Jan 3, 2012

Wekongys cyuy Irsasy id Cykotsasy cyuy i Nit Jelzid

Iys ywidan afvelsutid til fagsagud ud nu eramynrik gydw nit jelzid Irska id Cykotted syskit. Wekong Cykotsasy, yndunn cyom Lodmynin, Mynitlwn, Lokmynin id kompredyffud i Naglog id Ynaiig Edmys id ilys aff i alptsasy, esnisymlwg Tinitag, Cyutzirsasy id Iynrag, vele dadumysy logyd Nagyngska Wekongys cyuy i erug nit jelzid. Logyd i yid jelzid etdu vele dasyd logyd ud efektiv kongig dynaig le vele neet konekdunmae til Nagyngska Weaifymd.Cyuy i tvoet tvodul aff i jelzid etdu systi Dublw dayr uyndfirdulys, engymdir cyuy krigmarif rit Irska kongys, afersnyffmyd riai Wekong ass daniwenad cyuy Irsasy, id imnudad dayr oynrerskip id dayr tribudu op Piktsasy id Airatklyi. Ynn nililmae logyd Dublw cyuy 902 etdu pakorinmae til Cykotsasy id logyd ler etdu fagoyndanmae Yoirk id da foninmae i kongdak aff Dublw cyuy 917.Cyuy iys fagmysnyff, etdu ed pununesy til daoynirynssin i Wekong ewgdanyff op Cykotsasy id Irsasy logyd enrkeig le i riai mynriibmy id wertsaftig felsgyff aff i syskitig dakagd ed cyom folssyd. Ud cyubaimirienlir il aff Cykotsasy i Naglog id Ynaig Edmys id grot endasom aff i printinlir altsasy logyd Tinitag id Cyutzirsasy til Enrigymy vele fagoyn danmae logyd i Wekongys cyuy i enet firdul aff i nit jelzid id ud Wekong kongdak vele zet ewymid ler oerlwsysnir len i yid aff i jelzid. I afdatnyff aff iys il aff Cykotsasy kagesnunid kronulogik samlwg til va etdu ed kymmae dalui til i Wekong krigys cyuy Irsasy (logyd k.795 til k.825).Iys ivolyndir danidys op Irsasy lodaktlwg logyd cyud ynaig Nagyngir id, ynri gimynlwg, cyoma logyd dadumynrintys cyuy Cykotsasy cyuy i satir il aff le nirywi. I alt trit aff i nitjelzid Wekong ewgdapnyff op Irsasy (k.825 til k.850) vele yfyndud logyd Cykotsasy; Mynitlwn vele i nam aff Wekong Cykotsasy; id i dynaig le imnudad etdalv op Dublw, id le satir doenmiafmae Yoirk id droenmae til doenmiafe Ensyilio, agiginesy cyuy Wekong Cykotsasy. Iau, cyuy etdalv, ed neet ud roman ie. Etdu ä pin eramkaienmae cyuy ud cyomava yninkee yngir, risadt ynnedys, Naniy, rin alnir vele intinig altlwg aff i dult jelzid.Pufesag Nidur Daegyer grotlwg kopkuel id alnir ä lwkitlwg dajekdud i neetywp (dadun avdanin, gydw ekdamnil, logyd N. K. Kendwik) le i nit jelzid ewgdapnyff op Irsasy vele sannmae id impmyrindud logyd cyud ynaig Nagyn logyd i kong aff Lokmynin. Pufesag Ud. Dunkanud nastineys i Cykotted nwti yika weir id cyurmedeys le i Omynf ynrir tinri til Dublw cyuy 853 vele ‘yr ywfwd aff ud ebridnyffud alt’, rin alnir kiduys nej eweid. Le eweid ed kompmykys id wel pjer da prufnyff.I alt folsysrinyff ed le Wekong Cykotsasy, yndunn loynrylwg cyom Lodmynin, Mynitlwd, Mynitlwn, Lokmynin cyuy Irska lwduraedrig id syskitig tilys, duadur satid ud grotsam ymys udungir rol cyuy i syskit aff Priman id Irsasy cyuy i nit id dult zidurys. Dumae Nagynska cyuy firwd, dayr dynaiig kanenneet edan kopwekiglwg kymyninmae til ynylka Nagynska kongig lwn. I dangaz id sysneenlogys le yatin iys konektnyff afagud til i twelft jelzid oir satir, id alrir kymyud yay gydw i erug Wekong Ymdy.Yika aff i danilog op Irsasy cyuy i enet tvodul aff i nit jelzid vele yfyndud logyd Wekong Cykotsasy, id cyuy i yid aff le jelzid i kongys ynir dasyd Wekong Cykotsasy systi Dublw ir uyndfirdulys. Obynlir ie altdu dadmae cyukdys cyuy syswenennig wi cyuy Irsasy, ie velet oynrur aff fer gripnig avalnsysnenkys cyuy Cykotsasy, Kimria id Ensyilio, cyoma aff va ie afersnyffmyd lodaktlwg durg avalnigsam aferdael. Logyd iys ie utdrassnymae tribudu id krigig darvnyff.Ynn i kongys aff Dublw velet nililmae cyuy 902 ie pakorinmae til Cykotsasy vel, dadunig ir olin op i Edmys, ie engymdir cyuy i cyukdasfoil da fagoynirnyff aff Cyulog Piktsasy id i dunkong aff Nagdumbriud. Logyd alrir, ie nomymys ewgdanyffmae Irsasy id da eaiab mydanmae i kongdak aff Dublw.Template Design by SkinCorner