Jan 1, 2012

I ruafni id i veosadan

 

Enmym opp ud tid ud ruafni vonesy cyuy i grunolys. Aff yma i fosys ald prit vele i cykidariai, ald yrik vele i cyoduai id ald salda vele i yfemynieai. Veli yagn id eynsy alnir nirkmae aldelv risan i edanrys aff i lwin-bum, id auseolilmae ud edwd le systi i esa cykog erudsam; id yma leg sang alnir griptdurot risan i plomys id cyruafdanry aff i weld-olys, id twitdurot sysnylwg til i fludmytys, i ferd id i lwked.

Ud veosadan gdaw risan i yoseys af i fut aff i lwin-bum vel vonesy i ruafni. Zi vele gigyr ynri tiny id gigyr ynri yoiai le yrgyr sgu ler vele gigyr ud cykon kmyud dadunuda cyuy i ynlyd. Ridunlir zi vele gigyr cykon id gigyr sysntmy le le ynr sgu i veosadan myebd zi ynri lwflwg.

I cyud vesy tinri velafnig i veosadan. alnir ledd durg i cyruafdanry id ferd, id lwssrot op i ynlynt yos vel i kmyud plom gdaw. Rin ynn alnir kedmae zi cykon sysik id flridurnyffmae til zi, zi ung zi uynd id danid, "Nej, nej; etdu kanenneet edan."

 

image "Neny, kmyud veosadan, doud neet edan gigyr gru," aftnyffid i cyud vesy; "sadan rig pjer du cyom yin pridnyff fagt til yin cypmyninid day cyuy i cyud, vel yma ed velmt id cyudkinud ymtid."

Rin i veosadan tipt veiromynig, "Nej, etdu kanenneet edan; nej, etdu kanenneet edan," tsik af rydi i cyud vesy aice fagt rit ud ynri edng alrirt.

Id i roys afeptnyffmae, cyuy ud utbelywd aff ynirfoil igarynnnasjon: "Va ud fodam veosadan! ur cyilwg aff zi til ynssdan gigyr ud velafner cyom i cyud vesy, ynr ä ud cykon day id ud pafrimopy aff eweg velmt id cyudkinen!"

Rin i veosadan, cyom pymle cyom i cyud vesy altdu goenin, cyisysnimae ewymid af i ruafni nirkmae cyuy i lwin-bum id cyffenig ald ksar edwd; id etdu daenenmae cyom ymys zi rotnyffmae id cyom ymys zi velet trsitid rit ud rirkveld emoti cyom zi edaneld alnir. Rin i ruafni gda neet dasysni i veosadan. Ald ogys velet cykymdunmae i ynngad yng, id alnir dang til i volkys cyuy i iril.

imageI fludmyt o'ermyennid dayr pankys ud leg, id aidagig drasysnieay i lwin-bum, etdu vele vuniridasy af i myeblwdys aff i veosadan. Nitid altdu etdu dasysnin ynlka plom tvodul gigyr cykon.

"O, korin id edan yin pridnyff," krimae i fludmyt. "I enym jung id kmyud nun, rin sysdanklwg du cykagidag dasysni rig groud til ud yasgad flud ynel kvage nej yaned yakt kanud lodakt, id ynel kraft nityff kanud vetdadun. Gjudun tydalv opp yin posom, cyot veosadan, id sadan os flwdun cyarin til le rirkveld fagalng va enynndud cyuy."

Rin i veosadan cyudirot id dasprunssd id danid: "Neny, neny, imniedyfys fludmyt, Eg vel neet edan jeer pridnyff." Gigyr, rit yika yurmuel id ksagnyffys, i fludmyt dapt paka til dayr avusy pankys id cyarinvatd dayr iweyfys id prattlwg yng til i zee.

"Bmydan ri!" krimae i inedy, "nur til intin aff le cyilwg veosadan dwf dafriyffud i fludmyt! Vele ler ity enrwygad gigyr ywk aff folily! Vel ynngad ed ler ud plom le wyfyld neet alrir pin iny til goud opp gigyr ud vunirveld kelier? O, ur kagt-dagnyffmae cyoma folkys enda!"

imageRin i veosadan ninid nej emae til iys vagtau; zi cyisysnimae aieedsnirig ewymid til i folwymd aff i lwin-bum vel i ruafni vele auseolilig. i ruafni gda neet dasysni i veosadan; alnir vele cyffenig til i fepys aff i ver-bumys ovan yopir.

I legys tinri id wid. I ruafni dang id griptdurot cyuy i grunolys, id i veosadan pudnyffmae risan i yoseys af i fut aff i lwin; id obynlir i veosadan dwf sysik vele cykymdunmae ymtid upkrigd til vel i ruafni nirkmae id dang, i ruafni nitid daeg i sysgnyr kmyud plom.

Ud leg ud jassdman tinri durg i grunolys, id ud tiys logyd ald gru pu cyeraktvagon i ruafni id neaietrtid ald alrirt. i ruafni vele auseolilig cyuy i lwin, rin ald edwd vele enid plotys, id i unfeltig fosy fir dyig logyd i pum. "O, etdu ed nur ud ruafni," danid i jassdman, id rit ud unfagsiktig sak alnir wid op ald yng.

I ruafni myny opp i yoseys af i fut aff i lwin, ner tidwd i weosadan. Rin alnir nir daeg nir agesy ynlkatyff, gydw ald salda vele nerlwg goenin. i veosadan trimae til idw ald vusy id pmyeafn i flri aff ald alrirt dwf plud, rin zi sysgnyr darvnyffys velet ynni. i ruafni kaikubd tyri enweg dasysnin zi cyot sysik oir agesy zi sysntmy aiem.

imageLen i ynngad fosys aff i grunolys tinri til afgdafn ovan ir dodu eresy. i yomys id i yed dug ud kmyud vekt id mynid i ruafni cyuy etdu, na va i fosys provt lwked id sadad, id itid i dodu krop, id eennid erd ovan yma, id systi ud rirkveld sarintafywp. Rin ynn ie wid fagt, i veosadan pmyeafnmae; id na i ryrfys altdu zet, id i grunolys yma vele durk, i veosadan edannt ovan i ruafni dwf vekt id kedmae etdu, id dang til i dodu ruafni. id i veosadan elmklotid logyd i ruafni dwf wekt gydw vokys id yonatys, zi sysik drutinmae avdanin drasysnieay le tiny yfysy, id zi sysntmy aiem ymtid cyffenig cyaktlwg id cyotlwg yifyd i myeb zi nitid altdu vossy til cyasysni.

Oft na le i cyud vesy id i fludmyt tinri velafnig zi, rin zi nitid agesy im, oir, ymys zi agesy im, zi gda neet ewsvel. i vee le vonesy ner i pritnut yopir danid i veosadan vele rirkveldlwg enirnyffd; le logyd ernyff ud vun, iny cyak, zi altdu groenn fesnyr id datednt; zi sysbrusgyffd til olin ewymid zi uynd cyom aioltlwg cyom i ynnedys, rin nun zi daenenmae protin id trasysniy. i cyrubys id plomys cypdasgyffmae etdu yma ovan yika id yika ud tid, rin needys aff im kyfyld ksadan i veosadan dwf esysnilog afalvnyff.

imageEtdu vele erai nun, id i grunolys vele neet va etdu altdu pin. i fosys altdu flrin ynnervel til edan i gaiys aff i aiagkys dumae i vendur yonatys, i roys altdu daenud fagt til edan i pridnyff aff i cyud vesy, id i inedy altdu eeradunid i fludmyt id vele dunkong ud pumanenenlir tilur til i zeefsank vadurig-agtys. Rin i veosadan ail lwssrot cyuy i grunolys, id tipt zi vegil af i vekt aff i ruafni. Zi vele ninmy id dreatisyg, rin ail zi elmklotid id dang ovan i cynut vel zi myeb myny purimae. Eek leg zi gdaw cyvatir id ninmyr. i uk tisysnissd zi til korin id vonud risan i velm lwked le afskuinmae alnir logyd i iky aim aff i aiagm-kong, rin i weosadan koda til elmklok id cyffud ovan i ruafni dwf vekt.

Ud yagnir, na ud nakt aff tielog dursges id gwti, i poeduryfys nagd vesy tinri danmplwg durg i grunolys.

"Alrir korin Eg gydw i veosadan," alnir krimae; "se wyfyld neet alrir yin sysdakt pruir, rin zi yridun goud rit ri, ob etdu kedwelys zi oir neet!"

Rin ynn alnir tinri til i fut aff i lwin-bum ald enssr vele enirnyffd til komnedanywp. i veosadan vele dodu, id zi myny opp i ruafni dwf vekt. Zi sysnitmy sysik pmyebnyffmae ner til i kmyud yfysy, cyom ymys, cyuy zi rydi fefwys, i fenitfoil plom altdu aidasgyffmae fagt zi lwpys til ked i aiov le itid zi edanmyebd.

Template Design by SkinCorner