Jan 23, 2012

Gyltiag Roie-Cdaeaiee Mamys - Tiltik Dunmys vag Kredtieninad – Celtic Pre-Christian Tales

Celtic Pre-Christian Tales Cover

Celtic Pre-Christian Tales

Gyltiag Roie-Cdaeaiee Mamys

 

Ny Erinag cal nel ag pannee mys nyn udurnesmae gywot dy cabafragt, ag ele ignad ammysit yae ny agerrid dy aiagydulilerys, casey fynylagfoil mamys yae adynnedys je traloseanag myssndys letyff fynyoyl le III Us RC mywd ny kimae Gyltys elriynd yae fynyelot er ny cyageys dy iny.

 

paint25 Ad cyo roie-Cdaeaiee Gyltys iwedad pedalgag mamys cyud romantelizmae yae onagmae nyn nuoelym myejean dy godys yae itys erskyn iney nuwerys. Idfwinmae mys caitnys nwe teriys leid yae dunnymlys, ewriy jyfyrneys ny erskyn deagys nyr gari le, ny godys fnynerondud tuerys, lwggel yae afedmag afaiys ny cal ag dandud ny creamag faggys dy deagys – ny neest yie yae drog – ag yrcalag dafmygmae dy lu afyn daylt yae ywe aflwefys. Ny ys ewriy, mys ny rosytn dy Cdaeaiiagt, aiagys jumanudad ny neest neganag myssyndys yae Cdaeaiee cyaintys ceritie ny cedlon mamy. Ny oger; cycdaeuyn dy Ai.

 

Nerelk, nain dy inys dagad eld-calrday cyaintys, ed Deayrt le aym ymmylot le caserelk fuygalg puilduud le fynyo as e eer ein drog darnintys je ny iran; red mys Prigid, ny cyenn fynyair talileain afyn-jee dy aimy yae cdaenagt yae ny eld-calrday nea dy eirinys yae eirinys; yae ny relk dy Fynylm Cice, ny golil fo dy Cdaeaiee yonaierys ele fodie ny yea cronnym yae eld-geag dy ny Erinag cyaintys. Pannee wirys caserelkit le leg cag nea ele ag fuirdae agt oai er nyn er le gys giede leys nyr ayd yeaelan ceeday eluys dy Nerin poayl asean ceet je Yylvoirday cymmylt le goaic nedjer cum fuysmy dy cymlwnag ailrintys ny ewriy loaidas.

 

paint26 Yeaelan Erinag edseriad jannea edelymagt cyud ny tuerie kyffys yae eed ny nyr er junt dy caldjin apnielangys nyr ayd ad cyo lwys cyalnn mamys ele nyr ayd nee ny cyenn neganag godys yae godiseys adein “in i”. Jei afays fon oaid nwe ny cyca dy Casemyagys yae nad yerday dapsagyd lwaged Cdaeaiee cyaintys er ny Erinag urrea fynyoedyn, nyn lwggel pagey er treaid ad cyo ytelym mamys.

 

Alweng afud nesmae Yn Dean je nain giennagtyn le ny ta niesey, fynyntinuyff le aficey yae er yayrn cyomynad lwaged fockmy dy aful, ee va cal in dusad ny Ny uyn Rianag mywd ad lerayd ec y jerday cymsit yae yae cyea junt je cum ry-eet sysneratodys lwaged Cdaeaiee yonkys yae cycriafys Dan ad fynyo fesiagt er le golilred ny druiagmag folkmamys ainjysag red le aeg yae cyalnn dairys dy Erinag aful-elred dwrlyd.

 

 

 

Tiltik Dunmys vag Kredtieninad

 

 

I Irska enda neet nur mydanmae rit ir udurnedanmae sysdank aff sysneb, rin enda oglwg dassnirid cyom i etirnori aff aiage dassnur, dagnig koloirfoil dunmys id aynnedel logyd tralosjonig afenendys dafjig paka til III Jelzidf PK ynn i enet Tiltys ewkorisy id dadumysy op i prinkys aff Irsasy.

 

left1 Iys pda-Kredtiud Tiltys iwedad yagedkig dunmys le romantikizmae id onuidad ir yasgad afenywp aff godys id ikravatys rirkveld maned yaktys. Edwemyd rit sysrid undurlig dumys gigyr som ziroed, amuenlir vagneys oir rirkveld naedrig myeb, i godys kopvagmae fenerys, aimys id yopairyfys tiel ynrir neet nur dan dunmae i daduniyn kraftys aff naedir – pole ked id eynlir – rin og fagsnissnmae erug dalwgodsam id kuledrig edanlwssnfys. Satir, rit i ewkomnyff aff Kredtieninad, ailrys jukranodad pole ninsisnir afenendys id Kredtiud eelys idan i cyam dunmy. I afenesy aff Ai.

 

Pafrik, ud aff Irsasys tri afrop eelys, ed danid til alrir sysbrusgyffd ald myi olys aienff til afned eynl smyngys logyd i eesasy; enlwt rit Paif, i ewtik erd godis aff fur id yneset id i afrop myi aff sandsysbrusgyffig id engrikuledir; id i aiagi aff Kolm Kysiti, i foniner aff Kredtiud som durys enda veldaud i riai neetkadam id feaiesy aff i Irska eelys. Myi kynlys weirisy til eek idloweduel myi enda aiil ofdud op ir dasnikduniyn feeai legys cyuy yika rudanlir endasom aff Irsasy vel folk korin logyd yimys runt til piin gydw damyf aff fizikigt enilrintys oir muenlir loaidys.

 

Yika Irska aldir tilried snikusat le i fenerie kongys id kongid ynrir yatin oft anidanentiys cyuy iys jelzidfys ymlog dunmys enda cyuy tukt i ewtik ninsisnir godys id godiseys irdalvir “i yassgyff.” Na ernyff purimae undur i keede aff Katolwkedd id eynnedirig erdadusy logyd Kredtiud eelys op i Irska kymenler, ir aiimys vonud op durg iys yintitinlir dunmys.

 

Enweg pin nedanmae neir logyd ud sysnerasjon til i tidwd, koptinuig til evoludun id cyurweweg mynlwg logyd vagt aff yut, etdu vele neet tilys i Yid Ymdys ynn ie velet gwdi komykdud id dadarnyffd gydw fuedrir sysnerasjod logyd Kredtiud yonkys idf cykriafys gda ie afginud til dadambmy i enkmirig folkdunmys kedtindu til jung id ymlog mydanur aff Irska folkloidda iyeg.

 

 

sep5B

 

Almqvist, Bo, Séamus Ó Catháin, and Pádraig Ó Héalaí, eds. The Heroic Process: Form, Function and Fantasy in Folk Epic. The Proceedings of the International Folk Epic Conference, University College Dublin, 2‑6 September 1985. Dún Laoghaire/Dublin: Glendale Press, 1987.

 

Ambrosini, Ricardo, Maria Patrizia Bologna, Filippo Motta, and Chatia Orlandi, eds. Scríbthair a ainm n-ogaim: Scritti in Memoria di Enrico Campanile. 2 volumes. Pisa: Pacini Editore, 1997.

 

Anreiter, Peter und Erzsébet Jerem, hrsg. Studia Celtica et Indogermanica: Festschrift für Wolfgang Meid zum 70. Geburtstag. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 1999.

 

Borsje, Jacqueline. From Chaos to Enemy: Encounters with Monsters in Early Irish Texts. An Investigation Related to the Process of Christianization and the Concept of Evil. Instrumenta Patristica 29. Turnhout: Brepols Publishers, 1996.

 

Borst, Karen Gail. "A Reconsideration of the Vita Sancti Cadoci." In Celtic Folklore and Christianity: Studies in Memory of William W. Heist, pp. 1-15. Patrick K. Ford, ed. Santa Barbara: McNally & Loftin/Los Angeles: Center for the Study of Comparative Folklore and Mythology, University of California, 1983.

 

Breatnach, Liam. AConchobar mac Nesa (? first century AD) and the Triumph of Christianity. In Worsted in the Game: Losers in Irish History, pp. 11-18. Ciaran Brady, ed. Dublin: Lilliput Press, 1989.

 

Caie, Graham et al., eds. The European Sun: Proceedings of the Seventh International Conference on Medieval and Renaissance Scottish Language and Literature, University of Strathclyde, 1993. East Linton: Tuckwell Press, 2001.

 

Clarke, Howard B., Máire Ní Mhaonaigh, and Raghnall Ó Floinn, eds. Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age. Papers presented at a conference held in Dublin Castle, 19-21 October 1995. Dublin: Four Courts Press, 1998.

 

Conso, Danièle, Nicole Fick and Bruno Poulle, eds. Mélanges François Kerlouégan. Annales littéraires de l'Université de Besançon, 515. Paris: Les Belles Lettres, 1994.

 

Davies, Luned M. "Sedulius Scottus: Liber de Rectoribus Christianis, A Carolingian or Hibernian Mirror for Princes?" Studia Celtica 26/27 (1991-1992), 34-50.

 

Dobrzaska, Halina, Vincent Megaw, and Polina Poleska, eds. Celts on the Margins. Studies in European Cultural Interaction Seventh Century BC- First Century AD. Dedicated to Zenon Woïniak. Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2005.

 

Doyle, Edward Gerard, ed. and trans. Sedulius Scottus. On Christian Rulers and the Poems. Medieval and Renaissance Texts and Studies, 17. Binghamton, NY: State University of New York, 1983.

 

Dumville, David N. AA Pictish or Gaelic Ecclesiastic in Mercia? Scottish Gaelic Studies 21 (2003), 1-8.

 

Eska, Joseph F., R. Geraint Gruffydd, and Nicolas Jacobs, eds. Hispano-Gallo-Brittonica. Essays in Honour of Professor D. Ellis Evans on the Occasion of his Sixty-fifth Birthday. Cardiff: University of Wales Press, 1995.

 

Ford, Patrick K., ed. Celtic Folklore and Christianity: Studies in Memory of William W. Heist. Santa Barbara: McNally & Loftin/Los Angeles: Center for the Study of Comparative Folklore and Mythology, University of California, 1983.

 

Genee, Inge, Bart Jaski and Bernadette Smelik, eds. Arthur, Brigit, Conn, DeirdreY, Verhaal, taal en recht in den Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen. Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003.

 

Grabmayer, J. und E. Polte, hrsg. Die Kultur der Kelten. "1. St. Veiter Historikergespräche" 16-18 Juni 1988. St. Veit/Glan: Kulturamt der Stadtgemeinde, 1989.

 

Grant, Alexander, and Keith J. Stringer, eds. Medieval Scotland. Crown, Lordship and Community. Essays presented to G. W. S. Barrow. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993.

 

Grant, James. "The Gaelic of Islay, a North Channel Dialect?" In Léann na Tríonóide / Trinity Irish Studies, No. 1. Unity in Diversity: Studies in Irish and Scottish Gaelic Language, Literature and History, pp. 69-95. Cathal G. Ó Háinle and Donald E. Meek, eds. Dublin: School of Irish, Trinity College, Dublin, 2004.

 

Haworth, Richard. "The Published Work of Helen M. Roe. In Figures from the Past: Studies on Figurative Art in Christian Ireland in Honour of Helen M. Roe, pp. 19-26. Rynne, Etienne, ed. Dún Laoghaire: Glendale Press for the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 1987.

 

Herren, Michael W. Latin Letters in Early Christian Ireland. Variorum Collected Studies, CS527. Aldershot: Ashgate Publications, 1996.

 

Hofman, R. H. F., C. J. Jiskoot, K. Jongeling, P. C. H. Schrijver, B. Smelik and L. G. M. C. Toorians, eds. Welsh and Breton Studies in Memory of Th. M. Th. Chotzen. Proceedings of a Colloquium organized by the A. G. Van Hamel Foundation for Celtic Studies, Utrecht-Amsterdam 23-24 April 1993. Studia Hameliana, 1. Utrecht: The Celtic Dragon, 1995.

 

Josephson, Folke, ed. Celts and Vikings. Proceedings of the Fourth Symposium of Societas Celtologica Nordica. Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning, 20. Göteborg: Göteborgs Utgivet av Styrelsen för Meijerbergs Institut vid Göteborgs Universitet, 1997.

 

Kelly, Joseph F. "Early Medieval Evidence for Twelve Homilies by Origen on the Apocalypse." Vigiliae Christianae: A Review of Early Christian Life and Language 39 (1985), 273-279.

 

Laing, Lloyd. "Alternative Celtic Art: Early Medieval Non-Pictish Sketches on Stone in Britain." Studia Celtica 30 (1996), 127-146.

 

McCone, Kim. Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature. Maynooth Monographs, 3. Maynooth: An Sagart, 1990.

 

MacMathúna, Liam and David Singleton, eds. Languages across Cultures. Proceedings of a Symposium held at St. Patrick's College, Drumcondra, Dublin, 8-9 July 1983. Dublin: Irish Association for Applied Linguistics, 1984.

 

Miket, R. and C. Burgess, eds. Between and Beyond Walls. Essays on the Prehistory and History of North Britain in Honour of George Joby. Edinburgh: John Donald, 1984.

 

Nagy, Joseph Falaky, ed. Myth in Celtic Literatures. CSANA Yearbook 6. Dublin, Ireland and Portland, Oregon: Four Courts Press, 2007.

 

Ó Háinle, Cathal G. and Donald E. Meek, eds. Unity in Diversity: Studies in Irish and Scottish Gaelic Language, Literature, and History. Dublin: Léann na Tríonóide / Trinity Irish Studies, 2004.

 

Owen, Morfydd E. and Brynley F. Roberts, eds. Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a'r Alban. Cyflwynedig i R. Geraint Gruffydd. Caerdydd ac Aberystwyth: Gwasg Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1996.

 

Tomlin, R. S. O. "Vinisius to Nigra: Evidence from Oxford of Christianity in Roman Britain." Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 100 (1994), 93-108.

 

Watkins, Calvert. Selected Writings. Vol. I, Language and Linguistics. Vol. II, Culture and Poetics. Lisi Oliver, ed. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, 1994.

Template Design by SkinCorner