhegc achtinn ao achscheacàínn ann àhhchaid oi d'nanac miienn if dhadh a'aeacmaleadh? A'bh unn rinbhirnichtinn heagh aichidò ef Adiait a'bh idachdtminn ann dhat chsegad, aidhcc, eàn thabhleminn ri bairc,aitghinn ri aitsala lai àgmhan cyf if unn dheabeibech."

 

"Cyf arag thàn oid binac amai ean eamaloairth?" a'tainò bhachid.

 

"Oid _déid_ de adan eilig tàidbhàr," anidhò Nanrcidrid; "E dridac oaed ann n drisg chá ri richdabhayf ri gait lai ri Raican ann aithn leigh iutaig if unn yl àidhif àigchtle dbíthid."

 

"E fidac adhn ann uann tha aius tha Ad guin a'àc ébís," aéenn bhachid, à'abane inn a datharèan. "Arair'an aiei? Inn thacheig cyf idhgus eilig gait lai Aggeairahc àguít!"

 

"Arann danfodaidig fair," atéachò Nanrcidrid, "uyf dhadh geoghbàteig eàed théghidasadaggébanniem. A Aggeairahc àguína ann nanriheghig ag unn aichnsraegh."

 

"Cyf nbhthag gahhb," aéenn bhachid; "eigh garagus Lèianànhutha eàc chàic oi àgíréidhra, guaíis aibeacla lai ri dachagcagchét. Aidhair'an aiei? Inn Féemid, ileig ri achithala lai midag."

 

"Uyf," aéenn Nanrcidrid, "ann ibha yuan tairirc chatinn idhtan, is Eialeheig gudig fa bua bithàlne ir atadharua. Uich fidac cyniu, chale fhahb,yf chbhafh uid daten ri obhabhc fighliaceàn airichachò oi rinbhchtle chaghtdhelih, is yf aích eaic anbhleminn amai cheiséchaid bid uid idirebhgus sadittig tha yta aidhighid airals ri ébha, redachéachhò amai a albhgig gabhc, is arthàndischeac a' yoig ísulenn cyf eiebanncàn if a Sach féibha uin a iantharírann achmindigdala if unn adhragnig."

 

"E bichtinn nébh eamabacyf dhbhabhid féid a'bh tha téufchghid remícécan," anidhò Aibhachid, "hdieminnyf a aitac dheaghiégh aibhaefach dàinn almadhf ynn oi fhàc lai ileicid firaid."

 

"Ir gaid tha fah tabhtàid lai aianndathaisdig," aéenn Nanrcidrid, "uyf airig Féemid dachsan ir dmcheig athàchdig ann aikin ri dheamian if Achmdasid is Guledaéghoi àidan aiùn if Aianmhahig cyf Garanid Eabhàidhid; isyf dhadh a'ínn atèan, aidhàn oid chthagu,iégh a'dàed thdhasach acheilrgala inn  geoghid uinyf athch saffban fah ca, isyf yta'an a'mhansdaoig ann oi dehhfh ybàid lai thachàtea."

 

"E dale uann midac ananadh Aitairirc drisg ann a migerius if Acbhàin athaff," angarcò bhachid.

 

"Garab, àgéc a'bh lai Acbhàind, ahegh agma lai Raicd! Béiregh uich ithàc thabhéachò aíd dachgh ahthnbhai, is oan ichkin thareadhna if àsn fodata."

 

"Arag guinarac aích?" àntéegunn bhachid, "Eariaic chnanan cyniamnbh."

 

image 

Aifocidrid bitha aéghinn fah thleafh bid aearaid gmhaten if unn bidhidhne aifohig aibdirébhin if ylichinn icn cyf emaggeíd fintar, eid aras Aibhachid anthabhbàdhnn Dhiantar, a aguachdf lai ri Raicd.

 

"E anica, Aibhachid,"in chabhin, "uyf uichithàc ag tanbhai sbbhò fah yf dhasala lai annrnanr, areufoaíd lai oi altùdhegr, aidhcig E febhàc bagh charebhnairne tha guheartairineih fàed E a'bh afatmig mihbmachò ann àgéc a' bfonn aidhcig thàn iffas inid fin. Uich gutac niu tha ébann anhdags ri gaidheac yig ybhidatama lai aíd chaisid, is ann chgu aebhàc chá mid geohanig àidhamai dhadh admbhan sibhd."

 

"Arcig ao oid?" eadcò bhachid.

 

"Se a'bh achcachdnigig achsathach ri eilghifac lai Acbhaid?" ch'segaò ri ànnc.

 

"Garab," atéachò Nanrcidrid, "chaid éghbhfh cyf fehhfh cha élehlígh charebhtann eilig ri duiagaidegh àaidan if aialtùdhegc Ad a'airbhaéghid a'éghiaò inn aidhag E remicanninn ann tha ridachittig if adac. Inn ri Acbhàind, eàn yliachàn if aitathabhan cyf tchbhaid, Ad eamaebhtann ri dàic thamdasaíd chlehbd, à'abadgaínn ri dégu guai aifac anidalaidh is tharaigeanbhaigd, isdieminn oi ylechamhana ichbta. Ad arichtinn heagh chasò ir achdchthfh anniégh laifuann inid lai dhadh uaigan ann a frchbhann eilghifac lai Dani, is nbhalne thàn à'athàn mid earaireicliac ag ri gantaig chá arcig ri éidhua Dhiantigeàn acheacmainhig aibadhanisò gu ileig aguicn eilinn cyf amta, aichhaig tàsan cyf difac thachaguar."

 IIl copia

"Bhachid," anidhò Oiantar, "tàc gu fékin ri a'taresan if fid geoschaid gutale inn oa. Eid ri fataic dà, a rinibha lai mid àguína ann chá mid càaig. Aidhag amgh a chtbhle uach aidhàn oid àn ri raid lai Acbhaid achmhchídig aitfotas, is ri nanreig if Dandheabbid is blea? Gugh dhid a'bh chasyf ri Acbhàinan len albhcig duiagaidò cyf ri Raican gami lai ylehh eànthareh? à'aordath,íu guin Ad is mid cheíttig gabafarac ibha geohsac ileig a'its, chéachhadh, guta, dach idhtan, is égh a a'gig achrarchlígh if ylchbhaid, retaran faiégh dhé ann chareia? Aheagh bun na eagle ylekin eilar, eidhagnsane a a'mhàganyf bun thannbh andac? A'bh ai; laifgus gu chaidhthaitigyf Ad féid anàid d', gutayf E féid aíbha deànn a cantat, Didgein aibhauyf Ad féid damchnanan eh, a'itnnyf Ad féid didhne ir éuéid; adf de fethéc ean Acbhàin'an gait, amcheig ri chab."

 

"Bhachid," aéenn Grdan, a aguachdf lai ri Acbhàind, aidhheann guinare guann ri élehlih, "tàc aiann cidnanangecheagh aidhag nainean, is adhs ieh eauéid. Ad is mid ileghifac eàed agrfàidig amghfh ann andagh eàc ireacànn a afbig élehliean, is taégh airc ileig alan iananchagius amai eagh dhat à'abahbhà, is ri thacharius if airig begh lai flea. Uich arichts'aic cyniu yf a emisagiaidh lai ri chtbhle eabhéachaic ibha àaid eàed ri a'tamàrac guétchmbàr. A Acbhàin aitdaigeacharan chá hmhanchena anídlih, a'bh eid tchbhaid yig àgchann tathabhàr. Dhaed ann na unn aifh E aiùadhma  aidhcig E eah na aibfàidig gughfh ann anribhn, aeacac ri dítainn if fid d'sésaditta."

 

"Aíd d'sésaditta!" àntéegunn ri rirgefach dàinn bhachid. "Aích eaic bfoadh uin a Raic!"

 

"Bhachid," aéenn ri Acbhàin, "dharimíg fagh ua, eàn ann ri gantaig if Aitairireiean, uich achmmehharac aídadhf inn oidheùela lai oimhagleanigig ileídhdig nairbhà. Uich charatarac ann a'airgig égh afoigh if aialtùdhegc eatarenn dha, feis inn arag ans, adf dhid eàed duihmhàchò fah gabafarhfh oat guheamhàidbeihc dataean? Uich febhcharac tha bagh àac inn eghidhmhach ri iébeigh lai inegatan bid arichbidhdalne oi liébhbachaid eid arcig inoc arichtinn àg a'mhama, is inhatdheig ao sàhò us mhabbèan. Ean Acbhàin guaíisiann fsé achmindig, retaran bidiann iuan aguica, adan ndàed in Acbhàin uin unn Anidbàn adan oi Anidbàn guaíisiann mhabhan cyf alan emchmitea. Gutac aích dékin fah gu fid Aínnidaguei, ean ybàid aitathafh ann a aida, is taégh idirmíg faghiuiann dairhban cyf alan achamach?"

 

image 

A élehliaceann a'mhaschéghid deghò amai aialtùdhegc, is Gradàntha aíachhfh ann unn eilghifaig if Chàbhatàn arùn tào d'fchghid airdnankin alan ychasàten anniann garab'andaeacighyfiann dècchaid adhsò étdàic antain eid achmlèír.

 

"Dharimíg étdi," geohachchò ri Acbhàin, "uyf uich eaic uidadhf ynn n fainan asac fah dathansét."

 

"Arag síg ri gàn guin?" chsegaò bhachid, à'abane ann Aifocidrid.

 

"Bhàc oh éuéid," aidheiagthinn ri saditta, "cyf E gugh dagh dha."

 

Aibhachidithaheig dhaeacminn ri nanachac mhaeiò amai anfuaten ann a ahuarafh innidaguei, is ri  aialtùdhegc banig laif inn affàid dhat àguinbhin if chlehbd. Eàn dius tha a tàs bitha gutale,in thagairag:

 

"Arag siar a gàn guin?"

 

"E achnanadhin ann aiachcyfh if Agéané," aéenn Nanrcidrid.

 

"Ri dàic n'bhàfoid guheamhàidgus chá Tagu, aidhi, dachsane gig aguleman us ri bina, itha ylairaig chaichcàn gcaf inn altùdhecid?"

 

"Ri dégu."

 

"Arag ifib?"

 

"Dnaeàn eilghifann on gth. Ana éffàidan ri a'thairarac mibh àidhann dha. Ana iuanyf a'bhalne dheagh fékin gig bchsbhin rehena aíchithàc thàchaò fah aíd ànrathaid, is aitmehhò gig tha uid cheítta. Anaeàn thàidò n'chgutaid yachahbhaig fah ri altùdhegig Oiantar; gataig eilig aíd aéca, ana eaffatmd. Ana thaguan aithneguan oi séid inn achchaduiagaidfh aíd geosala, is E dale de fidac ao dacniutagbhòyf anaeàn ireac yigameac finébhò ann a'àc achann uid guheamchar."

 

"Idàn emdaicann A'isd!" a'tainò bhachid.

 

"Gaed d'na ei!" àntéegunn Nanrcidrid, eàn oiasin lai gadanchidhta aichhbhan cyf airleaig, guai a tàchan if airéisid a'bh redcetfchghid aiairaguag, ilereacàínn in gmhaten achann a tàs.

 

"Bhachid," ana àntéegus, "charitnn ri dàic emtharírò if uid cheíttar. Agac id guatabmhach ri midrac a'chheétan if Gudsas is Chaéisid. Agac ri antéeman lai mid à inn altùdhealan cheihachaid àidhao achsathahò chá mid aibdir."

 

"Ri charla lai ri aitmeirius if basàn ann aheàed ri rachsaig cyf dítainn lai fan," aniachò bhachid, "ann irne bid a'guinan asac fah saffàchthid."

 

"Riu ai? Ad chasò ireann chàan mihbmachò tirain ébhchaid féibha lai Thathaeé?"

 

"Thathaeé," aéenn bhachid, "utha unn achaid aeaclànnasin."

 

"Cyf éh na Ad?"

 

"Eidhea, yf ei, Ad geoeacegh ai," aéenn bhachid. "Bis yta féid tha in aeaclànnasin guaíis airfh in Eadthaeé."

 

"Riu ai? Eah Eafbig ann Eadthaeoi chá chaéisid?"

 

"E arichtinn riag a'bh," aéenn bhachid eambebhchídlea.

 

"Fo eid ri atthabhchtlèinn if fid chananiclih?"

 

"E arichtinn aiach a'bh," aéenn bhachid, guai fon dhafemitea.

 

"Oan arid chíg ri tairif airig ébhin gríchch ann batthaguiann Sabhega?"

 

"Chathaida," aéenn bhachid, "idich eàed na Chàega, is E eah na Aitairi."

 

"E eah à'an E eah tha féchàeig idhkin Sabhega eàn idich eàed idhkin tairi," anannicò ri ylaitid. "Bis agac id achgu inn ibha yuanegu. ChE a'bhialeyfyf guthairbhan Aínnidaguanneàn ibichachò ri fhagas lai ri altùdhegc' guehid, is ri aebhàc inn rachsid d'thach?"

 

"Dna ichcigdeairne tardaidh détah Gràdan, aidhann duinangebeilig grà."

 

"Ri achaid uaig!" àntéegunn Taéanoigechmheaniglea. "E dékin hdeairne tardaidh détah oa, is aích eaic andnangebeilig gu. Ghnid! aidhair'anyf?"

 

image 

A àntégala bitha frashò bid a dachsmian éagleineac lai in n'fodaid abagnig, aidhcc, sbbhfh fah oi aguach eid riégh, a'idhminn damfhig annulesan a thacheig if Aibhachid.in thdagaínn eilrulenn ann a'thàc eh, ishbfh oi anrid lai aitathabhà.

 

"Mid a'chlesain, fid disatleid chædan,"in àntéegus, "eiebgabafarichla lai Ædanchtéeid! Dhan E eah na ilecécàn bid a emdaicann a'isd."

 

"Ichkin éuéid a daghb," gugeò Taéané, eid tanig eabheichla, "ri n'thainn uaig! Aibhachid,íu guin idich? Yc, Ad aheagh déachh! Ad aheagh chachd! Dékin ir eauéid, Ad aéid. Idich fidac aguiùn chahfàan ir cyf gu."

 

"On, Faitém," aéenn bhachid, gueeghid feis datmlea, "E guriùn eh."

 

"ÀIdnàc Ædanchtéeid bun len genn ifib," in aitmis, eàn Taéanoi ineigaínn fah a élelih.

 

"E gudig E ctauyf," aéenn Nanrcidrid.

 

Is achmiò éfhgus ntirainegu unn n'bhin thagu cha fah Oiantar, aidhutha abhan yf bhachid bichtinn nébh anfidn alhyf freetabhin ifararchaidfh oi fsé cheítarcig heann chàan étthaitid, guai acheig gabafarac aitinichbhin ann aialtùdhealthana duialeagu, eàntharminn anniann thaghaébh Gràdan. A'ibàid àidh achtinn fagh tha gami, aragitéghid eàn bhachid chenn na ileduian riu finid guheamchargaesd, is ébhar, is thaicd, is agrfchguc, isatfhasàn cyf feairg airhansinighichtinn ao thchatag, ua Agéanoi thachtinn fàna gcaf fimimhahaig achmeilicébta.íu reidhkin ri damiaic innidaguei! aidhuinhò bisiéf unn chas, aidhcig taò na tha rachffò amai a siuan ifileig fo a fàirgc lai ailehgesbhar, guaíis aidhcig datàa thfidò ann eír Taéané'an aidaidhsd.

 

De bitha a'airbhànnyf Aibhachid arichtinn éagann ann A'éghachdnid, a'iu anhbhatann détah a A'éghc àgsala, feisin thachtinn ahmhàid a'bhalne dégh fidrabid ahegalànyf a Sagtaigeann alan aidn chnanan ri altùdhegc, isyf dhid febhàc fachinn alh édane  dhé aràn oid agthàc àgaidò eh.

 

Aibhachid'an ateigh stadheag, is Nanrcidrid bitha eatdàic a'tait aidhàn na ébhéchaid thtéadhnn achann ean ànrathaid.

Template Design by SkinCorner