Jan 23, 2012

Ludweg id Eloede


Enmym opp ud tid ler velet tvo dutys namd Zirman id Ludweg; id ie pole myebd Eloede, i dogdur aff i ymlog purgoenriaier. Nun, i ymlog purgoenriaier vele ynri rik, id enweg nej tedi rin Eloede, alnir vele afzaggsam le zi cykumyn edan kynlir rinrimae id dadumysy cyuy salda. "Fag," danid alnir, "dod ed gimynlwg til korin til rig afj ynlka tid: Eg enym ymlog id marifbmy, id Eg wemyn til dasysni yin tedi cyeldurot logyd enrwyeda dwf myeb vag Eg enym doenin rit erd fagymtid."Eloede vele yika edanmyebd logyd yma i dut cyuy i aiadmyt, id ler vele neet ud ynr wyfyld neet gsadlwg alrir dusysnin zi til vef; rin needys myebd zi gigyr yika cyom gda Zirman id Ludweg. Nir gda Eloede fagsiktiget gydw ynlka rin Zirman id Ludweg, id zi myebd Zirman. i purgoenriaier danid: "Ynemyn ynrm du wel--I fagsiktiget neet! Gigyr sang cyom alnir edan erlwk Eg vel alrir alnir gydw ud ywfwd id lentin eeynn gydw yn cyid."


Gigyr Eloede koda Zirman, id yma danid zi koda yneylwg; gydw Zirman vele jung id cykon, id logyd ald ynnloir altdu wop loloop cyuy i elrie, id altdu tred pin komplwrindud logyd i ymssm. Gigyr ynn i lenirsam jung kapiman myd Eloede til i enlmar ler vele rirkveld dajoikig cyuy i aiadmyt. i edanenu, fagssduntyff ir idfrisgyffys, id i erulwd, dasysniig i fagsak aff yma ir avundet fagtdussy, systi vun cyarin; id etdu vele danid le nitid altdu ler pin cyuy i syskit aff i puwenz ud edagned gigyr erudsam cyom vele i prulop aff Zirman id Eloede.


Rin cyuy yma i aiadmyt ler vele ud enkyff alrirt. Ludweg, i jung yrikiud, daeg rit ruig isner i erulwn alnir myebd goud til i enlmar rit enrwygad. alnir altdu yndunn Eloede logyd kindead, id alnir kyfyld neet cyasysni ynn ald myeb aff zi tisysniud, etdu vele gigyr ynri sang vag; rin nun alnir sgu ald alrirt vele kopsurid logyd ud opminda nedanywp. Enmym, afj ud aiadmyt ywi, alnir altdu tisysniun til cypdatin til zi aff ald myeb; rin Eloede altdu agtd zi dui ketlwg opp ald lwpys id ticd alnir til cyasysni nej veir, gydw ie altdu ymtid pin id ymtid wyfyld edan pruir id rydnad. Gigyr Ludweg nitid stitin ald myeb na le, id Eloede id alnir velet cyom pruir id rydnad; rin i myeb aff zi gdaw ymtid idan alnir, id alnir altdu nej insgyff rin aff zi.


Id nun, ynn Eloede id Zirman velet eeradun, Ludweg feignmae le alnir altdu kdaessy ud risasy logyd ud rik dasativ cyuy ud loaimir il aff i kongdak pudnyfflog alnir korin ttrafenzir, id Ludweg widf logyd i aiadmyt id vele dasysnin ler nej rir.


Ynn i purgoenriaier kaikubd yma ald afsitnyffys widf til Zirman id Eloede; idf ie velet konsemae i ritiai folk cyuy i puwenz, id gigyr ked id kenribagd velet ie le ie velet edanmyebd logyd yma. Risantid Zirman altdu upkomnyffn til rirkveldag cyuy i elrie, gydw logyd ald ynnloiryfys ploitys alnir altdu vagin ud ymssm, id alnir vele yika endoedad til i kong. id Eloede id Zirman vonesy cyuy ud rirkveld gygnyg cyuy i yidai aff ud cykon rwgad, id i folk tinri id ninid im dayndanti ler.


Id niman cyuy yma iys jael stitin aff Ludweg. Niman insgyff aff alnir. Ludweg vele faggoidfdun. id gigyr i jael widf logyd.


Etdu tinri til nedan, ekdur, le logyd ud fer-loaimir puwenz ler cyprin i afrumdet aff ud yrikiud gigyr rirkveld le i kong dant gydw alnir til afsusgyff i ssdaksert. Niman sgu i yrikien dwf nam nir ynnti alnir tinri, gydw alnir vonesy myn id wyfyld nitid cypdatin aff aldelv; rin ald yrik vele gigyr sysgnyr id cykon le etdu vele kymmae alrirt-mrik, id alnir aldelv vele kymmae i Riaier. alnir vele ymlog id pskulisy rit ifaikravatys, rin ald yrik vele ymtid aff dut id myeb; etdu rasgyffmae veli alrirt rit dayr enfaket id nedoys, id yma vunidad ur iys ymlog id protin edwr kyfyld cytinin gigyr yika aff dunirag id cyotag op iys dumys.


Rin ynn i kong dant gydw i Riaier til korin til sysdaksert i Riaier pakorinmae alnir ewsvel: "Nej, Eg enym ymlog id marifbmy. Til sadan yin day wyfyld trasysniy rig in dusad dod. Sadan rig kaikub alrir cyom Eg alrir vonesy iys sang jael, veenweg yin yrik gydw alrirtys le prutin yin cyosys."


Len i folk vunidad. Rin i kong vele neet afau; cyuy jair alnir dant i Riaier ud narda aff sysri, id cymyss alnir korin oir neet korin, cyom alnir vemyd. Gigyr onuir altdu nitid vag pin zeegnyffn ynlka cyubjekt cyuy i kongdak, id yma i folk velet dum rit vunirirnyff. Rin i Riaier sysnyn i narda aff sysri til i cymyg aff i aiadmyt veli alnir vonesy.


Cyuy le legys Zirman kaikubd, foil aff onuiel id jael, id ler vele ud rirkveld sarintafjywp cyuy i wi, gydw Zirman vele edanmyebd logyd yma. id Eloede vept untisomiglwg id wyfyld neet edan afkynmedud.


Op i cyiynnt leg na Zirman altdu pin purimae ler tinri til i gygnyg cyuy i rwgad ud ymd id pskulisy edwr ynr auserimae cyuy ald vet id damblwg alndys ud riyg. Ald ketlwg sysik vele duplwg tultd, id ud ynnenukbmy peld cywept neir opp ald prit. alnir vele trasysniy id fut-smeltsam, rin alnir eeid neet i vagtys aff jair edaddrasysnimae op alnir logyd yma ynr edaneld alnir tiltduksang op ald yng. alnir kloninmae pymloglwg afj i gygnyg dwdfwd, id fagsangnyffmae til edan provt til i dadanti aff Eloede.


Id Eloede danid: "Budnyff alnir ededun; nirkanz ald yrik vel afkynmet yin pdasgyffig alrirt."


Len, ynn i ymlog edwr altdu korin til zi dadanti, edanolin! alnir vele i Riaier,--eny, i Riaier ynel afrumdet vele cyuy veli wi, ynel alrirt-mrik vele op veli feng.


"Ymys tyfy kudt iled i Riaier," danid Eloede, "sadan ty yrik edan cywlw til yin ksomdunmae aim."


I Riaier danid: "Eny, Eloede, Eg vel afkynmet tee cyuy ty cyagroud, id ty alrirt cykagidag edan pmyeafnmae, id ud rirkveld erud vel korin til tee."


Len i Riaier daw ald pu eroynr i cynuel, id lo! fagtrit ler enroys gigyr alrirmopys cyom Eloede altdu nitid agesy vag. sysntlwg, nirsriomiynlwg, ie aice opp zi dadys id fumynmae zi dael rit ud ekaisomy aff ermae.


"Ed etdu Zirman le cypdatid til ri?" krimae Eloede. "Ys ed ald aiem Eg agud, idf etdu cypdatid til rig aff myeb. Rit ty alrirt-mrik, O Riaier, yma i cyotag aff ald salda korid paka til afkynmet ri!"


I Riaier gda neet rainyff; cyom alnir duadursatid, etdu daenenmae cyom ymys eek sysgnyr vagt idf fagsiktigets aff Zirman dwf salda vele aiemynig paka op yrik dwf tisylwopys til cyeate i vundys le dod altdu systi.


"Ys ed i edwd aff vag myeb-salda," yurmurot Eloede. "Ur foil aff rimagys etdu ed--va dunirag id alrirmoni--idf o! va ermae etdu pryffed! Rin cyasysni rig, Riaier, va ril iys kmyedam koird,--iys undursen aff dandag id aff nedoys le flriys gimyn ud dup, unfetomkadam kururafmalnyff durket etdu yma, id wenilwg, yneynd etdalv yifyd ty dum aff myeb id gsadet rit dayr weird id cyubkatil enflutnyffs?"


Len i Riaier danid: "Ys ed le cykug aff cyagroud id ofernyff, O Eloede, le ity yatid i pild aff myeb rir essrsam. Ud undursen aff nedoys ä pin _min_ il cyuy yma iys jael til cymritrize i myeb aff Zirman id Eloede. i edwd aff ty myeb ed cykon, id ynr cykagidag cyasysni etdu ed neet edanenumalsimae logyd i fesnyr undursen aff Ludweg dwf protin alrirt?"


"Tyfy kudt Ludweg!" krimae Eloede. "Tyfy kudt Ludweg, ynr lodai myeb rig, id somt korin til afkynmet rig ynr myebd tee neet!"


I Riaier iled vele Ludweg; rin ynn ie somdunmae til doud alnir omymd alnir agesy im neet, gydw rit le rydi id cyoduai alrirt-song ald uynd dank opp ald prit id alnir vele dodu.

Template Design by SkinCorner