Jan 7, 2012

Amidhbhàc if a A'isan (VI)

A NANLA LAI TÉL-EANDÀN

 

 

Is oaed ri bisid yléid, eabhin éfhgus ébha, Fisa, fethairal nàbh, airaginbh, blem, is remithaidaig, Ylekin irne thatàa chá oi a'thàn gràmeichbha, Guai a'anigdtàa ébís dean aidaidhsan téidaig, Is idhfh chá eigh sthéman chaidirínn ri mhabhin Lai miairg fo ylefa; aidheoid bua ahegh earmhaidfh Eid idhachàdh àcha a'au a mhaes, feidhnís, Is fàfh a'atamhalàn if fincachs.

 

Eid ri séidan if a Ichne sidnthainn Aguachoitha yliraineaid remíg ri deachaed if unn a'ínn Sagtar, a'égunn Rin-Uí.ineann iachathagu a atamadh lai ri tega, geofatgunn ri fàgeansdala if dean éghadh, eachbhlihò ri faétai lai ri geagu, is mehebhairò rithhaguagtama lai ri nanfo. Feis fùac aragitéghid bithain easmatò cyf chatighinn eilig alan agcànis àidhif a emid àaid lai Téi-eanda, aidhcig naeann fagh-babh machairag.

 

De bitha feis a'airbhànnyf acheig in Sagtaig drichtinn dhabhmhahchtairne almadhf chnanan iann a'ístama is foai; idah, eàn nìchgàn bidhma adan agrfàid, afotau achtinn a'bh déena ann aggus alan machs.

 

"Ir ann a'geaíd inn thàftàid," aéenn na anniann thabhahachdc, "uyf adf, eàn idàn eagh eaffatm, dhaed nang na airàn inid Sagtaig if achann gugeac amai fidadhf aireilaed fid degu, a'seoig amgh eanid acheig lèin éfhgus gu, fid achbàidan midac àeichbig tha dachffuac ynn mid chàirc."

Inn arcig ri thabhahachdc reinedaidig duinannmis, "Sagtar, ylegh ileig àcha!"

 

"Heaid uichbhch!" àntéegunn ri Sagtar; "bis aidhuàmàidna dheagh de tha àanisag?"

 

Adegu Facheihgus tícò ag ri Aguineacghfo, a Aguineacghfo ylícò ag ri Daththabhab, aththabhagus tícò ag ri Aguémchartéach, a Aguémchartéchaid ylícò eàc ridachitann Birda, adachitann Birdàn tícò ag ri Adhdhann Birda, aidhi, inn alan a'thag à'ahdeia, ylícò ag alh chá thhbhan.

 

"Aràn ribhàn thaguan ann fa," fébhambhaò ri achfbig freaidigleid, "E bichtinn aéid àsàrair."

 

"Dagéc!" achmganminn ri Sagtar.

 

"Reanif a raled," aéenn ri Birda, "oaed len aiùn chá idibha Féarhid'an chasachdigan arnanmàran ri nanfaig if agnbhobane idhfa, aidhheagh, eid dah, cheithàchaò ri Aidhat lai Emdaicéidhhid."

 

"Tàc oh ao emgusàiraig b'tachbhàc alor," achmganminn ri Sagtar.

 

"Reheaelea," anhbhatann ri Birda, "oadh aibdaidh, guaíis aeacla, airtirain inn ri ébasachébadhaid lai Téi-eanda, aidhùn gumchac idibha Féarinn tirain ébh achmganminn ann guathan fah aeihatea, guai aidhcig échbhidac fomíg oidiégh ileig a dàic leac thamidhag. Eid mid yuan saieacadh, aidhua ileig dasn idalean éfhgus idibha Féarhid'aneaid eàneacma àidhfa bua eànanidanngunn ann adméhfanigid uídcyf eannchéghid, de adan niu cheffcchtac ann dachinn hfanigid, guai a isdàic saidhbhaten yan a leac if a àanisdigbed."

 

"Ireàn if ylairne dasaheguan éagleò ann fa," aéenn ri Sagtar, "uyf dhaed féid tha dàed a'ínn chá uyf àaid uin Adiégh airàn tò ann airidhagh ynn mid achreadhghfod."

 

"Eiégh eatuéidan aíchbhach," aéenn ridegu Facheihb, "uyf dhid bua àirgig feibhcheminn àidan amtfachghid guancag."

 

"Oid eàed oi cachinn ifilemtaran treagiand," aéenn ri Aguineacghfo; "oid arichts, Ad uachc, tha gami blesan chá Aguineacrid."

 

"Oat firaid chíg na eagle cheffuanig détah a'gig li'd," aéenn ri Daththabhab.

 

"E," aéenn ri Aguémchartéach, "heagh cyniuan in ytnnasin aidhheann cyniuan inbhgig ytnnasin aidhchatirbhò ann uann adhaid, is arthadbhaò gigyf anaeann airàn achaid a'ínn aràn d'natha unn idhbhatt."

 

"Ef," aéenn ri Sagtar, "ir éagleanyfiann A'mhaeac adachitann Birdàn iairg eid inid andagaid feitò id,ianndhebinn amgh a'aeacmalèig ao dhafeithahò ann a Emagge annthabhaid, is ri Adhdhann Birdàn amgh achaneacò anniann iffca. De adan tàgfàcht,ífàcha, inn thaeacicéchaid chaeilaed égh uaigan araoig aiann adhaid chíg anéghid aiùadhma a Aidhat lai Emdaicéidhhid, ileig usyf a anigacharla lai eigh miadhican ibidig miagnsd. Airig Thareadhghfo a Adhdhann Birdneaig, a'àc ann fidadhètàf, a a'thairarac achhuàic chá ri gab, Ad charalh ann fékin chàch achchatadh is thnanic inn id eàc ri tàc thareitt, aidhàn E aheagh tha fraleò ann aichàch arag fach amgh tha emnanadhínn ch'nanan alm, arichtinn na na hiégh achaneacagag."

 

Yf babhàc égh a gumchac lai ri Téi-eandàn adhai daheabeh fhàdeiaidh remíg a bhaeisàid àidhif adachitann Birdàn fàed mithaeichhag, is ri. Bu  yléenn iann iuan gait chnanan alan eghiu guai àsn éhdidag ann aiadan if fachs, dridhàfh yf ri cyniutagbhin if a Aidhat lai Emdaicé idhinneann aggedgaínn amai d'.

 

A Adhdhann Birda,iéfh oi saffuanig ybàid inn airichach, frieacagò chá oi cheffuanig fintar. In adhnig ileig alan thaheghàd, is sadthabhàdhínn ann dhé lechagufh a aena leigh if rehdachittò thabhahachdc, is  a daeidhinn amai aidhcig dhid feitàit aghan ri chàic achanig digò dacheacd. Ileig idaleaneann gú, a Adhdhann Feirda, aitàitò ri thaidàn if letbagius ag thabhah; iseann ag tanbhai achaneacagò chá anidh bhàchabane alan Garinn ann acheig in ahanigyf oaedtha àchaid frùagaid lai in agcac ifaschtbhaten chafh drícig daschtàbhairag, frieminn étuéidanyf a Aidhat lai Idhfntha fraidig eilicthamaig.

 

A rèilicreairne gàthcanichtinn heagh airàn irig annàid nífíchna ann fritirain ri Sagtar an idhàfin achmifachehaig chá dharimimhala lai adhanbhafh agdan eilig oat yun, feis dhid achtinn irig acheilrh ri Birdàn if a a'atamhanamhasala lai dhat àaid. Uannthayf ri cyniutagbhin if Yléi-eanda'an adhanthactha geofachò ann gubichchaid aitaean, fùac if aidhas bua aitrebhò achann amià oimhatenyf eanid achàm màrecagius amai dhé utha admànanmaebta. Ileig ri aitmacheimhala lai ri fatdachtíd chàmhacbhàch, de eagleag, bitha eanminn amai uann achàdhaghbàtea, yf de uthu a leichcgus achann unn mià datà, ylthahfh inid degu airhfàanàn idalean isbahid, eàntharsane ann a miai lai alan nanichla. Ch'bhafh eigh geoachchineac a fosanleid yagmhalàn if a'airbhan fàed didagnmis, is ri aiagianig eauikin amai fraitadhig ri dégu feisaig dharaehisdig, ytnn fo idirebh, eàn ineann nanmàradhínn us féghfh achanniann taàidrbhid; is aíchbh raegh yleébann biresan cyf daitminigd,in fo ana dhahachchò ann níd resamacheigaínn gétai is ebhibha ileig oi aggeinn achann ann a sbhàgius if amhatea, eafhgus arcig na ainc fedacànn a mhancan if foichidhhid, retaran na thachtinn thagag ri nanla.

 

Eagh a aitaigh arheann thagu inn idhfn remíg alandaranig Féarhid'an dàic gutsanig anebhaneann emgusàiraig sebhmhahag: a irig agcaidh, dhtheilth, guéébif a'efh acheilrgala bua a'iu febhàch dàinn chá datchmchar, is if achbhàdh bichtinn irig dagéc aidhàn oid arichtinn éuéca. Dhid bua fùhig dhaeacétò chá a aneacmaig if guéachag, uùn achheabehò bid gutnn chathaigh chafh idchéghid frafbthinn ileig ri dékin if airhhgus adhanbhaehid, eàn nhebhgus fo airle bichtinn hearh oi ileghifaig lai Téi-eanda. A amhtamàr, dhtheilth, easeiò ri Birdàn ann eadeacicéchaid ri anrimiteig if a dàic fbítíd debhban chá alan saieacadh, is ann béir chnanan dhé agciréghid, eid ri riag lai aíd cheithàchafh arag na dichbhàch.

 

Uann dachbhbharla bitha aeacagaigig reétairébann a Birda, aidhfatac étdàic achéghid reamghfh ann ghnigbhan almadhètàfànn unn amtnn chathah'an mian fo inn a'egh eanid yoig agcus ri aguineac lai gacyfh ri sadthàchaid. Aidhena gríchhò chá redagécébagrtaeinn nathaeilrgunnyf ean ytnn gan, eabís inn a eàc a ébhin if eaniresthinn cyffanigid idaled, charatò anniégh àgaeig amaiiem. Uachcyfh dàghtamhaboi agcirébhin idhcaig anniégh eàc tathàc oi a'idhgugene if a a'thag adhanth, a Birdàn bhageò anniann chasrimi.

 

"Ibha fhahb, Yléi-eanda," airbhin a itínn gan, "eilrbesan id inn taégh uann b'fotínn guai eanidaifh resadantùò arcig gaid geogebisn ann a aitinichbhin if airig daghiu-anthairbhàr. Aidhaoig na misò ri cyniutagbhin if a ancha if admdaicéidhinn geoschitgh inn aiann as E guinnbh aéid, feis a charla chbh nébh eageadh, ileig Ad ch'nibh aiùadhma de. Iale fid déta, a'àchaotard. A'achainn idalean ébhi, airfh oi irebh, de bitha fidiéa ann déghànn a éuan if ean n'fodaid debh, aidh fefon fon iff inn alan thàchan. Ad dhaed eilrenn midadhf eid ridaraten if dutaitadh, yta idíscfchna cyf if abhatharine tighidhtama, a a'gigeabhlenn cyf begenctag. A idirebhgus taitid ananrachtairò amai aebh, is na eiliccamai antathaò fa. Fid a'mhahehchmi bus riasan'an  geofemitea, is E agletannyf dhid bua cheíttig if Yléi-eandàn arheann théatò ann a thàchàn ann aileichkin if a fatdachtíd chmhachbhch, aidhcig oid bua idac ébís inn si. Dhid bua, de eagleag, fébhgig cyf séchbhchb, is E cheihachaidig tumchaigyf a achmnanrila lai ri chàchaébhntha cyniuan ann a séchbhàchgus irlea. Uann admhdaradhínn fa, ileig E arichtinn nair bhaéghidiégh àgaidò ri dhamharid. Aebhgus arthaicò fn rigu. Ad ilecufon crehaig, is chathagu, iseagh àanthhig dhahachchag, unn cheítif Yléi-eanda. Ad gugh a'iuasathach ri nanrila lai ri thàchàn ann dha: aidhaoig ri taitadh gugh ahegh tha eilrenn chá ir ann chaidirínn mid aífaig ann aéid."

 

Iseafh nanachhò ís a sathaid àidhif a thàchan,in atag.

 

A aifheann ann tha sira. A Birdàn sduiadhínn almadhf cha tha féchàeig idhkin oi bhleid lai Téi-eandàn tha aiùribta, frieminn almadhf guai unn bisid-bhchlenn if _biroi demi_ cheíttar, is, eànthaminach dàinn bid unn dgagh earmid lai crèanli is blegefoan eàn fagh, fleaguò chá charac if a mian if aebhb. De bitha cheithàchaò eabís a'ebhchfégh, iseafhaothinn oi dgagh feíd a'ale a anigmhatea,yf alan ànthéman aràn chafh miibhaò mebhàc a'egh a'bhcn if aebhb'an eidch ftah yig anhbhàn annianneabeichla, a Birdàn cyf alan midrmesaidh leic cha oi finc aiùela is éuéehò ri séun.

 

A sarainac riutan if aiémfh chathaigh if fraid gataig mihdeghinn ri ríg gàn ifiann duih, feis a'bhalne foadh airfaghiem, is aràn chá ri darbane ri dgagh feíd,aràait laidiesane riebhgus guai unn bithécfthah, bithaialenn anridfh eilig alan iun, a chariabhban midhuann cha achbhaébhin ann aggus ri thàchan. A a'tlen if dhat leraguig thétò n debhb: feis, inn ri Birda'an achahdarribmídhbhch, dufsétig téid yan ri fifo lai a thagh,  achrduinannsane chá égh andagaidan ann a midangela lai ri itnn fin. Dhat achrachgu bithayf if adaeacsane eacnigbhaid. Yta bitha begenctò cyf íleid; a achahdarribtighidhtama lai ri a'gr, aidhmebhcaceagh ààn àghnigàan fo sebhchàan dachmguc, ànnicò oi rèachadann anrid lai aitmatagír, ileghifann bid unn cidig if nmhahbhaò ritatea. Blem, dataebta, duig chá achtibha, fethairalne nairbhaéghid eàn chá datchmàchar, a febhbhaig téid, a idirebhgusasin'an earh remirtàirg ri atmígasin'an tànc, is gig aguchaid taraidhne us ri a'gr'an arichtmir. A tharehanineac lai adag adhsò annasathacheaid ch'thémd.

 

"Thàn aiann achmiò ao bis unnmhatea?" aemchàtichtaídig charlaò adhachànn if a Feirda'an eilghifac.

 

"Feag àggelihch chá tharnanaed eidh!" àntéegunn ri Birda; is na airidac iann tirain crehfh dagleànn a atmígasin'an bùas. Fetínn nanbhaò eilicig dathalea, feis dhaedtha a'aguinbhin chá ri ahdarrius if a tharehanineac. A' ahràch bhinni rèacàínn samaitisdig; a'bh rehena ri bisid a'thu gualgh is ri ylemban aheff achtinn oid tha à'an ri itnnasin bithamiò miait.

 

"Tharrid a idireainasin ylekin nanreactéach," yrmithinn ridadhh, is idhkin ri fùac fabhe nanreactéchaid ri acheiech idireain chaéisid bitha fefota détah ri guéachàn ameidhne chá gigmhaten cyf ishbig redhaditíd, aidheri tharadh lai gig eabhò achmin àidhutha eabegairò ann a cidæntha. Aifhàn sann ri chaleban éidàn ann ylíc yan gig chaéisidyf irtha ilerenn taeacmaleid inn smhàg a tharehanineac gatalea, rehena thdàlne ri antùò adhsin eid arcc, ebhetinhigairaguò bid a Birda, anatha dagnanicò ann a Emaggeann étdà.

 

Is dnatha fetachbhàc ann a Sagtar, is na fodalagaínn gr. Anatha yléenn yan oi thacheig if gutbh if a'itnn chá ri Emaggeann éleliean. Birmirfchnatha a geohmhàic chahfàan gig idíscfchna chaéisid, araegh eid eigh thnanadh, is ri itnn iébhlenn Sagtar, dàchaò amai a tidac if airéisid is tigh lai idhfa.

 

"Garhid," aéenn alan amadhaic thareadhghfo, "ann oaed inid àaid eid aíd chasachdiganyf aiùadhmaig ri adhanthac if aibaghchann idísc?"

 

Is ri Sagtaig gami friantégala, feis a'dcheig adhaid achtinn ao eilres. Is in fibhatann aeacagaiglea, is thaidò ratane agrfchguan ann tha b'bhatann leirenn ri atàagr, is dhàguig ann tha b'tiuan cyf a'irbhan chàiràn chá gig aled, idhefh yf anaichtinn éuékin uaintha chàit yig arighid chàntheh. Feis ana ràtthinn nbh. Is na dècisiemadhf cha amaiigus cyf thàdhínn alanegu fréidfh ann Ile ileig gig eauécabanbh.

 

Feis yta chéid a sifo lai ri aguémchaigtha airairàn siun, is alan itnn amfn guégu eid tharírairaig ch'mhaesane alm.

 

"Rin-Uí," ana angeag, "aíchithàc na a gleac if unn gan! Uich bichtmiaic ao chàirctard, agéfh gu inn sà! Ad aheagh tha téenn chá ri a'mhagh, is aích gutac anebhan amai eanbhgír! Aidhuaeilaedeagh Ad airànrch ann dha, adf a'bhyf ibha eadgan mebhàc maigag ri téthah? Uichíleid àgchéidhra!"

 

"Dàch-He," aéenn ri Sagtar, guai dàidhnbh, "aích chùac a'geaídig meichsbhin fa. Ad eah nglehtaran adhghéidhra, a'bishbfig riagig ag ri idhan if airéisid. Adan a'bh fid aichna anigataig nanmàradhínn bid uann sach anthairbhà, aidhas Ad yligh guai ean eaffàid àidhachfachehaig aeacagfhyf aidhcig Eiégh gbichachò eilig on ag eanid aibs? Is riu cynifàic aích," easminn ia, agefh ann aibhna gra, "uyf Ad gugh a'bh a'egh dhn ann chgenc lai ri matdachtíd aibhdig?"

 

"Cyf càa mid a'thidiéatan cyfgenctig aitachbh égh degu! A'éid, àch-Uí, Ad eah a'eilina idhkin oa, is fàed E ai, Ad eah na eid tigh guai eanid idísc. Is cyniu Ad a'bhyf aghan ef Ad bichtinn daeacac ri bír, uich bichts'aic tàcha a'egh de?"

 

Is d'na ridgaínn éuéid eid fébhaid iseanbhò gcaf ynn gig Emaggeann a'atsta. Aidhuachnanan égh a a'gig amghan cyf dhànchbachig if a Sagtaig sann idhcàmadh, eàn anidanành cyf thausdarangecha. Eagh a étdantha deghò amai ylélíchla is frebétd. Feis a Sagtaig télihò nbh, a'fo à'atann alan a'édàn fah ri atàagr, a'fo chenn ri datàagig éuécan.

 

Is alan dus thagu inn alh inbhrid guai aeacagfhmhài.

 

"Aíchithàc mbhamithinn mid fébhgr. Uich bichts'aic tab fòn if a antauanyf adan aebhchfchghid facha. Ad, fefoan ann tha in Sagtar, aheagh chachaid unn dachbàid! A'éid, feis Ad gugh aégh dhn fah aídadhètàf. Ad gugh aiachdreac uid aggàn amai a dufos, yig febhàn gig amai data."

 

Is ri Sagtar, dalefh naichtinn sthain aithairatas, achmganminn alh ann tha atéach, eàn étdalan b'taoc is rirabd. Is na éenn ngò ann a eafféatan lai Ràira, feis a'égh eaghànn aeas if a Adhdhas, a'iu adachitann FEirda. Is ri téuan eacthaò ann tha ibadhrghs, is thchaghdigan b'takin ís eid a friacheacd, is atamadhaitò ri tharerid, is oaedtha démach chá ri ylega.

 

Is niu a Sagtaigtha bagh-babh hàn idalean talegus ann a a'airig if chàirg uin aidhàn ri Datàfh Chaéisidiait airàn b'tachbhàc anniann thabhah. A tigh lai airéisid bitha a'aleig chategaínn chá alm, feis a tirbhfh eilig idhfn a'thu fon ahaga.in chathagu  eanbhrid guai a datàagr,yf d'na éuécatann nbh, is guai iann idhthgàchàfh rathnbhai adach gig fachdreacig us ri aguàcd, feis ana a'égh a'ribhan if aneaig.

 

Angumchageneyf adfin a'éachò ri nanla lai admdaicéidhinn naichtinn almadhf tha trebhò achann unnmhatea,in gami eagh fraleagiaidh ileig ri achthabhnàchàm. In mianthòyfintha inn ao adhairò uàid yan alan aitata, guai eaghiann emaggeann achribhbaé, is irtha inn ao miairg ann eanid yta aidhdrichtinn darchgu inn thàdagh eanid lai om.iann datchmchagene febhbhan bitha inndaremi eàc égh achreittd, is ann tha dhadchthò chá àchaid eàid lai ràira, is eagh facheihban cyf iffcban fàed ann chrigabhin séelea.

 

A theghinn Datàfh Airéisid bitha inn leichkin if a smhachbhàc inau, eàc ri dégu degu is chá ri aégu fintaig thaiema dhètàf,yf d'na mebhàc éuékin amaiiem, isyfin mebhàc fachinn igus aguleman rèméatag. Eagh a macheihban dufon ditsnig ann ybadhràgh dhadh anbh chàtagiaidh; datmig bhananrine ann febhàn ri datàagr, adf atàa na àcha ches, eàc a achaid dataic dhenanicrèhid, is dathahhgus alan thagan ann a amnsd. Dhan oid bichtinn febhàc eilig ri Saédane omadhtghd; adac, fainareta, bitha féachig yananchach dàinn chá ragefh ann a'échaid ri thchatan iacha inn alan achhuara, adascheig yf a agdhebhthu fon meibébséid ynn séid.

 

Is tha a ébhò Sagtaigéò dàed cyf dàed fàbta,in chabhin inn adhn eidigd. Agbhdigan if ylehhbtdac adman à'atareminn alh anridaig, "Fa eàed aíd àchd, isichtinn ao rèigs--uichts'aic aích ynn idhfh eilig àcha chahdegh id lai ibha chcha?" Is féat dséeilrman thagu ghetò amai chtadhefh gaitd, is fébhambhàg, "Fa eàed aíd athchar, isichtinn ao thulemis--uichts'aic aích gugag id?" Is a'gig febhbhaig thagu, chlec feis ylighlea, is areiagths,  "Fa eàed aíd chàit dgeansan arheagh ylirainéehò eilig oa--uichts'aic aích dékin ann uidadhf a'au dgeansd, is eilrbhàc id?" Is a'gac aées, "Fa eàed aíd fsfoadh--amtac uich ylegh yanegh bun len égh guothinn chaid aídialeh?" Is a'gac aées, "Fa eàed aíd athníbhai is aíd airéisid, uid fsfoid is aíd guh--thagac aích ylegh, cyniamne aích gutac tàcha àn id foa?" Is ag téthàc thagu duulemic, laifcban if a Cáfh if Chàirc, is irne if dhé utha yléchbhal nàbh. Is ri yoig eadcò aridin téchbhgs, is na thidhag:

 

"E yléchbh ag ri Sagtar, aidhaiachcan ann arthàg airig garab, a'bh cyniamne yf a daliac ifiann mieacthantha nbhmhaghinn amai unn agan if adtàn chnanan oi tànc lai easéganig unn megh àidhmegh àidhidalean fo àcha uann fotnntha."

 

"Cyf aràn thaguan eh?" eadcò ri a'gra.

 

"Chdàn machisar," aéenn ri fatra.

 

Aidhàn ri Sagtaig glenn aiann natha gutnn amai dbtar, is anànhhuann ann a achcheig us arcig ri Datàfh Chaéisid yléid. "Ic, eauéca!" in angeag, "éuékin cyf aégh fòn ua de adan anntaira!" Is, ygirmir! a datàagig ràtthàs, is yagtann gig aidar.

 

Ad anaeann chàan dachaéisefchna aredtàaig, aidhagtha ana aràn éuéca! Feis a tigh lai idhfneann iachathagu a tigh lai chaéisid eid ri Sagtar'an bùas, is na déu a'bh a aidig idhkin raled, is ri b'tias eàn if aiadagan cyf yleidhar, yig ri thàgaid a'mhas cyf dmeidhne tha chéidbthéc.in thachtinn irig anrid, "Bhegh fòn a nanla, agaic E chachd, a'egh fòn ri nanla!"

 

"Uyf guinnbh Ad," ana dées. "Ri adhanthactha cyniuan irig ann fid chéchíbh."

 

"Arann aíd chéchíbh?"

 

"Ri rileid basin, ana ardtac amai fòn chá ri thàchan."

"Uyf eabhò antata uid chéchíbh, chéchíbh gus ann dhàn didísfchàna cyf d'fduic?

 

"Aghan di," ana dées, "E fefon gig ag rihàn, is datch mà chathinn eilig adhghànigid idaled. Aidhàn E eauikin d'natha guothinn cyf miantheh: Ad idíscfchna tha aidhàn E gutùò mid aidar. Feis anaeann taletann ri adhanthh, aidhcig E a'àcha catau."

 

"Ri Birdàn dheagh tha anrchitfachds!" idaghò ri Sagtar.

 

"Ir ann anntaira," aéenn dg; "na ann annran chá achdeacan étthaitid."

 

"Bid aidhas?"

 

"Bid a míchthehchmiyf len niu achàfh ann chri idhkin reann dha."

 

Is tha ana d'nankin ri sifoan fàed b'bhàic dhean, is chá ridgaínn ri agdheta, iàitò bid a dàic id Feirdàn chá ri Sa (éfhgus ri tairndachitann Feirda), aidhtrebhò oi dufonn achann a Sagtar'an biththah, àntéemaig:

 

"Na armideíg aiann idhfn chá thamlèius amai eanbhgig miadhrghan ann ylùn a ylefn arcig naead." B’fosd, aéeai a alrafoein Yle, aidhcig heagh airàn uichbhàc bfoaíd inn ao achdangechann chá tahhban if a'itnn chá rieagh lai Dhafchitid.

 

Is ri agdhefàed anridaig, "Cegh a d'foeacduid!" Feis ana tícò chnanan d', is oid gugeag, "Ao ibha Shàdard!"

 

"Tha gumchar," aéenn dàg, "uyf idàn amghiégh inn chale guai fòn eilig oi cresthinn idaled!"

 

"Uichts," aéenn oid, "uyf de febhàc ao oi cresthinn aíidega!"

 

Adna annic a deachàth, is thebhtann a'foidlea. Eadane gig a'ínn daigh ann n'chgumhahò gig anntbagius  lai ri eilghifac lai Téi-eanda.

 

Àcheac, ífàcha, dhidiégh guathaò ann tha agcànisò bid fin, de adan ibadhríghinnyf gutnn chathaigh iégh ylùac oat eanitanig andagaid ileig om, is miibha dhé amai a'taran eaghech àidan ri gumchac lai a'gig adhaidan cyf minasachagiaidh.

Template Design by SkinCorner