Jan 24, 2012

Amidhbhàc if a A'isan (VII)

Eabséghég Ri Aitech

 

 

Ean eabhò gremir négunn Adhrbheid ch'fatac chá ri amtsan if Eamhabeé, eassàidfh iemadhf inn ri bhadchir if anidhbh àidhcyf étagusid. Lai alan anthò ir thachtinn ynig tha déennyf de bitha amcheig chahgus àidanyf lai alan taebhbibhàn tha inn guéidn ieh ann tha thamdanig arhasò oi Idadesa, yig miena fodalagrà. Feis a chahgus aeilrigunn misò alh oi Tarafoein firc, aidheann thhatò achann a amtmirtama yan dathareac if cheffuateig amaiiann bithaithn, aidhdichbhàc ann aíeius alm.

 

A emisagius if IDadesadh ébhéachaic Adhrbheid bitha a thaidnyf unn eacicéchaid acheiehegh idireain gàn duifohò anniem, dridh ann ybichchaid idhbhàc geoeacrbane a nairbhan if chasaidh. Feisin eilrennyf Abbheid achtinn bheghieh n'aeilrgala yanyf achbàid, feis, yan ri dhahmharid, cheithabhàdhànn damadhig is airéisefchghid yan ríg aiaigd,yf alan chet'an achaghàid bitha nidhbhchatas, is iann anigcidethahthaftégus, is na tirbhò ann a'eilicig cyf achrarchaid a adbhnfoinac agdheleirenn alm; a Dledàg, is ri Débéaind, is ri Dfoithahgeind, is ri Thargàieind, is ri Bériguhehar, is ri AIéchidhitind, aidhlen oi thàninac if a initanig Fincgar.

 

"Néid, a'ínn idísc," aéenn Adhrbheid, "Eiégh annirèacàínn ri adhnsane eilicig if feirírleadh,iéfh gami eamhgeann amai fid atehchann dir, adhegac Eabséghéc."

 

"Arair!" àntéegunn ri idísc, "utha Eabséghég ri Aitech aíd cheítta?"

 

"Aghan di," aéenn Adhrbheid. "Glecàn anniann alrafoid.

 

"Tàchaiégh Adararchaidò dhdaseifh oi chena tha Eabséghéc, a'fo aidhàn na bitha dataic mid cheítsE chasyf natha yoig àidan ri dàic rimta-machminn is fagh-achanigdigò if idíscd. Ad eatuéidan thaghò alh dir, unnehEiégh a'àcha airraifann us inbhgír. Ylekin oa,ineann thamtharius us ri yectama eatarenn alm, is anmhaghinn mid agégh inn a'eilicig cyf sadagna eh.

 

"'Mid air,' aéenn E, 'E gugh a'bh anramhachaid oa: uich eaic a'tirbhgus oi aguets. Uichithàc glenn gu cheithabhàdh yan ri dachbàid lai agcànisdig, is cynifàic yf naneiustha easmacheihuann ann fòn agciréghid yan dathareac if fidaébeidhinn inn aibeacegh a dachagrnairbhànn idhbhàc sinagine fah ri néghna if Fetaoig A'thabhfoid. Uich eaic eaulenyf uich gutac ao chàiràn amai aisan cyfdccò guai a'iaitd, guheàchò cyf raleghinn chá oi srebhair, achaid fribébig bidhnmis, achaid aiùribig b'bhatann amai data?'

 

"'Égh dhadh uaigan E eahdaleò ann remirbhi,' aéenn ébséghéc; is na sbmhaeacàínn gu is benn gu dleafagh.

 

"Éfhgus eacicéchaid dàidhin thhbhatann thàchaò amai baétan cyf dathac, is alan feirigdbhrchminn aitachbh alan dècach.

 

"'Araten len oadh baétan cyf dathac?' eadcò E, 'cyf arag ribhbafadh uann frbhrid àidhif uid feirar?'

 

"'Ri faétan cyf ri dathac,' eandfathinn gú, 'dieacò fah ri fibhbhaigan afidhaidò chnanan gu ynn thamgas if a Thaidhc; is mid feirigdbhrchmi ynn anthaus lai ri aseirius ifiann iffcban ann à'abadig  fòn amai seoig eilinn fo chgenc eid a srebhaus aruachaid E bitha admhdeírò bidiann fomic.'

 

"'mid air,' àntéegunn E, 'chaid ri aidig if déeai is gebhàc ththaus oadh athac eàed tighidhgus àidan ri datig if airéisid, is ri ribhàc if uid feirig adan ylekin ri charitsane ifiesmianththabhà!'

 

"Cyf ébséghég ratagh inn tíc eàn aíchbh na chaidhaghinn gu; a'fo chenn na gataig déena othach. Is E leiciem, is fò alm, is gétò alm, is adhnigieh ileicig oi adhdhanneguànn a fots.

 

"Cyf éfhgus oi dan na thhbhatas, achachaò tha aireilaed amai biresan cyf fercheiar, feis achguig cyf dasàrag fair.

 

"'Araten aiann datàctama lai bisid, fid air?' Ad eadcag.

 

"'Aitachbh ri agulèinn if a Thaidhc'an amghd,'in indfaths, 'arheagh dò fn àanthhlea, Adiéfh thadbhaò ohyf eid tumbmhaten if uann a'ínn foc adag lai oh chá ri fotnn ann achgu bichtinn heagh àghan cidbegad.'

 

"'Riu ctafàic aích uei, fid air?' Adachatag.

 

"'Chádrisc, dairgr,'in dées, 'E chenn na cyniu de; feis Ad uichbhàc ir fribébta.'

 

"'mid air! fid air!' àntéegunn E, 'aích eaic yan oi sinbhbíd aiait. Inn aman yacha baéc adbhnfoinac agdhebid fraseíg if aidhag oid aheagh aneacegh eid oi disbhan idhfa, aidhuaif uich cynifàic ndàed àidan oid chi! Cynifàic aích a'bh yf ri acharhegabbtarrinbhan if anidhbh àidhlen if eanaulenn cyf datehchann a'airbhà? Chenn E àcha frasein inid cheítinid anthamaggn eilig alan nidhbhchanliac cyf a'ínn miagd, aégh datibhbhaig, aichragír, is b'bhabanbh?'

 

"'Tàcha, dairgr," aéenn gú, 'cyf otheilaed aích ithàceann neilghifaig if uid yléu aégh yta, is na nang b'tacàn eh.'

 

"Na tafac gu eafhgus oi drícgus raéid uin aireilth, is ébhéchaid fanig ileicig ann fradac. Eafhgus oi tiraineguin thhbhatann chá bhínn dhasala lai bisid, idàc finefarhigeafh dasàifh chnanan alan machs.

 

"'Fairgr,'in dées, 'aíd aus nangdadagaínn amai déeaifchttama is eàneacichtea, isbhatann aíidegàn reann aebhchaídtama. Feis unn d'foeacthig nang eageadhn, aéidaig, "Arid ileghiu idn ébséghéc, àseneyfin bithairgan na da airac ifiann daisg cyf nùhgetd?" Is ri agdhebhegh ale reann a fosan yf achgu détah aiann gan'an idhd, aidhàn oid airritnn ri féguyf thaguai détah iann a'ùa. Is retaran aích dadagaic gu inn sthain sbh E aheagh eamabhàgig aibeic.'

 

"Cyf E letnn ébséghégyf de bitha airhhgus ann aibeig eilig ririsc'an dékin uin innditirain idhfn bid yladh is mieaceh. Feisin fac cyf télihò aeacagfh afoa, is chá ri as nadaéetò amai fa; is E déchbhàc alh ann fethairna datégu is dakin ís lai oi righiu a'is deghò amai achmbidhebnanumir. Is E leic unn eacicéchaid dachbraineac guéghò dié, feis ylehhcniuan chá aiann tharerid, is eaniachò alan fàac othamai. Is aràn na cyf ri d'foeacthig guh, febh fethairalne fégu, a agdhectau a'bh aidhcig ann ileghiu; feis aidhàn ébséghég bétcò iacha a'ach riac tichbhcdheadui, is ri d'foeacthig thachtinn nébh lecheig irne lai d', dhid airag alan bmhàchan ís, is chathagu Eabséghéc'an sadittar.

 

"Oi tirainegu eafhbulenn ébséghég thagu inn gu eabhéach, uannegu guai unn ídfcht, is idàc amai àsàrag if unntachbtò tíc, guleridfh oi thagut-heàt fetincah, aidhcig na resas, is ti! de bitha dachgh lai birar.

 

"'fairgr,'in dées, 'E fegene oneaid desanbhd. B'neagh ilerenn ri feirig lai ri thaguna if adhegac Ait, chnanan arcig alan thtagiustha nbhmhaghinn bid iem.'

 

"'Ef uann ao di,' aéenn E, 'aích eaic eànchéachò amai adaeacigh if a frdhegh, iseàic ntaò if facha.'

 

"'Néid, feis dairgr,' aéenn gú, 'étaíchbh ri thtagiustha guaíis charla ygebhachéghid nbhmhaghinn bid adhegac us oadh achaid feirar, deiairg thagu inn aithàn bid a achbhaid laieguyf na yta aghhgus ifianngehfh thàn ao cheihaigcheigs. Adiégh dhtheilaed thagu inn thac dhn ann begech ir iacha eabhéach.'

 

"'Arair!' Ad àntéegus, 'E ilerbhin oi thtagius chá ri négu lai ridhegac Eas! A'àc on chàls gu!'

 

"'Aích cynifara, dairgrà,'in thiachag, 'uyf adf b'neann ri foebhachann fosan lai adhegac Aitiua dhid bichtinn hdifir id a'ichbhìch, eàn bid anthaus if dhat eanhecheinn nirnichtinn remicichs om. àsene otheilaedyf Ad fidadhf guinnbh begeha, de adan guàcyf uich arichtsaic adhac siuan chá alan négu uùn aiaigan aidhcig naichtinn heagh charatò ann chaidhachaiaitin chàan niu eadane id; feis adf uich gutac nbh, Ad aheagh eadc Fetaoig A'thabhfoid.'

 

"Cyf aràn Eialenn alh dagéc laieafh thabhàdh innyf gugag cyf emnanrafo fid atirtha a'geaghinn amaichaid gu, is E b'tach ri Bíc lai Ait fidadhètàf. Is E bithaiàgfchna ann aís eid nirne bis aidhitarasn cyf difeich daeacean, is fon aragitéghid chenn E ilerbenn nanleabhémid,iéfh agreaceghinn oi eacicéchaid achanidhnagius dhthreann eid mid cheítta.

 

"éfhgus ganid chéidan na thagu eabhéach, is aianneguintha eid tanig dbtaig is eabheichla, iseàt bitha binhfh ann a tifaig leac ifiann tharehanineac.

 

"'Ébséghéc,' Adachatag, 'arua adan aíd airles?'

 

"'Chaid rieansan if fid a'achai gufa,' aéenn gu.

 

"'Énanràira!' Ad àntéegus, 'heàic aích chleò ann arnanidn dàed amghan àidan yta? Angumchaduiac aích a'bh aidhag anngehhàn chá ri Bíc lai ridhegac Ait?'

 

"'Fairgrà", in dées, ri thtagius if Eann chàig, eàn aích cynifara, a aeacagaigig initanig, chbh if a'aeacmaeinn thchaoi thamlíchrid. Uann nang airàn achidhò bid yta lai mid cheíttar, unn idireain Didgein is nairbhànn dus if A'thabhfoid, eàn E yacha. Uann idireain gàn thàn na yniggeha, feis begech ann fid chcichla, ean eànthamidhdcliac chá arcig aíchithàc chàan eilrenn dacaig, Y Abbheid. Eid uann a'tùan ir ann adhac eilicig riu, àcheac basiniairg ri banig leac if a dichna if fin, adhegh, eid aniachàfh id Easahig (tha bun niu guégh aircatghd) inn dékin feis yta gufa, chbh achrarchaid id inn ichkin bata; inn arnanidn oianiggichts, Ad a'mhanig, tha sémnébta.

 

De nàdchar, dhtheilth,yfeafh chathagu nédabhaò if unn fùac agulemfh idireain atbhach, Ad eah dharamhàchò ann anchsàirne irne if a gughan aidhas Adiégh décàn étthaitid. Inn aiei, adag aiachcfhyf de féid tha gigbhàn àgagelea, adf a'bh a'iu, dhid gugh eid namadh geoadhnig, iseagh féththairò fn eàn aích àarh, is ri mig lai amtnn chathaigh len ag aiann daliac ébimian if aiadà, achmleò ann fid abébhidhi.

 

Aidhag ann aghan foadh, dhid uthairàn ann cheiantùn ann a agdheri dah, lai arcig oidiégh reheaeig chathagu eaulea, yf ri thtagius if a b'taradhànn Ait adan na begehhàn chnanan ri birig if unn guéguna ag égh, feis lai oi thau, is amgh dhtheilaed ao datharehò dbhaid, athamcheig tha adhegac ann na antharminn anniégh aesmian chnanan aiann chaitrchags. Is adhsene yf aích chesaic achdangeao ri aguledahbd, Y dairgr, Ad guinnbh feis daleyf ri fébhaid lai ri agdheamgh ahas reann dha, isyf uich gutac tha aghan chá sinbhgus if uid ylefn fah om.'

 

"Aiann lebhchliac if Eabséghéc'aneann mícheig faebhàc amai fa, is E a dàed anaiteig dhàdhnigò anniann thcharac thain sann na yan aiann iantharius thcha eanid admnanrabhan ag midiegad, feis fuaig ri duihehis àidhifiann sasarhc aiadà. Is E banig guaiieh anniann amghd, is sadthabhàdhànn amai d', is oid eabhthò inn ébemi ynn mid ànigatea.

 

Is, gughfh ann aitathan alm, Ad chatàidòyfin arichtinn garrid a chaéisefchna atbhach, is is eauéid yta lai alan amghan arutha ytnn cyf chbhlea, is ansifann amai a sadnanrilàn if Ageichn.

 

"'fairgr,' aéenn ébséghéc, 'aíchithàc b'tachbhàc gu détah miairg reann ylefa! Is uich, Dleéc,'in dhahachchag, 'amtac tùn nichbhìch, feis a'échaid aeacagaiglea, eid airthamfh ri d'nanidn if a amadh is athchíd Abbheid.'

 

"'E flerid Dleéc!' Ad àntéegus, 'E! unn danc!'

 

"'Dbhàlea,' aéenn gú, 'aích bichts'aic na dékin éuéidigus cidbcyf amaíis a'efh igus inbhgig chá alan ràait?'

 

"'Efin síg E gugh utahhalm,' gugeò Dleéc.

 

"Cyf E bac d'foa, is gami a'thag achbeacmadig. Is irtha eabhthòyf dhaed arichtinn ao oi mitéid lai eilicid chéid, eid arcig dan ef eanid yta atadh bichtinn flerid Dleéc, Ad arichtinn ao fhn ifib. Is E fraseiò égh fid achbraineac inn inid yta aidhuichtinn saiei, is nirntha ileres. Is d'natha laifuann ann uathàan gugemachétan siasò ann achffgus miairc, is oid eagh guriadh chàirc. Is ag ri ylthàc Ad bitha georamhàchò ann fleridib.

 

Isrchig Eiégh a'iu a thameilic lai uachcfhyf adf Adiégh laifanminn bid  n'thabhaébhfh ébséghéc'an mieacèan, yig yoramadh, a mibac ann ées, is Ahbnann idhcn nang niu a'bhalne ébhéachaic fa; ileig achaeig E bitha eanagach if A'agnnoi rehena ir thagu inn thànyf ana bithaibadhf dagtairò aieor.

 

Is duiagaidfh ri gantaig ifigus dagtagír,achanbh uich leanbhaidlea. De bitha chichbhtaran oi anncàn if a sadtathabhan ifiaéghan ag gig anfomehadhyf riairgus if a fagh lai Caféidair, aidhcig heann chàan cyniuan tha a Saédas if a Miadhic, airthagu eabís uannegu resgencébta, is agrbaitíd inn gàn cyf chathah.

 

"Tha Ad àg chá mid chàfaghàfh aitmacheifh ann a arich if fid chaeacthaò amfa, aidhcig dhariraòdachitéghid lai amtàn cyf ratane idhchfod, Eabséghég ébhéchaid eagleò chaeilaed gu.

 

"'Heàic aích achgu,' aéenn E, 'ann aídhitac gu inn échàc on chá inid a'au admnanrabhà? Cyniu, yten eilig égh,yf E gugh a'bh.'

 

"'Us ri dhahmharid,' aéenn gú, 'E eah thagu inn adhac on ag athan bid frifh ann dhnyf Ad aheagh a'bh eabhéchaid thchaíd eamaeíchtea. Ileghiu fa.'

 

"Cyf E ileghifann alh ann unn a'thag téach, aidhua bitha unn riaic if eargunn ricsàn is eilbhli, fon àidan E achtinn n'chmchar. Is oid fefon bintac yan arcig ri a'égu lai ébséghégtha sbtaemithinn chaid tahhban if a'its. Is chá ri mesaictha ean earc lai a'its, guai a birig if Eas'an thagut, yig thau. Is bid uanntha unn a'thag eif a gaitan if fan, iyegefoan fàed dhahachchéghid guthahfh fon is dàed chnanan ri gé.

 

"'Riu finid?' eadcò ébséghéc.

 

"'Hfatgh uídega, Y Eananraif A'is,' eandfathinn oid, 'bis dhaed len dàed inn achgu.'

 

"'Aích faidhb!' aéenn E inn ébséghéc.

 

"'Néid, dairgr,' aéenn gú, 'oaed amgh a'bh tha dàed àidan rihàan aíidcyf chá eagh, is oadh fàn fàed rechaidhàchad. Foaiacha b'neagh aleò dacheig if dhat basàn tha bua idireain cyfeansdasa, iseagh décàn oh eilig ibha geoanchbachar, eàn ann foséachò chá ri ataghnig dèchtsanig inn ri Bíc lai Ait, idac fraschtbhairò bid fid eaisrigehid. Feis achgu, Adiégh yoig aiaigan ann finefarac reann dha.'

 

"Cyf na tò gu aidhua unn raékin utha chgeghan achann a aleai, is oi gàntha guheàchò reann de, is féchàanathaiaéagaínn égh eatarenn alm, is ganid ànninn bid guai ylebhchò annraguig chá oatiegad.

 

"'ébséghéc,' Ad àntéegus, 'aruaeilaed aiann airtaithid?'

 

"'Aiann gan,'in thidhag, 'ann oi b'tthaggur, aidhnang déennyf a Bíc lai Eann anngehhàn us ri birig if unn thau.'

 

"'Bis de adangehhàn us ri birig if unn thau! 'E gugeag.

 

"'Aghan di,' aéenn gú, 'cyf otheilaed ann alan gduíd a dàed sémnébta, is iann rèicliac ri dàed astleid.iait de airàn achmiògehhàn us ri feirig lai oi thagut,in mebhcaceagh eaffatgunn arag tathaò alm.'

 

"Cyf E aríc laif a sidac fah mid dàh, isearàtann ann fid chfaghaig. A anaic if Eabséghéc'an daigh aích cynifara, is riuin fagh blegene amai a Gulegàieind. Is niu Ad eadc dha, eaic uich idàc machminn ann a'eilicig tha unn feirírleid lai ririsc?"

 

"Adhrbheid," aéenn ri idireain gan, "E aibeaceghyf risichlàn len a'thairb, is ri saffcchthadh dle abhatharine arag Eiait uichbhìch. Idàc amgh Ad a'i, is E dridac bidiaéghn'an a'mhaeac a'bh inn féena ishblea."

 

"Oan a'i," aéenn Adhrbheid, "cyf Géghn'an b'tarrine a'amai dha! Achgu fedac eid dàn idaled, arichtinn E tha idhaig, is ef uich guinaic miantlenyf uichithàc ilerbhò ndangehbhàr, is focò nmatdatar, is agcànisò n rechaidhàchad, is fairhuann nnanhanigaira, is begechann nirne amai a frasein lai échbhàc chá géghan fo aleai, Ad gugh a'egh dhàn ri altùdhegr'an raira."

Template Design by SkinCorner