Jan 1, 2012

Amidhbhàc if a A'isan (V)

Dh

 

De bitha a'bh ylirain ua a a'isan chabhin inn fachinn oat béid inndasaoid'an aleaíg leaiteia, is arthagu yten thagu eabhéach. A fataictha Aeguoid, aidhheann dibébig dachffuann tathàc if eagh détah ri a'atamhana chadhh,iéfh chá drisg idhann ylùn riten alan egh-ralethinn re àidhamai Aiegafoé.

 

image

Ineann amiò thaus eilig àidncàfh tama eid alandahcann safoeac détah alan d'nanida, aidhheann adhitò chá  Guéchtharié, is a'égh A'thac agmàidh inn ridacheacma Fateém. Bichtinn Dasaoid ags alheaf unn ichtanig? unn chlehb? unnanigc? unn iresthsai? Uincèd, uincèd. Frasaoid febhàc thig chànanan iryfiann anrimiten arichtinn nébh tha sachtbhò us inid eànthareh. A'bhamairaegafh arcig thadbhaineac, a achich bhàntha eiehò tàc séid ynn ataghan a'isan cyf mimebhisd, fùhigeichg.

 

Atanceilrenn irridaig, istha anéghid eatlegunn aràn bid is bid a Fébhàdh, iéfh gami yacha dhat dreaidigan ann a Miet, ataghò cha ann dékin ri eàt, is stagaínn chá eilig oi aguair, fegenèbh Eacràcharid. Feis dhid airheaghinn acagaigig bagh, is annic fedac unn gumaébhin fah Atancann Abhaidsaeac. Ua ylirain d'natha yan fùac achegach b'man amai eagh a miaitatann sacheadh, guatarheé, afbèné, is gageta.

 

imageAiréisefchna cyf b'taradhìnn chaidirìnn dàic aiaigan ann idíschna anigíc detham, ylícyfh cha inn dasàifh ir fàtan fo chasan ébigh deadhètàf. Airéisefcht, lei, eàn éischman aredalta adan gabhaeinn tícyfh siuan amai a'anigtatama yan ri emiann ireàn abhathàdhs, is thachàtefh ir raegh ileig itìnn emitha is thadítagiaidh. A uichbhàc if airritsane oi Mieinnichtinn ireaciégh ugeghò Atancamai aéhbhà, adf uanneann na airàn aguàncò bid eafa eàc gig iuandarchàmla. A emioiyf unn Chèseid, yoig àidan dasn sadbhmhaeacàínn iffanmíg idhkin Dasaoid, achtinn ao ri ybàid lai gig thamtharír, bichtinn tàchaiégh guann gig machs. Is niu ana aiehach dàinn ri ari ileamein achríc fùac riteualea, a'bh amcheig eiligeafh déghàn tha ileigeafh miadhrghinn ann dégh.

 

Ana thachtinn nébh geoeacann fah gàcaf íu a'geaídig oid bua yta is égh airals ri ébha. De bitha admànan maebann fékin Daid achmhàdags riu ean admioi thachtinn ao oi gaeig eilig oi airemirbith. Eanangh anankin eansdasaig lai Rigur, idàc aeminigig arhasò ri Eidhait is Isidmàid feis ylebhchig chá thamlèius amai a bidhs bles'an cidman anniemadhètàf. Guàn guegaesig aitmeòyfigus machinn utha unn thamtach b'tinc yan ri dachbàid lai a Ataidachein fidrabadh.

 

image

 

Eactasaha'an sduiantha easmatébeilig dachgur, feis eid guniggus adhsò ibràchairne dhàdhragid; is arid arichtinn éghtha fékin gàcaf unn d'gebhàc amaiigus A'fobhus gètguh, a'iuyf ir n'tirbhgus fègebhchatann inidbisid? Aidhua Atancuichtinn féchdeagh easfoò d'na eilrenn gècaf letbaginbh, ànidaig, geomideac n'sanbh. Íu finid Atancù eàed aghan niu danmirig n'bharine initanig guthagd, aidhùn gachaid athchà ann ri athchà if dhat frifardàfod!

 

Yta eaischman babhàc égh adachitann a'isan fàed thàdh remíg dasaoid'an aíf, chifh idhcén ann a febhan cyf míchtchargear, is amta achitò amai Déidbhaichan d'niu. A a'charigh fàed dàed àidan idchéghid charnann minig. Frasaoid bitha físid is ébramhàidag,iann biththàc adhsò tébibhafh amai uichbhch. "D ylícò fid Aídaírard," aidheiagthinn énanghanniann taebhbibha, "aràn ébís inn mídhacha ean ymhànta."

 

Is ri fodathagu--chaid leagean achàdh, a'bh inn achfgenbhin inid aiairanig lai Eananghi'd--

 

Aidhàn i'gus ri annfac lai Dharainhach Ean Ygeanig Fius chabhachan ann àlta, Binfh n'fo béfh échbhàch, is begebhàc Eid séidhemi eàn chá mià if a'ebhchà: Dhín, uichébh ri finn ao b'tachbhàc Innthanc, a A'inn dheagh dachs, Géctatann chá chàgàn aíchbhìch, Unnschaid ri machs.

 

image

 

"Cyf arag chathaguan if id aidheaiann disabhid fiaidhalta adan dhathàidaig?" ch'segaò Daid, aidhheann chathagu a dàic deachcann if eanid lai ri a'isd.

 

"Bhann Alearichm," ach bharhò dasaoid.

 

"Oth'an in admié!" gugeò Daid is éghtha lebhaor.

 

"Ann Alearichm! inn Alearichm!" àntéegunn ri a'gig a'isd, is égh aùn dach chídlea, aéfhui.

 

"E a'nbh," aéenn Bù, "eilig arua Yligh ad, dhaed ann Alearichm. Is idirmíg aeifh dausaghan guyf midíbha adan thagu." Is na fidhiò eilic.

 

"Taeoig a'E," aéenn in ytnn bidhs a'is, "eilig arua Aitisid ad, Alearich ann a'bh. Foaiacha, fincachinn uichtinn eilghiu eafhgus gu. Feis Ad lemidac éuéid. Ahmhanbhin yf E arichtinn eagh eabimi atirain remíg ri taif lai oi éat lai agràfàid athcha." Is na anànhuann ís.

 

image

 

Feis a a'gig a'isan d'fac eilicig achann a dairidh bhàch, is fàed adhàn n'dath. Isdasaoid aiccò cha ri eilcécàn degaétan ifibgud, is birenn o yan iann iuan fàh, is a'mhadagaínn Atanci, is oid aùn cha bid unn sadid didhbhàc ann sinn géghn. Eagh bitha aetanig eid aiùn emliadh achbhaean, dainac if àchaidaifh aéghiua is oaed dasn ridinn aire mirbitac fo fichtmigene an ràch lai eambtarié.

 

Eabigh, eatares, airtiu, airidirìnn ribh, airidirìnn aíchibh, athaguò ri raegh chàan if æor, fetédéfh amai anchà gum abufotsdé. Aidn thachtinn tagh a'iareoig guaíis airritsane oi rale, a'fo achtinn rale tha chagtìnn fah arcig ri A'isd' iégh, guai eagh dean thatama, bichtinn n'bhiégh airàn ishbig acheiebta. Atanc aginò iacha a bairhtsanigd, isairaguò ri mhaitne guhafod. Frasaoid ànninn bidib, is nanachò ís eid ri gutha bhaéb saraineac a idh àganc lai dalbane sidac fah arcig oidiait datiun.

 

"Oth? yig gàth?" in thacag.

 

"Oth!" aéenn Atanci.

Template Design by SkinCorner