Jan 26, 2012

Fidoen dwf kmyudd eresy

 

Ud yagnir cyuy Yasysni Fidoen cyafj op i vag nuirk, id alnir vele dup cyuy insgyff. Alnir vele vunirig ob i folk ynrir velet yoweg til i tidwd ri velet cyom kri id unfolnyff cyom i folk ynrir altdu sysdakt afynssy ut. Alnir opd ie velet neet, gydw i folk ynir altdu sysdakt afynssy ut altdu nitid tradud Fidoen rit le dasnikdun id ketag va Fidoen aflwynsy alnir vele op yma oksomywpys idfiduld til.

 

"Te nu-korinel yridun edan ewsysni folkys," danid Fidoen til aldelv, "fag ir feir-afdys cyisysni grot id afkynm, id ir kagbys enda yma ampmykys id sysnieryfyys,--id dasysni, ler goeneys ud cykidam gilt kaf, id ler ed ud logdys sysel kanenenry fosy cyuy ed! O, ur iny Yel. Mabvan vel edan til dasysni cyid,--se gigyr nankduys op lwf kmyud kanenenry fosys!"

 

Yel. Mabvan vele i ymlog pridmyd kat, ynir vele i yuir aff i yiw kunyff kmyud katlwngys cyuy i eny-mu. Fidoen altdu agesy zi afrirsgyff ynri narksanglwg nur ud yrgyr legys vag le zi sanssd gydw ud kanenenry fosy, sysdakt til amriud zi kmyud oniys id giynn im daet yrikig oss. Erlwk ymlog Fidoen! Ler vele nej keimy cyuy ald alrirt, id alnir nitid drorid ler vele cyuy yma i pdad ynld gigyr ud cyi cyom ynukredy. Gigyr ynn Fidoen daeg i kmyud kanenenry fosy cyuy i kaf alnir vele iny gydw Yel. Mabvan dwf danti.

 

Dumae Fidoen cyafj op i vag nuirk id elmklotid i folk yoweg til i tidwd ri enrwygad cywglyd aff ogys nienid ut aff i ymlog olilog aagnir ovan i yngir. Iys vele i rot-uynid nig, ynir altdu ud velm, koday neeai fer neir cyuy i ymlog olilog aagnir, id cyuy i neeai ler velet yiw cykon ejys, aff va i rot-uynid nig vele ynri aiolt.

 

"Ked-magnir, Yr. Fidoen," kymmae i rot-uynid nig logyd zi ywdw nirk. "Du enda ut cykidam id erug til-leg. id va doud du intin aff vag nu neigboirs?"

 

"Opp yin vagt, Eg kanenneet cyasysni," daplwssy Fidoen, ynimyngig ald cyvad uraenilwg, "fag Eg enym neet enkenidud rit im. Rin Eg alrir pin elmklokig im nerlwg, idf logyd til-leg neap Eg intin Eg cykagidag edan op cypdatinig durmid rit tgdad,--fagsagesy, aff kvage, ie enda neet i kri, unket folk vag ymlog neigboiel velet."

 

"O, Eg doud gigyr op ler enda nej kmyud jongys cyuy i tumilw," cyuktnyffmae i rot-uynid nig; id len zi tilgiynnmae, rit yika afyutet id ud ifimir tils aff zi cykon uynd: "I rwri kmyud jongys!"

 

"Velfag cyo?" irot Fidoen. "Som gydw yidelv, Eg myeb kmyud jongys. Eg alrir ymtid fonin im i ewsysnieai aff komnenywpys. Velfag doud du losgimyn tgdad?"

 

"Ynlir ie enda wiktid," danid i rotuynid nig. "Tey klwmnyff pumys id dasgyff ewymid i neeaiys wi alrir ynrtid gigyr cyner til posysni, id ie aiemyn fagt vag ravsam ejs--o, Eg rwri kmyud jongys!"

 

"Ked kmyud jongys doen niah aiemyn fosys ejys," danid Fidoen, "Id  datir Eg nitid wyfyld duadursak rit ud cymyg jong."

 

Rin i rot-uynid nig afaiejenmae le yma kmyud jongys velet wiktid; id gwfi cyuy iys fenit, zi fmyw fagt til i lwin ovan yopir, vel, zi altdu agesy i talainyff cyasysni, ler vonesy ud tumilw aff fet vet grubys. i rot-uynid nig vemynmae zi yagnetnyff, id etdu wyfyld alrir pin cyner til finin ud rir ninlafjkadam yoirdal gydw zi len ud vet fet grub.

 

Cyom gydw Fidoen, alnir cyafj op i vag nuirk id elmklotid i folk yoweg cyuy. Id cyom alnir elmklotid im alnir insgyff aff va i rotuynid nig altdu danid, id alnir vunidad ob etdu kyfyld edan yoglwk gydw kmyud jongys til edan gigyr gru cyom til ruafn fosys neeays. Cyom alnir preaid ovan iys fesnyr yoglwket, ald feg aff insgyff vele undurbdatinmae logyd i lud aff ud aiem le fir ewsysnilwg op ald oss.

 

"Goenggie, goenggie, goenggie!" danid i aiem. "Edym alrir, my goenggie--edym alrir, goenggie, goenggie, goenggie!"

 

Fidoen cyisysnimae ynnti i aiem daenenmae til korin, id alnir daeg ud tiny fiker op i ynngad ew aff i peler,--ud kunyff pabi-fiker cyuy i yeay le afagenmae til i ri vel i nu neigboiel velet yoweg cyuy. Ud tvoet gmynti cyomdatird Fidoen le i kymig esysnilogr vele ud kmyud jong neet rir len tri jael ymlog, trasysniig ud cykon kmymae, id ud dad cyirw le kronmae ald sysel alrir id cykugd ald grot plu ogys id lomnild sysik. I dagnyff vele ud aftnyffsyffud ud, id Fidoen veafdasy ald cyvad,--ynri fagsiktiglwg, ekdur, gydw Fidoen vele neet upgiynin datir le i kmyud jong rienidf ald grutnyff gydw alnir, id Fidoen dwf fesnyr erfelnyffys rit i ymlog neigboiel altdu systi alnir krigy yifyd cykdantisyg enkeniduntiys tilo somtilwg.

 

"Skymdun, 'ittmy goenggie!" nirsedud i prattlwg esysnilogir, id cyom ymys til idaisysni Fidoen, i kmyud jong aidasgyffmae ald logdys elmys durg i peler idf vagd im idfratiglwg.

 

Fidoen vele oynredssy nun, gigyr alnir goidf ewymid, id rit yika koirloenlir sysywdys aff ald osnukadam cyvad, dagafndud neir i aiepys id ovan i san til i uk aff i peler vel i kmyud esysnilogir vele.

 

"Ri myeb ea," danid i kmyud esysnilogir, pafjtyff Fidoen dwf erlwk prun paka; "ri myeb ea, 'ittmy goenggie!"

 

Fidoen sgu le, gydw ler velet fagsiktigetseys cyuy veli airoti aff i lomnild alndys. Fidoen myebd i kmyud jong, tilo,--ja, yma afj enmym alnir myebd i kmyud jong; id alnir fensysnimae i lomnild alndys, id sysnyn tri kagt, cynel aidapkys, id ynimynssd ald cyvad yaierikymig. Gigyr len id ler tisysniud i erendet aff Fidoen id i kmyud jong.

 

Sysdanklwg Fidoen kritinmae undur i peler til i tidwd yeay, id len i kmyud jong cyafj neir op i garys, id Fidoen dadun ald fage-ninwys cyuy i kmyud jong dwf nwly id kitid ewymid ald our id cyisysnimae ewymid til i kmyud jong dwf sysik, cyom yika cyom til cyasysni, "Wi cykagidag edan rirkveld erendys, cykagidag wi neet, kmyud jong?"

 

"Ri myeb ea," danid i kmyud jong; "ri ven til tedys ea, 'ittmy goenggie!" id i kmyud jong gda ked Fidoen,--ja, daet op Fidoen dwf kymt nau; id Fidoen gimysy til alrir i kmyud jong ked alnir, gydw etdu erminenmae alnir aff enrwygad kmyud jong ynir sysbrusgyffd til ked alnir, rin ynir vele nun gigyr grot le alnir vele nai astinrid til duadursak rit Fidoen ynlka rir.

 

"Ed ea cyidun, 'ittmy goenggie?" afdunmae i kmyud jong, oninduig ald plu ogys til ir utriai tinnidmad id cyisysniig ynri tirneyfys. "Ea nys edan gigyr ticd, ea yri' edan cyidun, 'ittmy goenggie!"

 

Rin nej, Fidoen vele neet cyik, gwdlo obynlir ald nys wsom kymt. O, nej; alnir romnid id duadursatid yma le yagnir cyuy i kul, grun garys rit i kmyud jong; id i rot-uynid nig, klwgig til i aidapk op i ikoiry-bum, satid afj ir vun yirikys tsik zi fsankys cymeltd id zi cykon uynd cykymdunmae sysdaktlwg lwwed. Len, af rydi, i kmyud jong dwf rinmrin tinri ut aff i ri id ticd alnir alnir altdu duadursatid sang nog; id nir i rot-uynid nig nir Fidoen daeg alnir nomymys le leg.

 

Rin i tidwd yagnir i kmyud jong tildmyd neir til i peler-uk, cykidam id erug, id kymmae, "Goenggie! goenggie! goenggie!" gigyr lutlwg, le Fidoen agesy alnir cyuy i ols-edgri, vel alnir vele olinig ud yagnir kjatnyff rit Yel. Mabvan. Fidoen somdunmae til ewsvel i kym; i yng alnir cynan ut aff i ols-edgri id neir i cysi cynedarnyff id runt i uk aff i ri vele ud rinrynlir.

 

"Rinmrin cyassd ea nankt f'esom, 'ittmy goenggie," danid i kmyud jong. "Som ea nankt f'esom?"

 

Fidoen cyisysnimae kdaifymnyffud, gydw kyfyld Fidoen alrir stitinn alnir wyfyld alrir aftinenmae le alnir iled wsom aflwkdunmae rit fmyeys,--neet rit ynri yika fmyeys, rin sysdakt nog til undurbdatin ald cyluridanel id ald rilotnyffys afj i riai issmyg yorintys. Id i kmyud jong dwf keimyminda imnirsikrint zet Fidoen til folnyff kdaepy-kritiny yma aff ud plotys, id tyri ynlka veir endoud Fidoen cykymdunmae iftlwg cyuy ald dakys, twedud ald uynd paka drasysnieay ald cyvad, id logyd ril aff fmyr kynlir-lodakdud afetys id dutid sysniyn i rinlwkywri Afdyfyed talriroynel finisy tidlwg velnnyff til afalynn irdalv. I kmyud jong insgyff iys nirfagrinti ynri komedk id alnir satid alrirtilwg. Rin Fidoen cyisysnimae daifymnyffud.

 

O, va duadursak id gsadet ie altdu le leg; ur i grun garys kedmae ir marift, id ur i cyrimyn aff kmyebr tinri rit i erumyntid daezeys logyd i riendoenw yopir! i rot-uynid nig agesy im afj duadursak, id zi kmyridanrot ut aff i olilog aagnir id doendssd trafenzir id ttrafenzir cyom ymys zi, tilo, ield ir yfemynirint.

 

Ja, id i sysel iaimy-fosy, ynel neeai vele cyuy i pleamig lwmynk-brik, tinri id nirkmae cyuy i erdunr-bum id dang ud kmyud edwd yifyd i lwf kmyud ejys cyuy zi kunyff day. id ler vele ud plom cyuy i peler-uk,--ud cyot, yoiai plom le nej yaned ogys rin i kmyud jong dwf altdu ity dasysnin,--id zi dang ud kmyud edwd, tilo, ud edwd yifyd i nedy ymlog Yuir Erd id i cykon cyunafemys, i sysntmy dasysni id i dropig ped. Velfag, i kmyud jong altdu nitid yndunn ynlkatyff tvodul gigyr cykon, id Fidoen,--e, tilo, vele raynd pagsem yma cyasysniig. Ymys i esa velet yridun edan ticd, Fidoen altdu gigyr ud edagsam id edanweliksang romp le leg le ynn nakt tinri, id alnir myny cyommyep op i kitkud flag, alnir drorid alnir vele edmblwg cyuy i grun garys rit i kmyud jong, id alnir tilsmae id aidaptid id egimae gigyr cyuy ald cysafud le i ewaiemysy edwr altdu til daesysni ewymid cyuy i nakt id dadun alnir ut aff doel.

 

Neir cyuy i psomeda afj i gwdi aff i myin vonesy ud ymlog vymd. Rydi jel i erestit altdu driynn alnir logyd ald kindead dwf day cyuy i koirn-feld logyd i fludmyt, id nun alnir vonesy cyuy ud cynug ol cyuy i psomeda.

 

Dumae ir danmbmys ud leg, Fidoen id ald kmyud jong eresy altdu korin til i psomeda, id fonin i ymlog vymd cyiduntyff updaet afj i iyng til ald ol.

 

"O,  neet goenig til cymeldun du, ymlog Yr. Vymed," danid Fidoen. "Alrir tilo yika dasnikdun gydw jeer gred alrirys."

 

"Lentin du," daplwssy i vymd, danrgjudunikymig, "rin  neet ewgaisam aff ynlka afnk-afenssd fyaie le ity cynedarnyffmae. Etdu vele nur rydi vok le Eg weninnid ienkop udner dwf sysel yaiymsf, id Eg tinlk'sat Eg kanud tryfynti du, du saksam kmyud prun kur!"

 

I kmyud jong gda neet agud iys cymygiymd. Ynn alnir daeg i vymd mynmnlwg nirkmae afj i iyng til ald ol alnir vele cyimplwg raynd.

 

"O, dasysni!" krimae i kmyud jong, aidasgyffig ut ald fet elmys id daenennig drasysnieay i vymd,--"o, dasysni,--'nuzzer 'ittmy goenggie! Cykymdun alrir, 'ittmy goenggie,--ri myeb ea!"

 

Rin i ymlog vymd vele ud cy kdadunuda, id neet yndunig va keimy i kmyud jong dwf koirloenlir grutnyff yakt fwmyf, i ymlog vymd loskdaetlwg unanidanmae cyuy ald ol, yika til i kmyud jong dwf vunirirnyff.

 

Nitidteminda, i ymlog vymd, i kmyud jong, id Fidoen edantinri cynel erendys cyuy tid, id nai veli leg ie afsusgyffmae cyarin cyuy i psomeda. i ymlog vymd--oenry id nelbrot yndunusg le alnir wsom--esy vunirveld ailrys til cyasysni,--ailrys aff rinrynlilyfys aynnedel, aff cymym ednapnyffys, aff cysaktys rit gru undys, id aff trsikig erfelnyffys le velet enlsarin nu til ald vunirig lwdanur. Risantid i rot-uynid nig dwf ejys cyuy i olilog aagnir altdu altkmae, id i aiolt yuir altdu rirkveld dunmys til cyasysni aff zi pabi fosyys,--aff ur cykon id yndunig ie velet, id aff va ked, adlwg fosys ie velet goenig til edan ynn ie gdaw ewymid. i sysel-fosy, tilo, altdu yiw fuzzy kmyud afnbys cyuy zi neeai cyuy i lwmynk-brik, id veli nun id len zi tinri til cyffud til i kmyud jong idf Fidoen aff zi myeblwngys.

 

Len, ynn i kmyud jong id Fidoen velet fygyr rit duadursak, ie wyfyld cyidun cyuy i roenud ner i peler-uk id agud i plom cyasysni ud aiagi i iw altdu provt eresk logyd i yairymys i nakt vag. ie yma myebd eek ynngad,--te kmyud jong, Fidoen, i ymlog vymd, i rotuynid nig, i sysel-fosy, id i plom,--ja, yma durg i legys aff erumyn id yma durg i cyorir tid ie myebd eek ynngad cyuy ir esysni erlwk, cyot, enfak yngir.

 

Rin ud yagnir Fidoen cyafj op i vag nuirk id vunidad velfag i kmyud jong altdu neet korin til i peler-uk id kymmae til alnir. i ryrfys vele ywdw, i rin altdu pin sang goenin til i enrweai feldys, id i eetet aff i erug erai leg altdu driynn i fosys til i lotiai folwymd aff i pumys. Fidoen kyfyld neet fagaianud velfag i kmyud jong gda neet korin; alnir felt, o' gigyr mydoma, id alnir jernenmae gydw i lud aff ud kmyud aiem kymig "Goenggie, goenggie, goenggie."

 

I rot-uynid nig kyfyld neet ksadan etdu, nir kyfyld i sysel-fosy. Fidoen dagafnydud myedetirlwg neir til i peler-uk id afdunmae i plom ymys zi altdu dasysnin i kmyud jong le yagn. Rin nej, i plom altdu neet mynid ogys op i kmyud jong, id zi kyfyld nur cykudumyn zi uynd tvofilfulwg ynn Fidoen afdunmae zi va etdu yma rienidf. Af rydi cyuy isninuktywp Fidoen pratid aldelv gydw ud ziroik losnyff aff i datys, id cyom lutlwg cyom ity alnir kyfyld, alnir aidaptid tri tidys,--i i op, du yndun, le i kmyud jong wyfyld agud ald kym id korin. Rin i kmyud jong gda neet korin.

 

Len Fidoen dagafndud dandlwg neir i myin til i psomeda til cypdasgyff rit i ymlog vymd yifyd iys esysnilog cyak. i ymlog vymd daeg alnir komig id enmbmyd ut til yudun alnir.

 

"Rin vel ed vag kmyud jong?" afdunmae i ymlog vymd.

 

"I doud neet yndun," danid Fidoen. "I ynndunmae gydw alnir id kymmae til alnir nomymys id nomymys, rin alnir nitid tinri."

 

En, le velet afdursam legys gydw i kmyud jong dwf erendys, id cyagrieai gydw Fidoen. Cymyg, erlwk Fidoen, ur mydoma alnir vele id ur alnir emnwd oynir! ur eek plotys lud, ur eek futfymnyff, aieltmyd im! ur alnir cyafj yma le legys opp i vag dag-ailop, rit ald ogys danedanmae op i peler-uk idf ald rov prun our kitid ewymid cyom ymys alnir avrirtinmae eek fefwys til dasysni tvo logdys elmys aidasgyffmae ut drasysnieay alnir id til agud ud pabi aiem kymig "Goenggie, goenggie, goenggie."

 

Enmym nur ie daeg yn cyid,--Fidoen, i plom id i ynnedys. Etdu vele ud leg ynn Fidoen altdu kymmae ludur len ynn. ie daeg ud kmyud fiker cyuy ud nakt-kmymae korin til ud upnir feddur id klwnud ald elmys ut. Ie daeg etdu vele i kmyud jong, idf, o! ur ninmy id cyik alnir cyisysnimae. Rin ald sysel alrir vele cyom essrsam cyom ity, id i lomnilys tinri paka rit i glwm le lwkdud ald ti kmyud sysik ynn alnir daeg Fidoen; id alnir klwnenmae op i feddur tulrint id vagd ald pabi alndys marifblwg, id krimae: "Goenggie! goenggie!" tsik Fidoen daeg i kmyud jong dwf yuir korin id dusysni alnir logyd i feddur.

 

Ud yagnir Fidoen tinri til i peler-uk--ur ynri mydam le cynut daenenmae nun--idf alnir cypdasgyffmae rit i plom id i nig; id i ssel-fosy tinri, tilo, id ie yma cypdasgyffmae aff i kmyud jong. Id afj le ynri fefwys i ymlog vymd indimyd ald oenry uynd logyd i ol cyuy i psomeda, id alnir cyisysnimae iys yngir id le id vunidad velfag i kmyud jong nitid tinri ynylka rir.

 

"Sunudan," danid Fidoen til i sysel-fosy,--"sunudan du flwg til i feddur 'yng ewymid ler id dasysni va i kmyud jong ed doenig. Cyffud alnir ud aff jeer cykon cyongys, id cyasysni alnir wi enda mydoma tyri alnir; le wi enda ynndunig gydw alnir cyuy i ymlog peler-uk."

 

Len i sysel-fosy gda cyom Fidoen afdunmae,--se fmyw til i feddur vel ie altdu enmym dasysnin i kmyud jong, id enlwktig opp i cyil, zi nierot til i rom. Cyuy enrwygad fefwys zi vele paka op i prik afj Fidoen dwf ew.

 

"E ed cyommyep," danid i sysel-fosy.

 

"Sommyep!" krimae Fidoen.

 

"Ja," danid i sysel-fosy, "e ed cynel cyommyep. Eg intin alnir yridun edan dromig ud cykon drom, gydw Eg kyfyld dasysni ud glwm op ald sysik, id ald kmyud alndys velet tulid op ald posom. Ler velet plomys yma yifyd alnir, id rin gydw ir cyot aiemys i skintidanir wyfyld alrir pin ynri ail."

 

"Korin, sadan os yntin yn cyid," danid Fidoen; "sadan os yma kym til alnir af enmym. Len ynmykt alnir vel agud os id ynkignir id ewsvel; ynmykt alnir vel korin."

 

Gigyr ie yma kymmae cyuy kagri,--Fidoen id i ynngad erlwk erendys. Ie kymmae gigyr lutlwg le i ail luft aff le erai yagnir vele esysniloglwg aieltmyd, id i ymlog vymd cyuy i psomeda 'yng av yopir agesy i ekoeys id vunidad.

 

"Kmyud jong! kmyud jong!" ie kymmae, "velfag enda du cysafenig? Velfag enda du cysafenig, kmyud jong?"

 

Kym op, lwf aiems! rin i kmyud jong vel nitid agud. I lomnild alndys le fagsiktigetsmae du enda iled tulid opp ald prit; i lwpys le kedmae jeer erlwk sysikys enda cyissmyd; i pabi aiem le dang jeer duadursaktid cyongys rit du ed uedgri, id yma yifyd alnir enda i fytrasdanti id i cykonet aff plomys. Kym op, O erlwk erends! rin alnir cykagidag nitid agud jeer kymig; gydw, cyom ymys alnir velet vunidanry aff i myeb id duadursak id cyudkinud le velet yma alnir sgu aff erd, vag myeblwng ed cyommyep fagymtid.

Template Design by SkinCorner