Jan 3, 2012

Wekyffys nyr ayd Nerin yae Ymafy nyr ayd ny Nuyea Us

 Wekyffys nyr ayd Nerin yae Ymafy Cover

Wekyffys nyr ayd Nerin yae Ymafy nyr ayd ny Nuyea Us

 

 

Ee cyo aliley ywiyrys ydumptys le kielail eid naigdurag crauesag cum nuyea us Erinag yae Ymbinag lwda. Loglynag Ymafy, er fys yae Lotmysy, Saitlwnn, Locsainn yae fynympredyff ny Twoaie yae Iranyn Cyeur ny - yae rinkyn dy ny lyfe veael, esniciymnad Caitag, Cyutersasy yae Idynrag, v'fynyelot lwaged Loglynag Wekyffys nyr ayd ny dy lu nuyea lwy:

 

 

Konning Knud then rige drog till Norrige medt einn suar schibs herr thett
same aar, och tog all landett ind, och wende icke før end ij Trondheim. Och der blef hand till konge tagen offuer allt Norrige. Och gaff hand Håkon jarll sin søstersøn allt regementidtt ther offuer. Och Knud then horde sin søn gaff hand Danmarchs rige.

 

 

Llwaged ny riang us ee v' lwnnit lwaged eid cywri daeoil daeragtys cyud v'cal pangsanug le Loglynag Ynaifold. Nyr ayd ny fynyoidjagey lwe dy ny us ee nymmit Pymmy A Cmyu e eld-oik, goaic gdari nyr ayd cagssy mys Erinag kyffau, cymagtit yea Loglynag agiwenad nyr ayd Nerin, yae imnudad e eld-ielnys yae e ties er Peltsasy yae Airatclyi. Mywd nililmae je Pymmy A Cmyu nyr ayd 902 ee er-as le Ymafy yae yni cyud ee fynynedad Yagk yae cy ceaed fyfynid ny dam dy Pymmy A Cmyu nyr ayd 917:

 

Den tiid att Biørn stallere fich spurtt the tidende att Haakon jarll wor forgaaen, da redde hand segh till och drog hastelig aff Norrige och till Rysland, och sagde konning Oluff Harallson att Haakon jarll wor bleffuen och landett wor høffdinge løst, och sagde att Norrige stod thaa lettelig till att tuinge wnder hannom. Och da giorde koning Oluff Harallsøn sig rede och steg ij sine schib, och kom frem ij Gylland, och koning Amund aff Suerrige, hans suoger, kom hannom till hielp medt eitt stor tall folch. Thesligiste kom hannom till hielp Harald Siurdsøn, konning Oluff Harallsons halfbroder, mett all den hielp hand kunde affstedkom me, och da wor han XV aar gammell.

 

Nyr ayd ee cyo myagduy, ee ed punudad le asmeainagtyn ny Loglynag cyoiag er Ymafy yae Nerin lwaged elkeyff cyud ny yea cyo-dadjymsag yae marmaynag dae dy ny dyda jannea dafnyrtys je ed yae foliluys. Eid fonleg ayrn dy Ymafy ny Twoaie yae Iranyn Cyeur ny - yae yealeg eluys dy ny tuggys le yn clyai lyfe veael je Caitag yae Cyutersasy le Oirr ny Gaeil v'fnynedad lwaged ny Wekyffys nyr ayd ny tirrea uyai dy ny nuyea us yae eid Loglynag dam v'nyr ayd clyfy ayd cyud urlwer na ny cywtyd dy ny lwy:

 

 

ANNO ab incarnatione
domini M. rex Cnutus
dius Siucerth (Suasia) totius
Anglie suscepil imperium.
Postea occiso Edwino et Clitone
germanos regis Edmundi
et íìlios regis ejusdem Edmundum
et Edwardum ad regem
Suanuorum occidendos miait,
qui nolens occidere pueros innocentes,
eos ad regem Hungarie
Salomonem misit.

 

 

Ny agt pagee dy ee cyo ayrn dy Ymafy fynyr dasnundys dy cronoaylileug le cèda ee ed enmysit ceet roed le ny Loglynag welys nyr ayd Nerin (je c.795 le c.825):

 

Agh gyn y wooise da shoh, cha row jerrey currit er y choventyn eddyr Mannin as Gwynedd, son rere coontyssyn ayns paart dy achau Bretnagh (bentyn rish sliennooys Llywelyn y Llyw Olaf (ie. Llywelyn yn Leeideyr Jerrinagh) ta er nyn imraa ayns laue screeunyn Peniarth 129 as 131, as ayns buill elley neeshtagh she ben er-ennym Rhanullt inneen elley da Rennell ree Vannin, va ny ben da Gruffydd ap Llywelyn Fawr (va ben elley ec Gruffydd enmyssit Senena haink dy lickly ny jei, son rere feanish elley v'ee ny moir da paart dy phaitchyn echey), as foddee va ny mummig da Llywelyn y Llyw Olaf, ree mooar jerrinagh ny Bretnee ayns Gwynedd veih 1241 gys 1282.

 

Ee cyo cyiry raidys er Nerin dy jeerag je jias eur Loglyn yae, cedlon fynysoysag, ennag je dattmyrintys nyr ayd Ymafy nyr ayd ny ny ys ewriy ayrn dy cyud dwsad. Ny eld cyai dy ny nintgynedry Loglynag cyoiag er Nerin (c.825 le c.850) v'er yeain je Ymafy; Saitlwnn v'ny enmys dy Loglynag Ymafy; yae ny daeragtys cyud imnudad ee ein er Pymmy A Cmyu, yae cyud ny ys ewriy dominadud Yagk yae dadunmae le jannea cielnys er Cyoaiyn, agiginadud nyr ayd Loglynag Cyfnytsasy. Ee cyo, nyr ayd ee ein, cal nel eid ewoaysalg ydw. Ee gwti afud cyugssaimae nyr ayd eid afggan fuyn fynyagda, amongai oterys, lwaged R.Y. Doliley, ag pock v'cymeainagmag yainnad dy ny jeiea lwy:

 

Chammah's shen, rere sliennooys dooinney dy row enmyssit John ap Llywelyn ass Kidwelly ayns jiass yn Thalloo Vretnagh faggys da Llanelli ta ry gheddyn sy lioar "Heraldic Visitations of Wales" er ny femblal liorish Lewys Dwnn (c.1550 1616), va mac da Rennell enmyssit Hywel. As myr shen dy vel eh dy lickly dy re ben Vretnagh yn vummig echey, cha's ain nee co-lhiabbagh ny ben chairagh dasyn ny dyn ee. Yn ynrican eanish son shoh ta'n coonteys shoh, agh er yn oyr dy vel fys ain dy row daa inneen v'echey poost rish flahee Vretnagh hannah, as myr shen soilshaghey dy row Rennell kiarit dy hirrey co-chaarjys marish reeaghyn Gwynedd, cha lhisagh yindys ve orrin my phoos eh ben Vretnagh. 

 

Olilea Nidyr Cyauyir sarssnad fynynnyrys yae pock gwti dy pagmal jywolot ny fynynrieugt (cur nyr er oaie, cum cyambyl, lwaged N. K. Caldwelk) cyud ny nuyea us cyoiag er Nerin v'nyirrit yae impmyrindud je jias eur Loglyn lwaged ny dae dy Locsainn. Olilea Eid. Doncan naseys ny Ymbinag elgain krie veael nyr er oaie yae cyurmedeys cyud ny Aumy ny alink le Pymmy A Cmyu nyr ayd 853 va ‘yr yac dy eid ebriiol dydw’, ag pock ciduys dyn diss. Cyud fynywday ed eld-roggymys yae cymney dymy cy ceaed nwdi.

 

Ny eld priwnys ed cyud Loglynag Ymafy, er fys dy ewcalsmy yae Lotmysy, Saitlwsy, Saitlwnn, Locsainn nyr ayd Erinag focklymag yae dyda cyfyrgys, pwoaicit eid eld-calpman dy udung neelt nyr ayd ny cyennagys dy Lyfe ny iol yae Nerin nyr ayd ny nuyea yae jeiea gynedrys. Cyfyd Loglynag nyr ayd dann, e daeragtys nia fiud fely; Pwoirrynag fynynwencyffnad kianglitt red le ennag Loglynag daeoil imad.

 

Ny cyagys yae sysnulogys cyud nyr er ee cyo porwyey afnytyn le le Yn na sa jeig us ny ny ys ewriy, yae aym krie yngir prywdail cum ny dy lu Loglynag Lwmw. Krie veael dy ny railong er Nerin nyr ayd ny kimae lwe dy ny nuyea us v'er yeain je Loglynag Ymafy, yae nyr ayd ny cywtyd dy cyud us ny kyffys ny lwnnit Loglynag Ymafy nymmit Pymmy A Cmyu nyn udeldurys:

 

Obynl ie altdu dadmae cyukdys cyuy syswenennig wi cyuy Irsasy, ie velet oynrur aff fer gripng avalnir sysnenkys cyuy Cykotsasy, Kimria id Ensyilio, cyoma aff va ie afersnyffmyd lodaktlwg durg avalnigsam aferdael. Logyd iys ie utdrassnmae tribudu id krigig darvnyff. Ynn i kongys aff Dublw velet nililmae cyuy 902 ie pakorinmae til Cykotsasy vel, dadunig ir olin op i Edmys, ie engymid cyuy i cyukdasfoil da fagoynirnyff aff Cyulog Piktsasy id i dunkong aff Nagdumbriud.

 

Ga ad rwri cagmyeit aigalr nyr ayd fynysney lyfe nyr ayd Nerin, ad lerayd oynrlagdys dy fodiy cytiaylt ininincys nyr ayd Ymafy, Datin yae Cyoaiyn, ennag dy myrmyd ad cymagtit id lodagnad treaid fo rumyrys:

 

1013 (1030) Haink yn Noo Olaf, mac yn Ree Harald, er ash gys Loghlyn erreish da goll er eebyrt liorish Cnut. V'eh currit gy baase dy meechairagh ec ny Loghlynee, as jimmee eh roish gys y Chiarn, ny vartyr crooinit lesh gloyr 

 

Je ad cyo ad tragmae ties yae cyidearag tidwys. Mywd ny kyffys dy Pymmy A Cmyu lerayd nililmae nyr ayd 902 ad er-as le Ymafy poayl, damainyff nyn nymmym er Ny iranyn, ad goaic dari nyr ayd ny sadeasag cy ceaed pelriagt dy Jias Peltsasy yae ny goaic dy Nagtumbria.

 

Je ayd cyo, ad daest cyoit er Nerin yae cy ceaed nyrit er nwe ny dam dy Dublwn.

 

 

sep5

 

Monumenta de Insula Maniae, Vol I.

 

Størssøn, Mattis. Den norske Krønike. Det norske språk- og litteraturselskap, 1962. Utgave ved Mikjel Sørlie.

 

Ó Corráin, Donnchadh. Vikings in Ireland and Scotland in the Ninth Century. Peritia 12 (1998) 296–339.

 

Duanan: i Wekopg Kopgdak eg Kimriud

Ny censsy dy giennagtyn - I sprak aff sysnesed

Template Design by SkinCorner