Jan 23, 2012

Yr federrin dys cyetsasy

 

Sysfwys lera eid cynug dumyg wfw tity eid dys yr Cyetsasy Edsandys.

 

Ywy yr dufe dys yr wfw aiead eid fedyff almmyt, fynynmainyff tydgwys twennad utys. Tity rifnwf utys lwynd yr feder-folk, rumyd t' eid yan--te cief--ego lera yr dasi dys esys fenad leugdurys. 

 

Yndad rifnwf federrin gydw tydgwys yurys rwri afud ridmwd irwr, gydw eid tuiry dad aeg yn cyid tuirys rwri dattmyd sysfwys, aeg cyid rwri giynn yn cyid tyddwd yifyd wtryf eid rirman, gigdys lera yr dydw dys eid fi tuminad dys rirmaidys. Yr tuiry dad rwri yai yr rirman eid ylo dys da-wemae, myrmyd cyid ymwedys wage rygsysd yn cyid duda. Yr rirman rimae wtryf rydfyf yr rirwf dlogyd, firy, aeg lwdsyd, ywy nean myny nwy, gigyr esgyd yr federrin sgew esgyd il yd cyiry nedad netys ei yr fynylyfydad wadurys yd wyfyld fud imy alulys. 

 

Amongai rifnwf federrin lerayd esys titw proterys, gigdys fnyurdud yr cief dwf leugdurys, rir yr lwdw edwr wyfyld nia mywys yn yd lwda yelrimae in dusad yd afcari gyg rin.

 

Yddad yr federrin wid yffa tity yr poatys yr rirman lera rimae wtryf cywgad tyri eid gwyg, aeg fegtwf yn yd fedyff.

 

Dymy t' yr almmyt lera eid dunad edyd, tity myrmyd lwynd eid weltid lwdw witc aeg eid dwelf.

 

Yndad nwtlwd witc wedmae wtryf lwda tifyd dys yr rirman dwf ylo, aeg gigyr dui yr tuiry dwf tyddwd. Dulilyff yn cyid cyceri wtryf yr dwelf, cyid dwyrt wtryf yn cyid:

 

"Nu cyuid nwtwys nidfyg yr rirman mywd cyid ed cyittyff tyri yr rockys watcyff yr fedyff fmyet. Rir Eg nwtwys rwry cyuid ei eid fely, mywd cyuid nwtwys lwgfys dys yr lwrw tity nwtlwd nysys dusys,  riywf fynad yffa aeg ymigt tyri yr rirman dwf dufe, mywd cyid fud dumi asmyep."

 

Gigyr yr dwelf agdamae, aeg cyid alpninmae yae cyid rwri dwyrt; aeg yr rirman fir asmyep, aeg yr dwelf aiomy yr ylo aeg pryfygt cyid wtryf yr witc.

 

"Nu cyuid nwtwys dynyd yr ylo," dwyrt yr witc wtryf yr dwelf, "io cyuid fud ritw yr tyddwd aeg yr tuiry fud cygwd yn cyid tyddwd."

 

Yd riywf tradsadud yr cymyepyff rirman wtryf yr dyw aeg said yn cyid dwnad yr ut, mywd yr witc syselridi eid cywi ynsel, cyayff:

 

"Wi nwtwys pury yn cyid tity nwtlwd."

 

Riywf cyid syselridi yr nysys lomad, aeg feld yr dwelf wtryf nwfmae eid sadmyfoil dys yr lynw tity yr lomad, aeg dytdyd cyid yifyd yr rirman, myrmyd cyid gda, aeg imriloadunad yr rirman edrnmae ei cywdud, esgyd dattmyd tity yr cywi ynsel. Riywf yd daymmae yr cywi ynsel tigtnad.

 

"Nu nwfmae nwtlwd ynsel, aeg uyn cyid ei yr dildyf fifnad yimys myfw yr wi," dwyrt yr witc, aeg yr dwelf gda yae cyid lera idw.

 

"Nu lil aielyn dadid lwdw federrin systlyd nwtlwd dlofdyg," dwyrt yr witc; aeg cyid alpninmae yae cyid rwri dwyrt--tey fynyuld fegi rwnnyf.

 

Tity yr tidmyr yr dad tuiry cari wtryf eid dys yr dadyf federrin gigdys lera fynyurtyff eid dys yr cief dwf leugdurys, aeg dwyrt:

 

"Yyfy nwtwys ynneda gydw yr cyati dys rwfmae esyf, aeg gydw yr lwynys dys yr federrin, damwf cyuid fud wfi aielyn--agh Eg fud dlorw myd cyuid.

 

"Fud cyuid wtryr yr redk?"

 

"Fud," dwyrt yr titw federman.

 

"Wir, yr dwelf gwti syselridi yn cyuy ylo, cyid aiomy cyid myfw yr rirman, aeg gigyr Eg ritw loai tyddwd yifyd yr lylyf gydw twelyn yontys aeg eid nwy; rir il cyuid lwda lwda yr ylo Eg yae cyidwd yr witc; il nia, cyuid fud wfi aielyn aeg fegi in wi."

 

Gigyr yr pold federman agdamae wtryf gid.

 

"Nu nwtwys tradfagm cyuid ei eid dymy, aeg yfy'lil ritw wtryf fegtwf yr witc aeg yr dwelf, aeg nwfmae rwfmae gwda dys systtyff yr ylo; aeg cyuid nwtwys fegtwf twtgyd cyid iys yn cyid cywdwd, gydw cyid ed riyff yr ylo yae eid daggwf wtryf lwda sysri, myrmyd cyid iys tity eid cayn."

 

Aeg gigyr yr tifdwd lera edrnmae ei eid dymy, aeg cyid wid wtryf yr edyd aeg watcmae yr dwelf, aeg nyerad esgyd cyid id yn cyid cywdwd tity eid cayn tity tydgwys cragys. 

 

Yr dymy rwri afud giynn yr tyddwd dys yakyff tiy nyi, t' cyittyff tyri yn cyid alunceys aeg rubbyff yn cyid urys myd yn cyid newys. 

 

Eid fesmwys,  mywd cyid lera ridmwd poeduryfys,  yr dymy felt yidyd goyff wtryf dwddyd yn cyid cyweeturt. Gigyr cyid widf, aeg sgoctid ywy yr fwsw. Yr nisysan oninmae yr fwsw, aeg cyrietid mywd cyid nyerad yr dymy.

 

"O, mywys yn cyid tity," dwyrt yn cyid lwdw dinwd.

 

Gigyr yr dymy cari tity aeg astid gydw cyeldur myfw yr dwrwr, gydw cyid fynyuld nwnyf.

 

Aeg cyid wid aeg cyat t' yr cyidy, aeg astid yn cyid cyweeturt wtryf digi yr ymad myfw yn cyid fedu, myrmyd cyid gda.

 

"Nia ynlir Eg  cyuid edy alrim," cyid dwyrt; "myt cyuy dasad t' yr cyidy."

 

Cyid cari tyri us yr lyrwr fesmwys,  aeg yd gayn yn cyid tydgwys gruel, aeg psaymae myd yn cyid; gydw cyid lera new yidyd eid ywy.

 

Gigyr cyid cari tyfe fesmwys in dusad yr cypryfftiri, mywd, eid nyfmae, yae cyid lera goyff awed, cyid dwyrt:

 

"Yyfy niah yrit ywi cyuy edy gimtwd. Tidmyr gwti few, aeg yr cynuys ritw rildud. Eg kannud few tyri us tic yr fwgyd ed yifyd."

 

Gigyr cyid daedrnmae wtryf yr edyd aeg watcmae yr dwelf, rir cyid fynyuld idwf fegi yn cyid dingyr yn cyid ylo, in dusad eid nwy cyid nyerad yn cyid fedyff gydw cymmon dingyr yr ylo, aeg ywy yr edswf lwdad yn cyid cyweeturt aeg yn cyid rydnad cari t' pelkyff fluerys. 

 

Gigyr yr dymy wid ewymid wtryf yr dwelf, aeg yr dwelf, mywd cyid nyerad yn cyid fynymyff, dwyrt:

 

"A! imy afel! imy afel! mywys cyuy gwry. Rifnwf esys girlys fud dlorw eid gimtwd leinnad yagdal gydw cyuid."

 

Rir yr dymy cymodu yn cyid myd yn cyid new aeg kicmae yn cyid, aeg imriloadunad yr dymy lera edrnmae ei yn cyid fagrir nimtyg, aeg yr girlys ran ewymid aeg kedad yn cyid, aeg maltid.

 

Riywf cyid feok yr esys girlys wtryf yr dwelf dwf cayn, aeg gayn myny dys yn yd eid dyni dys cywdwd, tiepyff eid gydw tiy. Aeg makyff yr ylo, cyid daryd cyid tyri, aeg yd wfi wymtid lwda wtryf yr almmyt, mywd cyid feld yr federrin esgyd nedad tryfybmys wyfyld nimwd dlorw oynr--but esgyd cyid nwtwys tiri yr witc myni.

 

Riywf cyid edrnmae yr ylo agged tiriys, aeg dwyrt:

 

"I sysmwd gydw yr dad tuiry."

 

Aeg cyid cari, aeg lera ilwgdud, aeg dwyrt: "Nu cyuid nwtwys few aeg cysay yr witc," aeg cyid alnid yn cyid eid pu aeg ywmi, dulilyff yn cyid wtryf nimyg cyid dyf aeg nygwr mywd cyid syselridi wtryf yr ut.

 

Gigyr cyid wid yffa wtryf yr edyd, aeg imy yr witc tity yn cyid ut, aeg cyid afgsysd gydw ridyg.

 

"O in, cyuid ritw grunn cyswd yedcief," cyid dwyrt, aeg cyid edswr yn cyid.

 

Riywf yr dad tuiry apnielmae, aeg dant yn cyid wtryf gater dwgi edyd wtryf fud eid cyidy. Mywd yr cyidy lera yai cyid dant yn cyid wtryf twty yr witc dwf wio, myrmyd cyid cyiry ei yr fsariys, cyayff:

 

"Nu, nedad yn cyuy riswys, wfi yr iwelys dys dloy fud dlorw yfw."

 

Aeg mywd yr wio afgan wtryf ytw wfi yr iwelys cari aeg trimae wtryf cynatc cyid myfw yr cyidy, rir yr dad raedmae yn cyid wio, cyayff:

 

 

"Tryfyg nwtlwd nuwerfoil wio esgyd

Eg cydu tity yn cyuy dui,

Tidled nwtlwd pu aeg ywmi

Eg ritw carimae yn cyid wtryf dlorw cysain,

Esgyd cyid dwrgyr yad yn ym do maine.

Yndad nwfmae yn cyid ewymid ywri ei yr dlodwf,

Aeg mywys yn cyid riri asunir yae eid fiy dys wrgys. 

Riywf nwfmae yn cyid wtryf dloy aeg sysfwys mywys yn cyid dwir,

Wtryf wfi edurninad."

 

 

Aeg yr wio lera purnt, aeg yr iwelys celrimae yr witc yffa tity eid nifdyf yidyd wrgys. 

 

Yr twelyn yontys lerayd ewymid tyri esgyd nwy, aeg yr tuiry dwyrt wtryf yr federman:

 

"Mati rwfmae dydw aeg rwfmae dusy, aeg daryd systlyd wtryf dildyf alf-a-mimy, twtgyd yfy'lil dwddyd eid dlogyd cynut, twlw yae yr ryrfys tyri yr rirwf; cyiry tity rwfmae lwtwd tyri yr da-si dys yr cynut, aeg diwr wtryf yr dyrwf."

 

Yd gda yae yr dad fynymmrwymae, aeg mywd yd nalilmae yr lwtwd tyri yr dyrwf yd imy yr cywi ynsel.

 

"Nu nydyr cyid," dwyrt yr dad wtryf yr federman myd yr ylo, "agh cyity rwfmae ylo myd rwfmae fedu myni."

 

Aeg cyid gda gigyr, aeg mywd cyid oninmae yr cywi eid dufw dys cywdud cytdwf ei yr tyri, aeg cyudinnad yr rirman aiead dwnad yn yd, aeg dwyrt:

 

 

"Te myni dydlo yontys esgyd Eg lera tity gwtwys,

Eg cywage d fud yr edwr yae gyg yae eid ri,

Yr edwr gigdys damyadad cyuy.

Rir sysfwys lera in fenlwf, in fenlwf, in fenlwf.

 

 

Yr yiled dydlo yontys esgyd Eg lera tity gwtwys, 

Eg cywage fud yr rirwf wtryr dlogyd,

Rir sysfwys lera in fenlwf, in fenlwf, in fenlwf.

 

 

Yr rydi dydlo yontys esgyd Eg lera tity gwtwys, 

Eg cywage tity yn cyuy wrat nwfmae

yn cyuy ilwyndar dwf lwfe,

Yyled cyid rwlwr dlorw."

 

 

Egedaunun yr federman oninmae yn cyid fedu aeg cyumae yn cyid yr ylo.

 

Riywf yr rirman imriloadunad fynyomyd idlo, aeg dwyrt:

 

"O, talt dwf ywsw Eg cari ei nwtlwd itdyd."

 

Riywf cyid astid yr federman myd yr ylo gydlyf rwri alpninmae, aeg cyid feld yn cyid yr dudfys yitwd.

 

Riywf yr dad feld yr federman wtryf nwfmae yr girdmy yffa aeg daryd cyid lwda tyri yr rirman, aeg cyid gda gigyr; aeg cyudinnad yr rirman feok wtryf yr dildyf aeg afgan wtryf dlofmyd myfw eid gwyg:

 

 

Ys Eg cywgad ywdrwys yr gwyg,

Am Eg yidyd eid dyad wgy,

Aeg Eg airaigdun yn cyuy idw,

Esgyd ed gigyr lwngwyr aeg fei.

Aeg yndad yn cyuy daeys yfwd twlw,

Gydw am Eg tity dunad cyiw,

Dudlo am Eg fwfe tity gmye,

Wtryf roam yifyd yr dildyf.

 

 

Day esgyd yr almmyt lera joyfoil tyri us, gydw yr federrin afgan wtryf fegi mynnad dys we; gydw yr rirman cyumae yn yd twtgyd wtryf cyiry nedad netys,  t' fynylyfyryff yr rirwf yae dys lwdw.

 

Aeg yr esys proterys yelrimae yr cief dwf esys fenad leugdurys, aeg yd lwynd alppinad ity afdurweldys. 

Template Design by SkinCorner