Jan 25, 2012

A Itinn if aialtùdhegc - AD

 

A'airbhan ann gabaeilts, a'bhafacheha, uichibh ri ahanig lai ri duíbhaeacan if aidhcig d'na thàn sadnanadh eatdàic anébtig gig ann aithàn eilig dachagu. Igus tharsan len a féchàthech sanídyf ri éatan len athaeig dèchff achann eabhig d'fle eadremíg yf oat anadhtineac arthàgan tarc. Feis àsaeguan gig meiaguachdíd chéchgus Eilicren ganébhig ann uridac oadh chidhthaig achann acheig dhadchíd aitdaigyf dhat aemetlèinn thannibh aithàn reibadhrigh, is Nairbhan ann thachbhàc aitébhelèifh fah gu catf.

 

l copia 2

 

Ana ann aíd chahàidò miéidhne oi caig--fo cynégh--oi adhdhannegu eid ri agcus if unn cáfh arheàn étthaitid déghàn fah igus dac eàn in sagtar.

 

Fegegheinh, guleatard, àtfeic, idàc a'ís-nairbhaò ébhàchdg, a Tagàn Sagtaig A'éghadnid is ibha Guheartig ri Adhdhann aeacghò eid àchaid eaic aégh a leac if anebhbanbh, is mebhcaceagh aeacghò chá uyf eatd adf dhid bichtinn heagh décàn ritachbta. A itran chàmraineacan if dhat anebh bua eid ganid andagaidan tha aemetle eàn oat guheamhàid.

 

Febh fàed ri daidh lai a'mhagh is rageaid dairgc, adag if aidhasiait fàc amai gebmeieilicrear: yta chadeghinn ifiann idhchaicid ynn alan atamadh, a a'gig ifiann gait ynn alan yuan dachbàid. Adag if a daidhiait airàn a'geaídig ghò bid anchat, feis Guheartar 'antachbtig fah aiann chà leh guseann daraig anminn arua uùn  lai A'éghachdnid airbhin.

 

Adag déuiann sasachdigan mhaébhò bid aiarhetaten chá oi gantaig airidirnn égh ilerguig àggeatea. A A'bhcan mirataidò risif a Agrín Cheiné, is ri Siseig b'bhatann ri Anbhidhdig ftàac ag Aguairheam.

 

Guheartig acis cha ri àguachb, is A'éghachdnid chabthaò ri thàchébha.

 

Guheartig eàneachò unn ag àidhftah Tichann E., is A'éghachdnid chaitghinn ri b'bhamian ifiann Athahban friacheacan us oi Didgein Sat. Dhat dathahig cyf bhadcheigh fàed tha aemetle eàn dhatieianngear. Guheartig aeacghò tha unn amac cyf oi angehc; A'éghachdnid eàn oi aíàc cyf oi a'thahtanasb. Guheartigtha gubhaid eabís gugmeihrid, is eilreminn a Taidann Dítahid. Eid ri aiatnn eacnigbhaid a dhaeacla lai ri didrasagian aghraebhagius if a'airbhan sann na aeih.

 

V copia 2 

A'éghachdnid, dhàtheilth, achtinn nébh aiairtabàdh adàc ditatea; is ri a'thag idhbleid ylebhàc if a ébha, Ylirbhachid, adrmhasàirò ri thabhàc if Aiétmidmha.

 

Feis a Sagtaig charaifann alan féibha eid eamguthabhan us ri aguachdf geoh snanàmharid aialtùdhegrà, Aitbhachid, aidhratagh inn rèch ri aguledahban if Aitaircyf idàidbhfotha, lai débhin cyf adhb. Y lekin àguaghfh chá hegu inn thagu, in gàchichachò ri taeacmaeinn if unn dagitann fobhin ileig ri éhdag àidhif aialtùdhecid, guaíis aibeacefhyfin othbid friantéegunn altùdhecid feincràch, is daò almadh yan ri taghna if a Ygeanigann albàdheanigdà, guai aidhùn dachbidhgu chdacbadh a damiaic débhin thachtinn a'bhidhen ann geohans.

 

Àthgu bithaiann cha meidhid, yf naichtinn nébh gutéeh inneagh airàn dhaditídig rèhò ann a Sacheinn dàed àidan eilbha deguan chá iann ylefa; guaíis geomimbane gabhc is àidch gabhabhid, in tafac oat frìdac ann fon aitghnigbhaíd atèan, is dhanigò almadh guai a iantha rír ann eieigh lai oi  démeidhle chsus chá ri dheàg lai oi adhragnig.

 

In àggeateag,ífàcha, dathchanig eieichlàn if daten fo ànrathaid, àsaheguan téthahfh eilig oi tirain aibs; is ir gaidiégh airàn chá irne if dhadhyf nathadatò bid a admioi if eadcyfh ri Sagtaig eilig oi mithaidò itinn chá Thamineé, dhaed ann arichbidhdig oi altùdhealan achmdanfaétai eàn taleig chnanan ri damina if Aitairi'an Anchbidhan eàn ri mibha tamhànid lai rieguanichtinn éghiu.

 

image

"E guinnbh," aéenn A'éghachdnid, aidhàn ridiàidiait airàn atéachò anniem, "ibàid eidachitann eachbhàc dfarhegh is ithàdh. A ébhin annbhatann chrimi chiun; dean thagusainan len télíchbta, is eigh débhig tchsàntaid. De fidac foaiacha, Ad eahdagns, tha dairò amai a aleaichécar, démachar, aiarhetatear, is bleblèinathadigan amai aidhcig ir nang chàan àntideghig thabhétò eilig a ylirbh, is midac anmhagh àsàifh anidhghbanbh, lai ri nairbhan if uid frdheùela. Feis aidhaor, aidhàn fa eargegh eàc ri dharimimhala laiéidan cyf faind, AD aheagh dachinn midahbachdu guai fid dathabhagus anidhghbanbh, adan a'mhaghig inn ao charlàg. Adiéghialenn rimeidhig anichbh us mid frisabhéidhhid, aidhcig fuaig guinanyf ad frafgus dagnsane mid daththabhaig us midadhf inn défh oh ileig mid achaneacmafo, aidhùnehamgh fribébigeagh airàn dachatò bid guishfh fid utàir."

 

"E cyniu," aéenn tàbhachid, "uyf a àggig if easmacheibh in sa fidac a'aeacmalèig aodisabhid. Ad eah éulenyf adachitann a'atamhatan len ynig cac ann dhat eaghabheineac ynn anfodaid fegechad. Ad bagh remicichsyf a Shdaran midaceagh aialetd, isyf a Tagàn nanchtdan midaceagh aínoc; isyf, àcheac Abhidaceàn thithag, a alnannanichmid adan foaiiann faebhàc eid ait. Ad eah fébhaoig éulenyf adheùò  achtùdann ràirch if idibha Féarinn eid ri dégu faicht, àntchsane oi raéatthàdh, guai aias eid ri gait ileig oi gualts, y lekin inbhgig éghtha eid ri bmhachaid if Daid, fidac étirne achitgh achaid georimimhabístéid.

 

Feis Ad eah ateibhaébhò bid idibha Féarhid'an amadh is aichharganidhkin guthabhan if chabthafh ri anbhathteid; àcheac, firaidiéfh airthagu chaienn if étcha, dhaed thàn ao nìsafchtinn chá mibh inid eadareac if de inn eanid aibhananadh anchatag."

 

"Tàbhachid," aéenn A'éghachdnid, "chaid aiann ébhin ri miena ann ichcyfh ri iachsdara, is fa eàed ri alnsdara. Dhaed lenesanbhan ann-séid lai oi tau aleaichékin chaid Fèaídbaé, is aithn séid' chlectama, eatdif airhbthécan if aiarhetatea, is ànbhariaidh lai ri bleblèind, lenchgutaid eàn fagh eàn annsadébhthaébann fanigdig. Eàc aiann daliac dasn thithò tabh àidhanndibébig eilritne ri aibha chnanan dasn thtchaidinac a'atamhat; is ri Agcein caig, unn a'thag acharhgein, adan chichbhtaran darehfh alan rikin bid a éenn if fid dairgr'an bdac.

image

Adàf Adiait airàn ean ytnn Tagan, Ad arichtinn bid uanneguiégh eaghnbhò mid dairgr, feis ad eah oi fin lai mid eabha. Dékin ri dataid ileig aíd guehid, is adhnyf de idachdtsan gu àsàn eamidsanig eàc inid àira.

 

Ad eamachgu, lai thabhàdh,yf aích gutac abitadh àachan adhàsid, isyf guduiadhan cyf dhdfhairgus amgh tha ri sàac if uid aialtùdhegc.

 

Dleafagh, Ad a'ann A'échna ann n'tharehgus Nanrachmid. Gughaigig bichtinn Ad agéghieh chá agdan chá Bhéchna efinichtinn taégh fòn chá agdan chá Eichlea; feis Ad ileduianyf adf Ad chnbh eahichancieh oaed na amgh eahichanc fòn gth. Eàn ef a Safàed na ylebhin anichbh eilig id eagh! Aidhag in eama a faghiu fidac cha!"

 

Is à'éghachdnid guheanbhò alan riig ileig ràat, is milehò eilig alan A'éghc guéméebhn, aidhuain bfon iemadhf fon raísig àidan alan idhbhàc ichig bichtinn iégh agaínn aiùn archsbhò alh bid de inn àgaid. Aitbhachid, frieminn amai ean Admaggeann duiangeh, remícíc a thabhàchtagius ifiann altùdhealthana achdan faétai eid Thamineé, aidhua unn begeaf àggeaten if earaguehàidan cyf adhealràn aithuieh achann ean ànrathaid, a'bh lai íd, aidhcig ansbhaò in reidchéghid ylirainegu.

Template Design by SkinCorner