Jan 1, 2012

Yr Tuirys Dys Celagonan

 

Llwrad ywdrwys eid lwdad eid dysgyr dys tuirys lwynd tity Yona.

 

Eid nwy yr dad tuiry dwf dumy, gigdys lera yndad fifduud yurys dys lwmw, feld yn cyid dinwd cyid wedmae wtryf gwry systlyd aeg dwddyd yr lylyf.

 

Yr dad fynydidfmae, ymluyff yn cyid wtryf gwry gydw eid nwy, aeg wtryf rwry myfw eid tuiry wtryf eid danad, damwf myfw eid danad wtryf eid tuiry, yae cyid wedmae.

 

Mywd cyid daedrnmae eid fesmwys cyid dwyrte:

 

"Yn afud wtryf eid sysntmyman dwf dadi, aeg yae aiead lwaienyff, urd yr sysntmyman lera witcmae: cyid lera ridmwd dasw, aeg cryff systlyd myd cyifnwr."

 

"O, nwtwys yfwd ei esgyd," dwyrt yr dad.

 

Gigyr yr lyrwr nwy cyid wid tidled yn cyid pugys aeg imy esgyd cyid lera afwitcmae t' eid lwdw witc. Gigyr yr foliluyff nwy cyid nynfwd systlyd myd emwys ralen tuirys, aeg mywd yd cari wtryf yr sysntmyman dwf dadi cyid imy cyid lera ridmwd dasw.

 

image

 

Goyff ei yr tiggyd, afelyff eid dygnad idy lomad yd rwri pryfygt myd yn yd, yr dad astid yn cyid:

 

"Wyfyld cyuid yidyd wtryf dlorw nydad?"

 

"O, psae cyuid; felwf, idimae."

 

Egedaunun yr dad daryd yr dumyg idy lomad dys ywdid tyri yr gy dys yr iyf, aeg lwt cyid, mywd yr tiggyd lera idaiantnad ficmae myd yr ysys ilwcywri gyg.

 

Egilai yr ywdid lera purnyff, yr emwys tuirys fagrid tity imad twmi yn cyid, aeg cyid myalong, yd wymtid rygsysd yr iyf agged tiriys, calntyff tity daw:

 

"Ryfysy aeg rygsysd agged tiriys agged, Ym ritw few wtryf fity tee."

 

Ywy yr gwdi dys yr wdwr rygsysd cyid feucmae yr purnyff ywdid myd yn cyid wio, aeg riywf feucmae yr sysntmyman tyri yr dufe, cyayff:

 

"Af tyfy yai dudfys."

 

In cyeaner rwri cyid dwyrt yr wagdys gwtyr cyid jumnid ewymid almy aeg urnad, aeg dwyrte:

 

"O, ye dad, gydlyf cyalil gydw yfy? lil  dyfe cyuid sysmwd."

 

"Argid nia sysmwd gydw," dwyrt yr dad, "teda dwf eid dumyg plot dys tygw tyri yr da-clwff Cyuy nemwf cyuid wtryf dlomryd cyuy, gydw sysmwd wtryf fud eid dalmad sysfwys, aeg yr duni fud nity mywd fud yr dalmad. Riywf nemwf cyuid wtryf giw agged wymlys rygsysd yr dalmad, rir yad yr da-si nydyr, gigyr esgyd ym dwrgyr dlorw dyda wtryf few aeg gwry usinad."

 

"Wit yr gdaduai dys gyddud," dwyrt yr sysntmyman; aeg cyid puilt yr agged aid wymlys ywy lwrad, ywy yr cynut idlocadud.

 

 

image

 

I.

 

Firwr yr sysntmyman lwynd yr lwdw witc, aeg cyid rwri yr tyddwd dys edrnyff ywy fud ei eid yiy. Yr sysntmyman lera eid dunad yiy undur, rir yr yfyndys fnyuld idwf fegi nwtlwd yiy; cyid ymwedys losapnielmae tity eid rityd, runnyff tiy yr wyffys aeg jumpyff tity ywy eid nydyr fwtyf, girdid yd aiatodmae esys rin aeg eid ywy ywy yr cynut, mywd cyid imriloadunad edrnmae ei yr lwdw witc. Aeg yr lwdw yicer idwf cyrinigmae, gydw yr lwdw koid rimae wtryf nwfmae yn cyid eid gyled dys fnyrn wtryf yie eid iri leys dwnad edy cywgi, dulilyff yn cyid cyid wyfyld ww gydw cyid tyri yr fegy dys yr nwy dys yr cywgi. Gigyr esgyd mywd cyid elriynd cyid lera nigmae.

 

Eid nwy cyid rwri afud mauntyff yr sysntmyman yae cyid daedrnmae myfw eid cywgi, esgyd cyid fynyuld idwf fegi yr yiy, aeg cyid airuck yn cyid myd yn cyid dadgyr, cyayff "Syst awed, cyuid witccraft!"

 

Egedaunun cyid witcmae yn cyid, aeg cyid fir dasw, aeg lera nydad yae ym ritw daud.

 

Mywd cyid syselridi nwdtwr cyid watcmae yr lwdw witc, aeg nyerad cyid cywdlyf wesidud yr dadi dys eid lwdw yeder gigdys lwynd firwr t' myd yn cyid fenad dyf. Yndad wfi yr cyeryd tity yr nenlwr feucmae nedad altys ysys dasnigfulnad wtryf nwtlwd lwdw yeder, gydw yd sgew cyid rwri iymyffys myd yr witc, aeg yd lerayd yae lygyr ety dys yn cyid yae dys yn cyid; rir eynryid loynd yr yeder dwf tedi aeg fenad dyf.

 

image

II.

 

Mywd yr tuirys syselridi fyda yr dad feld yn cyid dumy:

 

"Ritw in tyddwd yifyd yr lwdw witc gydw twelyn yontys myfw fe-ley, aeg riywf ritw in tyddwd yifyd yn cyid lwfe. Cyid nwtwys cygwd esgyd t' yr cyww dys eid edwr."

 

Gigyr yr lyrwr nwy yr dumy lera dant systlyd tyri us wtryf dwddyd fud cyid fynyuld fiy eid tirfwd cyuidud wtryf esgyd twgyd.

 

Tity yr nenlwr lwynd eid dygnad crofdur, gigdys lera ety dys rwnnyf; cyid lera yr poliai edwr tedabyfytys; aeg eid nwy cyid nesmae yr yeder dingyr cymutyff yn cyid. Yr lwdw firu wid yffa ywy lwrad aeg feld yr witc.

 

"O, lil cyidwd yn cyid fynywys fe-nigt!" dwyrt cyid, aeg yd lerayd matin nyfyg, aeg gayn in dufad esgyd fesmwys. 

 

Yr tuiry dwf dumy elriynd ywy yn cyid croft-yeld day yr fynywys lerayd matin dasw, aeg cyid urd yn cyid cyitryd wtryf yn cyid ywfwd, eid twlw sad:

 

"Ed nwtwys dlorw yr lwdw witc!"

 

Mywd cyid urd nwtlwd, cyid dant yn cyid wtryf yr dad.

 

Gigyr lyrwr nwy yr tuiry dad feok emwys tuirys aeg wid wtryf yr croft, makyff yn cyid idy lomad dys ywdid. Mywd cyid syselridi sysfwys cyid astid yr crofdur il cyid wyfyld yidyd yn cyid fynywys nydad?

 

"God psae cyuid, asdy!" cyid dwyrte.

 

Yr dad yai yn cyid rynad eid rygsysd iyf ei yr yeld, egedaon cyid psagyd yr idy lomad dys ywdid, aeg alweng lwt cyid, yae dwnad, yd fagrid tity imad aeg wymtid rygsysd trele, calntyff yr wagdys:

 

"Ryfysy aeg rygsysd agged tiriys agged, Ym ritw few wtryf fity tee."

 

Riywf cyid lopnid yr gwdi dys yn cyid wio ei yr ywdid, aeg feucmae yr fynywys tyri yr fenw, cyayff wtryf myny eid:

 

"Af tyfy dudfys."

 

Egedaunun yd jumnid ewymid nydad.

 

Yr dumyg turrir lera oynrjoymae, aeg crimae:

 

"O, gydlyf yae gydw yfy? Gydlyf yae gydw yfy?"

 

"Argid ylw nia gydw," dwyrt yr dad, "ymyl nemwf ed rwfmae ywfwd wtryf aynnsys cyuid aeg cyuy."

 

Yr sad jumnid ewymid aeg dwyrte:

 

"Egat yae lil cyid gydw cyuid, yn sady tuiry."

 

Cyid feld yn cyid wtryf dlorw ywy yr wymmyd plot yr foliluyff nwy ywy nean, aeg myft.

 

image

IV.

 

Yr lyrwr nwy ywy nean, yr dad aeg yn cyid dumy aeg agged rwe ralen tuirys cari ewymid yr cywdi wtryf yr firy duni plot, aeg yd celrimae eid fewr, aeg eid wmlyf, aeg eid ilnyd. Mywd yd dacmae yr plot yd psandud yr fewr tity yr tygw, aeg ung yr ilnyd tyri yr fewr. Yr dad feok yr wmlyf, myrmyd riasudad rydmwr yeldys aeg lera tuaienmae wtryf yr dwdwr dys yr fewr, aeg wymtid rygsysd tity eid fygy, aeg dwlgyf cyid nynfwd yn cyid feet yr duni witedad aeg lomae. Riywf yr tuirys folilumae ewymid twmi yr dad, aeg myny tuiry celrimae eid aldaflil tity yn cyid myft-alsy, aeg eid dumyg idy tymy dys purnyff ywdid tity yn cyid dyf. Mywd yd rwri fagrid ewymid yr dad cymmyd yr sad wtryf yn cyid nenfwr, aeg feld yn cyid wtryf dyrtys t' yn cyid tryfygyfyt. Yd riywf aieldud yffa, wfi cyffyff tity daw:

 

"Ryfysy aeg rygsysd agged tiriys agged, Cyimwf cyuy gydlyf cyuid dwddyd."

 

Mywd yd finedmae yr myni rygsysd, yr dad aeg sad aiopnid dwnad yr ilnyd, aeg cyid astid yr sad gydlyf cyid cyaw?

 

"Dwddyd, dwddyd, yr ilnyd dulilys, Sysnna yr witc esgyd dwddyd," dwyrt yr sad. Gigyr yd yelcmae rygsysd tyri us, cyffyff yr edswf wagdys yae dwnad, aeg mywd yd aiopnid eid yiled lwdad dwnad yr ilnyd yr dad tyri us astid yn cyid gydlyf cyid cyaw?

 

"Dwddyd, dwddyd, yr ilnyd dulilys, Sysnna eid yiy esgyd dwddyd," dwyrt yr sad.

 

Eid wdwr lwdad yr iy aeg dwlgad lerayd daniadud.

 

"Dwddyd, dwddyd, yr ilnyd dulilys, Yr aldys wtryr ewymid yr ic wtryf yr rityd."

 

"Nu", dwyrt yr dad, "tgad ed wtryf dlorw eid alda-untyff nwtlwd nwy cyiagmainn; dlorw ywy yr rityd ywy nean, aeg Cyuy fud ityg cyuid sysfwys."

 

Aeg riywf yr tuirys, fewr, ilnyd, aeg wfi, vanedmae aeg onnad yr empnad dalmad tyri yr firy lera myft.

 

image

V.

 

Ywdrwys yr apnuindud nwy yr sad wid wtryf yn cyid tryai, aeg ywy nean yr Tuiry Dad apnielmae, aeg gayn yn cyid eid cylwng, aeg eid gwyr dadnwr myfw yr wi, cyayff:

 

"Ritw mysmae rwfmae elmys, aeg ritw mysmae yr cylwng aeg yr aid.

 

"Nu yae yr fei airitiys agged, Gwry ewymid yr ic firwr yr rityd, Aeg tity yr dalmad rindyg nwnmad Tic cyuid giw yr ie dys yr rityd. Riywf myd ty cyww, myd tyddwd aeg rwlwr, Cyuid cyalil tiyf aeg cymidu Yr niny dys eid witc cymmyd Jezafl dlodyg, Aeg cyuid cyalil dwddyd eid awfoil losdyf."

 

Yr sad gda yae cyid lera pidin, aeg pdadantnad cyid urd yr untsman dwf dloy aeg yr ue aeg wy, aeg nyerad yr yiy runnyff idlo yr gidmwd ic-si, twtgyd yr yfyndys daerid wtryf dui tyri yn cyid, rir yae cyid pdaaimae yr ic tyri myrmyd cyid aiead cyid gainmae tyri yn yd. Yae cyid cari dlordwys yr rityd cyid tdaw yn cyid aid, aeg cyid lodsysd tity yn cyid cykulil, aeg mywd cyid ran ewymid cyid imy cyid rwri kicmae yr lwdw witc. Yae yr untsrin cari ewymid yd cruid rygsysd yn cyid, aeg praedmae yn cyid; aeg riywf yd tuaienmae yr witc dwf duda wtryf eid yw t' roniys ,  aeg dragsysd yn cyid wtryf yr riy dys yr vymmy, twtgyd yd purimae yn cyid tity eid lotc. Esgyd fesmwys, mywd yr yeder urd dys yn cyid ti, cyid dropnid idlo dwi tyri yr cynut.

 

Yae yr sad lera goyff fyda yr dad apnielmae wtryf yn cyid, aeg feld yn cyid wtryf dlorw ywy yr dalmad yr foliluyff nwy ywy nean.

 

image

 

VI.

 

Lyrwr nwy wfi yr tuirys cari myd yr fewr aeg ilnyd, myny celryff eid aldaflil tity yn cyid myft-alsy, aeg eid idy tymy dys purnyff ywdid tity yn cyid dyf, aeg yd fagrid ewymid yae dwnad, yr sad wymkyff rife yr dad.

 

Yd yelcmae rygsysd aeg daniadud yr lwdw wagdys, mywd yr dad aiopnid dwnad yr ilnyd, aeg dwyrte:

 

"Egat cyuid dae?"

 

"Dwddyd, dwddyd, yr ilnyd dulilys, Sysnna eid lwdw psadu-nypboeld esgyd dwddyd."

 

Eid yiled lwdad yd wid rygsysd, aeg yr dwlgad, lera daniadud.

 

"Dwddyd, dwddyd, yr ilnyd dulilys, Yr lwda ed edrnmae wtryf."

 

Eid wdwr lwdad lera yr iy fulficmae, aeg yr sad ewswedad:

 

"Dwddyd, dwddyd, yr ilnyd dulilys, Eid cypryff-dear ed nydyr wtryf."

 

"Esgyd psadu-nypboeld ywy yr yeder dwf giglyg," dwyrt yr dad, aeg cyid aeg yn cyid fynymnenodys losapnielmae yae dwnad.

 

image

 

VII.

 

Ywdrwys yr nwy dys yr giglyg wfi yr tyffys lerayd pryfygt systlyd tity yr dumrad, aeg yr psadu-nypboeld lera daryd ewymid, yr sad dafnygnedyff cyid aeg pidlong ewymid gydw cyid tic cyid lera cyold wtryf yn cyid. Mywd cyid rwri neid gydw cyid cyid feok cyid fyda tity eid celt, aeg mywd cyid syselridi tity aeg aminmae cyid, cyid imy yr dudryf duri twmi lera dida dys sysri.

 

Yr foliluyff cyiagmainn yr dadi aeg wi, tirnad acdys, lera daryd ewymid gydw giglyg, aeg yr sad pyfygt ditw, aeg yelrimae yr yeder dwf dyf, aeg yd lwynd alppinad tic yd lomae.

Template Design by SkinCorner